Adil məHƏMMƏD oğlu babayevYüklə 95,96 Kb.
tarix14.06.2018
ölçüsü95,96 Kb.
#53625


ADİL MƏHƏMMƏD oğlu BABAYEV

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
ETL-nın “Dədə Qorqud” ETL-in aparıcı elmi işçisi

İş telefonu: nebiyeva_almara@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1938-ci il mayın 23-də Naxçıvan MR Ordubad rayonu Dırnıs kəndində anadan olub.

 • 1957-1962-ci illərdə ADU-nun Filologiya fakütəsinin bakalavr pilləsində “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrrə təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra leytenant rütbəsinə layiq görülüb.

 • Ailəlidir, 5 övladı var

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1969-cu ildə “Azərbaycan sovet dilçilyinin inkişafında professor Bəkir Çobanzadənin rolu“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri namizdə elmi dərəcəsi alıb.

 • 1974-cü ildə dosent elmi adını alıb.

 • 1996-cı ildə “Azərbaycan dilçilyinin inkişafı yolları“ dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1997-ci ildə professor elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1962-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetində işləyir.

 • 1996-2012-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Azərbaycan dilçilyi kafedrasının müdiri olub.

 • 2006-2016-cı illərdə BDU-nun „Dədə-Qorqud“ ETL-in aparıcı elmi işçisi.

 • 2016-cı ildən BDU-nun „Dədə-Qorqud“ ETL-in baş elmi işçisi.

 • 2017-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi dilçilik

 • Azərbaycan dilçilyi tarixi

 • Müasir Azərbaycan dilinin bütün sahələri

 • “Dədə Qorqud”un dili

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2010-cu il 10 oktyabr „Dədə Qorquda həsr edilmiş uluslar arası konfrans “.

 • 2013- cü il „Dədə Qorqud dastanında feüili bağlamalar“ Eski şeherde.

 • 2013-cü il 6 noyabr, Eski şeherde“Türk halqlarının milli dəyərləri və Dədə Qorqud“konfransında sədrlik etmişdir .

 • Hər il Bakıda Beynəlxalq və Uluslar arası konfrasda iştirak edir.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1997, Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. B., Azərbaycan dili ( ali məktəblərin rus bölmələri üçün dərslik). B., 2000. (Rəy K.Babayeva “ Yeni Azərbaycan dili” fil. məs. dair №1-2, 2001 сi il).

 • 1998, Bəkir Çobanzadə. B., Şərq-Qərb..

 • 1998, Professor Adil Bababayev -70 (özüm-özüm haqqında). Biblioqrafiyası B.,Mütərcim.

 • 1996-1997, Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. B., 1996 (Rəy. Nizami Cəfərov Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. B., 1996; “Xalq qəzeti” 25 iyun).

 • 1999,Azərbaycan dili(Türkiyəli tələbələr üçün). B..

 • “Dilçiliyə giriş”. B., 1992. (Rəylər: a) Qasımov M., Kərimov Y., Faydalı vəsait. “Bilik” qəzeti 1993, №3; b) Vilayət Əliyev. Tələbələrə yeni töhfə “Axtarış” qəzeti. 1993, №8; c) İsmayıl Məmmədov. Orjinal dərslik “Xalq” qəzeti. 1993, №5; ç) Əbülfəz Rəcəbov. “Dilçiliyə giriş”. “Azərbaycan müəllimi” 1994, №17; d) Qara Məşədiyev və İsmayıl Kazımov. Dərsliklərimizi təzələyək “İki sahil”qəzeti. 1994, №10; e) Zərnişan Əhmədova, Nərgiz Ağayeva, İlqar Həmzəyev. Sadə və sanballı dərslik. “El qəzeti” 1994, №7). B., 1992.

 • 2000, Azərbaycan Dili (Türkiyəli tələbələr üçün). Bakı, Mütərcim.

 • 2002, Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları B.

 • 2003, 17-23 yanvar Dilçiliyimizin məbədi. BDU nəşri 2002. ( Rəy Ə.Ə.Rəcəbli: ensiklopedik kitab “İqtisadiyyat” qəzeti №3)

 • 2003, Elimizin və elmimizin soyqırımı BDU nəşri B.,)

 • 2004, Azərbaycan dili (ali məktəblər üçün dərslik). Nurlan, B.

 • 2007Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, “Təhsil”, 622səh.

 • 2007,Türklərin birlik səsi. Monoqrafiya. B., Təhsil, İtirdiklərimdən tapdıqlarım. Bakı “Təhsil”

 • 2010, Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. B.

 • 2012,Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı (ingiliscə). B.

 • 2012,Dilçiliyə giriş (Əlavələr edilmiş yeni nəşr), B., Nurlan.

 • 2014, Pyeslər (4 pyes). B.

 • 2014,Pyeslər(4 pyes) B. MSV Nəşri, 200 s.

 • 2015,Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti(Ali məktəblər üçün dərslik) B.Gənclik, 522 səhifə

 • 2015,Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. I C.B Mütərcim 338 s.

 • 2015,Azərbaycan dilçiliyinin tarixi II C.B Mütərcim. 338 s.

 • 2016,Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. B.Gənclik B. 156 s.

 • 2016, Birinci Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda Türkologiya B.Elm, 335 s.

 • 2016, Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı(ingiliscə) Tərcümə T.Quliyev. B. “Elm və təhsil” səh. 36-93.

 • 2016, Möhtəşəm 18 il Naxçıvan MR-nın 1995-2013-cü illərdəki inkişafı haqqında B. 343 s.

Metodik göstəriş və proqramlar • 1966, B.V. Çobanzadənin ədəbi görüşləri. APDİ-nin elmi konfrans materialları., səh124-127 (tezis)

 • 1969, Azərbaycan Sovet Dilçilik elminin inkişafında B.Çobanzadənin rolu. B.(avtoreferat)

 • 1969, Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları. B. (ADD) .(avtoreferat)

 • 1969, B.V. Çobanzadənin Azərbaycan Sovet Dilçilik elminin inkişafında rolu. APDİ-nin elmi konfrans materialları. B., səh. 37-38.(avtoreferat)

 • 1989, Ümumi dilçilik üzrə proqram. B.

 • 1989, Программа по общему языкознанию. Б.

 • 1996, Dilçiliyə giriş üzrə proqram. B,.(K.Abdullayev)

 • 1996, Введение в языкознание. Б., (K.Abdullayev)

 • 1998, Azərbaycan dili proqramı. B.

 • 1998, Azərbaycan dili proqramı(Türkiyəli tələbələr üçün) dərslik. B.

 • 2001, “Dilçiliyə giriş) proqram B.

 • 2001, Введение в языкознание. Б.

 • 2001, Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları B., İşıq.

 • 2004, Dilşünaslığın tarixi və etimologiyası. B.

 • 2005, Tərcümə-psixolinqvist və etnolinqvistik amillər. Beynəlxalq konfrans materialları. B., ADU nəşri (tezis)

 • 2007, Azərbaycan nitq mədəniyyəti : dünən, bugün və sabah. ADU, Beynəlxalq konfrans materialları. (tezis)

 • (Bakı, iyun). (tezis)

 • 2007,Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, “Təhsil”, 20 səh.

 • 2007, Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. Bakı, “Təhsil”.

 • 2009, Azərbaycan dili (Rus bölmələri bakalavr). ADU, Bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram. Bakı.

 • 2009, Əski Azərbaycan əlifbası. ADU bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram. B.

 • 2009, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı və mətnin şərhi. Bakı.

 • 2011, Dilə sayğısızlıq yol verilməzdir. “Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları

 • 2012, Azərbaycan dilinin tədrisini dünya standartları səviyyəsinə qaldıraq. Konfrans materialları. ADU, səh. 119-122. (tezis)

 • 2012,Azərbaycan dili haqqıında Prezident Sərəncamı əsas sosialinqvistik faktordur. Beynəlxalq konfrans materialı. Tətbiqi dilçiliyin aktual problemi. ADU nəşri , səh. 225-227 (tezis)

 • 2013,Azərbaycan XKS və məktəbdə Azərbaycan dili tədrisi. Respulika elmi konfrans materialları. AU, səh. 16-18 (tezis)

 • 2013,H. Əliyevin dövlətçilik təlimində dil siyasəti. Konfrans materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti,. (tezis)

 • 2013, Milli təfəkkür və dil modelləri. ADU, B., səh. 237-240 (tezis)

 • 2014, “Ümumi dilçilik” (ADU, Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B.

 • 2014, “Dilçiliyə giriş”(ADU, Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B.

 • 2014, “Müasir Azərbaycan dili”(ADU Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B.

 • 2014, “Azərbaycan ədəbiyyatı”(ADU Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B.

 • 2015, Azərbaycan dilçiliyinin tarixi B.

 • 2015, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.


Məqalələr

 • 1966, Azərbaycan qrafikasının Azərbaycan dilinin fonetik sistemi ilə uyğunluğu məsələsi və yeni əlifba ideyası. M.F. Axundov adına APDİ-nin elmi əsərləri. XII seriya., № 3, səh. 113-125.

 • 1971,Toponimika nədir? “Şərq qapısı” № 84.

 • 1972, Araz sözü necə yaranmışdır. “Şərq qapısı” № 204

 • 1973,Təlim və toponimika. “Azərbaycan müəllimi” № 51.

 • 1973, Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi (A. Axundovun eyni adlı əsərinə rəy). “Azərbaycan müəllimi” № 9.

 • 1973.İstedadlı alim ( L.Hüseynzadə haqqında). “Azərbaycan müəllimi” № 52/ 2504/ 18-04-

 • 1973, 8 iyun Qeyri- adi müdafiə (M. Hüseynzadənin doktorluq dissertasiyası müdafiəsi hqqında). “Azərbaycan müəllimi” № 46, Səməd Vurğun və musiqi. “Azərbaycan müəllimi” № 53, 1976.

 • 1977, B.Çobanzadənin universitet fəaliyyət. ADU elmi əsərləri. № 56, səh. 45-48.

 • 1983, Təlim və toponimika. Ali məktəbdə dilin kompleks tədrisinin linqvistik əsasları. Dərgi. B., səh.58-61.

 • 1983,Формантный метод в топонимике. Проблемы конфронтотивной лингвистики. Сборник. Б.

 • 1983,Tələbələrin nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsində fənlərin rolu. Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri. Dərgi. B., səh.54-55.

 • 1985, Tələbələrin şəxsiyyətinin və dünyagörüşünün formalaşmasında tədris edilən fənlərin rolu. “Müəllim şəxsiyyətinin formalaşmasının şərtləri və formaları”. Dərgi, B., səh. 37-43.

 • 1988, Mətnin linqvistikası. “Bilik” qəzeti № 18.

 • 1988, Mətnin linqvistikası. “Bilik” qəzeti № 19.

 • 1994,Qiymətli dərslik. A. Axundovun “Ümumi dilçilik” kitabı haqqında rəy. “Xalq qəzeti” 07.10. № 62.

 • 1996, Gənc yaradıcılara yaşıl işıq yandırmalı. (P. Hadinin “Qaranquş yuvası” kitabına ön söz). B.

 • 1996, Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları.B. (DDA).

 • 1998, B. Çobanzadə . Şərq-Qərb. B.

 • 1999, Afaq Qurbanovun Ümumi dilçilik konsepsiyası. “A. Qurbanov-70” kitabında. B., səh. 17-22.

 • 1999, I Türkoloji qurultay və sonrakı repressiya “Dədə Qorqud- 1300” toplusu. B., səh. 156-163.

 • 1999,Oruc Musayevin Ümumi dilçilik konsepsiyası. “Oruc Musayev-70” Oruc Musayev-70 toplusu. B., səh 93-98.

 • 1999, 13 iyul Əsrin faciəsi və ya xalqın düşmənləri. “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. “Haqq yolu” qəzeti. № 7.

 • 1999, 14-21 iyul Əsrin faciəsi Naxçıvanda “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №9.

 • 1999, 21-27 iyul Əsrin faciəsi “Bandit”hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №10.

 • 1999, 28 iyul-3 avqust Əsrin faciəsi “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №11.

 • 1999, 4-10 avqust Əsrin faciəsi Naxçıvanda “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №13.

 • 1999, 11-17 avqust Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu”qəzeti. №13.

 • 1999, 18-24 avqust Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №14.

 • 1999, 25-31 avqust Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu” qəzeti №15, 1999.

 • 1999, 1-7 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdulla Məhəmməd Tağızadə haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №16.

 • 1999, 8-14 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №17.

 • 1999, 15-21 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri” ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №18.

 • 1999, 22-28 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №19.

 • 1999, 29 sentyabr-5 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti №20.

 • 1999, 6-12 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №21.

 • 1999, 13-19 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №22.

 • 1999, 20-26 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №23.

 • 1999, 27 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №24.

 • 1999, 6-12 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №21.

 • 1999, 13-19 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №22.

 • 1999, 20-26 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №23.

 • 1999, “Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələri”nə ön söz (K.Hacıyevin eyni adlı əsərinə ön söz). Bakı, Çaşıoğlu.

 • 1999, Xalqn düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edirlər. Mübariz gənc qəzeti.

 • 1999, “Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə”. “Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”. №3, APU nəşri, səh. 119-130.

 • 1999, 27 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti № 24.

 • 2000, Afad Qurbanov. Afad Qurbanov (məqalələr toplusu). B.

 • 2000, Azərbayxan dili (ali məktəblərin rus bölmələri üçün). Bakı, Mütərcim. Birinci Türkoloji qurultay və türkçülük. Konfrans materialları. B.

 • 2001, Azərbaycan dilinin Dövlət Statusu Konfrans materialları. B

 • 2001, Zaman irəli getməyi tələb edir. “Azad Azərbaycan” qəzeti № 52

 • 2001, 6 mart Poliqlot və poliqlotluq nədir. “Poliqlot” qəzeti , № 3.

 • 2001, 18 oktyabr Ana dilimizə qayğı diqqət mərkəzindədir. “Poliqlot”qəzeti,. №12.

 • 2001, Göz açanda gördüyüm, ayaq tutub gəzdiyim kənd. Dırnıs və dırnılılar kitabına ön söz. B., “Araz” nəşriyyatı.

 • 2002, Xoşbəxt adam. Vasim Məmmədəliyev haqqında. “V. Məmmədəliyev zirvəsi” kitabı.B., səh. 157-160.

 • 2005, 27 may Dilçiliyə giriş (ali məktəblər üçün dərslik). B., 2004. (Rəy: “Dilçiliyə Giriş”haqqında “Azərbaycan müəllimi” № 21(8130) Nurlan, B.

 • 2002, Ön söz S.M.Əliyevanın “Azərbaycan dilində Aviasiya terminləri”. B.

 • 2002, Şərqşünaslığın banisi “Mirzə Kazımbəy-200” Bakı.

 • 2002, Redaktordan H.H.Baxşiyevin sabit söz birləşmələri və izahlı frazeoloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri B., İqtisad Universiteti. Nəşr. Coşqun Zəkinin “Müqəddəs and”. B., “Araz”.

 • 2002, 1-8 avqust Böyük vətəndaş alim (B.Çobanzadə haqqında) İqtisadiyyat qəzeti, №30.

 • 2002, Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin həyat fəaliyyəti və vəfatı haqqında). “Müdriklik zirvəsi” dərgisi siyasi partiyaların məşvərət məclisinin nəşri. BXoşbəxt adam. Vasim Məmmədəliyev haqqında V.Məmmədəliyev zirvəsi kitabı. B., səh.157-160.

 • 2003, Doğma dünya ekskursiya İqt. Un. Nəşr B., Tufanlarda yanan çıraq “Yeni əsr yeni nəsil” dərgisi.№1.

 • 2003, 28-iyul Milli qutuluş günü. “Poliqlot” qəzeti, №11(47).

 • 2003, Rektordan ön söz. L.Qurbanovanın “Dilin leksik sistemində termilərin yeri”. BDU nəşri B., Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin vəfatı münasibətilə). “Təhsil” qəzeti 20.XII.03, №17.

 • Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin vəfatı münasibətilə). “Təhsil” qəzeti 19.XII.03, №36.

 • 2004, Hər dil şeir deməz. Y.Anabatlının “Bu dünyada” kitabına ön söz. B.

 • 2004, Ən uca zirvədə H.Əliyev dururdu. “Cəmiyyət və lider” dərgisi, №1.

 • 2004, Redaktordan S.A. Qafarovanın “M. Hüseynzadə”. Müqəddimə. B.

 • 2004, Redaktordan “S. Ə. Rüstəmovanın “Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının formalaşması”. Müqəddimə. B., Elm.

 • 2004, Canlı ensiklopediya (germanşünas C. Cəfərov) 100 il (C.Cəfərov) Mütərcim. B.

 • 2004, 27. oktyabr Hiss və təfəkkürün məhsulu K.Bayramın “Nənəli, nəvəli, atasız dünyam” “İki sahil” qəzeti № 238.

 • 2005, 27 Frazeologiya lüğəti (N. Seyidbəylinin eyni adlı kitabına rəy). “Respublika “ qəzeti. № 46 (2286).

 • 2005, 21 may Heydər Əliyev və ana dili “Poliqlot” qəzeti, № 2 (80).

 • 2005,Ümumi dilçilik problemlərinin tədqiqi və təbliği sahəsində Afat Qurbanovun fəaliyyəti. “Dilçi Afat Qurbanov” kitabı B.

 • 2005, 10 oktyabr Ziyarətgaha çevrilən guşə. Heydər Əliyev muzey lektoriyası. “Poliqlot”.

 • 2006, 15 noyabr Yeni əlifba məsələsi. “Poliqlot”qəzeti № 5-6.

 • 2006, Türkoloji qurultay və türkçülük (qurultayın gğrünməyən tərəfləri). I türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransda məruzə materialları.. B., səh. 105-112

 • 2006, Birinci türkoloji qurultayda türkçülük. “Türkologiya”özəl buraxılış. B., səh.103-110

 • 2006, Qurultaydan sonra qurultayın yolu ilə. I Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr edilmiş respublika elmi nəzəri konfrans materialları. B., ADU.

 • 2006, 12 dekabr Dilimizi kim qoruyacaq. “Respublika”qəzeti, № 270.

 • 2006, Müstəqillik müstəvisi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, səh.66-82.

 • 2007, 12 dekabr Qloballaşma səmasında Azərbaycan ulduzu. “Respublika”qəzeti.

 • 2007,Gözəl alim, özəl şəxsiyyət. “Azərbaycanda Xarici Dillər”jurnal

 • 2007, “Gənclik mifik təfəkkürümüzdə və indi. ADU, “ Dil və ədəbiyyat” jurnalı, №3, səh113-126.

 • 2008, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dünəni və bu günü. ADU, “Poliqlot”, Bakı, № 3(111).

 • 2008, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənir. ADU, “Poliqlot”qəzeti, Bakı, № 2.

 • 2008, Düşüncə dəryadan dərin olurmuş. “İ. Seyid Qəraninin “Rübailər” kitabına ön söz . Bakı, səh 5-18. (ön söz).

 • 2008, Mir Cəlalın insanlıq fəlsəfəsi kitabında insanlıq fəlsəfəsi. “Dil və ədəbiyyat”jurnalı, ADU nəşri, Bakı, №2 (6).

 • 2008, Azərbaycan dilinin tədrisində kredit sisteminin tətbiqi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, № 3.

 • 2009,Televiziya və reklamlar dilimizi məhv edir. “Təzadlar”qəzetinə müsahibə, birinci müsahibə. Bakı, №13(müsahibə)

 • 2009, Televiziya və reklamlar dilimizi məhv edir. “Təzadlar”qəzetinə müsahibə, birinci müsahibə. Bakı, №14( müsahibə)

 • 2009, Qərbi Azərbaycandakı izlərimizin bir metrini və sözlərimizin bir kəlməsini unutmayaq (Tacir Səmiminin “Gülsehran”. Bakı, AMEA folklor institutu nəşri kitabına ön söz). B., səh3-9.

 • 2009, Ön söz. Təranə Eynalovanın “Pəncərəmi döyən qəm” adlı povestinə ön söz. Bakı, Yazıçı, səh 3-9.

 • 2009, Xarici dillər institutundan Dillər Universitetinə. Respublika gəncləri, Bakı, № 5(294).

 • 2009, Xarici dillər institutundan Dillər Universitetinə. Respublika gəncləri, Bakı, № 6(295).

 • 2009, Dünya türkologiyanın ilk korifeyi (birinci məqalə). M.Kaşqarini 1000 illik yubileyi münasibətilə. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. Bakı, №1(9),səh.11-20.

 • 2009, Naxçıvanlı “Arşınmalçı” Bakıda. Naxçıvan Dövlət Universiteti opera studiyasının hazırladığı “Arşın mal alan” tamaşısının Bakıda göstərilməsi münasiətilə. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, №12.

 • 2009, Qərbi Azərbaycanda Azərbaycan dili və dilçiliyi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, №2, səh.18-57.

 • 2009, Hər ürəkdən şeir gəlməz. ADU, “Poliqlot” qəzeti, Bakı, №109 (1397).

 • 2009, Qəlbə hakim, dərdə dərman bir həkim (Azadə İsayeva haqqında). “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, №35(326).

 • 2009,Gəncliyin sağlam düşüncəsi. Aynur Səbuhinin “Dənizin göz yaşları” kitabına ön söz. Bakı, “Təhsil”, səh.3-9.

 • 2009, Dil millətin tək nişanıdır. “Respublika gəncləri” qəzeti,Bakı, №37(328).

 • 2009,Dil millətin tək nişanıdır. “Respublika gəncləri” qəzeti,Bakı, №38(329).

 • 2009,Gərgin əməyin böyük bəhrəsi. M.Kaşqarinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi(A.Əsgərin monoqrafiyasına rəy). ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,№3.

 • 2009, Mahmud Kaşqari və ümumi dilçilik məsələləri(II məqalə)ADU, “Dilo və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı, №3, səh.168-179.

 • 2010,Şair ola bilməzsən, anan doğmasa şair. Vaif Qurbanzadənin “Fanar nəğmələri” şeirlər toplusu(kitabı) haqqında. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı,№12 .

 • 2010, Divani-lüğət-it-türk və Azərbaycan paremiologiyası (III məqalə). ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı, №1(12).

 • 2010, Bəkir Çobanzadənin nəsri. 155-193, eyni adlı ön söz məqalə 155-162. 6 hekayə 163-193. ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,№1(12).

 • 2010,Dünya səndən kimlər keçdi (Hüsnü Qubadov haqqında). “Respublika gəncləri”, Bakı, №18.

 • 2010,Yusif Seyidovun siyasi anlamında Heydər Əliyev fenomeni. ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı, №2(13).

 • 2010, Pilotluq məsuliyyəti. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, №32(363).

 • 2010, B.Çobanzadənin bir məqaləsi haqqında. “Dədə Qorqud” Dünyası dərgisi. I cild, BDU nəşri.

 • 2011, La pensee peut etre plus profonde qu’une mer…. (fransızca) Düşüncə dəryadan dərin olurmuş. (İsmayıl Seyid Qəraninin fransızca 101 rübai kitabına ön söz) . “Elm və təhsil”, Bakı, (ön söz).

 • 2011, Qəlbimizdə yaşayacaq (dos.K.Hacıyev haqqında). “Ədəbiyyat” qəzeti, Bakı, №6

 • 2011, Fenomental idrak sahibi, Unikal şəxsiyyət (K.Abdulla haqqında). “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, №41.

 • 2011, Azərbaycan qadınının mentol mücəssiməsi (Salatın Əhmədi haqqında). “Məhsəti” jurnalı,Bakı.

 • 2011, Qorqudşünaslıqda yeni səhifə. ADU, Elmi əsərləri “Dil və ədəbiyyat” seriyası, Bakı,№3, səh.120-129.

 • 2011, Dilimizin və milli mənəviyyatımızın böyük qayğıkeşi (M.İbrahimov haqqında). “Respublika gəncləri”,Bakı,№58(338).

 • 2011, “Bir dərginin özəllikləri” Burada “Dədə Qorqud”un almancadan tərcüməsi verilmişdir. Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, №47 (376).

 • 2011, Bəkir Çobanzadə və “Dədə Qorqud” dastanaları. “Dede Korkud və keçmişten gelecege türk dastanları uluslararası simpoziumu” Bildiriler kitabı, Kipr.

 • 2012,Ümumilli lider Heydər Əliyev: öz dilini bilməyən, sevməyən adam öz tarixini də yaxşı bilməz. “Poliqlot” qəzeti, №2.

 • 2012, Dilçiliyimizin novator ağsaqqalı (A.A.Axundov haqqında). Dilçilik İnstitunun əsərləri.№1, səh 15-22.

 • 2012, 18-25 sentyabr Psixoloji poetika, ya poetik psixologiya (S.Seyidovun “Психология в стихак”) kiabı haqqında. Respublika gəncləri, №75.

 • 2012, B. Çobanzadə və yeni tipli tədris sistemi. “Dədə Qorqud dünyası”, II kitab.

 • 2012, Milli varlığımız milli dilimizdən asılıdır. BDU nəşri, B.

 • 2012, Yeni dövrün yeni tədqiqatları. (Aypara Behbudovanın kitabı). M., Mütərcim.

 • 2013, Dilimizin etnomental layını araşdıran faydalı monoqrafiya (İ.C. Süleymanovanın “Frazeologiyanın üslubi imkanları” kitabına). B., Elm,.səh.3-7.

 • 2013, B. Çobanzadənin zindan həyatı. Respublika elmi konfrans materialları. BDU, Poliqlotun ana dili (prof. F.Y. Veysəllinin 70 illiyi münasibətilə). Böyük alim, böyük şəxsiyyət kitabı.

 • 2013, Milli mənəvi dəyərlərdə obsolyutizmə yol verməyək. Bakı beynəlxalq humanitar forumu konfransının materialları. B.

 • 2013, Dədə Qorqudun feili bağlamaları bu günki türk və Azərbaycan dillərində. Türkiyə, Əski şəhər, 2013, Türk dünyası kültürel degerleri uluslararası simpoziumu. Türkiyə, Əski şəhər, Səh53-57.

 • 2013, 6-7 may Azərbaycan xalq komissarları soveti və məktəblərdə Azərbaycan dilinin ikinci dil kimi tədrisinin problemləri. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” beynəlxalq konfransın materialları” B.

 • 2013, B. Çobanzadənin zindan həyatı. “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” elmi konfransın materialları. B., ADU nəşri səh.16-17.

 • 2013, Poliqlotun ana dili. Prof. F.Y. Veysəlli haqqında (Böyük alim, böyük şəxsiyyət)Mütərcim, Səh.102-108.

 • 2013, H. Əliyevin dövlətçilik təlimindəAzərbaycan dili siyasəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Heydər Əliyev dövlətçilik ideyaları və müasir dövr” elmi konfrans(29-30 may 2013). Naxçıvan NDU.

 • 2013, Milli mənəvi dəyərlərdə obsolyutizmə yol vermək olmaz. Bakı beynəlxalq humanitar forumu. 31 oktyabr-1 noyabr. “Posmodern döründə milli özünüdərk” bölməsinin materialları. Səh.4-7. B.

 • 2013, 10-11 dekabr Milli təfəkkür və dil modelləri. “Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri” Respublika elmi -praktik konfransı. (B. ADU. )səh. 238-239.

 • 2013,Lirik duyğuların epik tərənnümü. Əzimə Ağalarovanın “Gecələrdə gizli qaldım” romanına ön söz. B. 2013 Səh. 3-5.

 • 2014, 22 fevral İstedad çərçivəyə sığmaz (həkim N. Zamanovun “H.Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti” kitabı haqqında rəy). Respublika gəncləri, №4.

 • 2014, Qədim dövr dilimiz və etnogenezimizin təkamülünü izləyən əsər (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında” kitabına ön söz). Naxçıvan, Səh8-11.

 • 2014, “Kitabi Dədə Qorqud” və dilimizin digər yazıya qədərki abidələrində feili sifət. ADU nəşri.

 • 2014, Böyük axtarışların ilkin notları (İ. Süleymanovanın “Elm və sənət dünyasına baxış bucağı”kitabına). B., Gənclik.

 • 2014, 22 fevral İstedad çərçivəyə sığmaz (həkim N. Zamanovun “H.Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti” kitabına rəy). “Respublika gəncləri” qəzeti, №4.

 • 2014, Qədim dövr dilimiz və etnogenezimizin təkamülünü izləyən əsər (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında” kitabına ön söz). Naxçıvan.Səh. 8-11.

 • 2014, “Kitabi-Dədə Qorqud” və dilimizin digər yazıya qədərki abidələrində feili sifət:”Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfransın materialları. B.ADU Nəşri. Səh-135-137.

 • 2014,“Böyük axtarışların ilkin növləri”. İ.Süleymanovanın “Elm və sənət dünyasına baxış bucağı” kitabına ön söz. B.Gənclik. səh.3-7.

 • 2015, 19 fevral Ali məktəblərimizdə “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” “Respublika gəncləri” qəzeti. №6(591) .

 • 2015, “Milli varlığıımızın ilkin təməli ana dilimiz”. “Təhsil” dərgisi №2, səh 32-34.

 • 2015, 29 aprel Dərdə əlac təkcə dərman deyil. “Respublika gəncləri” qəzeti. №14 (593).

 • 2015, M.Kaşqaridən-Dədə-Qorquda-Dədə Qorquddan bu günə(frazeologiya)” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” dərgisi. №1. Səh.14-24.

 • 2015, 1 may Nitqə dair həkim resepi. “Kredo” qəzeti, №18 (826).

 • 2016, 15 iyun Mifopoetikaya dair dəyərli araşdırma (P.İsayevanın kitabı haqqında rəy) “Respublika gəncləri”qəzeti №75. Türk xalqları tarixində ən parlaq hadisə. “Azərbaycan məktəbi dərgisi” №2. 2016. Səh. 5-10.

 • 2016, 2 iyul “Poeziya ziyasının fokus nöqtəsi”: Qurban Musayevin poeziyası haqqında) “Respublika gəncləri” qəzeti.. № 79. Səh. 4-5.

 • 2016,“Eşq duaları”. ( Vahid Əli oğlunun “Ürəyimlə neyləyim” şeirlər kitabına ön söz.) B., Səh3-7.

 • 2016, “Cənubi Azərbaycan şairlərinin dil uğrunda mübarizəsi” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı jurnalı №4.

 • 2016, 8 noyabr Rəsmi dairələrin I Türkoloji qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri. “Azərbaycan” qəzeti. №247.

 • 2016, 14-15 noyabr “Rəsmi dairələrin I Türkoloji qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri”. Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. B. I cild, səh 46-49.

 • 2016, El şairinin bədii düşüncələri. Hacı Yusif Anabatlının “Qəlbimdən qələmə süzülən sözlər” şeirlər kitabına ön söz. B., Səh3-7.

 • 2016, “ M.Ö II –I minillik xalqımızın etnogenezi və dilinin ifadə imkanlarına dair monoqrafiya” (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında” II cild Naxçıvan -səh. 3-7) monoqrafiyasına ön söz.ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI

 • 1992-ci ildə Krım mədəniyyət fondunun Bəkir Çobanzadə adına diplomun laureatı olmuşam

 • 2008-cu ildə „Qabaqçı təhsil işçisi» nişanı ilə təltif olunub.

 • 2008-ci ildə BDU-da «İlin alimi» Fəxri adına layiq görülüb.

 • 2014-cü ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.

 • 2004- ci il Beynəlxalq Elmi Mərkəzi „XXI əsr Azərbaycan ziyalısı“Yadına layiq görülmüşdür

 • 2008-ci il 21 may „Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin qızıl gələm “ mükafatına layiq görülüb

 • 2012-ci il Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəxri fərman ilə təltif olnub

 • 2014-cü ildə Əsrin ziyalisi və İlin alimi adina layiq görülmüşdür.

 • 2017- cil 13 noyabr Yeni Azərbayca Partiyasının Nəsimi Rayon təşkilatının təşəkkürünə layiq görülmüşdür
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Jurnalistlər birliyinin üzvü

 • 2003-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dissertasiya şurasının üzvü olub.

 • 2013- cü ildən AMEA-nın Orfoqrafiya komissiyasının üzvüdür.

 • 2013-cü ildən AAK-ın Ekspret komissiyasının şurasının üzvüdür

 • 2017- ci ildən Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyasının üzv

Yüklə 95,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə