Alina Mihaela bicaYüklə 3,06 Mb.
səhifə1/20
tarix28.10.2017
ölçüsü3,06 Mb.
#18502
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Nr. 50557/4 din 18.05.2010
Aprobat,
Avizat,

Alina Mihaela BICA
Anca SPOREA
Propun spre avizare,
Secretar de Stat

Bogdan COSTAŞ
ordonator principal de crediteDirector general
Director

Direcţia Generală

Sprijin Logistic
Direcţia Investiţii
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

PROCEDURA APLICATĂ: LICITAŢIE RESTRÂNSĂ ACCELERATĂ PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
pentru atribuirea contractului având ca obiect:

Sistemului informatic integrat de înregistrare a şedinţelor de judecată – SIIISJ” - cod C.P.V. 32321200-1
Director

Direcţia Tehnologia Informaţiei

Răzvan CRĂCIUNESCU
Şef Serviciu Achiziţii Publice

Adina DEDU

OPIS DOCUMENTESECŢIUNEA I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI PAG 3 – 18
SECŢIUNEA II – CAIET DE SARCINI PAG 19- 91
MODEL CONTRACT DE FURNIZAREA PAG 92 - 101
SECŢIUNEA IV - FORMULARE PAG 102 - 109

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEII. a. Autoritatea contractantă

Denumire: Ministerul Justiţiei

Adresă: Strada Apollodor, nr. 17, Sector 5

Localitate: Bucureşti

Cod poştal:

Ţara: România

Persoane de contact:

E -mail:

Telefon/Fax: 037.204.1115/037.204.1114

Răzvan Crăciunescu şi Adina Dedu

achiziţiipublice @just.ro

Interval orar: L - V între orele 9.00 – 17.00

Adresă Internet la care se poate accesa invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire:

http://www.e-licitatie.ro

http://www.just.ro/achizitiipublice


I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante : minister

(autoritate publică centrală)

Autoritatea contractantă achiziţionează produse în nume propriu .

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute: de la Serviciul Achiziţii Publice din Ministerul Justiţiei, telefon/fax: 037.204.1115/1114 sau on-line la adresa www.e-licitatie.ro.


1 ) Dreptul ofertantului de a solicita clarificări:

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.06.2010

Ora limită : 12.00

  • Solicitările de clarificări se vor transmite prin fax la numărul 037.204.1114 şi în format electronic la adresa achizitiipublice@just.ro.

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări 22.06.2010, orele 17.00

Răspunsurile însoţite de întrebările aferente, se vor publica în S.E.A.P la adresa www. e-licitatie.ro, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările.

2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări

  • autoritatea contractantă are dreptul, în procesul de evaluare şi analiză a ofertelor, de a solicita clarificări referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant propunerea tehnică şi financiară;

orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate în termenul acordat de autoritatea contractantă ( maxim 72 de ore de la data solicitării) ;

  • în cazul în care ofertantul nu comunică răspunsul la solicitări în acest termen, oferta este considerata neconformă. (a se vedea art. 79, alineat 1 din HG 925/2006).


I. c. CĂI DE ATAC

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara:România

E-mail: office@cnsc.ro Telefon:021/3104641

Adresă internet:: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642

Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificările şi completările ulterioare.

Acestea se întocmesc conform modelului din Documentaţia de atribuire (Formularul 7) şi se pot depune, după cum urmează:

  1. pe cale administrativ jurisdicţională la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)

Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă , aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, dar nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006 ( a se vedea art. 44 din O.U.G 19/12.03.2009).

sau

  1. în justiţie .

Înainte de a se adresa instanţei competente, orice persoană vătămată notifică autoritatea contractantă - Ministerul Justiţiei (Registratura Generală, parter, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti) cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecătorească competentă. (a se vedea art. 255, 256, 271 din OUG 34/2006 şi art. 36 şi 37 din O.U.G 19/12.03.2009 )

I. d. Sursa de finanţare

Bugetul de stat X


După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare da ?? nu x


  • Procedura se finalizează cu încheierea unui contract.

  • Conform art.6 alin.1 din H.G. numărul 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă poate iniţia procedura de atribuire a unui contract de achiziţie publică fără ca sursele de finanţare să fie identificate, cu menţiunea că acestea trebuie identificate în momentul semnării contractului de achiziţie publică.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.1) Obiectul principal al contractului: SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE ÎNREGISTRARE A ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ - SIIISJ” - cod C.P.V. 32321200-1 cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.


II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie □

Proiectare şi execuţie □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □

Cumpărare x

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului 2A □

2B □


Principala locaţie a lucrării

_____________________

Cod CPV

Principalul loc de livrare Sediile instanţelor de judecată (Curţi de Apel, Tribunale şi Judecătorii) unde urmează să fie instalate sistemele de înregistrare audio-video - locaţii prezentate detaliat în ANEXA nr. 1 a Caietului de sarcini. Adresele exacte ale instanţelor se preiau de pe portalul http://portal.just.ro.

Cod CPV principal: 32321200-1
Coduri CPV secundare:
30210000-4 - Maşini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)
32351300-1 - Accesorii de echipamente audio (Rev.2)

32552400-1 - Aparate de conversie a semnalelor de frecventa audio (Rev.2)

48000000-8 – Pachete soft şi sisteme informatice

48520000-9 – Pachete software multimedia

48761000-0 – Pachete software antivirus

48820000-2 – Servere

311540000-0 – Surse de alimentare electrică continuă

302130000-5 – Computere personale

II.1) Descriere

Principalul loc de prestare: II.1.3) Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract

II.1.4) Durata contractului de achiziţie: De la data semnării acestuia, până la 31.12.2010 în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini.


II.1.5) Divizare pe loturi nu x
II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate nu x


II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări

Conform Anexei din Caietul de Sarcini.

Conform specificaţiilor din Caietul de Sarcini. Ministerul Justiţiei doreşte implementarea unei soluţii integrate digitale, care să asigure suportul pentru implementarea cerinţelor legale (Legea 304/2003 art.13; termen pentru punerea în aplicare prorogat până la 01.01.2011) cu privire la înregistrarea audio a şedinţelor de judecată din toate sălile din instanţele de pe teritoriul României şi transcrierea ulterioară a acestora, ca măsură anticorupţie şi de creştere a transparenţei actului judiciar.

Această soluţie trebuie să fie una modulară şi scalabilă putând fi completată în viitor cu facilitatea de înregistrare video a şedinţei de judecată.

Sistemul integrat digital de înregistrare audio care va fi implementat de Ministerul Justiţiei urmează a fi instalat în toate instanţele :  • 15 curţi de apel

41 tribunale (unul pentru fiecare judeţ şi unul în Bucureşti)

4 tribunale specializate (3 tribunale comerciale şi unul pentru minori şi familie)

179 judecătorii
Sistemul integrat digital de înregistrare audio care va fi implementat de Ministerul Justiţiei din România urmează a fi instalat iniţial în 672 săli de judecată şi 241 săli de consiliu, din toate instanţele de judecată (desfăşurarea în Anexa 1 la Caietul de Sarcini).


III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii referitoare la contract nu x

III.1.1 Contract rezervat nu x

III.1.2 Altele nu x

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată: licitaţie restrânsă accelerată prin mijloace electronice (on - line)

Kataloq: media server1
media server1 -> Cainii nu sunt evrei ca sa fie dusi la Aushwitz. Un adapost cu 10. 000 de caini ?
media server1 -> Domnule presedinte
media server1 -> Cu propunere de luare a masurii arestarii preventive
media server1 -> Analiza statistica a rezultatelor la examenele din invatamant- 2010
media server1 -> HotNews ro – bbc discutia Saptamanii, Duminica 16 martie Realizator Dan Tapalaga Horia Roman Patapievici: Biserica risca sa se degradeze in ochii corpului de credinciosi Parintele Costel Stoica
media server1 -> Problemele candidatului Vasile Blaga si ale pd-l
media server1 -> Decizia nr
media server1 -> Noutatile Editurii Trei la Gaudeamus 2011
media server1 -> Documentaţia de atribuire
media server1 -> Moțiunea inițiată de pnl `România în Beznă! Psd și alde fură Curent!`, depusă la Camera Deputaților

Yüklə 3,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə