Amr b. MÜRre 4 Bibliyografya 4Yüklə 1,39 Mb.
səhifə1/40
tarix11.01.2019
ölçüsü1,39 Mb.
#94685
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

AMR b. MÜRRE 4

Bibliyografya 4

AMR b. OSMAN el-MEKKİ 4

Bibliyografya 5

AMR b. SABİT 5

Bibliyografya 5

AMR b. SAİD b. ÂS 6

AMR b. SAİD b. AS 6

AMR b. SALİM 6

Bibliyografya 7

AMR b. SELİME 7

Bibliyografya 7

AMR b. ŞE'S 7

Bibliyografya 8

AMR b. ŞUAYB 8

Bibliyografya 9

AMR b. ŞÜRAHBÎL 9

Bibliyografya 9

AMR b. TUFEYL 9

Bibliyografya 10

AMR b. UBEYD 10

Bibliyografya 11

AMR b. UTBE 12

Bibliyografya 12

AMR b. ÜMEYYE 13

Bibliyografya 13

AMR b. ZÜBEYR b. AVVÂM 14

Bibliyografya 14

AMRE 14

AMRE bint ABDURRAHMAN 14Bibliyografya 15

AMRE bint MES'ÛD 15

Bibliyografya 15

AMRE bint REVAHA 15

Bibliyografya 16

AMRİ 16


Bibliyografya 16

AMRİTSAR 17

Bibliyografya 18

AMRİYYE 18

AMUD 18

AMUDERYA 18Bibliyografya 19

AMÛDÎYYE 19

Bibliyografya 19

AMÜL 20


AMÜL 20

Bibliyografya 20

ÂMÜLÎ, Bahâeddin Haydar 20

AMÜLİ, Şemseddin 21

Bibliyografya 21

AMVAS 21


Bibliyografya 22

AN 22


An-ı Dâim 23

Bibliyografya 23

ANA BABA 24

Fıkıhi Açıdan Ana-Baba 24

Bibliyografya 26

Ahlaki Açıdan Ana-Baba 27

Bibliyografya 28

ANA BACI 29

ANABİS 29

ANABOLU 29

Bibliyografya 30

ANADOLU 30

Bibliyografya 33

Bibliyografya 35

İlk Türk Akınları ve Fetihler. 36

İlk Türk Devletleri. 36

Göçler. 36

Moğol Hâkimiyeti Dönemi. 37

Dinî Eğilimler ve Mezhepler. 38

Tasavvuf ve Tarikatlar. 39

İhtidalar. 40

Kültür Alışverişleri. 41

Bibliyografya 42

3) Anadolu'nun Osmanlı Hâkimiyetine Geçişi. 43

Bibliyografya 44

44


Bibliyografya 47

Bibliyografya 51

Bibliyografya 53

Bibliyografya 55

Bibliyografya 58

Bibliyografya 61

Bibliyografya 67

Genel: 67

ANADOLU 69

ANADOLU AĞASI 70

ANADOLU-BAĞDAT DEMİRYOLU 70

ANADOLU BEYLİKLERİ 70

Bibliyografya 72

Bibliyografya 74

Bibliyografya 76

ANADOLU EYALETİ 77

Bibliyografya 78

ANADOLU KAZASKERİ 79

ANADOLU MECMUASI 79

Bibliyografya 80

ANADOLU ve RUMELİ 80

MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ 80

Bibliyografya 82

ANADOLU SANATI 82

ARAŞTIRMALARI 82

ANADOLU SELÇUKLULARI 82

ANADOLUHİSARI 82

Bibliyografya 84

AN'ANE 84

AN'ANE 84

ANÂSIR-ı ERBAA 84

Bibliyografya 87

ANATOLIAN STUDIES 87

ANATOLICA 88

ANAYASA 89

B) Peygamber'den Sonraki Gelişmeler. 91

b) Seçilmesi: 94

c) Görevleri: 96

3) Divan. 97

Bibliyografya 103

Hak ve Hürriyetler. 113

Temel Organ ve Müesseseler. 113

Hükümet. 114

Genel İlkeler. 117

Temel Haklar. 117

İktisadi ve Malî İşler. 117

Yasama Organı. 118

Rehberlik Makamı. 118

Yürütme Gücü ve Organı. 119

Yargı Gücü ve Organı. 119

Federasyonun Organları. 123

Mali Cumhuriyeti'nde yargı. 125

Rejimin Temel Organları. 126

Mahallî Yönetim. 127

Şûra. 128

Basın Gücü. 128AMR b. MÜRRE

xEbû Abdillâh Amr b. Mürre b. Abdillâh el-Murâdî el-Cemelî (ö. 116-734 [?]) Kûfe'nin meşhur hadis hafızı ve zahidi.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ab­dullah b. Ebû Evfâ. Ebû Vâil, Saîd b. Müseyyeb. Saîd b. Cübeyr gibi muhaddislerden hadis öğrendi. Kendisinden de Ebû İshak es-Sebîî. A'meş, Şube b. Haccâc, Süfyân es-Sevrî gibi hadis hafızla­rı rivayette bulundular. İbn Abbas'tan mürsel* olarak hadis rivayet eden Amr b. Mürre'nin güvenilir bir râvi olduğu hususunda münekkitler ittifak halinde­dir. Bazı kaynaklarda 118'de 1 ve­fat ettiği de ileri sürülmektedir.

Talebesi meşhur muhaddis Şube, Amr b. Mürre'nin çok hadis bildiğini, rivayet­lerinde tedlîs yapmayan nâdir şahsi­yetlerden biri olduğunu, âmâ olduğu için onu mescide bizzat kendisinin götürdü­ğünü ve derin bir huşu içinde namaz kı­lan hocasının, onu görenlere, İbadeti ka­bul edilene kadar Allah'ın huzurundan ayrıImayacakmış intibaını verdiğini söy­lemektedir. Talebelerinden Mis'ar b. Kidâm, son derece güvenilir biri diye öv­düğü ve çok sevdiğini söylediği hocası Amr gibi bir fazilet timsalinin benzeri­ne Kûfe'de rastlamadığını ifade etmek­tedir. Meşhur muhaddis Abdurrahman b, Mehdî, o devirde Kûfe'de rivayetleri şüpheyle karşılanamayacak dört büyük hadis hafızı bulunduğunu, Amr b. Mür­re'nin de bunlardan biri olduğunu kay­deder. Mürciî görüşü tasvip ettiği de söylenen Amr'ın benimsediği irca*, gü­nahların mümine zarar vermeyeceğini iddia edenlerin görüşü değil, selef âlim­lerinin kabul ettiği mânada, günahkâr müslümanların cennete mi yoksa cehen­neme mi gideceğini Allah'a havale et­mek şeklindeki irca anlayışı olmalıdır. Zira gençliğinde yabancı bir kadına hay­ranlıkla baktığı için hâlâ ıstırap çektiği­ni, gözlerini kaybetmesinin bu günaha kefaret olmasını ümit ettiğini söyleyen bir zahidin Mürcie mezhebini benimse­mesi uzak bir ihtimaldir. Rivayetleri Kü­tüb-i Sitte'de yer alan Amr b. Mürre'nin meşhur sözlerinden biri şöyledir: “Âhireti kazanmaya çalışanlar dünyayı, dün­ya menfaatleri peşinde koşanlar âhireti kaybederler. Ebedî olanı elde etmek için fâni olanı gözden çıkarmaya bakın.”

Ebü'l-Kâsım el-Begavi’nin (ö. 317-929). Amr iie talebesi Şu'be b. Haccâcı konu alan Hikâyetü Şacbe ve Amr b. Mürre adlı bir risalesi Zâhiriyye Kütüphanesi'nde 2 bulun­maktadır. 3

Bibliyografya1- İbn Sa'd. et-Tabakat, VI, 315.

2- Halîfe b. Hayyât. et-Tabakât (Zekkâr), I, 377.

3- Buhârî, et-Târîhu'l-kebîr,Vl, 368-369.

4- el-Cerh ve't-ta'dîl, VI, 257-258.

5- Ebû Nuaym, Hilye, V, 94-100.

6- Safedî. Nektü'l-himyân fî nilketi't-'umyân, Kahire 1329, s. 221.

7- Zehebî, A'lamü'n-nübels', V, 196-200.

8- İbn Hacer. Tehzibüt-Tehzîb, VIII, 102-103.

9- Sezgin, GAS, I, 175.Yüklə 1,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə