Agricultură și dezvoltare rurală Error: Reference source not found


Sprijin pentru lucrătorii disponibilizațiYüklə 0,51 Mb.
səhifə13/26
tarix13.08.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#70575
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

3.3.Sprijin pentru lucrătorii disponibilizați


Pentru mobilizarea FEG va fi nevoie în continuare de o decizie a autorității bugetare. Comisia va încerca să se asigure că operarea FEG devine mai simplă și mai reactivă la circumstanțele economice în schimbare.

3.4.Linii bugetare autonome


Executarea liniilor bugetare autonome va fi complet coordonată cu ambele instrumente, pentru a se evita suprapunerile și pentru a spori sinergiile. Numărul liniilor bugetare autonome va fi redus și se va acorda prioritate proiectelor mai mari, astfel încât să se atingă masa critică necesară și să se reducă sarcina administrativă.

4.Alocarea bugetară propusă pentru perioada 2014-2020


Toate cifrele sunt exprimate în prețurile constante din 2011

Bugetul total propus pentru perioada 2014-2020

din care


88,3 miliarde €

  • Fondul social european (bazat pe formula 25/40/52 pentru categoriile de regiuni, ceea ce duce la 25% in pachetul destinat politicii de coeziunii, exceptând facilitatea „Conectarea Europei”)

84 de miliarde €

  • Politica integrată pentru ocuparea forței de muncă, politica socială și incluziune

850 de milioane €

  • Fondul european de ajustare la globalizare

3 miliarde €

  • Liniile bugetare autonome

400 de milioane €

Mediu

1.Obiective de politică


Politica Uniunii Europene în domeniul mediului contribuie la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ale Strategiei Europa 2020. Investițiile în protecția mediului sunt investiții în modernizarea societăților noastre și vor contribui la transformarea Europei într-o economie bazată pe cunoaștere și care își utilizează în mod eficient resursele. Aceste investiții sunt indispensabile pentru protejarea și ameliorarea calității mediului.

Ecologizarea economiei implică reducerea costurilor de mediu prin utilizarea mai eficientă a resurselor, contribuind astfel la creștere, competitivitate și crearea de locuri de muncă. Protejarea biodiversității – capitalul nostru natural – și întărirea rezistenței ecosistemelor vor aduce o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor noastre în materie de creștere durabilă. Ecosistemele furnizează hrană, apă proaspătă, materii prime și multe alte beneficii, contribuind astfel la îmbunătățirea productivității și a calității vieții și reducând cheltuielile de sănătate publică. Restabilirea ecosistemelor și a serviciile pe care le oferă acestea contribuie la ecologizarea economiei prin noi competențe, locuri de muncă și oportunități de afaceri, stimulând inovarea și contribuind la abordarea provocărilor pe care le reprezintă atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Valoarea adăugată a cooperării la nivel european în vederea atingerii obiectivelor comune de mediu este recunoscută pe scară largă, întrucât chestiunile din domeniul mediului nu se limitează la frontierele naționale. Colaborarea strânsă cu vecinii UE și cu economiile emergente reprezintă o condiție prealabilă pentru o Europă mai ecologică. Durabilitatea mediului reprezintă, de asemenea, unul dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pe care UE s-a angajat să le realizeze.

Pe lângă beneficiile legislației europene în materie de mediu, bugetul UE poate contribui la îndeplinirea obiectivelor de mediu, atât prin programe specifice, cât și prin garantarea faptului că obiectivele de mediu sunt puternic integrate în toate activitățile finanțate din bugetul UE.


2.Instrumente

2.1.Integrare


Prioritățile politicii de mediu vor fi „integrate” în toate principalele instrumente de finanțare ale UE, inclusiv cele privind coeziunea, agricultura, afacerile maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de asistență externă. Această abordare va maximiza sinergiile dintre politicile de mediu și alte domenii, recunoscând faptul că aceleași acțiuni pot și ar trebui să urmărească o varietate de obiective complementare. Această abordare va contribui, de asemenea, la evitarea unei proliferări a programelor și la reducerea la minimum a sarcinii administrative.

  • Agricultură. Un obiectiv important al reformei politicii agricole comune (PAC) este acela de a promova obiectivele de mediu prin ecologizarea plăților directe către agricultori. 30% din plățile directe vor fi condiționate de respectarea unei serii de bune practici de mediu, care se vor adăuga cerințelor existente în materie de ecocondiționalitate. În plus, componenta de dezvoltare rurală din cadrul PAC va fi reorientată pentru a se concentra și mai mult asupra asigurării de bunuri publice, inclusiv prin măsuri de agromediu. Aceste măsuri vor contribui la garantarea faptului că sectorul agricol al UE este durabil și constituie un furnizor esențial de bunuri publice de mediu, precum apa curată, biodiversitatea, protecția solului, un aer mai curat și protecția peisajului. Acest lucru va contribui și la îndeplinirea obiectivelor în materie de climă ale UE, atât în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, cât și adaptarea la acestea.

  • Politica maritimă și de pescuit. Durabilitatea mediului se va afla în centrul viitoarei politici maritime și de pescuit. Acest lucru se va realiza inter alia prin reducerea pescuitului excesiv și a supracapacității, prin reducerea impactului direct (cum ar fi capturile accidentale sau impactul asupra fundului marin), precum și prin sprijinirea zonelor marine protejate. Politica maritimă integrată va defini mai în detaliu limitele durabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin în cadrul punerii în aplicare a Directivei privind strategia pentru mediul marin.

  • Politica de coeziune. Politica de coeziune se va concentra mai mult pe prioritățile Strategiei Europa 2020, printre care și aceea de a transforma UE într-o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă. Acest lucru se va realiza printr-o focalizare mai puternică asupra rezultatelor și condițiilor impuse, inclusiv în ceea ce privește obiectivele de mediu. Aceste obiective includ promovarea punerii în aplicare a acquis-ului în domeniul mediului (apă, deșeuri, mediul marin, nitrați, Directiva privind emisiile industriale, calitatea aerului, legislația privind inundațiile) și finanțarea infrastructurii de mediu aferente; protejarea și refacerea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, inclusiv prin dezvoltarea de infrastructuri ecologice și prin reducerea și prevenirea deșertificării. Vor fi luate măsuri consolidate pentru „impermeabilizarea” la riscurile de mediu (environmental proofing) în cadrul politicii de coeziune.

  • Cercetare și inovare. Noul cadru strategic comun pentru cercetare și inovare va contribui la catalizarea progreselor științifice și tehnologice necesare pentru trecerea la o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Menținerea sprijinului financiar pentru ecoinovare, în general, va contribui, de asemenea, la asigurarea unei creștere inteligente și durabile. Parteneriatele pentru inovare vor avea un impact direct asupra utilizării eficiente a resurselor, de exemplu asupra apei, ecosistemelor, materiilor prime și orașelor inteligente.

  • În cadrul acțiunii externe, Instrumentul de preaderare va ajuta țările candidate să finanțeze infrastructura de mediu și eforturile de consolidare a capacităților necesare pentru respectarea acquis-ului UE. Prin intermediul unui dialog politic la nivel regional și național, Comisia va continua să integreze sprijinul pentru mediu în cadrul Instrumentului european de vecinătate. Chestiunile de mediu ar trebui, de asemenea, să fie integrate și mai multe în programele de ajutor pentru țările în curs de dezvoltare. Biodiversitatea și ecosistemele reprezintă bunuri publice globale cheie și vor face parte din programul tematic prevăzut pentru bunurile publice mondiale și pentru provocările globale. Tratatul de la Lisabona încredințează UE un rol mai important în cadrul acordurilor multilaterale și al guvernanței internaționale în domeniul mediului, care se va reflecta în majorarea fondurilor alocate în acest scop.

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə