Akhisar kayhan ergun teknik ve eml 2010/2011 ÖĞretim yili 9Yüklə 1,43 Mb.
səhifə1/17
tarix26.05.2018
ölçüsü1,43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLÂNI

ÜNİTE

1

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

EYLÜL

(20/24)

2


1.İLETİŞİMİletişimin gerekliliğini ve özelliklerini kavrama

1.İletişimin önemini ve değerini sezer.

2.İletişimde bulunması gereken ögeleri belirler.

3.İletişimde gönderici, alıcı ve ileti ilişkisini açıklar.(27/01)

2

1.İLETİŞİM

a.Basın Hürriyeti4.Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark eder.

5.Göstergelerin ayırıcı özelliklerini belirler.

6.İletişimde bağlamın önemini fark eder.


EKİM
4

(04/08)

2

2.İNSAN, İLETİŞİM VE DİL


İnsan, iletişim ve dil ilişkisini belirleme

1.Dil-insan ilişkisini belirler.

2.Dil dışındaki iletişim araçlarının kullanımıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

3.Dilin oluşumunu açıklar.

4.Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farklılıkları sezer.

5.İletişim tablosundan hareketle dilin işlevlerini açıklar.11/15

2

3.DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ


Dil-kültür ilişkisini belirleme

1.Dil-kültür ilişkisini belirler, tartışır.

2.Kullanımda ortaya çıkan dil türlerini belirler, farklılıklarını sezer.


ÜNİTE

2

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

EKİM
6

(18/22)

2


1.DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

*Türk dili

*Atatürk’ün Türk diliyle ilgili görüşleri

*Milliyetçilik ilkesiDilleri yapı ve köken bakımından sınıflandırma

1.Dil ailelerinin oluşumunu ve köken bakımından dünya dillerinin nasıl gruplandırıldığını açıklar.

2.Yapı bakımından dünya dillerinin nasıl gruplandırıldığını açıklar.

3.Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirler.(25/29)

2

2.TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ (Cumhuriyetçilik)


Türk dilinin tarihî gelişimini belirleme

1.Türk dilinin dönemlerini araştırır, her dönemin ayırıcı özelliklerini belirler.

2.Anadolu’da Türkçenin gelişimini ve kazandığı yeni özellikleri açıklar.


ÜNİTE

3

SES BİLGİSİ-YAZIM (İMLÂ) KURALLARI-NOKTALAMA

KASIM

(01/05)

2

A.TELÂFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1.Ses ve Seslerin Kullanımı


Dilde ses ve telâffuzun önemini belirleme

1.Ses ve telâffuz ilişkisini fark eder.

2.Konuşmada ifadenin anlamına göre duraklamaları düzenlemenin önemini sezer.

3.Güzel konuşmada ses tonu ve telâffuzun önemini fark eder.

4.Konuşma esnasında sesin nasıl kullanıldığını belirler.

5.Konuşmada seslerin özelliklerini bilmenin, onları doğru ve güzel telâffuz etmenin önemini fark eder.

6.Hiçbir alfabenin bütün sesleri göstermeye yetmediğini fark eder.


ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)26 Eylül Dil Bayramı / 14 Ekim Dünya Standartlar Günü / 27 Ekim Dünya Turizm Günü / 29. Ekim Cumhuriyet Bayramı / 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası


-1-

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

3

SES BİLGİSİ-YAZIM (İMLÂ) KURALLARI-NOKTALAMA

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

KASIM

9

10(08/12)

2


A.TELÂFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1.Ses ve Seslerin Kullanımı7.Bir dilin ses terbiyesini ve konuşma biçiminin nasıl öğrenilebileceğini kavrar.

8.Yazım kurallarıyla telâffuzun, bütünüyle örtüşmediğini sezer.

9.Türkçedeki ünlülerin söyleniş özelliklerini belirler.

10.Ünlülerle ilgili ses olaylarının, telâffuz kusuruna neden olup-olmayaca-ğını tartışır.

11.Türkçedeki ünsüzlerin söyleniş özelliklerini belirler.

12.Yazı dilindeki bir işaretle, konuşma dilindeki farklı seslerin gösterile-bildiğini kavrar.

13.Konuşurken ve yazarken aynı sesin veya çıkış yeri bakımından birbiri-ne yakın seslerin tekrarının telâffuzu güçleştirdiğini sezer.

14.Cümle ve paragraflardaki kelimelerde söyleyişi bozan sesleri bulur, se-beplerini açıklar.

15.Dili, güzel ve etkili kullanmanın önemini fark eder.

16.Tonlamada nelere dikkat edildiğini belirler.(22/26)

2

B.TÜRKÇENİN SESLERİ VE ÖZELLİKLERİ


Türkçenin ses özelliklerini kavrama

1.Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin özelliklerini belirler.

2.Ünlü ve ünsüz uyumları ile ilgili kurallara uymanın önemini fark eder.

3.Yazarken ve konuşurken ünlü ve ünsüzlere ilişkin ses olaylarıyla ilgili kurallara uyar.ARALIK

(29/03)

1
1


C.YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

Yazım kurallarını uygulama

1.Metin oluştururken, büyük harflerin kullanımıyla ilgili kurallara uyar.

2.Sayıların yazımı ile ilgili kurallara uyar.

3.Ek olan “-ki” ile bağlaç olan “ki”nin yazımıyla ilgili kurallara uyar.

4.Ek olan “-de” ile bağlaç olan “de”nin yazımıyla ilgili kuralları uygular.

5. “mi”nin yazımıyla ilgili kurallara uyar.

6.Birleşik kelimelerin oluşumuyla ilgili kuralları açıklar, metin oluştururken birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kurallara uyar.


(06/10)

2


D.NOKTALA MA İŞARETLERİNoktalama işaretleriyle ilgili kuralları uygulama

1.Metin oluştururken noktalama kurallarını noktalama işaretlerini doğru kullanır.

2.Noktalama işaretlerini doğru kullanarak bir metin oluşturur.

3.Noktalama işaretlerinin metne anlam ve dil yönünden katkılarını tartışır.ÜNİTE

4

KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

ARALIK

(13/17)

2

A.KELİMEDE YAPI
Kelimelerin yapısını çözümleme 1.İsim kökleriyle fiil köklerini ayırt eder. 2.Yapım eklerinin işlevlerini tartışır.

3.Yapım eklerini gruplandırır, özelliklerini açıklar.

4.Yapım eklerinin kelimelerdeki işlevini belirler.

5.Çekim eklerini ve bu eklerin özelliklerini açıklar.

6.Yapıları bakımından kelimeleri birbirinden ayırır.

7.Oluşturacağı metinlerde yapım ve çekim eklerini doğru kullanır.

8.Yapım ve çekim eklerinin kelimelere ve söz dizimine kattığı anlamları fark eder.


ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)Aralık 1.hafta 1. yazılı yoklama / Yıllık ödev konularının dağıtılması / 10 Aralık haftası İnsan Hakları ve Demokrasi / 10 Kasım Atatürk’ü Anma / 24 Kasım Öğretmenler Günü

-2-

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

4

KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

ARALIK
14

15


(20/24)

2

B.KELİMEDE ANLAM

1.Kelimede Anlam ve KavramKelimede anlamı kavrama

1.Kelime ve anlam ilişkisini kavrar.

2.Kelimede anlamın oluşumunu sezer.

3.Anlamlandırmada ses ve anlam kaynaşmasını sezer.

4.Kavram ve kavramlaştırmanın oluşumunu açıklar.

5. “Kavram”ların kullanıldığı metinlerin ayırıcı özelliklerini belirler.

6.Kelimelerin anlam oluşturmada birbiriyle ilişkisini belirler.

7.Metindeki somut anlamlı kelimeleri bulur, bu kelimelerin işlevlerini tartışır.

8.Metindeki soyut anlamlı kelimeleri bulur, bu kelimelerin işlevlerini tartışır.


(27/31)

2


2.Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması
a.Anlam Çeşitleri

(İlk anlam, yan anlam, mecaz, terim)Kelimelerin çeşitli anlamlarda kullanımlarını belirleme

1.Kelimelerin sözlü ve yazılı iletişimde kazandığı çeşitli anlamları belirler.

2.Kelimelerin anlamlarından çok, kullanıldıkları yerde kazandıkları değerlerin önemli olduğunu sezer.

3.Kelimenin anlamının, kullanım alanlarına ve diğer kelimelerle ilişki-sine göre farklılık kazandığını belirler.

4.Kelimelerin, cümle içindeki diğer kelimelere bağlı olarak zihinde yarattığı kavramları tartışır.

5.Metinde ilk anlamda kullanılmış kelimeleri bulur.

6.Metne yan anlam kazandıran söz ve söz gruplarını bulur.

7.Metinde mecaz anlamda kullanılmış kelimeleri bulur, mecazın oluşma nedenini tartışır.

8.Mecaz anlamda ve ilk anlamda kullanılmış kelimeleri birbirinden ayırır. 9.Terim olan kelimeleri bulur.

10.Terimlerin nasıl oluştuğunu kavrar.OCAK

(03/07)

2


b.Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler

Anlam ilişkilerine göre kelimeleri ayırma ve yerinde kullanma

1.Metindeki eş anlamlı kelimeleri bulur.

2.Dilde eş anlamlı kelimelerin bulunma nedenini tartışır.

3.Eş anlamlı kelimelerle yakın anlamlı kelimeleri birbirinden ayı-rır. 4.Kültürler arası etkileşimle eş anlamlılık arasındaki ilişkiyi belirler. 5.Kelimedeki eş anlamlılıkla cümledeki eş anlamlılık ara-sında ilişki kurar. 6.Eş anlamlılığın ifadedeki işlevini belirler.

7.Kelimede çok anlamlılığın nasıl oluştuğunu belirler. 8.Metinler-de çok anlamlı kelimeleri bulur. 9.Metindeki eş sesli kelimeleri belirler. 10.Eş sesli kelimelerin ifadeye ne kazandırdığını açıklar.

11.Metindeki zıt anlamlı kelimeleri bulur, işlevini belirler.

12.Kelimenin olumsuz anlamıyla zıt anlamlısını ayırır.

13.Aynı cümlede zıt anlamlı kelimelerin kullanılma nedenlerini tartışır. 14.Eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli ve yakın anlamlı kelime-lerin metne kazandırdıklarını tartışır.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)

-3-

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

4

KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

OCAK
17

18

19(10/14)

1
1c.Kelimelerde Anlam DeğişmeleriKelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenlerini bulma, işlevlerini belirleme

1.Kelimelerdeki anlam genişlemesi ile çok anlamlılığı ayırt eder.

2.Bir kelimenin zaman içinde anlam daralmasına ve anlam geniş-lemesine uğrayabileceğini fark eder.

3.Bir kelimenin geçmişteki anlamından farklı anlamlarda kulanı-labileceğini fark eder.

4.Kelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenlerini tartışır.


(17/21)

2

3.Kelime Grupları

Kelime gruplarını ayırma ve cümledeki işlevlerini belirleme

1.Kelime gruplarının oluşma nedenlerini açıklar.

2.Kelime gruplarını sınıflandırır.

3.Kelime gruplarının ifadeye kattığı değerleri tartışır.

4.Metindeki deyimleri bulur, özelliklerini açıklar.

5.Dilde deyimlere ihtiyaç duyulma sebeplerini tartışır.

6.Deyimlerin cümlede kullanılma sebeplerini tartışır.

7.Toplumsal kültürle deyim arasındaki ilişkiyi açıklar.

8.Deyimlerin dildeki işlevlerini tartışır.


(24/28)

2

3.Kelime Grupları


9.İkilemelerin oluşumunu belirler.

10.İkilemelerin cümlede kullanılma nedenlerini tartışır.

11.Yansıma sözleri ayırır, kullanılma nedenlerini belirler.

12.İsim tamlamalarının oluşumunu açıklar.

13.Cümledeki isim tamlamalarını ayırır.

14.İsim tamlamalarını gruplandırır, işlevlerini belirler.

15.Sıfat tamlamalarının oluşumunu açıklar.

16.Sıfat tamlamasının özelliklerini araştırır, anlam ve yapı bakım-larından isim tamlamasından farklılıklarını tartışır.ŞUBAT

(14/18)

2

3.Kelime Grupları


17.Bağlaçlarla oluşturulan kelime gruplarının yapısını ve işlevini açıklar.

18.Edatlarla oluşturulan kelime gruplarının yapısını ve işlevini açıklar.

19.Ünlem gruplarının oluşumunu açıklar.

20.Ünlem gruplarına ne zaman başvurulduğunu belirler.

21.Unvan gruplarının oluşumunu açıklar.

22.Kelime gruplarının cümlede yüklendiği işlevleri açıklar.

23.Kelime gruplarının anlatımdaki işlevlerini belirler.

24.Kelime gruplarını yerinde ve doğru kullanır.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)Ocak 2.hafta 2. yazılı yoklamaYüklə 1,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə