Adi soyadi: aldiği not: numarasi: sinifi: erzurum lisesiYüklə 21,99 Kb.
tarix18.12.2017
ölçüsü21,99 Kb.
növüYazi


ADI SOYADI: ALDIĞI NOT:

NUMARASI:

SINIFI:

ERZURUM LİSESİ

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1. Vücûdun kim hamîr-ı mâyesi hâk-i vatandandır

Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten

(Vücudun mayasının hamuru, vatan toprağındandır;

Vatan yolunda eziyet ve sıkıntılardan(yine) toprak olursa bunda üzülecek ne var.)

a.Yukarıdaki beyitte yer alan söz sanatlarını bulunuz. (10 Puan )

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk ü selâmetten

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

(Dönemin (yönetimi) kararlarını, doğruluktan sapmış görüp,

Şeref ve onurumuzla hükûmet kapısından çekildik.)

Ne mümkün zulm ile bi-dâd ile imhâ-yı hürriyyet

Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

(Zulüm ve işkenceyle hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün !

Eğer gücün yeterse, insanlıktan anlama gücünü, düşünceyi kaldır (buna ) çalış.)

b)Yukarıdaki beyitlerden hareketle Tanzimat döneminin zihniyetini, sosyal ve siyasi hayatını açıklayınız.(15 Puan )

2. Divan edebiyatı veTanzimat edebiyatını biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.(10 Puan)

3.Namık Kemal’in İntibah adlı romanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)

4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyiniz.(15 Puan )

( ) Tanzimat döneminde yeni nazım birimleriyle yeni kavramlar ele alınmıştır.

( ) Tanzimat döneminde divan şiiri nazım biçimleri tamamen terk edilmiştir.

( ) Namık Kemal Hürriyet gazetesinde “Şiir ve İnşa” makalesini yazmış ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur.

( ) Tanzimat edebiyatçıları dilin göndergesel işlevini kullanmışlar ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görmüşlerdir.

( ) Klasisizm akımında akıl, sağduyu ve gözleme önem verilmemiştir.5. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15 Puan )

a) İbrahim Şinasi, Fransız şairlerinin şiirlerinden yaptığı tercümeleri 1838’de …………………… adıyla yayımlamıştır.

b) Tanzimat edebiyatıyla birlikte …………… , ……………… , ……………. gibi Batı’dan gelen yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

c)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında ……………………………. …………………. , bütün dünyaya ilan etmiştir.

d) Tanzimat birinci dönem, Şinasi’nin 1860’da ilk özel gazete olan ……………………….. çıkarmasıyla başlar. 1876’da ……………… dönemine kadar devam eder.

e) Ziya Paşa ………..…… adlı eserindeki fikirlerinden dolayı Namık Kemal ile eski- yeni çatışması içerisine girmiştir.f) ) Namık Kemal edebiyatımızda birçok ilkin öncüsü olmuştur. İlk tarihi roman …………., ilk edebi roman…………… ve sahnelenen ilk tiyatro olan …………………….onun kaleminden çıkmıştır.

g) İlk resmi gazete ………...…..………,yarı resmi gazete …………….………,ilk özel gazete ise………..……..……….dir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(25 Puan )

6. Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Düzyazının gelişmesinde büyük katkısı olduğu

B) Kısa ve özlü anlatımın yolunu açtığı

C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgilenmediği

D) Makale, eleştiri, fıkra ve deneme gibi yazı türlerini tanıttığı

E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıttığı7.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer almaz?

A) Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak

B) Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak

C) Rüşvet ve iltimas yasaklanacak

D) Halkın can, mal ve namus güvenli sağlanacak

E) Hükûmdar dışında devletin tüm ileri gelenleri bu ilkeleri benimseyecek8.Şiirleri Batı edebiyatını tanımadan önce tamamı ile, tanıdıktan sonra dil ve şekil bakımından ……………… etkisindedir. Şiir ve İnşa makalesinde “ bizim şiirimiz saz şiiridir.” derken …………… isimli antolojisinde âşık tarzını kaba ve bayağı bulur. Bu eser Namık Kemal’in şiddetli eleştirisine uğramış ve ona güzel bir tenkit eser yazdırmıştır.

Yukarıdaki boşluklara uygun sözcükler hangi şıkta verilmiştir ?

A) Halk şiiri – Zafernâme

B) Tanzimat şiiri – Harâbat

C) Divan şiiri – Harâbat

D) Divan şiiri – Defter -i A’mâl

E) Fransız şiiri – Rûyâ9. Ziya Paşa, tiyatroda “eğlence ile sosyal faydayı” birleştirip tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak

1 2 3


nitelendirmiştir. Onun tiyatro hakkındaki düşüncelerini bazı makaleleri ile Celâleddin Harzemşâh adlı

4 5


eserinden öğrenmek mümkündür.
Yukarıda verilen bilgide altı çizili seçeneklerden hangisi yanlıştır ?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 110. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.

B) Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

C)Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.

D) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.

E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.Uyarı : Sınav süresi bir ders saatidir. Klasik sorularda noktalama ve imlâ puanlamaya dâhildir.

Başarılar dilerim.Halime Çavuşoğlu

DÜŞ SOKAĞI SAKİNLERİ

ELİF KURT

FATMA ÇAKMAK

AHMET DEMİR

HÜSEYİN CİVELEK

Yüklə 21,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə