Anar tofiq oğlu FƏRƏcovYüklə 62,74 Kb.
tarix29.04.2020
ölçüsü62,74 Kb.
#102473

ANAR TOFIQ oğlu FƏRƏCOVÜmumi dilçilik kafedrasının müəllimi.

İş telefonu: 012-510-05-49

İmeyl: afaracov89@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1989-cu il mayın 1-də Lənkəran rayonunun Günəhir kəndində anadan olub.

 • 1995-2006-cı illərdə Lənkəran rayonu Günəhir kənd orta məktəbində təhsil alıb.

 • 2006-2010-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavriatura pilləsində təhsil alıb.

 • 2010-2011-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

 • 2011-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının doktorantdır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 2014-2018-ci illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının “Dil nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə doktorantı olub.

 • 2017-ci ilin iyun ayının 13-də “Dilin sosial diferensiallaşması” adlı dissertasiya işi kafedra müzakirəsindən keçərək, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasına təqdim olunub.

 • 2018-ci ilin iyun ayının 6-da mövcud dissertasiya AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının təşkil etdiyi Elmi Seminarda müzakirə olunaraq müdafiəyə tövsiyə olunub.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2012-2013-cü illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-də laborant.

 • 2013-2018-ci illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-də böyük laborant.

 • 2014-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasında saathesabı müəllim.

 • 2018-2019-cu illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-in kiçik elmi işçisi.

 • 2019-cu ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini.

 • 2019-cu ildən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının müəllimi

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Ümumi dilçilik

 • Linqvistik tipologiya

 • Müasir dilçilik təlimləri

 • Dilçiliyə giriş

 • Sosiolinqvistika
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Dil nəzəriyyəsi

 • Sosiolinqvistika

 • Dilin sosial diferensiallaşması

 • Azərbaycan dilçiliyi

 • Qazax dili

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans..

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində keçirilən Dünya azərbaycanlılarının həmrəyıliyi gününə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika Elmi-Praktik Konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Böyük dilçi alim, ədib, professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist Firudun bəy Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Republika elmi konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində keçirilən Magistrantların Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi Konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində keçirilən Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Filologiya fakültəsində keçirilən “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Akad. Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq filologiya fakültəsində keçirilən “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universitetində keçirilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycanda islam həmrəyliyi: islam dəyərləri və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2017, Malatya, Türkiyə. IX Uluslararası Dünya Dili Türkcə Simpoziumu (02-05 noyabr).

 • 2017, Sabah Qrupları müəllimləri üçün təşkil olunmuş “MÜASİR MÜƏLLİMİN FƏRDİ İŞÇİ PLANININ (SYLLABYS) TƏRTİBİ” təlimində iştirak edib və uğurla iştirak etmişdir.

 • 2018, Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi nəzəri konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU. Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2018, Ankara, Türkiyə. Bilkənd Universitetində “Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot ve Teknikleri Kursu”nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.

 • 2019, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar

 • 2015, Türkoloji araşdırmalar – 1 (monoqrafik tədqiqatlar toplusu.) Bakı: Elm və təhsil, 268 s., (həmmüəlliflərlə birlikdə).

Məqalələr

 • 2008, Azərbaycan dilində “A” saiti ilə başlayan əsl Azərbaycan sözlərinin xüsusiyyətləri/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 168 - 170.

 • 2012, Hüseyn cavidin əsərlərindəki ideyalara bir baxış/ Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı, BDU, s. 240-245.

 • 2012, Müqayisəli-tarixi tədqiqatın prinsipləri/ Dünya azərbaycanlılarının həmrəyıliyi gününə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı, BSU, s. 113-115.

 • 2012, Dilin sosial diferensiallaşması ilə bağlı elmi mülahizələr/ Dünya azərbaycanlılarının həmrəyıliyi gününə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı, BSU, s. 21-25.

 • 2013, Müqayisəli-tarixi tədqiqatların əsas üsulları/ Magistrantların Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, BSU, s. 29-30.

 • 2013, Müqayisəli-tarixi tədqiqatların üsulları və tətbiqi məsələləri/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 614-618.

 • 2013, Dilin sosial diferensiallaşması: Azərbaycan dilçiliyində onun tədqiqat istiqamətləri / Böyük dilçi alim, ədib, professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 321-325.

 • 2013, Dilin sosial diferensiallaşmasının səbəbləri / Görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist Firudun bəy Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Republika elmi konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 153-156.

 • 2014, Dilin sosial diferensiallaşmasının yaranmasında təbii-sosial mühitlərin rolu/ “Dil və ədəbiyyat” elmi-nəzəri jurnal 4(92) s. 46-49.

 • 2014, Dilimizin sosial şəbəkələrdəki üslubu/ BDU-nun 95 illiyi ilə əlaqədar olaraq filologiya fakültəsində keçirilən “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı, Bakı, BDU, s.283-288.

 • 2015, Dilin sosial diferensiallaşmasının tədqiqi metodları/ “Filologiya məsələləri” elmi-nəzəri jurnalı.№7, s. 197-201.

 • 2015, Sosial şəbəkələr və dilimiz/ Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Filologiya fakültəsində keçirilən “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, BDU, s.349-351.

 • 2016, Gender fərqlərinin dildə ifadəsi/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti, s. 841-842.

 • 2016, Cəmiyyətin strukturunun dilin sosial diferensiallaşmasında rolu/ Akad. Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq filologiya fakültəsində keçirilən “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı.Bakı, s. 128-129.

 • 2016, Azərbaycan dilçiliyində dilin sosial diferensiallaşmasinin tədqiqi/ “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı, .№3.

 • 2016, Sosial variativliyin dildə və nitqdə təzahürü / I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 41-44.

 • 2017, Antik dövrdən XX əsrin əvvəllərinə qədər dilin sosial diferensiallaşması probleminə baxışlar/ “Dilçilik institutunun əsərləri” (AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik institutu) .№1.

 • 2017, Peşəyə görə sosial diferensiallaşmanın dilimizdə müxtəlif səviyyələr üzrə təzahürü/ Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycanda islam həmrəyliyi: islam dəyərləri və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s.58-59.

 • 2017, İdeolojinin Dilin Sosyal Diferansiyelleşmesine Etkisi/ IX Uluslararası Dünya Dili Türkcə Simpoziumu materialları. Malatya, s. 187.

 • 2018, Mir Cəlalın hekayələrində mənəvi dəyərlər və milli reallıq/ Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 283-293.

 • 2018, Dilin sosial sinfi diferensiallaşması/ Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 349-352.

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • 2007-c ildə Bakı Dövlət Universitetində „İlin ən yaxşı tələbəsi“ seçilmişdir.

 • 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, Respublika Həmkarlar Təşkilatının sədri tərəfindən «Fəxri fərman»la təltif olunmuşdur.

 • 2012-ci ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.

 • 2013-cü ildə Bakı Dövlət Universteti tərəfindən «Fəxri fərman»la təltif olunub.

 • 2014-cü ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ
 • 2007-2010-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

 • 2013-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində diplomlar üzrə məsul şəxs.

Yüklə 62,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə