Agenţia pentru protecţia mediului tulceaYüklə 109,32 Kb.
tarix12.09.2018
ölçüsü109,32 Kb.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA    PROIECT ACORD DE MEDIU

    Ca urmare a cererii adresate de SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL cu sediul în municipiul Bucuresti sectorul 2, strada CA Rosetti nr. 4 etaj 4 , birou nr. 7 înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea Tulcea cu nr. 3668 din 20.04.2010, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

    ACORD DE MEDIU

pentru proiectul CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, din judetul Tulcea, extravilanul comunei Vacareni, T42, P 833, P833/1, P 830; T 54, P 1261, P 1268, P 1269, T 53, P 1235, T 55, P 1280, P 1283

in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele

I. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele

Parc eolian cu suprafata de 254,79 ha. situate in interiorul sitului Natura 2000 SPA0073 Macin Niculitel sila distanta de 715 m de limita ROSCI 0123 Muntii Macinului si Parcul National Muntii Macinului.

Terenul are functiunea de teren arabil, conform certificatului de urbanism nr. 31/28.10.2010 emis de Consiliul Judetean Tulcea pentru CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE,

Suprafata afectata temporar pe perioada executiei parcului – 0.4866 ha reprezentand 0,1009 din din suprafata aferenta obiectivului de 254,79 ha va fi readusa la parametrii initiali.

Suprafata afectata definitiv pe perioada existentei parcului – 3.2259 ha. reprezentand 1,2661 % din suprafata aferenta obiectivului de 254,79 ha

Restul suprafetei parcului eolian isi va pastra functiunea initiala de teren arabil.

Principalii parametrii privind caracteristicile constructive

- 10 turbine de tip GAMESA G 90 fiecare cu capacitatea de 2 MW cu o inaltime totala de 145 m ( 100 pilon + 45 pala) si diametrul la baza de 3,3 m.

Proiectul prevede urmatoarele elemente:

- Amplasamente de generare (10 locatii ):-10 turbine eoliene GAMESA G 90 de 2 MW fiecare, cu inaltimea turnului de 100 m si raza rotorului de 45 m; inaltime maxima 135 m; turnurile se fixeaza in fundatii de beton armat, de forma circulara, cu suprafata de 272,25 mp si adancimea de 3 m fata de nivelul solului; dupa realizarea fundatiei, aceasta se acopera cu pamant pana la cota initiala a terenului, la suprafata ramane doar inelul din beton in care se fixeaza turnul metalic al turbinei; suprafata inelului la nivelul solului este de 19,625 mp; pentru fiecare turbine eoliana se prevede un post de transformare cu suprafata platforma a transformatorului fiecarei turbine Sc de 10,00 mp ( 0,010 ha)/

Coordonatele tereo 70 pentru turbinele eoliene ale Parcului Energie Investments Group

Nr Crt.

Titular

Suprafata Parcului Eolian

Coordonate Stereo 70 pentru limitele amplasamentului pentru care se emite actul de reglementare

Y longitudine

X latitudine

T1

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

753735.00

423050.00

T2

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

753576.00

423292.00

T3

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

753562.00

423584.00

T4

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

753292.00

423742.00

T5

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

753010.00

423830.00

T6

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

752808.00

424021.00

T7

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

752843.00

424670.00

T8

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

752904.00

425404.00

T9

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

752785.00

425739.00

T10

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

254.79 ha

752541.00

425916.00

- 10 platforme de montaj aferente celor 10 turbine, cu suprafata de 1800 mp fiecare; dupa realizarea investitiei platformele raman functionale pentru asigurare situatii in care este nevoie de interventii la turbine;

- conexiune la sistemul de bare, in cablu subteran(20 kV)

- priza de punere la pamant R

- sistem de bare sub forma de LEA 20 KV

- celule de comutatie si masura pentru racord la sistemul energetic

- cai de acces constituite din tronsoane de drumuri existente, care vor fi reparate, nivelate si stabilizate cu piatra sparta, fara strat bituminous, cu latime carosabila de 6 m si acostamente laterale pentru colectarea si indepartarea apelor pluviale;

- suprafata drumuri existente 4,3012 ha

- suprafata cu care se extind drumurile existente 0,4059 ha

- drumuri de exploatare noi pentru acces la fiecare turbine cu suprafata de 0,64539 ha; drumurle de exploatare raman in functiune si vor fi intetinute pe toata perioada de functionare a parcului.

- putere maxima instalata a parcului eolian – 20 MW;

- statia de transformare de 400 k V cu suprafata S= 5.166 m 2 = 0,5166 ha

- conectarea grupurilor eoliene intre ele ca si racordarea ramurilor de grupuri la barele de medie tensiune a statiei electrice a parcului eolian se va realize cu cabluri electricepozate subteran, stabilindu-se trasee optime de racordare, corelat cu configuratia retelei de drumuri de exploatare pentru realizarea si intretinerea parcului. Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica santuri cu adancimea de 0,8 – 1,2 m si latimea de 0,8 m. Dupa asezarea cablurilor pe pat de nisip se umplu santurile cu pamant compactat si se reface forma initiala a terenului.

Pentru acest parc nu exista organizare de santier, aceasta functiune va fi asigurata de parcurle invecinate.

Etapele de desfasurare a proiectului:

- pregatirea amplasamentului si a organizarii de santier

- fazele constructiei:

- realizare cai de acces

- realizare platforma organizare de santier

- pregatirea platformelor de montaj si a zonelor de amplasare a turbinelor

- realizarea sapaturii pentru fundatii

- montarea armaturii radierelor

- montarea sistemului de ancorare a turnurilor

- turnarea betonului in radiere

- montarea sectiunilor turnurilor

- montarea nacelelor

- asamblarea palelor

- liftarea si fixarea rotoarelor

- construirea posturilor de transformare

- conectari electrice:cabluri, transformatoare, comutator

- punere in functiune, testari

- faza de operare si mentenanta

- faza de operare si intretinere

- faza de dezafectare

Durata de executie a lucrarilor de constructii-montaj – max 12 luni.

Durata etapei de functionare – 20 -25 de ani.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului:

Conform Raportului de evaluare a impactului asupra mediului:

- nu va exista un impact direct asupra zonelor de cuibarire si de odihna ale speciilor de intees comunitar.

- pe amplasamentul obiectivului nu sunt prezente specii de plante/habitate mentionate in OUG 57/2007 modificata si completata de OUG 154/2008, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul nu face parte dintr-un Sit de Importanta Comunitara.

- pe suprafetele aferente obiectivului vegetatia este reprezentata de plantele de cultura precum si de speciile segetale si ruderale fara valoare conservative, instalate in special de-a lungul drumurilor de exploatare si la limita culturilor agricole.

- Specile de avifauna de interes comunitar pentru care a fost declarat SPA Macin Niculitel pot folosi amplasamentul in vederea hranirii insa locurile de reproducere si adapost sunt reprezentate de zonele din vecinatate incluse in SCI Muntii Macinului si Parcul National Muntii Macinului.

- impactul parcului eolian asupra pasarilor care folosesc zona pe care se va dezvolta proiectl, pentru procurarea hranei se va manifesta doar in timpul perioadei de constructie, cand prezenta utilajelor, zgomotul, lucrarile de santier vor conduce la indepartarea temporara si zonala ( in functie de durata de executare a fiecarei operatiuni si in functie de locatia afectata) a faunei din cadrul amplasamentului si reorientarea acesteia in vederea hranirii care zonele invecinate ce ofera conditii de habitat similare amplasamentului. Odata incheiate lucrarile de constructie, speciile de fauna terestra si avifauna vor utilize in totalitate zona studiata. Procentul de ocupare a terenului va fi de 0,21 % in raport cu totalul suprafetei studiate de 254,79 ha, iar suprafetele afectate definitive reprezinta doar 1,33 % din aceasta, astfel incat 98 % din amplasament isi pastreaza functiunea initiala, acesta putand constitui in continuare o zona de hranire pentru speciile de avifauna si fauna terestra.

- pe suprafata de 254,79 , aferenta viitorului parc eolian , nu au fost identificate specii si/sau habitate de interes conservativ comunitar, elaboratorul raportului considera ca viitorul parc eolian nu va avea un impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale de interes comunitar;

- impactul direct se va produce pe durata constructiei parcului eolian, pe o suprafata de 3,7456 ha (din care 0.4866 ha teren scos temporar din circuitul agricol si 3.2259 ha ha teren scos definitiv din circuitul agricol);

- suprafata de 0.4866 ha ha care va fi scoasa temporar din circuitul agricol va fi reecologizata la finalizarea investitiei;

- pentru reducerea suprafetelor de teren afectate definitiv, la finalizarea perioadei de probe tehnologice pentru turbine, platformele de montaj vor fi acoperite cu un strat de sol vegetal in grosime de 20 cm, recuperat de la amenajarea drumurilor de exploatare, fundatii, platformelor si statiei de transformare, asigurandu-se astfel conditiile refacerii covorului vegetal initial;

- se poate aprecia de asemenea si impactul benefic al realizarii proiectului in zona parcului, prin:


 • efectul benefic al umbririi asupra dezvoltarii vegetatiei,

 • reducerea suprapasunatului,

 • realizarea unei monitorizari post-implementare, a florei, a faunei si crearea unei baze de date;

- evaluarea alternativelor la proiect a indicat viabila si de preferat varianta de realizare a unui parc eolian cu 10 turbine amplasate pe o suprafata de 254,79 ha, reabilitarea a 4,3012 ha de drumuri de exploatare existente si realizarea a 0,4380 ha drumuri de expoatare interne noi ; traseul cablurilor va fi subteran (LES); alternativa a luat in considerare toate aspectele de mediu (distante fata de zone protejate, localitati, gradul de afectare a solului, zgomot, dispunerea turbinelor sa afecteze la minim culoarul secundar de migratie identificat in urma minitorizarii, impact visual, arheologic); Varianta finala de proiect minimizeaza impactul antropic asupra capitalului natural, prin valorificarea retelei de drumuri existente, utilizate de comunitatile locale in gospodarirea culturilor agricole invecinate parcului,.

- construirea parcului eolian va contribui la realizarea angajamentelor pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana cu privire la procentul de energie obtinut din surse regenerabile;

III. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- pentru factorul de mediu SOL/SUBSOL

La realizarea lucrarilor de constructie se va tine cont de recomandarile studiului geotehnic . Lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat constructiilor, pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului , determinat de efectuarea pernei de balast pe care se va realiza fundatia constructiilor.In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie :

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor pulverulente ( nisip , praf de piatra) acoperite cu folie din material plastic, pentru a se impiedica antrenarea lor de vant pe terenurile invecinate ;

- se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere ;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi inchiriate de la societati care sa aiba verificarile tehnice la zi ;

- pentru colectarea deseurilor menajere se vor achizitiona europubele .

In perioada functionarii parcului eolian:

- conform studiului geotehnic se recomanda sa se atenueze pe cat posibil infiltratiile de apa in pamant, pentru a se elimina interventii ulterioare asupra fundatiilor turbinelor eoliene;

- eliminarea prin agenti economici autorizati a oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu ulei de transformator, ulei de ungere;- pentru factorul de mediu APA:

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista cursuri de apa permanente/nepermanente.- pentru factorul de mediu AER:

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie :

- in perioadele secetoase se recomanda:

- umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate,

- controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructia parcului eolian (alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf),

- respectarea tehnologiei de constructie a parcului.

- mijloacele de transport folosite pentru aducerea diverselor materiale vor fi incarcate in limita permisa astfel incat incarcatura sa fie sustinuta de peretii benei si nu sunt premise scurgeri de mat erial sau emisii de praf pe timpul transportului; Încărcarea materialelor în camioane se face astfel încât să se minimizeze pierderile (scurgerile de material) între depozit şi camion.


- verificarea autobasculantelor inainte si dupa incarcare;

- acoperirea camioanelor de transport materiale cu pelate;

- acoperirea materialelor de constructie si a depozitelor de pamant si pietris daca acestea sunt surse de emisii in atmosfera.

- instruirea muncitorilor in vederea manipularii materialelor in timpul constructiei pentru a reduce emisiile fugitive.

- Acoperirea căilor de acces cu agregate minerale.

- Minimizarea suprafeţelor perturbate.

- Afişarea şi impunerea limitelor de viteză pentru a reduce emisiile fugitive de praf rezultate din traficul rutier.

- Refacerea zonelor perturbate de construcţie imediat după finalizarea lucrărilor.

- respectarea tehnologiei de constructie a parcului.

Pentru perioada functionarii parcului eolian nu se impun masuri:

- masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii:

- evitarea tasarii terenului în faza de constructie a parcului eolian prin limitarea deplasarii masinilor grele pe terenurile acoperite cu habitate de stepa, deplasarea acestora facându-se doar în cazurile strict necesare;

- evitarea degradarii habitatelor stepice în faza de executie prin decopertari si poluarii vegetatiei naturale cu materiale utilizate sau rezultate în urma procesului de constructie;

- pentru refacerea cât mai rapida a habitatelor de pajiste afectate în faza de constructie se recomanda ca în cazul executarii santurilor, materialul rezultat sa fie depozitat pe orizonturi pedologice, urmând ca reconstructia habitatului afectat sa se faca cu respectarea stricta a reasezarii solului în functie de orizonturile pedologice initiale;

- executarea lucrarilor de amenajare a drumurilor existente, creerea drumurilor noi de acces, a platformelor de montare si a statiei de transformare se va realiza în perioada de latenţa a plantelor. Se propune ca lucrarile sa înceapa toamna când marea majoritate a speciilor isi încheie ciclul vegetativ si sa se încheie primavara când acestea nu au pornit înca în vegetatie;

- în zonele in care se vor efectua decopertari, stratul de sol fertil, care contine si stratul vegetal preexistent, sa fie pastrat în imediata apropiere a zonelor de unde a fost extras. Odata cu încheierea lucrarilor de amenajare si constructie, stratul de sol fertil (care înca va contine seminte, rizomi si bulbi ai speciilor din locatiile respective) trebuie reasezat in zonele de provenienta, pe suprafetele care necesita reacoperirea cu sol. În acest fel recolonizarea acestor suprafete cu speciile de plante initiale se va realiza rapid, pornind practic de la un nucleu existent în stratul de sol pentru reacoperire;

- perioada de executare a lucrarilor de amenajare a drumurilor existente, creerea drumurilor noi de acces, a platformelor de montare si a statiei de transformare sa fie cuprinsa între luna octombrie si februarie. Este important ca în aceata etapa sa se realizeze si reacoperirea (acolo unde este cazul) cu stratul de sol fertil;

- se recomanda amplasarea unor instalatii generatoare de ultrasunete pentru evitarea turbinelor eoliene de catre pasarile migratoare si eventualele exemplare de lilieci care pot tranzita zona si care altfel ar putea intra în coliziune cu palele în miscare a turbinelor;

- se vor aplica prevederile Capitolului 6 “Monitorizarea” din raportul de evaluare a impactului asupra impactului, care cuprinde si Planul de monitorizare a biodiversitatii, iar masurile de reducere a impactului se vor desfasura atât în perioada de constructie (octombrie - februarie), cât si în perioadele de vegetatie, astfel încât sa se poata evalua corespunzator impactul implementarii proiectului;

- Pentru a micsora numarul de pasari care intra in coliziune cu paletele si turnul turbinei recomandam ca:
 1. vopseaua cu care sunt acoperite turbinele sa fie cat mai vizibila pentru pasari;

 2. instalarea de dispozitive care sa impiedice asezarea pasarilor pe turnul turbinei;

 3. instalarea unor dispozitive de avertizare sonora pentru indepartarea pasarilor;

 4. folosirea pentru semnalizare de instalatii cu lumina rosie intermitenta, cu interval mare de timp intre doua aprinderi.

- in primele 5 luni ale anului nu se va lucra la primele 5 turbine invecinate PNMM avand in vedere ecologia speciilor de pasari din cadrul SPA Macin Niculitel si importanta pentru asigurarea conditiilor de cuibarit, limitandu-se in cadrul aceluiasi perimetru factorii producatori de zgomot.

- masuri de diminuare a impactului asupra asezarilor umane si sanatatii populatiei:

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie :

- vor fi restrictii cu privire la orele de lucru astfel incat, in mod special noaptea sa nu existe surse de zgomot (datorat traficului, in mod special);

- traficul va fi supravegheat.

amplasarea turbinelor la distanta fata de potentialii receptori;

- interzicerea accesului neautorizat al persoanelor pe santier;

- lucratorii vor purta echipament de protectie: casca, ochelari de protectie, veste de vizibilitate, bocanci, salopete si vor respecta masurle de prevenire a cazaturilor de la inaltime.

- inainte de instalare palele vor fi supuse unui control de calitate riguros.
- Amplasarea liniilor de transport a energiei subteran;

- Întocmirea şi implementarea Planurilor de prevenire a incendiilor şi a Planurilor de stingere a incendiilor;

- Instruiri periodice ale personalului;

- Întreţinerea şi monitorizarea permanentă a echipamentelor;

- Se vor respecta procedurile de întreţinere şi operare adecvate

- Colaborare cu departamentele locale de intervenţie în situaţii de urgenţă;


In perioada functionarii parcului eolian:

- se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente in zona turbinelor eoliene ;

- amplasarea liniilor de transport a energiei subteran;

- in caz de interventii se vor utiliza echipamente de protectie;

- instruirea pesonalului operational in legatura cu riscurile de cadere a ghetii, de incendii, de electrocutare in caz de fulgere,

- utilizarea de semnale de avertizare pentru cei care patrund in zona.

- se vor respecta procedurile de întreţinere şi operare adecvate
- intretinerea adecvata a turbinelor: desprinderea controlata a ghetii formate pe palete si pe celelalte elemente ale acesteia.

- turbinele sunt dotate cu limitatoare de viteza, sisteme de oprire automata in caz de avarie si alte sisteme de siguranta.

- dotarea fiecarei turbine cu paratrasnet;

- fundatia stalpilor constituie o buna impamantare si contribuie la disiparea fulgerelor in pamant.

- colaborarea cu departamentele locale de interventie in situatii de urgenta;

- ghidarea si supravegherea vizitatorilor

- amplasarea turbinelor la distanţă de potenţialii receptori;
- masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si patrimoniului cultural:

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie :

- pentru diminuarea impactului lucrarilor de constructie asupra patrimoniului cultural, acestea vor fi supravegheate de o institutie abilitata .In perioada functionarii parcului eolian:

- amplasamentul parcului s-a stabilit la o distanta de mimim 600 m fata de cea mai apropiata locuinta, intr-o zona in care arhitectura locala nu va avea de suferit.- masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii:

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie :

- desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentul supus proiectului pentru a limita zgomotul produs de trafic in zona;

- utilizarea numai a utilajelor si vehiculelor care corespund din punct de vedere tehnic;

- respectarea programului de lucru pe timpul zilei, cu exceptia zilelor in care se realizeaza fundatiile turbinelor eoliene avand in vedere ca exista un regim special la turnarea betoanelor;In perioada functionarii parcului eolian:

- vor fi montate turbine eoliene noi de ultima generatie, care sunt certificate ca respecta normele europene privind nivelul de zgomot;

Dupa durata de viata a turbinelor (20-25 de ani), titularul investitiei poate opta pentru inlocuirea elementelor componente ale investitiei sau dezafectarea parcului eolian; in cazul dezafectarii, titularul are obligatia sa predea materialele reciclabile agentilor economici autorizati pentru valorificare, iar materialele inerte sa le prelucreze si sa le refoloseasca la diverse lucrari de umplutura/amenajare drumuri de exploatare; in situatia dezafectarii, amplasamentul va fi obligatoriu adus la starea dinaintea realizarii investitiei;

  

IV. Conditii care trebuie respectate   1. In timpul realizarii proiectului:

- dupa executarea fundatiilor centralelor eoliene, stratul de umplutura se va realiza in jurul pilonului astfel incat sa ramana vizibil numai pilonul;

- lucrarile pentru pozarea cablurilor electrice trebuie sa se realizeze etapizat, pe tronsoane de lucru care pot fi terminate pe parcursul unei zile lucratoare. In acest fel se va evita fragmentarea habitatului si suprafetele de sol fertil decopertate vor fi imediat recopertate.

- solul fertil decopertat din toate lucrarile propuse in proiect, va fi depozitat temporar in vecinatatea zonelor decopertate, iar la finalizarea investitiei, va fi reasezat in termenul cel mai scurt posibil din punct de vedere tehnic, pe amplasamentele initiale astfel incat terenul sa poata fi redat circuitului agricol;

- în zonele in care se vor efectua decopertari, stratul de sol fertil, care contine si stratul vegetal preexistent, va fi pastrat în imediata apropiere a zonelor de unde a fost extras., fiind acoperit cu folie din material plastic. Odata cu încheierea lucrarilor de amenajare si constructie, stratul de sol fertil (care înca va contine seminte, rizomi si bulbi ai speciilor din locatiile respective) va fi reasezat pe suprafetele de provenienta care necesita reacoperirea cu sol.

- decoperarile zonelor unde urmeaza a se intervene se vor realize numai imediat inaintea inceperii propriu – zise a lucrarilor de constructie, iar recopertarea aceluiasi sol sa se realizeze fara intarzieri, chiar daca aceste lucrari impugn costuri suplimentare. In acest fel , proprietatile solului agricol nu vor fi afectate de procesul de decopertare – recopertare.

- suprafetele afectate temporar vor fi refacute astfel incat sa nu existe spatii afectate definitive, altele decat cele prevazute in proiect.

- nu se va permite formarea de balti sau zone umede in apropierea turbinelor.

- lucrul pe vreme favorabila( fara vant si fara ploaie );

- lucrul in conditii de vizibilitate favorabila;

2. Atat in timpul realizarii proiectului cat si in timpul exploatarii:

- titularul proiectului va respecta :

- prevederile Avizului de mediu nr.68/25.10.2010 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati, inclusiv in ceea ce priveste monitorizarea biodiversitatii, care va incepe cu cel putin un an inainte de inceperea lucrarilor de executie a proiectului, va continua in timpul constructiei si post construire (minim 2 ani dupa realizarea investitiei);

Dupa perioade cu conditii meteo deosebite (furtuni, ceata, ploi abundente, viscol) se recomanda vizitarea imediata a locatiei pentru analizarea efectelor acestor conditii care implica o vizibilitate redusa.

Interpretarea datelor colectate pe parcursul monitorizarii biodiversitatii va fi realizata tinand cont si de datele obtinute inaintea realizarii investitiei astfel incat sa se poata contura evolutia tabloului avifaunistic si faunistic de la starea initiala la momentul respectiv al functionarii parcului eolian. Datele inregistrate in timpul monitorizarii vor fi prelucrate statistic de specialisti in domeniul biodiversitatii si vor fi transmise anual (pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator) la APM Tulcea sau la solicitarea acestei autoritati de mediu;


 • masurile prevazute in Avizul nr. 570/20.12.2010 emis de Regia Natinala a Padurilor – ROMSILVA – ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL MUNTII MACINULUI.

- masurile si recomandarile Raportului la Studiul de impact asupra mediului care sta la baza emiterii prezentului acord de mediu si care integreaza concluziile si rezultatele din Studiul de Evaluare Adecvata;- prevederile din Raportul de evaluare a impactului asupra mediului, privind monitorizarea florei, habitatelor si faunei din zona parcului eolian si formatelor planurilor de monitorizare;
Referitor la flora spontana si habitatele naturale, monitorizarea se va face in functie de:

   • evolutia calitativa si cantitativa a florei in cadrul perimetrului studiat (numarul de specii si numarul de indivizi, sau suprafata ocupata de o populatie); se vor specifica factorii limitativi descoperiti si se vor formula masuri de remediere;

   • evolutia vegetatiei din zona - se vor specifica factorii limitativi descoperiti si se vor formula masuri de remediere;

   • evolutia speciilor, asociatiilor si habitatelor din cadrul perimetrului studiat – se vor specifica factorii limitativi descoperiti si se vor formula masuri de remediere;

   • in cazul in care, in timpul colectarii datelor din teren se constata afectarea semnificativa a biodiversitatii, specialistul constatator va intocmi un raport care va contine: descrierea situatiei speciei sau habitatului respectiv, cauza care a dus la degradarea acesteia/acestuia si masurile care se impun a fi luate imediat;

   • pentru monitorizarea plantelor superioare (cormofite) si a habitatelor se va folosi metoda transectelor liniare pentru a evidentia limitele dintre fitocenozele marcate de scaderea sau cresterea numarului de exemplare din cadrul unei populatii din doua relevee apropiate. Astfel se vor numara exemplarele populatiei luate în studiu, de-a lungul unei linii, materializata în teren printr-o sfoara colorata întinsa pe sol. Se recomanda lungimea de 20m. Numararea si înregistrarea datelor se efectueaza pe portiuni de 100cm pentru a putea calcula densitatea liniara (numarul de exemplare la un metru liniar). Perioada favorabila pentru efectuarea observatiilor ,în cazul de fata, fiind vorba de pajisti stepizate, zona de deal si teren arabil, va fi martie - iulie, când tipul de vegetatie studiat înregistreaza cel mai mare numar de specii complet dezvoltate. Numarul de relevee va fi ales în asa fel încât sa cuprinda toate tipurile de asociatii vegetale caracteristice zonei studiate. În cazul habitatelor, se va monitoriza dimensiunea respectivului habitat si eventualele efecte pe care le are managementul zonei asupra acestuia;

   • pentru monitorizarea avifaunei, programul de monitorizare se va desfasura astfel încât sa poata releva date referitore la toate categoriile de animale posibil a fi prezente în amplasamentul parcului eolian, si anume: reptile, pasari cuibaritoare sau oaspeti de vara, pasari sedentare, pasari oaspeti de iarna si pasari migratoare, care pot migra pe deasupra amplasamentului, lilieci care ar putea migra prin zona, mamifere. Tinând cont de aceste considerente, se vor utiliza doua metode distincte de colectare a datelor si evaluare a tabloului avifaunistic, si anume: metoda transectelor în puncte pentru speciile cuibaritoare, sedentare si care ierneaza, si metoda punctelor fixe pentru speciile migratoare. Perioadele în care se vor efectua monitorizarile avifaunei se vor face tinând cont de perioadele favorabile pentru colectarea fiecarui set de date;

Pentru speciile de pasari, desi se cunosc perioadele favorabile evaluarii fiecarei categorii (cuibaritoare, de pasaj, sedentare etc.) este bine sa nu se stabileasca date stricte de colectare a informatiilor pe teren deoarece factorii climatici sau alti factori externi pot influenta dinamica pasarilor, iar aceste date stricte pot influenta negativ calitatea datelor obtinute. În acest sens, este recomandabil ca în cadrul fiecarui stagiu de monitorizare sa fie alocat un numar suficient de zile de colectare a datelor care sa cuprinda toate etapele unui stagiu, dupa cum urmeaza:

1. pasari cuibaritoare: un numar de 4 deplasari care sa acopere atât perioada de cuibarit cât si cea de crestere a puilor;

2. pasari de pasaj (migratoare): un numar de 6 deplasari pentru fiecare perioada de migratie (de primavara sau de toamna) care sa cuprinda începutul, vârful si sfârsitul perioadei de migratie;

3. pasari oaspeti de iarna: un numar de 5 deplasari care sa cuprinda venirea pasarilor în cartierele de iernare, dinamica din cartierele de iernare si plecarea lor catre locurile de cuibarit;

4. pasari sedentare: se vor monitoriza în cadrul deplasarilor pentru pasarile

cuibaritoare si cele care ierneaza.

Planul de monitorizare al faunei va contine particularitati functie de gruparea taxonomica, conform prevederilor din Raportul de evaluare a impactului asupra mediului.

Suprafata cuprinsa în planul de monitorizare este reprezentata de suprafata amplasamentului eolian la care se adauga zonele învecinate care contin acelasi tip de habitate ca si amplasamentul. Aceste zone învecinate reprezinta de fapt zonele martor care sunt un punct de referinta între situatia initiala din cadrul amplasamentului si cea finala, reprezentata de exploatarea parcului eolian. În functie de datele colectate din zona amplasamentului si zonele martor, eventualele diferente dintre datele analizate vor evidentia evolutia biodiversitatii din amplasamentul parcului odata cu punerea în functiune al acestuia.

În cazul în care se observa o scadere a efectivelor pasarilor identificate în zona de studiu cu mai mult de 15% se va decide sistarea activitatilor si evaluarea impactului astfel încât sa se asigure încadrarea în aceasta valoare de maxim 15% scadere a efectivului pasarilor, valoare care va fi considerata valoare prag.

Daca in urma monitorizarii coliziunilor pasarilor cu turbinele parcului eolian ( conform planului de monitorizare propus ) se inregistreaza mortalitati semnificative, care pot afecta populatiile din zona analizata, se vor opri temporar anumite turbine sau chiar integul parc, pe anumite perioade de timp ( de ex in perioadele de varf ale migratiei, sau inaintea previziunilor meteo extreme de furtuni, ceata, etc.).

Datele colectate în cadrul programului de monitorizare se vor analiza si se vor raporta catre autoritatile competente.

De asemenea in urma programului de monitorizare a florei spontane si a habitatelor, se va întocmi un raport catre beneficiari (firma contractanta si agentia de protectia mediului) care va contine rezultatele evolutiei florei si habitatelor din perimetrul parcului, în perioada de constructie si amplasare.

Dupa perioade cu conditii meteo deosebite (furtuni, ceata, ploi abundente, viscol) se recomanda vizitarea imediata a locatiei pentru analizarea efectelor acestor conditii care implica o vizibilitate redusa.

Interpretarea datelor colectate pe parcursul monitorizarii avifaunei si faunei terestre va fi realizata tinand cont si de datele obtinute inaintea realizarii investitiei astfel incat sa se poata contura evolutia tabloului avifaunistic si faunistic de la starea initiala la momentul respectiv al functionarii parcului eolian. Datele inregistrate in timpul monitorizarii vor fi prelucrate statistic de specialisti in domeniul biodiversitatii si vor fi transmise anual (pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator) la APM Tulcea sau la solicitarea acestei autoritati de mediu;

- investitia se va realiza conform prevederilor documentatiei si a Raportului de evaluare a impactului asupra mediului care au stat la baza emiterii prezentului acord de mediu;

   V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:

   ▪ publicul a fost informat in toate etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform Ordinului MMP nr.135/2010;

1. depunerea solicitarii pentru obtinerea acordului de mediu a fost mediatizata conform prevederilor OM al MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private prin: • publicarea anuntului in ziarul Delta;

 • afisarea anuntului la Primaria Comunei Vacareni;

 • afisarea anuntului la sediul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

 • postarea anuntului pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea;

 • afisarea anuntului la sediul APM Tulcea;

 • afisarea pe site-ul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

2. decizia etapei de incadrare a fost mediatizata conform prevederilor OM al MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private prin:

  • publicarea anuntului in ziarul Delta

  • afisarea anuntului la Primaria Comunei Vacareni.

  • afisarea anuntului la sediul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

  • postarea anuntului pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea;

  • afisarea anuntului la sediul APM Tulcea;

  • afisarea pe site-ul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

3. Depunerea raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice a fost mediatizata Conform prevederilor OM al MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private prin: • publicarea anuntului in ziarul Delta;

 • postarea anuntului pe site-ul Consiliului Judetean Tulcea;

 • postarea anuntului pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea;

 • afisarea anuntului pe sediul Consiliului Judetean Tulcea;

 • afisarea anuntului la Primaria Comunei Vacareni;

 • afisarea anuntului la panoul de informare de pe amplasament;

 • afisarea anuntului la sediul APM Tulcea;

 • afisarea anuntului la sediul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

 • afisarea pe site-ul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

4. Decizia privind emiterea acordului de mediu a fost mediatizata Conform prevederilor OM al MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private prin: • postarea anuntului pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea;

 • afisarea anuntului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea;

 • publicarea anuntului in ziarul Delta;

 • afisarea anuntului la Primaria Comunei Vacareni;

 • afisarea anuntului la sediul SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

 • Afisarea pe panoul de identificare a investitiei montat pe amplasament

   ▪ din partea publicului nu s-au inregistrat observatii/opinii/contedtatii;

   ▪ nu s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.

   In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

   Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

   Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

   Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Viorica BÎSCĂ

Sef Serviciu Reglementari,

Camelia MICU

Intocmit,

Adriana Popescu

Data afisarii proiectului acordului de mediu pe site

31.12.2012
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

Adresa: Tulcea , Str. 14 Noiembrie nr. 5, cod 820009

Tel : 0240510620, 0240510622, 0240510623, 0240518538. Fax : 0240510621

e-mail : office@apmtl.anpm.ro

Yüklə 109,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə