Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama MerkeziYüklə 44,82 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü44,82 Kb.
#89041

T.C

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi İzlencesi


Ders adı :

Ders adı(En) :

Akademisyen bilgileri

Tel: Dersin Zamanı:

E-Posta: Haf.Ders.Saati:
Dersin Amacı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin temel amacı Türk İnkılâbının asıl maksadını, hedeflerini tam anlamıyla bilerek ve bu kavramları geliştirerek daha ileri seviyelere çıkarmalarını sağlamanın yanı sıra Atatürk İlkelerini ve İnkılaplarını tam olarak gerçekçi bir şekilde öğrencilere aktarılmasını sağlamaktır.

Gençlerimize yakın tarihimizdeki olayları öğrenip değerlendirerek gelecek ile ilgili doğru karar verebilmelerini sağlamaktır. Çünkü geçmişini, tarihini bilmeyen milletlerin hafızaları silinmiştir.Dersin Hedefleri/Beklentiler
Bu dersin sonunda katılımcıların:

  1. Bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamış olacaklar.

  2. Türk İnkılâbını bütün safhalarıyla öğrenmiş olacaklar.

  3. Geleceği inşa edecek neslin geçmişini öğrenerek ders alması sağlanacak.

  4. Atatürkçü düşünce sistemiyle, bu sisteme karşı olan tehditler hakkında doğru bilgi vermek


Ders PlanıHafta

Ünite Adı

Haf_1
KAVRAMLAR VE TÜRK İNKILÂBIA: Kavramlar

1- İnkılâp

2- İhtilal

3- İsyan


4- Darbe

5- Reform (Islahat)

6- Rönesans

7- Tekâmül (Evrim)

8- Çağdaşlaşma (Modernleşme)

B: Türk inkılâbının Özellikleri, Atatürk’ün İnkılâp Anlayışı


Haf_2
OSMANLI DEVLETİNİN ÇÖKÜŞ SEBEPLERİ


A: Dış Sebepler

1- Rönesans ve Reform Hareketleri

2- Coğrafi Keşifleri

3- Kapitülasyonlar

4- Sanayi İnkılâbı

5- Fransız İhtilaliB: İç Sebepler

1- Merkezi İdarenin Bozulması

2- Taşra Yönetiminin Bozulması

3- Toprak Sisteminin Bozulması

4- Ekonominin Bozulması

5- Eğitim Sisteminin Bozulması

6- Adli Sistemin Bozulması

7- Gayr-i Müslimlerin FaaliyetleriHaf_3
OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLEŞME VE YENİLEŞME HAREKETLERİ

1- Lale Devri Yenilikleri

2- III. Selim Dönemi Yenilikleri

3- II. Mahmut Yenilikleri

4- Şark Meselesi

5- Tanzimat Fermanı

6- Kırım Savaşı

7- Islahat Fermanı

8- I. Meşrutiyetin İlanı

9- Kanûn-i Esasi

10- Duyûn-u Umûmiye

11- Ermeni Meselesi


Haf_4
II. MEŞRUTİYET VE FİKİR HAREKETLERİ


A: II Meşrutiyetin İlanı ve Sonuçları

B: 31 Mart Vakası

C: Fikir Hareketleri

1- Osmanlıcılık

2- İslamcılık

3- Türkçülük

4- Batıcılık

5- Adem-i MerkeziyetçilikD: İttihat ve Terakki Cemiyeti


Haf_5
TRABLUSGARP SAVAŞI, BALKAN SAVAŞLARI VE I. DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ


A: Trablusgarp Savaşı

B: Balkan Savaşları

1- I. Balkan Savaşı

2- II. Balkan Savaşı

3- Balkan Savaşları Sonrası Osmanlı DevletiC: I. Dünya Savaşın Sebepleri

1- Sömürgecilik Faaliyetleri

2- Milliyetçilik Akımının Etkileri

3- Balkanlarda Avusturya-Rusya, Avrupa’da Fransa-Almanya mücadelesi

4- Silahlanma

5- Hanedan Çekişmeleri

6- Hanedan Çekişmeleri


Haf_6
I. DÜNYA SAVAŞI


A: I. Dünya Savaşının Başlaması

B: Osmanlı Devleti Üzerinde Büyük Devletlerin Emelleri

1- Rusya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

2- İngiltere’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

3- İtalya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

4- Fransa’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

C: Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

1- Çanakkale Cephesi

2- Kafkas Cephesi

3- Güney Cephesi

4- Galiçya Cephesi

D: Osmanlı Devletini Paylaşma Planları

1- İstanbul Anlaşması

2- Londra Anlaşması

3- Sykes-Picot Anlaşması

4- St. Jean de Maurienne AnlaşmasıHaf_7
I. DÜNYA SAVAŞININ BİTİŞİ VE YAŞANILAN HADİSELER


A: Savaşın Sona Ermesi ve Yaşanılan Hadiseler

1- Rusya’nın Savaştan çekilmesi

2- ABD’nin Savaşa Girmesi

3- Milletler Cemiyetinin Kurulması


B: I. Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar

1- Paris Barış Konferansı

2- Romanya ile Bükreş Antlaşması

3- Bulgaristan ile Neuilly Antlaşması

4- Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile St. Germain Antlaşması

5- Almanya ile Versailles Antlaşması

6- Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Antlaşması

C: Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller


Haf_8
MİLLİ MÜCADELEDE CEMİYETLER


A: Cemiyetler

1- Zararlı Cemiyetler

1.1- Rumların Kurduğu Cemiyetler

1.1.1- Mavri Mira Cemiyeti

1.1.2- Etnik-İ Eterya Cemiyeti

1.1.3- Pontus Rum Cemiyeti

1.1.4-Kordos Komitesi

1.1.5- Yunan Kızılhaçı

1.1.6- Rum Göçmenler Cemiyeti

1.2- Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler

1.2.1- Taşnak Sutyun Cemiyeti

1.2.2- Hınçak Cemiyeti

1.2.3- Ermeni Patrikliği Ve Faaliyetleri

1.2.4- Ermeni Meselesi

1.3- Yahudilerin Kurduğu Cemiyetler

1.3.1- Alyans-ı İsrailit Cemiyeti

1.3.2- Makabi Cemiyeti

2- Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

2.1- Kürt Teali Cemiyeti

2.2- İslam Teali Cemiyeti

2.3- İngiliz Muhipleri Cemiyeti

2.4- Trabzon Havalisi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

2.5- Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

2.6- Hürriyet ve Partisi Partisi

3- Yararlı Cemiyetler

3.1- Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

3.2- Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

3.3- Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

3.4- İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

3.5. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

3.6- Kilikyalılar Cemiyeti

3.7- Milli Kongre Cemiyeti

3.8- Karakol Cemiyeti

3.9- Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Haf_9
MİLLİ MÜCADELE ÖNCESİ MUSTAFA KEMAL PAŞAA- İşgaleler Karşısında Mustafa Kemal Paşa’nın Tavrı

B- Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Faaliyetleri

C- İzmir’in İşgali ve Sonrasındaki Durumlar

D- Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı


Haf_10

MİLLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK DÖNEMİ
A- Havza Genelgesi

B- Amasya Genelgesi

C- Erzurum Kongresi

D- Bölgesel Kongreler

1- Üç Sancak Kongresi

2- Trakya Kongreleri

3- Batı Anadolu KongreleriE- Sivas Kongresi


Haf_11
MİLLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK DÖNEMİA- Heyet-i Temsiliye

B- İstanbul-Anadolu İlişkileri ve Amasya Protokolü

C- Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Toplantısı

D- Misak-ı Milli

E- İstanbul’un İşgali

F- Milli Mücadelede Basın

1- Anadolu Basını

2- İstanbul Basını


Haf_12
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE KARŞI TEPKİLER VE İÇ İSYANLAR


A- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

B- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Özellikleri

C- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Karşı İsyanların Sebepleri

D- Başlıca İsyanlar

1- Ahmet Anzavur İsyanı

2- Yıldızeli İsyanı

3- Çapanoğlu İsyanı

4- Delibaş İsyanı

5- Cemil Çeto İsyanı

6- Koçkiri İsyanı

7- Pontus Rum Ayaklanması

8- Milli Aşireti Ayaklanması


Haf_13
MİLLİ MÜCADELE’NİN AKSİYON DÖNEMİ


A- Güney Cephesi

1- Adana Cephesi

2- Maraş Savunması

3- Antep Savunması

4- Urfa Savunması

B- Doğu Cephesi ve Ermeni Meselesi

1- Ermeni Meselesinin Başlaması

2- I. Dünya Savaşında Ermeni Sorunu ve Tehcir

3- Milli Mücadelede Türk-Ermeni İlişkileri

4- Ermenilerle Savaş ve Gümrü Antlaşması

C- Milli Mücadele Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri


Haf_14

MİLLİ MÜCADELE’NİN AKSİYON DÖNEMİ


A- Batı Cephesi

1- I. İnönü Savaşı

2- Londra Konferansı

3- TBMM’nin İlk Anayasası

4- II. İnönü Savaşı

5- Kütahya Eskişehir Savaşları

6- Sakarya Savaşı

7- Büyük Taarruz8- Başkomutanlık Meydan Muharebesi

B- Mudanya Mütarekesi

C- Mustafa Kemal’in Batı Anadolu Gezisi

D- Lozan Barış AntlaşmasıYüklə 44,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə