Additional protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the RepuYüklə 1,05 Mb.
səhifə13/13
tarix22.11.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#84731
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


{0>Explanatory note <}100{>Nota ta’ spjegazzjoni <0}

{0>Conversion of UF4 to UF6 is performed by exothermic reaction with fluorine in a tower reactor.<}0{>Il-konversjoni ta’ UF4 għal UF6 hija magħmula mir-reazzjoni exothermic mal-fluorine fit-torri tar-reazzjoni.<0} {0>UF6 is condensed from the hot effluent gases by passing the effluent stream through a cold trap cooled to -10 °C. The process requires a source of fluorine gas.<}0{>UF6 huwa kondensat mill-gass jaħraq effluwenti billi jgħaddi mill-kurrent effluwenti minn nassa kiesħa mkessħa għal -10 °C. Il-proċess jeħtieġ sors tal-gass tal-fluorine.<0}

7.6. {0>Especially designed or prepared systems for the conversion of UF4 to U metal <}86{>Is-sistemi mfassla jew preparati b’mod speċjali għal konversjoni ta’ UF4 għal U metal <0}{0>Explanatory note <}100{>Nota ta’ spjegazzjoni <0}

{0>Conversion UF4 to U metal is performed by reduction with magnesium (large batches) or calcium (small batches).<}0{>Il-konversjoni UF4 għal metall U ssir bit-tnaqqis mal-manjesju (gruppi kbar) jew kalċju (gruppi żgħar).<0} {0>The reaction is carried out at temperatures above the melting point of uranium (1 130 °C).<}0{>Din ir-reazzjoni ssir f’temperatura fuq il-punt fejn jiddewweb l-uranju (1 130 °C).<0}

7.7. {0>Especially designed or prepared systems for the conversion of UF6 to UO2 <}0{>Is-sistemi mfassla jew preparati b’mod speċjali għal konversjoni ta’ UF6 għal UO2 <0}{0>Explanatory note <}100{>Nota ta’ spjegazzjoni <0}

{0>Conversion of UF6 to UO2 can be performed by one of three processes.<}0{>Il-konversjoni ta’ UF6 għal UO2 tista’ ssir b’wieħed mit-tliet proċessi.<0} {0>In the first, UF6 is reduced and hydrolysed to UO2 using hydrogen and steam.<}0{>Fl-ewwel, UF6 jitnaqqas u hydrolysed għal UO2 bl-użu ta’ l-idroġenu u l-kurrent.<0} {0>In the second, UF6 is hydrolysed by solution in water, ammonia is added to precipitate ammonium diuranate, and the diuranate is reduced to UO2 with hydrogen at 820 °C. In the third process, gaseous UF6, CO2 and NH3 are combined in water, precipitating ammonium uranyl carbonate.<}0{>Fit-tieni, UF6 huwa hydrolysed bis-soluzzjoni fl-ilma, ammonia hija miżjuda mal-precipitate ammonium diuranate, u d-diuranate jitnaqqas għal UO2 b’idroġenu fil-820 °C. Fit-tielet proċess, il-gassijiet UF6, CO2 u NH3 huma maqgħudin fl-ilma, precipitating ammonium uranyl carbonate.<0} {0>The ammonium aranyl carbonate is combined with steam and hydrogen at 500-600 °C to yield UO2.<}0{>L-ammonium aranyl carbonate huwa maqgħud fl-ilma mal-kurrent u l-idroġenu fil-500-600 °C biex jagħtu UO2.<0}

{0>UF6 to UO2 conversion is often performed as the first stage of a fuel fabrication plant.<}0{>Il-konversjoni UF6 għal UO2 ħafna drabi ssir fl-ewwel stadju ta’ l-impjant tal-fabbrikazzjoni tal-karburanti.<0}

7.8. {0>Especially designed or prepared systems for the conversion of UF6 to UF4 <}92{>Is-sistemi mfassla jew preparati b’mod speċjali għal konversjoni ta’ UF6 għal UF4 <0}{0>Explanatory note <}100{>Nota ta’ spjegazzjoni <0}

{0>Conversion of UF6 to UF4 is performed by reduction with hydrogen.<}0{>Il-konversjoni ta’ UF6 għal UF4 issir billi jitnaqqas l-idroġenu.<0}

{0>ANNEX III <}100{>ANNESS III<0}

{0>To the extent that the measures in this Protocol involve nuclear material declared by the Community and without prejudice to Article 1 of this Protocol, the Agency and the Community shall cooperate to facilitate implementation of those measures and shall avoid unnecessary duplication of activities.<}0{>Sal-punt li l-miżuri f’dan il-Protokoll jinvolvu l-materjal nukleari dikjarat mill-Komunità u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1 ta’ dan il-Protokoll, l-Aġenzija u l-Komunità għandhom jikoperaw biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri u biex jevitaw duplikazzjoni ta’ l-attivitajiet li m’humiex meħtieġa.<0}

{0>The Community shall provide the Agency with information relating to transfers, for both nuclear and non-nuclear purposes, from each State to another Member State of the Community and to such transfers to each State from another Member State of the Community that corresponds to the information to be provided under Article 2 (a)(vi)(b) and under Article 2(a)(vi)(c) in relation to exports and imports of source material which has not reached the composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched.<}0{>Il-Komunità għandha tipprovdi lill-Aġenzija l-informazzjoni dwar it-trasferimenti, għall-għanijiet nukleari u li m’humiex nukleari, minn kull Stat għal Stat Membru ieħor tal-Komunità u għal trasferimenti simili għal kull Stat minn kull Stat Membru ieħor tal-Komunità li jikkorrispondi għall-informazzjoni li għandha tkun provduta taħt l-Artikolu 2 (a)(vi)(b) u taħt l-Artikolu 2(a)(vi)(ċ) dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-materjali tas-sorsi li ma laħqux il-komposizzjoni u l-purità tajba għall-fabbrikazzjoni tal-karburanti jew biex ikunu isotopikament imsaħħa.<0}

{0>Each State shall provide the Agency with information relating to transfers to or from another Member State of the Community that corresponds to the information on specified equipment and non-nuclear material listed in Annex II of this Protocol to be provided under Article 2(a)(ix)(a) in relation to exports and, on specific request of the Agency, under Article 2(a)(ix)(b) in relation to imports.<}0{>Kull Stat għandu jipprovdi lill-Aġenzija l-informazzjoni dwar it-trasferiment għal jew minn Stat Membru ieħor tal-Komunità li jikkorrispondi ma’ l-informazzjoni dwar it-tagħmir speċifiku u l-materjal li mhux nukleari elenkat fl-Anness II ta’ dan il-Protokoll li għandu jkun provdut taħt l-Artikolu 2(a)(ix)(a) dwar l-esportazzjoni u, dwar it-talba speċifika ta’ l-Aġenzija, taħt l-Artikolu 2(a)(ix)(b) dwar l-importazzjoni.<0}

{0>With regard to the Community's Joint Research Centre, the Community shall also implement the measures which this Protocol sets out for States, as appropriate in close collaboration with the State on whose territory an establishment of the centre is located.<}0{>Dwar iċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka tal-Komunità, il-Komunità għandha wkoll timplimenta l-miżuri li dan il-Protokoll jistabbilixxi għall-Istati, kif xieraq fil-kollaborazzjoni magħluqa ma’ l-Istati li fuq it-territorju tagħhom ikun lokat waqfien taċ-ċentru.<0}

{0>The Liaison Committee, established under Article 25(a) of the Protocol referred to in Article 26 of the Safeguards Agreement, will be extended in order to allow for participation by representatives of the States and adjustment to the new circumstances resulting from this Protocol.<}0{>Il-Kumitat ta’ Koperazzjoni, stabbilit taħt l-Artikolu 25(a) tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 26 tal-Ftehim tas-Salvagwardji, se jkun imġedded bil-għan li jippermetti l-parteċipazzjoni mir-rappreżentanti ta’ l-Istati u arranġament għaċ-ċirkostanzi ġodda li jirriżultaw minn dan il-Protokoll.<0}

{0>For the sole purposes of the implementation of this Protocol, and without prejudice to the respective competences and responsibilities of the Community and its Member States, each State which decides to entrust to the Commission of the European Communities implementation of certain provisions which under this Protocol are the responsibility of the States, shall so inform the other Parties to the Protocol through a side letter.<}0{>Għall-għan uniku ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll, u mingħajr preġudizzju għal kompetenza rispettiva u responsabbilitajiet tal-Komunità u ta’ l-Istati Membri tagħha, kull Stat li jiddeċiedi li jafda lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej l-implimentazzjoni ta’ ċerti disposizzjonijiet li taħt dan il-Protokoll huma responsabbilità ta’ l-Istati, għandu jinforma b’dan lill-Partijiet għal dan il-Protokoll b’mezz ta’ ittra sekondarja.<0} {0>The Commission of the European Communities shall inform the other Parties to the Protocol of its acceptance of any such decisions.<}0{>Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tinforma lill-Partijiet l-oħra għal dan il-Protokoll bl-aċċettazzjoni ta’ deċiżjoni bħal din.<0}

revised by Reuben Sciberras
Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə