Ahmed hulûSİ’de kavramlar I


"Nokta"larındaki kudrete ermiş olanlarYüklə 1,77 Mb.
səhifə3/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#88344
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

"Nokta"larındaki kudrete ermiş olanlar{“Ulâikel Mukarrebûn”-“Nokta”sındaki kudretin ehli olarak yaratılmış olanlar-(“Allah” adıyla işaret olunanın esmâsının özelliklerini) "Nokta"larındaki kudret ile seyir hâlinde olanlar-Kudret nazarıyla hikmet yurdunu seyredenler-“M”leri kalkmış; “N” ile âlemi seyredenler-Ateş içinde selâmette olanlar-Ateşin ulaşamadıkları-“Hasbiyallahu...” sırrı olanlar}

587Muhammedî ilmin yer almadığı kudret zuhuru

588İsa Aleyhisselâm “Kudret” sıfatıyla zâhir olmuştur(Bkz. İ/İsa a.s)

588Deccal'de açığa çıkan Kudret Sıfatı, onun zehiri olmuş ve helâkına vesile olmuştur.

588(Cin ve ins topluluğuna hitap)Kudret sıfatı sizde açığa çıkmadıkça, bedenlerin çekim gücünden çıkıp gidemezsiniz...

589
"İŞİTME" SIFATI ["Es Semi"- Sesin ardındaki tek gerçek->Algılama- Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerini her an algılamakta olan. Farkındalığı ve kavramayı yaşatan. Bunun sonucu olarak Basîr ismi özelliğini tetikleyen!)

590İlgili Âyetler

590"O", işitmesi akılla kavranılmayandır.

600Üç (Kişi aralarında) fısıldaşmaya görsün, dördüncüsü O'dur... Beş (Kişi fısıldaşacak) olsalar, onlarda altıncı O'dur!

601İşitme kuvvesi (Algılama kuvvesi-Algılama melekesi)

602Cennet ehli, cennette boş lâf işitmez.

602
{Yıldırımlardan ölüm korkusu (hakikatin açığa çıkmasıyla benliklerinin yok olması) düşüncesiyle} kulaklarını tıkamak (Hakikat bilgisine kendini kapatmak)

603Allah'ın işitme (Algılama) kuvvelerini kilitlediği kimseler [Allah’ın, kendini dillendiren işaretlerine iman etmeyenler-(Sınırlı-sefil) dünya hayatını sonsuz geleceğe tercih edenler-Hakikat bilgisini inkâr edenler-Kozalarında yaşayanlar-Şeytanı velî edinenler (İlham ettiği fikirlere uyanlar)-Rablerine ortak koşanlar-Şirk ehli-Yalancılar-Gelecek yaşam boyutunda hüsrana uğrayanlar-Allah gazabı üzerlerine olanlar]

605
(Anlayış itibariyle) Sağırlar [Kur’ân’dan yüz çevirenler-Varlığındaki işaretleri iman etmeyip teslim olmayanlar-Vahiy ile uyarıldıkları halde çağrıyı işitmeyenler-Taklitle yaşayan-Hakikatlerini algılayamayanlar-Karanlıklar içinde kalmışlar-Allah işaretleri kendilerine bildirildiğinde benlikle yüz çevirenler-İlme dayanmayan bir şekilde, Allah yolundan (insanları) saptırmak için işin laf yanını satın alan ve onu eğlence (keyif aracı) edinenler-Kendileri için hor-hakir edici bir azap olanlar-Kendini aldatanlar-Allah indînde canlıların en şerlisi-Aklını kullanmayanlar]

607Vahiy ile uyarılırlar…(Ne var ki) sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler!

607Kur’ân’dan yüz çevirenler, “Kulaklarımızda ağır işitme var!” dediler…

609Allah işaretlerini kendilerine bildirdiğimizde duymazlıktan gelenler, işin lâf yanını satın alır ve onu eğlence (Keyif aracı) edinir.

610İşitme âzalarının(Sem’ilerinin) aleyhlerine şâhitlik yapmasını ummadıklarından keyiflerine göre yaşadılar.

611Sağırlar (Dünyadaki sağırlıklarının devamı olarak) cehennemde de işitmezler.

612Her kendini aldatan(Hakikatini inkâr ederek, bedensellikle, içgüdüleri ve dürtüleriyle yaşayan), Allah işaretlerini işitir, sonra da işitmemiş gibi (üstüne alınmadan) şirk düşüncesinde ısrar eder.

613Allah dûnunda yöneldikleriniz (Var zannettikleriniz), seslenirseniz çağrınızı işitmezler… Diyelim ki işitseler, size cevap veremezler!

614İşitme kuvvenizin sahibi kim? ("Allah" diyecekler…)

615Sesler, (Kıyamet sürecinde) Rahman’ın korkusuyla kesilir.

616Allah işitmenizi (Algılamanızı) alsa, Allah’ın gayrı onu size getirecek bir Tanrı mı var?

616Suçluların(Şirk ehlinin) gizlediklerini ve fısıltılarını yanlarındaki Rasûller yazmaktadır.

618
İşitip durduğunuz hâlde O'ndan yüz çevirmeyin! Kendileri işitip de (algılamadıkları hâlde), "işittik" diyenler gibi olmayın!

618İşitme hırsızlığı

618
"GÖRME" SIFATI ("El Basiyr"-Görüntünün ardındaki tek gerçek->Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an seyir ile onlardan çıkanları değerlendirip sonuçlarını oluşturan)

620Basir (Gören)

630Allah, "Basîr"dir!

630Rabbi, İnsanda Basirdir!

631"Basar" (Göz-Görme hassası-Görme azası-Göz bebeği-Görüp değerlendirme)

632Görme kuvvesi (Görme melekesi-değerlendirme kuvvesi-Basiret-“Gönül gözü”-Kalb Gözü”-Şuur gözü-Şuurdaki idrâk özelliği-“Sistem ve Düzeni” fark edip gereğini yaşayabilme kapasitesi-Gördüğünün anlamını çözüp onu değerlendirmek-İlmi değerlendiren bilinç-İlim-Allah`ın vechini görme özelliği-Hakk’ı görme özelliği-"Tek"ten "Çok"a bakış)

633Allah’ı Zâtıyla göremezsiniz... O’nun ilmini, O’nun nurlarını içinizde hissedebilirsiniz ancak!

633Basiret ve Basar hükmünü nasıl icra eder?

635İlim dışındaki görme, hayâle girer (Tahayyül sùretiyledir!.)… Ancak Allah kendisi, kendisini görür

635Allah’ı dışarıda açıkça göremezsin! (Bkz.İ/İman/İman, görülmeyene olur)

636İlmî algılayıcılar dahi işlem kapasitelerini genişlettikleri ölçüde muhite yaklaşırlar. (Bkz.İ/İlim/İlmî algılayıcılar)

636Tekil yapının kendine bakan gözü (Bilinç)

637
"Hakikat"i tek ve net görmek için gerekli olan "İlim Gözlüğü"(İki camından birisi, "B" harfi ilmi, diğeri "el AHAD-üs SAMED" ilmi olan "İlim gözlüğü")

638Baş gözü, gördüğüyle “eşyanın hakikati”nden perdeler {Semâlar ve arzın melekûtunu (derûnundaki, onları oluşturan kuvveleri) görecek basîretten yoksun kılar-“Gece” (bilgisizlik-cehl), semâlar ve arzın derûnundaki, onları oluşturan kuvveleri görecek basîreti bürüyüp örter-İkân sahibi olmaktan mahrum kılar}

639Uyarılma sürecinde görme kuvvesi keskinleşir.(Perde kalkar)

640Sende yeterli açılım sağlamışsa, 72 milleti bir gözle görmeye başlarsın…

641Basiretinle Tekliği müşahede edebilirsin ama göz de bu çokluk âlemini görmeye, varolduğu sürece devam eder (Çokluk görüntüleri aynen ruhuna kaydolmuştur)

640Göz aydınlığı(Cennet yaşamı)

643Çokluk” görme basiretsizliği

644Beyinde görme yoktur… Beyinde şekil yoktur. Beyinde sadece ve sadece “KAVRAMLAR” sözkonusudur!.

645Beyin gelen bioelektrik mesajları, hücreler arasında değerlendirerek bir “Hayâl” oluşturur.

645
Allah’ın basiretlerini(değerlendirme kuvvelerini) kilitlediği kimseler [Allah’ın, kendini dillendiren işaretlerine iman etmeyenler-(Sınırlı-sefil) dünya hayatını sonsuz geleceğe tercih edenler-Hakikat bilgisini inkâr edenler-Kozalarında yaşayanlar-Şeytanı velî edinenler (İlham ettiği fikirlere uyanlar)-Rablerine ortak koşanlar-Şirk ehli-Yalancılar-Gelecek yaşam boyutunda hüsrana uğrayanlar-Allah gazabı üzerlerine olanlar]

646
Mânevi körlük (“A’mâ”lık-"Basiretlerin" yani algılama ve değerlendirme kapasitelerinin yetersizliği-Basîretin “Sünnetullah”ı-“Sistem ve Düzen”i görememesi)

647Kör {“Â’mâ”-“Hakikat”e kör olan-Mânevi kör-Sonsuz gelecek yaşamlarına iman etmeyen-Yaptıkları işleri kendilerine süsleyip (keyifli)gösterilen-Şaşkın, (ortalıkta) bocalayıp duran-Azabın kötüsü kendilerine olan-Gelecekteki yaşamda en çok hüsrana uğrayacak olan-Bilinci sınırlanmış, şartlanmalarla bloke olmuş ve gerçekleri algılayamayacak duruma gelmiş kişi-Yaratılmışın hakikatine eremeden giden-Gösterildiği halde gerçeği değerlendiremeyen-Takdiri görmeyen-Basiret yoksunu}

647Sağ gözü kör varlık (Deccal)

648Körlüğün sebebi

648Kör (Âmâ) ile gören (Basir) bir olmaz!

648Gözler kör olmaz, içlerindeki kalp gözleri körleşir!

650
Rahman'ın zikrinden kör(Âmâ) olmak (Dünyevî-dışa dönük şeylerle, Allah Esmâ'sının hakikati olduğunu hatırlayarak bunun gereğini yaşamaktan kör olmak)

651Rahman'ın zikrinden kör (Âmâ) olanın yeni kişiliği {Vehim-Kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri-(Hakikate erme) yolunda ●n alıkoyduğu halde hâlâ kendini doğru yolda olduğunu zannettiren varsayımlar}

651
Körlüğü sevip "Hakikat"e tercih edenlerin âkibeti {Esmâ kuvvelerini vehmettikleri benliklerine ait sanmaları nedeniyle bilerek (kasten) Rabbinin işaretlerini inkâr etmeleri-Üzerlerine sonsuz gelecek yaşamın azabının irsali-Kazandıkları ile horlayıcı-alçaltıcı azabın yıldırımının kendilerini yakalaması-Toplanıp Nâr'a sevk olunmaları-Her şeyi konuşturan Allah’ın görme hassalarını konuşturması-Rableri hakkında besledikleri yanlış zannın (Rablerini kabullenmemelerinin) onları uçuruma mahvetmesi -hüsrana uğrayanlardan olmaları-Kendileri için hazırlanan yakın arkadaşların (şeytanî fikirlilerin {cin veya ins}) yapmakta olduklarını ve yapmayı hayal ettikleri arzularını onlara süslü göstermesi-Cin ve insten, onlardan önce gelip-geçmiş ümmetler hakkındaki hükmün, kendileri aleyhine de hak olması-Şiddetli azabı tatmaları ve yaptıklarının en kötü sonuçlarını yaşamaları-Sonsuzluk vatanlarının ateş olması}

653(Saptıkları yanlış yoldan çıkarmak için) körlere doğru yolu gösteremezsin!

654Dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yolda (öylece) koşuşurlardı...

655Görme kuvvenizin sahibi kim?

657Sakın gözlerini kaydırma!{Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak (verilmiş) geçici fâni zenginliğe!}

657Bakışını döndür de bak… Sonra bakışını iki kere döndür de bak!

659Basiretinle (İlim ile) gördüğünde, (Esmâsı yönünden) “Allah’ın Vechi”ni (“Mânâ sûreti”ni Esmâ-i İlâhi”yi-Tek’i-Hak’kı) görmüş olursun!

660Basar, mesûldür!

661(Allah’ın bilmediğini zannedip keyiflerine göre yaşayanların) görme âzâları, bedenleri aleyhine şâhitlik yapar!

661(İnsanın) her düşüncesini gözleyen (kaydeden) bir gözcüsü vardır.

663
Mânevi körlükten kurtulup sonsuzluk boyutuna geçmenin yolları {Şuura yerleşmiş olan isimlere varlık vermemek-Dalgaların, “her an yeni şanda yeni dalgalarla görünen” görüntüsünden; Global tek deniz değerlendirmesine sıçramak-Gerçeklerin gerektirdiği biçimdeki yaşam düzenine girmek-Bilincimizi yarın bizim için hiç bir şey ifade etmeyecek şeylerle harcayıp bloke ederek perdelememek-Bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmak(ilim ile, şartlanmalardan, değer yargılarından ve bu değer yargılarının getirdiği duygulardan arındırıp; blokajdan ve sınırlarından kurtulmak-Sürekli ilim alıp, sürekli o ilim üzerinde düşünmek ve yaşamımıza o ilim doğrultusunda yön vermek-Dünyayı boşa geçirmeyip İlme sarılmak}

663
KELÂM” SIFATI (“Kelim” oluşu-"El Mütekellim"-> Kendini bilişin tafsilâtlı müşahedesi)

665Kelâm (Enfüsünden ve âfâkından gelen hitapİlâhi Hitap-Sesleniş-Konuşma)

666Allah’ın konuşması

666Bir beşer için Allah'ın kendisiyle konuşması mümkün değildir!(Ancak vahiy yollu yahut perde arkasından ya da bir Rasûl (melek) irsâl edip izniyle dilediğini vahyetmesi hariç)

666(Tanrı olmayan) Allah’ın Rasûlüne hitabı gökten midir, özünden mi?

667Apaçık bir lisân… Kurân!

668Evrensel Sırlarla dolu hitap… Ve “Oku”yanları…

669İnsan algılama boyutuna hitap

672Kurân’da insanların anlayış seviyelerine göre hitap vardır

672Hitabı değerlendirebilmen için hitap edeni algılayabilmen gerek!

675Allah’ın Kelimeleri” (Vaadettiği sözleri-“Vahiy”in orijinali)

677Rabbinin Kelimeleri” (Açığa çıkardıkları)

677Tayyib Kelime”(Hakikat bilgisi)

677Habis Kelime”(Hakikati inkâr eden)

678Allah’ın Kelimelerini (Vaadettiği sözlerini) değiştirecek yoktur.

678Rabbinin Kelimelerini (Açığa çıkardıklarını)değiştirecek yoktur.

680"Eğer Rabbimin Kelimeleri (açığa çıkardığı mânâlar) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce elbette deniz tükenirdi!

681"Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de (mürekkep olsa), Allah'ın kelimeleri tükenmez!"

681Kelâm” sıfatı “İfade” yeteneği kazandırır.

682
Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə