Ali məktəb pedaqogikasıYüklə 16,76 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü16,76 Kb.
#501
Ali məktəb pedaqogikası” (imtahan sualları)

 1. Ali məktəb pedaqogikasının predmeti

 2. Pedaqoji prosesin tamlığı

 3. Pedaqoji fəaliyyətin yaradıcı təbiəti

 4. Pedaqoji texnika və onu tərkib elementləri

 5. Şəxsiyyət tərbiyə prosesinin obyekti və subyekti kimi

 6. Pedaqoji dəyərlər və onların təsnifatı

 7. Müəllimin peşə özünütərbiyəsi

 8. Təhsil ümumbəşəri dəyər kimi

 9. Ali məktəbdə qiymət və qiymətləndirmə

 10. Müasir sivilizasiyada ali təhsilin rolu

 11. Pedaqoji nəzarətin yüksəldilməsi yolları

 12. Müasir ali məktəbdə humanistləşdirmə və humanitarlaşdırma tendensiyaları

 13. Ali məktəbdə praktiki məşğələlərin məqsədi və vəzifələri

 14. Seminarın “işgüzar oyun” formasında təşkili

 15. Müasir pedaqogikanın tədqiqat üsulları

 16. Ali məktəbdə evristik təlim texnologiyaları

 17. Pedaqoji prosesin ünsürləri

 18. Ali məktəbdə təlim texnologiyalarının təsnifatı

 19. Ali məktəbdə auditoriyadankənar iş

 20. Pedaqogika elminin sistemi

 21. Distant təhsil texnologiyaları

 22. Ali məktəbdə inkişafetdirici təlim texnologiyaları

 23. “İnteraktiv təlim texnologiyası” anlayışı

 24. Ali məktəbdə pedaqoji ünsiyyətin mərhələləri

 25. Pedaqogikanın digər elmlərlə əlaqəsi

 26. Didaktikanın mahiyyəti

 27. Tərbiyənin başlıca məqsədi

 28. Müəllimin perseptiv qabiliyyətləri

 29. Pedaqoji ustalıq anlayışı

 30. Müasir təhsildə inteqrasiya prosesləri

 31. Müəllimin peşə fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

 32. Pеdаqоji prоsеsin qаnun və qаnunаuyğunluqlаrı

 33. Seminarın növləri

 34. Azərbaycan Respublikasının Təhsil sisteminin quruluşu

 35. Tələbənin sosiallaşmasının mahiyyəti və onun mərhələləri

 36. Təlimin mahiyyəti

 37. Təlim üsulları

 38. Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qаnunu, onun məzmununun metodoloji əsasları

 39. Dialoq-mühazirə

 40. Pedaqoji ustalığı formalaşdırmağın yolları

 41. Pedaqoji müşahidə, onun mərhələləri, növləri, verilən tələblər

 42. Bakalavriat səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər

 43. Tərbiyənin tərkib hissələri

 44. Mühazirənin növləri

 45. Təlimin qanunları və qanunauyğunluqları

 46. İzahlı-illüstrativ təlim növü

 47. Təlim prosesində problem-situasiya metodu

 48. Müəllimin özünütərbiyəsi peşə ustalığını formalaşdırmağın əsas yolu kimi

 49. Ali məktəblərdə mühazirəyə verilən tələblər

 50. Təhsil təlim prosesinin məhsulu, nəticəsi kimi

 51. Pedaqoji proses və onun səciyyəvi cəhətləri

 52. Boloniya deklarasiyasının tələbləri

 53. Sorğu pedaqogikanın mühüm tədqiqat metodu kimi

 54. Ali məktəbdə idarəetmə

 55. Təlimin prinsipləri

 56. Seminar ali məktəbdə təlimin forması kimi

 57. Təhsil, növləri və formaları

 58. Pedaqoji müşahidə, onun mərhələləri, növləri, verilən tələblər

 59. Pedaqoji vəzifə və onun yerinə yetirilməsinin mərhələləri

 60. Ali məktəblərdə mühazirənin formaları

 61. Tərbiyə kateqoriyasının müasir anlamı

 62. İcmal mühazirələr

 63. Pedaqoji eksperiment

 64. Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər

 65. Didaktikanın əsas kateqoriyaları

 66. Pedaqoji vəzifə və onun yerinə yetirilməsinin mərhələləri

 67. Sorğu pedaqogikanın mühüm tədqiqat metodu kimi

 68. Təhsilin məzmununu əks etdirən əsas sənədlər

 69. Müəllimin peşə qabiliyyətlərinin təsnifatı

 70. Müəllimin təşkilati-kommunikativ qabiliyyətləri

 71. Pedaqoji elmin metodologiyası

 72. Müəllimin suqqestik qabiliyyəti

 73. Təcrübə və laboratoriya işlərinin təşkilinin xüsusiyyətləri

 74. Pedaqoji texnika və onun tərkib elementləri

 75. Pedaqoji dəyərlər və onların təsnifatı

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər
2015 -> Kompozisiya qanununun mahiyyəti nədən ibarətdir? Özünü qoruma qanununun mahiyyəti nədən ibarətdir?

Yüklə 16,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə