Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DE


Arza (bedene-yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanıYüklə 0,59 Mb.
səhifə4/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#24243
1   2   3   4   5   6

Arza (bedene-yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal yükselişi) urûc edeni bilir... "HÛ"; Rahıym’dir, Ğafûr'dur.(Sebe/1)




SEMÂLARDA VE ARZDA HAMD
(Bilinç mertebelerinde ve bedende Hamd), Allah'a aittir! Arza (bedene-yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal yükselişi) urûc edeni bilir...




 • Melekleri de; Arş'ın (hükümranlık tahtının-El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamının) her yanından kuşatmışlar ve Rablerinin hamdini, münezzeh oluşunu dillendirirlerken görürsün.(Zümer/75)

 • Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan (şuurlu) kuvveler (Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri) Rablerinin Hamdı olarak (Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) tespih ederler(Mü'min/7)

 • Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler.(Şûrâ/5)



 • İman edenler, benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirdiler) ettiler. (Secde/15)

 • (Adn cenneti yaşamına girenler) dediler ki:"Hamd, hazanı (üzülmeyi) bizden gideren (tüm kuvvelerin sahibi) Allah'a aittir... Muhakkak ki Rabbimiz, Ğafûr'dur, Şekûr'dur.(Fâtır/34)


“BİHAMDİKE”
{Biz seni hamdinle (bizde açığa çıkardığın varlığını değerlendirme hâliyle) tespih (her an yeni hâle dönüşen isteğine kulluk ederek) ve kudsiyetini (her türlü eksiklikten berî oluşunu) dillendirmiyor muyuz?" -Bakara/30)}



BİHAMDİHİ->O'nun Hamdı olarak
 • İman edenlere, O'nun hamdi olarak (bi-hamdihi) kendisinden Hamd'in açığa çıktığını yaşaması uyarısı

 • Râ'd (gök gürültüsü-İnsan-ı Kâmil'in düşünsel boyutta keşfettikleri {salsal-i ceres, Abdülkerim Ceylî, İnsan-ı Kâmil}) O'nun Hamdı olarak tespih eder; Melekler (kâinatta-insanda mevcut kuvveler) ise O'nun hükümranlığı altında (tespih eder-kulluklarını yerine getirir(Râ'd/13)

 • Sizi çağıracağı zaman (ölümü tattığınızda), O'nun Hamdı olarak (değerlendirmesine göre) olayı yaşayacak ve zannedeceksiniz ki (kabirlerinizde-beden yaşamında-dünyada) ancak pek az kaldınız!(İsrâ/52)


RABBİNİN HAMDI İLE TESBİH ETMEK


 • {Fesebbıh Bi Hamdi Rabbike)->{Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve secde (benliğini yok) edenlerden ol! Sana yakîn gelene (benliğinin yokluğunu fark edene kadar -ölüm hakikatin fark edilmesi hâlidir- Vahid-ül Kahhar'ın yaşanmasına) kadar, Rabbine ibadet et (yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin kulluğu devam eder zaten)!-Hicr/98-99}


RABBİNİN HAMDİ OLARAK

(Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) TESBİH ET!


{Sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek tespih et!

(Tâhâ/130)}



YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)
 • {"Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve âciz yüzünden velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!-İsrâ/111}

 • Akşam ve sabah Rabbinin hamdi olarak tespih et!(Mü'min/55)

 • {"El-Hamdu Lillâh! O size işaretlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız!" Rabbin yaptıklarından bîhaber değildir."-Neml/93}



ER RAHMAN-İR RAHİYM”
“Rahman ve Rahıym'dir.”
(Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.)

"ER RAHMAN"


{Allah, "Er-Rahman" ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı("Rahmet"i) nefsi üzerine yazmıştır!{Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir!-Tüm yaratılmışların kaynağı olan("İnsan"ın da Zâtının meydana geldiği Hakikat) kuantum potansiyel}


"ER RAHİYM"


{Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliği-Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratan}


"ER RAHMAN-İR RAHİM"


{Âlemlerin Rabbı olan Allah, Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır)}

MÂLİKİ YEVMİDDİYN”
Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik'idir.

"EL MELİK"


{Mülkü hükmünde olan Esmâ mertebesinde dilediğince şe'n alarak fiiller âlemi sûretlerinde tedbir edendir!}


"EL MALİK'ÜL MÜLK"
 • {Mülkünde dilediğini tedbir edip, hiçbir birime hesap verme kavramı olmadan dilediğini uygulayan.

 • {"Sünnetullah" diye tanımlanmış yaratış sistem ve düzeninin her var oluş ve yok oluş sürecinde tek hükmü geçen}


DİN GÜNÜ


 • ZÂTÎ TECELLİ

 • EMRULLAH

 • “HÛ”NUN SALÂTI

 • “HACCI EKBER GÜNÜ

 • UYANIŞ

 • “KIYAMET”
 • "Haccı Ekber" Günü{Allah ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)}

 • Kurân’ın verdiği büyük haber

 • Allâh’ın hükmünü açıkladığı süreç

 • Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreç

 • Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu süreç..)

 • Bütün insanları örtüp bürüyen o `Büyük tecelli` ("Gâşiye")

 • Ruh’u A’zam müşahadesi

 • Meleklerin(Kuvvelerin) saf saf (Mertebe mertebe) geldiği-insanın hatırladığı(sorguladığı) süreç...

 • "Bilinen o meşhur "An"

 • “Gün”..

 • Din Günü

 • Cem Makamı

 • Herşeyin içyüzünün-gerçeğinin ortaya çıktığı o muhteşem "An"...

 • Şahid olunan-kendisinde hiç bir seyin gizli kalmadığı süreç...

 • Dünya hayatında da şâhitlerin kıyam ettiği gün

 • Ölçünün "Hak" olduğu "Gün"...

 • Dönüşüm süreci için ölçüsü "Hak" olan terazilerin konduğu "Gün"...

 • Allah'ın iman edenlerle diğerlerinin arasında hükmedeceği "Gün"...

 • “Emr”in (mutlak hükümran, tüm kuvvelerin sahibi) Allah’a ait olduğuna (beşeri, göresel hiç bir değer ve temenninin geçerliliğin olmadığına şâhid olunan “An”

 • Dağların yürütüldüğü, Arz’ın(bedenin) çırılçıplak görüldüğü, herşeyin haşredildiği/toplandığı-hiçbir şeyin ihmal edilmediği O "Gün"...

 • “Arz”ın ürettiği enerjileri ihraç ettiği-bütün haberlerini söylediği “Gün”...

 • Yeryüzünde yaşamış tüm insanların tek bir platformda biraraya geldiği-toplandığı süreç-cem oldugu "Gün"...

 • Tüm yaratılmışların “İlk defa” yaratıldığı durumdaki gibi beşeri özelliklerden-dünyevi nisbetlerden soyutlanarak “Ferd”ler olarak huzura geldiği “Gün"...

 • Uyarılma Günü...

 • İstisnasız her birimin Rabbi ile arasında hiçbir tercüman olmaksızın-müşahedeye mâni hiçbir engel olmaksızın konuşacağı süreç

 • Dışarıda-ötede bir sığınağın olmadığı, her birimin varacağı tek sığınağın "Rabb"i olduğunun müşahede edildiği "Gün"...

 • Allah'ın vechinden gayrı herşeyin helâk olduğu "An"

 • Başını ne yana döndürürsen Allah'ın Vech'inin görüldüğü "An"

 • Bütün işlerin Allah'a döndürüldüğü "Gün"

 • "O Saat"(Vefat)

 • "Ölüm"(Allah'ın Emri)

 • Ölüm sarsıntısı

 • Ölümün yaşandığı süreç

 • Bilinçlerin ölümü tadışı

 • Fiziki ölümün akabi

 • Âhiretin ikinci devresi

 • "Bâ’s"(“El Bâis” İsminin insanda açığa çıkışı)

 • "Ba'sü ba'delMevt = ölüm akabindeki diriliş"

 • Kıyam edilen Gün

 • Ahiret Günü’nün birimin varlığında açığa çıkış süreci

 • İnsanların "Beden kabirlerinden İlâhi güçlerle kalkarak uyandığı"  O meşhur "Gün"

 • Mânevi Diriliş

 • Ruhani Diriliş

 • Hakiki Diriliş

 • Uyanış

 • Dâim-ebedi gerçek olan Allah'ın kabirlerdeki bilinçleri("Ölü"leri) "Hakikat İlmi" ile dirilttiği süreç

 • Yapılanların sonuçlarının açıkça görüleceği süreç

 • Ardında hiçbir şey yapılamayacak ortam

 • Yeniden yapılanma evresi

 • "Dünya"nın manyetik alanının  ortadan kalktığı süreç

 • Bir yapının diğer bir boyuttaki yaşam biçimine dönüşme süreci

 • "Ruh boyutu yaşamı"nın, "nûrânî yaşam boyutu"na dönüşmesi süreci

 • "İçinde bulunulan "An"dan sonra gelen "diğer anlar"

 • Nesnel âlemin dönüşümler hâlinde devam ettiği süreç

 • Yalnızca Nebi Ekrem aleyhisselâm ile Sâlihlerin kurtuluşa ereceği  "Gün"

 • Yardımın yalnız ve ancak Allah indinden geleceği "Gün"

 • İman sahiplerinin Allah Rasûlünün uyarılarını dikkate alarak yaşamına yön verme süreci

 • Allah’a verilen sözde sebat edenlerin(Ahd-ü vaade sâdık kalanların) “Öz”e dönüşlerinin gerçekleştiği “Gün”...

 • Sahip olduğunuzu sandığınız, gerçekte ise size Dünya yaşamında emanet olarak verilmiş “Herşey”in yegâne sahibinin(üzerlerindeki tek tasarruf sahibinin) “Allah” İsmiyle işaret olunan Mutlak Zât olduğuna şahid olma süreci

 • Dünyada iken  Allah'ın Kurân ile-Rasûlullah uygulamaları ile bildirdiği çalışmaları yapmayanların veya yetersiz yapanların zayıf ve  enerjisiz kalmaları nedeniyle hüsrana uğradığı süreç...

 • Ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin olmadığı gün

 • Gerçeği örtenlerin ne mallarının ne de evlâdlarının Allah'a karşı hiçbir yarar sağlamayacağı "Gün"...

 • Şirk ehlinin(Allah yanısıra bir İlâhın veya ilâhların var olduğunu zanneden-varsayan-vehmeden zihnin) tâbi oldukları ile arasındaki sebeplerin-bağların parçalanış kopuş süreci...(Kendisini Allah'tan gayrı bir varlığın kurtaracağı ümidi-beklentisi içinde yüzünü Allah'tan gayrı çevirdiği herşeyin kendisi gibi âciz bir yaratılmış-kul olduğu ve tüm beklentilerinin hüsranla sonuçlandığı gerçeğini bilfiil yaşadığı -tüm varlık üzerindeki mutlak otorite, Mâlikel mülk olan Allah'tan mahrum kalma süreci)

 • Ayırt etme süreci

 • Hayâle-Fâniye dalanların Dünyada da-Âhirette de fiillerinin boşa gittiği(Hüsrana uğradığı) “Gün"...

 • Boyutsal Dönüşüm

 • Teslim Günü(İslâm)


Andolsun sizi ilk defa yarattığımız (durumdaki) gibi (orijininizin farkındalığıyla)FERD'ler olarak bize geldiniz!(En’âm/94)


YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)


{'Mülkün Malik'i olan Allah'ım... Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Kesinlikle Sen her şeye Kaadir'sin.'" (3. Âl-u İmran: 26)}

İYYÂKE NA’BUDU VE İYYÂKE NESTA’İYN”


Sadece sana kulluk ederiz

ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz.”


(El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

“FENÂ FİLLAH”IN SIRRI,

“İYYÂKE NA’BUDÜ VE İYYAKE NESTÂİN”DEDİR!
Namazdan amaç, “mi’râc”dır!

Bunu gerçekleştirememesi, kişinin varlığını da oluşturan Allah’tan “perdelenmesini”, yani gafleti meydana getireceği için, çok büyük bir kayıp olur!.

Mi’râc”ın oluşması ise, Fâtiha’nın okunmasına; yani, Fâtiha’daki kelimelerin anlamlarının idrâk edilmesine bağlıdır!.

Öyle ise burada şöyle düşünmek lâzım gelir…

Fâtiha sûresi’’nde, Kurân‘ın diğer sûrelerinde olmayan hangi anlam vardır ki; o anlamı fark edilmeyen, idrâk edilmeyen ve tasdik edilerek itiraf edilmeyen namaz, büyük sorumluluk getirmekte; buna karşılık o anlamın hissedilip yaşanması sûretiyle onun okunuşu, kişiyi “Mi’râc”a çıkartmaktadır?

Besmele ve hamdele diğer bölümlerinde de geçmektedir Kurân’ın… Hidâyet dilenmesi de!.

Öyle ise…

Burada düğüm noktası gelip “Mâlik-Melîk’i yevmid din; iyyâke na’büdü ve iyyâke nestâıyn” cümlesine dayanmaktadır... Fenâ fillah sırrı da burada gizlidir!.

İyyâke na’büdü” cümleciği,“fenâ fillah”ın Kur’ân’daki ifadesidir!.

Bu arada Rasûlullah aleyhisselâmın şu açıklamasını da düşünelim:

-“Her vakit namazı, kendisiyle bir önceki vakit arasındaki günahları siler”!.

Peki bu âyetlerde ne gibi bir mânâ ve sır mevcut ki, bu sırrın farkedilip, idrâkı ve yaşama geçirilmesi, kişiyi hem bir önceki namazdan beri kendisinde oluşan günahlardan arındırıyor; hem de “mi’râc”ı yaşamanın yolunu açıyor?

Şimdi bu âyetin anlamını bir daha düşünün!..

Burası çok ama çok önemli bir sırdır... Niyaz edelim ki açıla!..

"ALLAH"a "tapınma" konusuna gelince...

"TAPINMA", asırlardır, çeşitli toplumların şuursuz bir biçimde putlarına, tanrılarına yaptıkları saygı, yakarış gibi davranışları tarif için kullanılan bir kelimedir... Asla "kulluk" diye çevirdiğimiz "ibadet" kelimesinin mânâsını ifade etmez; ve "ibadet" kelimesini Türkçeleştiriyorum diye "tapınma" kelimesini kullanmak, oldukça önemli bir hatadır!... Kullanan kişinin Türkçe bilgisinin yetersizliğine verilir!..

Diğer taraftan,-"CİNLERİ ve İNSANLARI SADECE KULLUĞUMU YAPMALARI İÇİN YARATTIM.. (51-58)

Âyetinde geçen "ibadet" yani "KULLUK" kelimesinin ibni Abbas radıyallahu anh tarafından “liya'rifun” diye yorumlandığı ve âyetin böyle anlaşılması gerektiği yaygın olarak bilinen bir husustur..

Şayet, "liya'budun" kelimesini bu mânâda anlayacak olursak ve "iyyake na'budu" ifadesindeki "kulluğun" da "irfan" mânâsına işaret ettiğini düşünürsek; o takdirde şöyle bir anlam ile karşılaşırız:

Âlemlerin Rabbı olan ALLAH'ın bizim Rabbimiz olduğunun bilinciyle her an O'nun varlıkta tasarrufunu seyretmekte olduğumuzu itiraf eder; ve bu bilinçli kulluğumuzun devamı için de O'ndan yardım bekleriz”.


“FENÂ FİLLAH“

{İSMİ “ALLAH“ OLANI TANIMA VE İDRAK YOLCULUĞU}
 • “Allah” adının işaret ettiğinin, kendi kendineliğinin adı(Hakikatı itibariyle)

 • Allah’ın varlığı yanında kendi yokluğunu hissetme ve yaşama hâli

 • Fakr hâli


“FENÂ FİLLAH“IN BAŞLANGICI

(Mutmainne)


 • Mutmainne ve Mutmainne‘yi takiben Râdiye “Fenâfillah”dır...


FENÂ FİLLAH’IN SONU

{ESMÂ’DA SEYR HÂLİ!}
 • Yarım dairenin tamamlanmasıyla Fenâ Fillah gerçekleşmiş olur.

 
HÛ ESMÂ'SIYLA HER YARATIŞI ALİYM'DİR

("Onları daha önce inşa eden diriltip hayat verecektir"-Yâsiyn/79)


KULLUK
MUTLAK(Gerçek) KULLUK

{FITRÎ KULLUK = FITRÎ İBADET}
 • Tüm varlığın, Allah'ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle holografik gerçeklik sistemiyle varediliş programı

 • Birimin mânevi sureti(Oluşturulma programı-Asla değişmeyen programı-Esmâ terkibi-kaderi)

 • Yaradılmışın, Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefine ulaşması

 • Her ne mânâ için var olmuşsa, eninde sonunda, o mânânın gerektirdiği hâl ile hallenmesi-o mânânın oluşacağı ortama dönmesi-ne mânâ için var olmuşsa, o mânâyı yerine getirmesi, o mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünmesi, o mânânın gereğini yaşaması-Birimin, varoluş gayesine ve programına göre, davranış ortaya koyuşu

 • "Fâtiha"daki "İyyake na'budu ve iyyake nesta'iyn" sırrı->"Sadece Sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz" sırrı (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

 • Allah'ın dilediği özelliklerle ve KENDİSİNİ düşünebilecek bir kapasite ve özellikle düşünebilme kapasitesiyle yaratılmış olmak

 • "Allah" İsmi ile anılanın bir gayeyle yarattığı varlıkların, varoluş gayeleri dışına taşmamalarının asla mümkün olmaması("Yürür her bir mahlkûkun her birini alnında çekip yürütmesi")

 • Bütün ilâhi isimleri cem etme(Kemâli ahlâk)-Allah'ın ahlâkıyla ahlaklanma(Tabiat kökenli davranışların kalmaması)

 • Üst bilinç sahipleri (Bilinçli enerji -Meleki Ruh-İnsani Ruh-Nefs-i Natıka- Ruh-u Nurani-Akıl sahipleri)nin, alt bilince(vehme) kulluk etmeyenlerin kulluğu

 • Saadet istikametinde kulluk

 • Dua  ve Zikir(En basit anlamıyla)

 • Birimin varoluş gayesinin gereğini yerine getirmesi(En geniş anlamıyla)

 • Esmâsına sınır koymamak

 • Allah'a ârif olma

 • İslâm'ın temel manâsı


"ABD"

 • {"Kul"-Köle-Varoluşunun gereği olan kulluğu yerine getiren-"Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevine devam eden}



ALLAH'A KULLUK


(Sistem ve düzeninde O'ndan başka etken görmemek üzere kulluk-Her "Şey"in ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine kulluk-"Din"i O'na hâlis kılarak (vahdet bilinci ile) kulluk-Sadece Ulûhiyeti TEK olana("Allah İsmi" ile işaret olunan mutlak varlığa) kulluğunun farkındalığını yaşamak)


SEMÂDA VE ARZDA ALLAH'A KULLUK EDENLER

(Bilse de bilmese de)
{Mukarreb melâike-Evren içre evrenler(11 boyutlu evren-paralel evrenler topluluğu)-Rasûller-Mesih (İsa)-Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm-İstisnasız tüm insanlar ve cinler-Algılanan ve algılanamayan tüm yapı-İlminde ilmî suretler halinde kendi sıfat ve esmasıyla yaratılan, "yok"tan "var" kılınan tüm yaratılmışlar-varlıkta, var olan her şey}


İLK DEFA YARATILDIĞI(durumdaki) GİBİ (orijininin farkındalığı)


 (Benliksizlik yaşam)

"FERD"
ANDOLSUN İLK DEFA YARATTIĞIMIZ(durumdaki) GİBİ (orijininizin farkındalığıyla) FERD’LER OLARAK BİZE GELDİNİZ!


(En’am/94)-{İlâh yok, sadece "HÛ"! Her şeyin Yaratanı'dır (âfakından değil boyutsallığından)! O'na kulluğunuzun farkındalığına erin! O, her şeyin Vekiyl'idir.(En’am/102)}



Onların hepsi, kıyamet sürecinde O'na TEK olarak gelir.(Meryem/95)


İKİ KERE ÖLMEK
Bedenden ayrılma ile yaşanan yaşam-Mahşerdeki benliksizlik yaşam)-(Mü’min/11)

İKİ KERESİNDE DE DİRİLTİLMEK


(Kendindeki eksiklikleri itiraf ederek yeni bir benlikle bâ's edilmek)-(Mü’min/11)


HER ŞEYİN MELEKÛTU(Esma Kuvveleri) ELİNDE OLAN SUBHAN'DIR!

(O'na rücu ettirileceksiniz-Yâsiyn/22)
Semâları ve arzı yaratan, onların benzerini Esmâ'sıyla ,,,yaratmaya Kaadir değil midir? Evet! "HÛ"; Hâllak'tır, Aliym'dir.

Bir şeyi irade ettiğinde, O'nun hükmü, ona "Kün = Ol!"dan (olmasını istemesinden) ibarettir!.. (O şey kolaylıkla) olur.

Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsin/81-83)


SİZE AHDETMEDİM(bildirip bilgilendirmedim) Mİ

ŞEYTANA(bedene-hakikatinden habersiz bilince) KULLUK ETMEYİN)… BANA KULLUK EDİN

(Hakikatin gereğini hissedip yaşayın)!Sırat-ı müstakim budur” (diye?)-(Yâsiyn/60-61)


ALLAH'A VERDİĞİNİZ

"VAROLUŞUNUZDAKİ HİLÂFET SÖZÜ"NÜ HATIRLAYIN!
"AHDALLAHİ"->"ALLAH AHDİ"


 • Allah'a verilen söz

 • İnsanın varoluşundaki hilâfet sözü

 • Allah'tan bir ip

 • Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği


FITRÎ AHD

 • Yaratılış fıtriyeti

 • Allah'tan korunmak

 • Varoluşundaki hilâfet sözüne ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek


BİAHDİLLAHİ->"ALLAH AHDİ"NE UYMAK


 • Allah'a verilen sözü yaşamak

 • Allah'ın varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak

 • "Rabbimiz sensin" Ahdi(Hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğu)

 • Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereğini yaşamak

 • Allah'ın varlığında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak

 • Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmamak

 • Allah'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirmek

 • Rabbinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duymak; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkmak

 • Rabbinin vechini (cennet yaşamı olan rabbanî kuvvelerin açığa çıkışı yaşamını) arzulayarak sabretmek (mevcut şartlarına)

 • Salâtı ikame etmek ve Allah'ın kendilerinde açığa çıkardığımız yaşam gıdasından gizli ve açık olarak bağışta bulunmak

 • Yaptıkları yanlışları (arkasından yapacakları) güzel fiillerle yok etmek


"ALLAH AHDİ"NE UYANLAR


 • Rablerine icabet edenler (hakikatlerine yönelenler)

 • Hakikate erenler

 • Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmayanlar)


BİAHDİHİ

{Söz verdiğinde verdiği sözün arkasında durmak ve korunmak}
 • Muhakkak ki Allah iman edenlerden, karşılığında onlara cennet vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıştır... Allah uğruna savaşıp, öldürürler veya öldürülürler... Tevrat'ta, İncil'de ve Kurân'da, üstlendiği Hak vaattir! Kim Allah'tan daha kuvvetli, ahdini yerine getirebilir? O hâlde O'nunla yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin! Aziym kurtuluş işte budur!(Tevbe/111)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)

 • Sözleştiğiniz zaman, Allah adına olan ahdinizi hakkıyla yerine getirin... Yeminleri, kesinleştirdikten sonra bozmayın... (Zira yeminlerinizle) Allah'ı kefil kıldınız! Muhakkak ki Allah işlediklerinizi bilir.(Nahl/91)

 • Az bir pahaya Allah ahdini satmayın... Eğer bilirseniz, Allah indîndeki sizin için daha hayırlıdır.(Nahl/95)

 • Söz verdiğinizde tutun! Muhakkak ki söz veren sözünden sorumludur!(İsrâ/34)

 • Kim sözünün arkasındaysa ve korunursa, şüphesiz ki Allah korunanları sever.(Âlû İmran/76)


RAHMÂNÎ AHD
RAHMAN'IN İNDİNDE AHD EDİNMİŞ OLANLAR

{Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar)


GÖRÜRCESİNE ALLAH'A YÖNELENLER


 • Şuurunu(Vechini) Allah'a teslim edenler

 • En sağlam kulpa tutunanlar(Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olanlar (içten dışa çıkış olarak)

 • Yakîn ehli

 • Allah’a ermek için ermek için nefsine karşı savaş veren-"Muhsin"

 • İhsan ehli


ALLAH AHDİNİ BOZMAK


 • Allah'a verdiği sözü, şartlandırılmaları ya da yanlış bilgileri yüzünden) bozmak

 • Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparmak

 • Arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak) ifsad yapmak

 • Allah'tan uzaklaştırılmışlık (hakikatlerine bahşedilmiş Esmâ kuvvelerinden uzak düşmek)


KENDİ YARADILIŞINI UNUTMAK
("Çürümüş hâldeki şu kemiklere kim diriltip hayat verecek?" diye misal getiren-Yâsiyn/78)
ŞEYTANA KULLUK ETMEK


 • Hakikatinin gereğini hissedip yaşayamamak

 • Bedene-Hakikatinden habersiz bilince kulluk etme


ÜZERİNİZDEKİ ALLAH NİMETİNİ VE SİZİ ONUNLA BAĞLADIĞI SÖZLEŞMEYİ HATIRLAYIN;

hani "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz...

ALLAH'TAN KORUNUN!
Muhakkak ki Allah içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.(Mâide/7)


BENİ FITRATLANDIRANA NASIL KULLUK ETMEM?

(O'na rücu ettirileceksiniz-Yâsiyn/22)Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə