Adı Soyadı: Bünyamin Duran Doğum Yılı-Yeri: 15-11-1955 Koya-Ereğlı-Pınarkaya KöyüYüklə 23,94 Kb.
tarix27.12.2017
ölçüsü23,94 Kb.
#36188

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Bünyamin Duran

Doğum Yılı-Yeri: 15-11-1955 Koya-Ereğlı-Pınarkaya Köyü

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Arapça, Hollandaca

MEZUN OLDUĞU OKULLAR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1983

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İkti.ve İd. Bil. Fak. 1994

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Teorisi ve Tarihi Anabilim Dalı, 1984

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Teorisi ve Tarihi Anabilim Dalı, 1987

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER VE ÜNVANLAR

Prof. Dr. Celal Bayar Üniversitesi İk. ve İd. Bil Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, 2012

Prof. Dr. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2006-2010

Prof. Dr. Rotterdam İslam Ün. Felsefe Bölüm Başkanı, 2001-2010

Prof. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İk ve İd Bil Fakültesi Dekanı (vekaleten), 1997-1998

Prof. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İk ve İd Bil Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı:1997-1999

Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İk ve İd Bil Fakültesi Kurucu Dekanı (vekaleten):1993-1994

Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İk ve İd Bil Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı:1993-1997

Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İk ve İd Bil Fakültesi Dekan yardımcısı, 1994-1997

Doç.Dr. İnönü Üniversitesi ÖSYM Temsilcisi, 1992-1993

Doç.Dr. İnönü Üniversitesi İk. ve İd. Bil. Fak. İktisat Anabilim Dalı Bşk. Yard. 1991-1992

Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi İk. ve İd. Bil. Fak. İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 1988

Arş. Görv. İnönü Üniversitesi İk. ve İd. Bil. Fak. İktisat Anabilim Dalı, 1984-1988

UZMANLIK ALANI

Türkiye İktisat Tarihi, Batı İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce, Doktrinler, İktisat Felsefesi, Mikro ve Makro Ekonomi

TEZLER

Yüksek Lisans Tezi: Osmanlı Toplumunda Devlet-Piyasa İlişkisi (1400-1600)Doktora Tezi: Aydın Vilayeti’nin tarımsal Gelişmesi (1870-1914)

KİTAPLAR/MAKALELER/TEBLİĞLER/ARAŞTIRMA PROJELERİ

KİTAPLAR

ANABİLİM DALI İLE İLGİLİ KİTAPLAR

1-İslam Tarihinin Konjonktürel Değişimi – III (Osmanlı Akılcılığı), Nesil, İstanbul, 1999

2-İslam Toplumlarında Sosyo Ekonomik Değişme, Yeni Kuşak, Ankara, 1998

3-Osmanlı Tarımının Gelişmesi I, Kırkambar, Malatya, 1989

GENEL KONLU KİTAPLAR

1-Sekülerleşme Krizi ve Bir Çıkış Yolları Arayışı, Timas, Istanbul, 1996

2-Bilim ve Yeni Bilim, Nesil, Istanbul, 1996

3-Seküler ve Tevhid Duyarlı İnsan Tipinde Hoşgörü, Tahammül Siyaset, Nesil, Istanbul, 1997

4-İslam Tarihinin Konjonktürel Değişimi Sahabe Dönemi, Nesil, Istanbul, 1997

5-İslam Tarihinin Konjonktürel Değişimi - 2 Gazali, Nesil, Istanbul, 1998

6-Akıl ve Ahlak, Nesil, Istanbul, 2002

7-Seyh Edebali'nin Çağımıza Mesaji, Bilecik Valiligi, 1998

8-İslami Gelenek ve B. Said Nursi, Yeni Asya Yayını, 1999

9-Hoşgörü,Tahammül ve Siyaset, Nesil Yayınları, 1996

İÇİNDE MAKALEM OLAN KİTAPLAR

Duran, B. (2010), Schuurman’s Garden Model at the secular-post secular crossroad, Henk (ed), Different Cultures, One world’un içinde, Rozenburg

Duran, B. (2009), Economic development in the Islamic perspective, Akgündüz (eds) Studies in Islamic Economics’in içinde, IUR Press, Rotterdam

Duran, B. (2008), Islam and Muslims in the Post Secular Society. Ziebertz H.G. and Riegel U. (ed) Europa: secular or post secular?’in içinde, LIT VERLAG, Berlin

Duran, B. (2007), Cooperation in interreligious learning and teaching, based on common Abrahamic principles. In: Polefeyt D. (ed.) Interreligious Learning’in içinde, Uitgeverij peeters- leuven un press, pp. 89-102.

MAKALELER

1-‘The Otoman Agriculture (1880-1917), Histoire economique et sociale de L’Empire Otoman et de la Turquie (1326-1960), (ed: Daniel Panzak), Peeters-Paris, 1995

2-‘Konya vilayetinde kırsal değişme (1870-1909)’, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 66, 1990

3-‘Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Devlet-Mal Piyasası İlişkileri (14-16 yy), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, 1988

4-‘1870-1914 Arasında İzmir ve Civarının tarımsal gelişmesi’, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, 1988.

5-‘Osmanlı Akılcılığı (15-16.yy)’, Osmanlı Ansiklopedisi, c. VIII, 2000

6-‘Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Türkiye'de Karayolu Ulaşımındaki Gelişmeler’, Çağını Yakalayan Osmanlı, (ed: Ekmelüddin İhsanoğlu), IRCICA, İstanbul, 1995

7-‘Amelioration des ropparts entre les secteurs agricole at industrial: un cas concret’, ARICULTURE ET INDUSTRIALISATION EN TURQUIE AT AU MOYEN-ORIENT, (Ed: Jacques Thobie, Roland Perez et Salgur Kançal), Paris, 1992

8-‘Economic development in the Islamic perspective’, Studies in Islamic Economics, (ed:Ahmet Akgündüz), IUR Press, Rotterdam, 2010

ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

1-‘1870-1914 Arasında Elazığ ve Civarının İktisadi gelişmesi’ FIRAT HAVZASININ SOSYAL, KÜLTÜREL, VE EKONOMİK KALKINMASI SEMPOZYUMU, 7-9 Nisan 1988, Elazığ, (Yayına hazır; Zeki Erdoğmuş, İbrahim Kır, İlknur Öner), Elazığ, 1991

2-‘Sosyal Gelişme-Bütünleşme-Dayanışma’, Sosyal Gelişme Sempozyumu

3-‘Dini Eğitimin İçeriğinin Sosyal Bütünleşmeye Etkisi’, Medreseler ve Din Eğitimi Sempozyumu

4-‘Küresel Barış İçin Evrensel Sevgi’, İslam Birliği ve Küresel Barış Konferansı6-‘Küresel Barış İçin Evrensel Sevgi’, İslam Birliği ve Küresel Barış Sempozyumu


ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMDA SUNULAN TEBLİĞLER

1‘Karadeniz Bölgesinin 1870-1914 Arasında Tarımsal Gelişmesi’, İKİNCİ TARİH BOYUNCA KARADENİZ KONGRESİ (Uluslar arası), 1-3 Haziran 1988, Samsun, (Yayına hazırlayan: Mehmet Sağlam), Samsun, 1990

2-‘Osmanlı Devletinin Son Döneminde Türkiye Tarımındaki gelişmeler’ V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve uygulama Merkezi, İstanbul 21-25 Ağustos, 1989, Türk tarih Kurumu Basımevi Ankara, 1990

3-‘Aydınlanma-Sekülerleşme Eleştirisinde Adorno-Bediüzzaman Diyalogu’

4-‘Islam and ve Democracy’ Islam and Democracy Sympozyum, 2011 Den Haag

5-‘İbn-i Sina, Molla Sadra ve Said Nursi’de İlahi Hikmet’, Bediüzzaman Said Nursi ve İranlı Düşünürler sempozyumu, Tahran 2012

6-‘Mevlana ve Said Nursi’de Hikmet’, Uluslar arası Mevlana-Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumu, Konya 2013

7-‘İbn-i Sina ve Said Nursi’de Nübüvvet Sistemi’, 10. Uluslar arası Bediüzzaman Sempozyumu, İstanbul 2013

8-‘ Jürgen Habermas'da Ekonomik, Politik ve Sosyo-Kültürel sistemler Arasındaki İlişkiler ve Türkiye’

Dünya iqtisadiyyatının inkişaf paradiqması:Bazar ve sonrası, Bakü, 2012

9-‘ İslamofobya-Aydınlanma ilişkisinin Sosyo-Psikolojik Geri Planı’ Uluslararası Katılımlı 1.İslamofobya Sempozyumu, İstanbul, 2012

YÖNETİLEN TEZLER

1-BAYRAK AKİF ZİYA, (2013). Jürgen Habermas teorisindeki ekonomik sistem, politik sistem ve sosyo-kültürel sistem ilişkilerinin çağdaş İslami düşüncedeki yeri, Celal Bayar Üniversitesi

2- DUTLU PERİHAN, (2013). İbn-i Haldun'da ekonomi-kültürel değerler ilişkisi, Celal Bayar Üniversitesi

3- ÇAMLI AHMET, (2013). Max Weber'de rasyonelleşme ve iktisadi gelişme ilişkisi, Celal Bayar Üniversitesi

4- ÖZTEKİN AHMET, (1999). Türkiye'nin 1930-1950 dönemi sanayileşme politikası ve uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi

5- BAŞER KADİR, (1999). 1923-1950 yılları arasında Türkiye'de tarımı, Dumlupınar Üniversitesi

6- İNCİ İBRAHİM, (1998). 1880-1910 yılları arasında Manisa kazasının sosyo-ekonomik durumu, Dumlupınar Üniversitesi

7- BAYRAM DANİŞ, (1996). Klasik ve Keynezyen faiz-tasarruf ilişkisi ve Türkiye uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi

8- NİŞANCI ENSAR, (1995). Max Weber`de patrimonyal devletin sosyal ve iktisadi yapısı, Dumlupınar Üniversitesi,

9- TÜYLÜOĞLU ŞEVKET, (1995). İçsel büyüme modelleri (teorik çerçeve-ampirik bulgular), Dumlupınar Üniversitesi,

10- ÇİFTÇİ NECATİ, (1995). 1980 sonrası Türkiye`de ekonominin dışa açılması ve enflasyon ilişkisi, İnönü Üniversitesi,

11- SADOĞLU HÜSEYİN, (1995). İbn Haldun`da sosyo-ekonomik değişme, Dumlupınar Üniversitesi

12- TORUN İSHAK, (1994). Max Weber'de iktisadi gelişme düşüncesi ve Türk aydınına etkileri (Cumhuriyet öncesi dönem), İnönü Üniversitesi

13- ULUSOY İZZETTİN, (1994). Türkiye'de konut sorunu, politikası ve uygulama sonuçları, İnönü Üniversitesi

14- BAL OĞUZ, (1994). Ebu Yusuf'ta iktisadi düşünce, İnönü Üniversitesi

Yüklə 23,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə