Ancs autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică formularul cererii de finanţare programul operaţional sectorial creşterea competitivităŢii economice axa prioritară 2 – competitivitate prin cdi operaţiunea 3Yüklə 0,81 Mb.
səhifə2/9
tarix26.10.2017
ölçüsü0,81 Mb.
#14797
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. DATE DESPRE PROIECT


2.1 DATE GENERALE


Programul Operaţional

POS CCE

Axa Prioritară

AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE

Domeniul de intervenţie

D.2.3 „Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”

Operaţiunea

O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

Scheme de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat de CDI exceptată de la notificare “Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)”, aprobată prin OM nr.3388/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Schema de ajutor de stat regional “Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare”, aprobată prin OM nr. 1293/2008 cu modificările şi completările ulterioareTipul proiectului

Proiect tehnologic inovativ

Sectorul relevant pentru tematica proiectului

Securitate ; Tehnologiile informaţiei şi comunicaţii2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI

Se vor specifica următoarele informaţii pentru fiecare dintre locaţiile propuse pentru implementarea proiectului:

Ţara

ROMÂNIA

Regiunea

BUCUREŞTI-ILFOV

Judeţul
Localitatea

BUCUREŞTI

Adresa

B-dul Timisoara, nr 5A, sector 6, Bucuresti

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul proiectului

Proiectul are ca obiectiv stimularea inovarii in cadrul întreprinderii prin dezvoltarea unui produs nou inovativ – un echipamentele de criptare pentru protectia traficului in retele informatice-, in scopul productiei si comercializarii, care să conducă pe termen mediu şi lung la creșterea competitivității companiei certSIGN pe piață.
Prin realizarea proiectului CERTSIGN isi propune, pe termen mediu, atingerea următoarelor obiective:

 • valorificarea rezultatelor de cercetare obţinute în cadrul proiectului de cercetare „Mecanisme avansate de securitate implementate în hardware (MASH)”, proiect finanţat din Planul Naţional de Cercetare Devoltare Inovare II şi finalizat în octombrie 2010, ca bază de pornire pentru dezvoltarea unui nou produs – un echipament de criptare pentru protectia traficului in retele informatice - in cadrul prezentului proiect. Astfel, componentele criptografice, de gestiune simultana a taskurilor, precum si de transfer de date, dedicate pentru tehnologii hardware inovative de tip FPGA (Field-Programmable Gate Array) dezvoltate in cadrul MASH vor reprezenta eleméntele esenţiale pentru dezvoltarea criptoarelor hardware de date, bazate pe aceste tehnologii;

 • stimularea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a companiei, prin desfăşurare a unor activităţi de dezvoltare experimentală pentru realizarea prototipului „Echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retele informatice” si testarea acestuia. Prototipul de platformă hardware pentru securizarea traficului de reţea va fi realizat sub forma unui echipament independent (appliance) care va folosi implementări hardware proprii ale tehnicilor de tunelare şi securizare a comunicaţiilor bazate pe protocolul IP – Internet Protocol (IPSec);

 • sprijinirea activităților de introducere în producție a rezultatelor cercetării prin dezvoltarea capacității de producție a echipamentului de criptare care va fi dezvoltat în cadrul proiectului, prin achizitia unor sisteme dedicate cu ajutorul cărora să sa poata realiza productia in serie a criptoarelor si customizarea acestora in functie de necesitatile specifice ale beneficiarilor.

Pe termen mediu, realizarea proiectului va permite CERTSIGN: • dezvoltarea capacitatii de proiectare si productie fata de capacitatea existenta, prin adaugarea in portofoliu a unei noi game de produse hardware pentru criptare,

 • valorificarea rezultatele de cercetare –dezvoltare prin productia si comercializarea acestora, astfel incat pana in 2015 sa fie atins un volum de vânzări de minim 1.000.000 EUR;

 • creșterea competitivității pe piață a certSIGN prin produsele și serviciile oferite pe piață,

 • creşterea cifrei de afaceri în perioada 2014 - 2020 în medie cu 16% anual, prin introducerea în producţie şi comercializarea produsului dezvoltat în cadrul proiectului, față de varianta continuării activității curente a firmei fără proiect,

 • cresterea profitabilității companiei în medie cu 11% în perioada 2014-2020, prin introducerea în producţie şi comercializarea produsului dezvoltat în cadrul proiectului, față de varianta continuării activității curente a firmei fără proiect,

 • intarirea echipei de cercetare-dezvoltare prin stimularea dezvoltării capabilităţilor speciliștilor existenți și atragerea de tineri valorosi, a caror formare sa inceapa inca din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experienta in domeniul cercetarii cu mediul academic

 • creşterea nivelului tehnologic al întreprinderii prin introducerea în producţie a rezultatelor cercetării.

Obiectivul proiectului se circumscrie: • obiectivului strategic general al Programului Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, ce constă în „creşterea productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE”, astfel încât până în anul 2015 să se înregistreze o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual, care să permită României atingerea unui nivel de aprox. 55% din media UE in acest interval temporar;

 • obiectivului specific al Axei prioritare 2, ce vizează „creşterea capacităţii de CD şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului intreprinderilor la CDI”.

Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivelor POS CCE, precum şi la atingerea priorităţilor Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) care vizează „creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, precum şi ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND) de “creştere a competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”.


Proiectul răspunde totodata:

 • obiectivului Planul National de Cercetare Dezvoltare și Inovare – creșterea competitivității economice românești prin inovare cu impact la nivelul agenților economici și transferul cunoștințelor în practica economică,

 • Priorității nr. 4 din Planul de Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov 2007 – 2013 - Creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, care are drept obiectiv “creşterea economică şi crearea de locuri de muncă este de a sprijini educaţia&cercetarea, inovaţia şi îmbunătăţirea productivităţii, precum şi diversificarea şi internaţionalizarea economiei regionale ca piloni ai creşterii economice şi ai creării locurilor de muncă, având astfel ca scop ocuparea deplină a forţei de muncă şi incluziunea socială.”

 • Obiectivelor specifice identificate în Strategia de Inovare Regională Bucuresti-Ilfov:

  • Obiectivul 3 - promovarea inovării bazate pe cercetare și a inovării non-bazate pe cercetare: Actiunea propusa 8 - Promovarea inovarii de proces si de produs si Actiunea propusa 11 - Încurajarea absorbtiei de TIC si Mecatronica de catre celelalte sectoare,

  • Obiectivul 4 - sprijinirea dezvoltării de rețele și întreprinderi innovative: Actiunea Propusa 15 - Sprijin financiar pentru Întreprinderile Inovative.
Justificarea necesităţii implementării proiectului

Necesitatea proiectului a fost determinată de rațiuni de ordin economic de la nivelul CERTSIGN, respectiv din nevoia de creștere a nivelului de competitivitate pe piață a produselor şi serviciilor firmei, rațiuni coroborate cu oportunităţile identificate pe piaţă şi care decurg din cererea în creștere a pietei pentru soluțiile destinate protecției traficului de rețea.
În contextul extinderii și intenaționalizării serviciilor electronice, creşterea sustenabilă a competitivităţii pe piață a certSIGN prin produsele şi serviciile oferite reprezintă o provocare. În aceste condiţii, inovarea reprezentă unul dintre motoarele de bază ale strategiei pe termen lung ale certSIGN pentru identificarea soluţiilor care să asigure furnizarea unor produse şi servicii noi, competitive pe piață, care să satisfacă cererea de produse destinate securităţii informatice.
La nivelul companiei certSIGN, noutatea proiectului rezidă posibilitatea dezvoltării unui produs nou, inovativ – un echipament de criptare pentru protectia traficului in retele informatice-, in scopul productiei si comercializarii în vederea creşterii gradului de competivitate pe piaţă al companiei.

Beneficiile rezultate în urma acestui proiect constau în: • Sistemul va permite adaptarea principiilor de securitate în raport cu cerinţele fiecărui beneficiar în parte;

 • Produsul realizat constituie un excelent punct de plecare în dezvoltarea ulterioară de noi sisteme cu aplicabilitate în domeniul securităţii informaţiilor;

 • Va exista posibilitatea promovarii de noi tehnologii şi organizarii unor studii împreună cu utilizatorii pentru a verifica metodele şi principiile propuse și pentru a identifica modalități de îmbunătățire.

Din punct de vedere economic, necesitatea și oportunitatea implementării proiectului este demonstrată de rezultatele analizei financiare realizate în Planul de Afaceri.Analiza sustenabilității financiare a investiției relevă:

 • un nivel bun al indicatorilor de rentabilitate ai investiţiei - Valoarea Netă Actualizată (VAN) fiind de 1.812.083 lei, Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIR) de 19,23% superioară ratei de actualizare folosită în analiză (7%);

 • fezabilitatea / durabilitatea financiară a proiectului prin verificarea fluxului net de numerar cumulate (neactualizat);

 • înregistrarea unui flux net de numerar cumulat (cu finanțare nerambursabilă) pozitiv pe întreaga perioadă de analiză (2011-2020),

 • creștere a rentabilității şi stabilității financiare a societății în varianta implementării proiectului cu finanțare nerambursabilă, demonstrată de analiza ratelor de rentabilitate:

 • Rata Rentabilitatii comerciale– in perioada de monitorizare a proiectului 2014-2020 – este prevazuta a inregistra cresteri constante, ajungand la o valoare medie de 38,03% la finele perioadei de monitorizare, ceea ce demonstreaza o gestionare eficienta a resurselor si proceselor companei in vederea obtinerii si valorificarii pe piata a productie obtinute.

 • Rata Rentabilitatii financiare demonstrează eficienta utilizarii capitalurilor propii ale companiei in activitatile de investii (de dezvoltare), valoare medie a ratei fiind de 68,41% in perioada 2014 – 2020,

 • Rata Rentabilitatii economice a intreprinderiicreșterea Ratei Rentabilitatii Economice , (de la o valoare de 52,28% in 2010 la 76,17% in 2020, cu o valoare medie de 63,28% in perioada 2014 – 2020) demonstreaza utilizarea eficienta si valorificarea corespunzatoare a activelor societatii, in scopul obtinerii de profit,

 • Rata solvabilitatii generale - prognozata a avea o evolutie ascendenta, cu o valoare medie de 5,21 in perioada de monitorizare a proiectului 2014- 2020, indica o buna capacitate a societatii de a-si plati datoriile prin utilizarea si valorificarea activelor bilantiere,

 • Rentabilitatea Cifrei de Afaceri in varianta implementarii proiectului cu ajutor nerambursabil va inregistra in perioada 2014 – 2020 o valoare medie de 29,64%, superioara celei din varianta implementarii proiectului fara ajutorul nerambursabil, ceea ce demonstrează impactul pozitiv al ajutorului nerambursabil, dar si o buna valorificare a productiei obtinute si o gestionare eficienta a cheltuielor materiale, a costurilor cu forta de munca, precum si a costurilor financiare legate in principal de dobanzile aferente imprumuturilor bancare,

 • Rata lichiditatii imediate exprima capacitatea efectiva a intreprinderii de a face fata imediat achitarii unor obligatii. In varianta “cu proiect, cu finantare nerambursabila” aceasta rata este prognozata a avea o valoare medie de 4,84 in perioada 2014 – 2020, care indică faptul că firma ca nu va avea probleme de lichiditate pentru perioada urmatoare,

 • Gradul de indatorarece reflecta autonomia financiara semnificativa a companiei, capacitatea acesteia de a stabili o politica de finantare care sa ii permita o autonomie financiara - se prevede a inregistra in varianta “cu proiect, cu finantare nerambursabila” o evolutie favorabila, cu o medie de 0,25 in perioada 2014 – 2020,

 • Rentabilitatea Generala - in varianta “cu proiect, cu finantare nerambursabila”, va avea un trend pozitiv, si o medie de 44,66% in intervalul 2014 – 2020. Trendul pozitiv al acestui indicator, este rezultatul unei gestiuni efieciente a cheltuielor companiei (atat cele de exploatare, cat si cele financiare) in scopul generarii de profit. Beneficiind de ajutor neramburbail, societatea va inregistra o Rentabiliatate Generala superioara fata de cea obtinuta in situatia neacordarii ajutorului nerambursabil.

Dintre beneficiile pe care realizarea proiectului le poate avea asupra dezvoltării sectorului CDI, se pot enumera: • intarirea echipei de cercetare-dezvoltare prin stimularea dezvoltării capabilităţilor speciliștilor existenți și atragerea de tineri valorosi, a caror formare sa inceapa inca din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experienta in domeniul cercetarii cu mediul academic,

 • dezvoltarea absolut necesară de competenţe locale în proiectarea şi realizarea de echipamente specializate în domeniul securitaţii informatice;

 • organizarea de cursuri de pregătire având ca tema tehnologiile si protocoalele pentru asigurarea securităţii tranzacţiilor electronice;

 • posibilitatea dezvoltării activităţilor de cercetare prin realizarea de proiecte de doctorat cu teme derivate din acest proiect;

 • publicarea rezultatelor de interes general în reviste de specialitate, de largă circulație internațională;

 • posibilitatea iniţierii unor proiecte de cercetare comună cu universităţi sau institute de cercetare din tara şi străinătate, având preocupări similare în domeniul securităţii informatice, cu care certSIGN are colaborări pe linie didactică sau ştiinţifică.
Efectul stimulativ

a) Va creşte substanţial dimensiunea proiectului prin acordarea finanţării?DANUDacă da, specificaţi tipul de crestere:


creşterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finanţării)creşterea numărului de angajaţi implicaţi în activităţile de CDI
altceva: ....................................................................................................................................................


b) Va creşte substanţial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finanţării?

DA
NU


Dacă da, specificaţi tipul de crestere:


creşterea numărului de rezultate obţinute pe proiect (brevete, publicaţii ştiinţifice, produse, procese şi servicii noi/îmbunătaţite, etc)
realizarea unui proiect mai ambiţios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact ştiinţific sau tehnologic, dar şi de o probabilitate mai mare de eşec
altceva: ....................................................................................................................................................


c) Va creşte substanţial valoarea totală a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea finanţării?

DANU
Dacă da, specificaţi tipul de creştere:

creşterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului
creşterea bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare în bugetul altor proiecte)
creşterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri
altceva: ....................................................................................................................................................


d) Va creşte substanţial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finanţării?

DA
NU


Dacă da, specificaţi cu cât timp se va termina mai repede proiectul în comparaţie cu cazul în care nu s-ar primi finanţare nerambursabilă: .................................................
alte precizări referitoare la efectul stimulativ

Efectul stimulativ al asistenţei financiare nerambursabile se poate demonstra și prin înregistrarea unor valori supraunitare pentru ratele recomandate în Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 233 în varianta realizării proiectului cu finanțare nerambursabila


Rata 1:


Media lunară a orelor realizate pentru CDI în cadrul întreprinderii pe perioada proiectului

Media lunară a orelor realizate pentru CDI pe o perioadă de 2 ani înainte de demararea proiectului
902575,6
= 1,56
Rata 3:


Media anuală a cheltuielilor totale pentru CDI ale întreprinderii pe perioada proiectului

Media anuală a cheltuielilor totale pentru CDI în ultimii 3 ani înainte de demararea proiectului

552.549

=
463.857
= 1,91
Rata 4


Valoarea comercială a producţiei

=

33.329.993

Cheltuielile totale ale proiectului
2.873.894


= 11,59
În cazul în care nu se va obţine co-finanţarea din surse nerambursabile a acestui proiect, CERTSIGN S.A. nu va derula acest proiect în forma și la dimensiunile propuse prin proiect, rata de rentabilitate financiară a capitalului propriu necesar derularii proiectului, în lipsa finanțării nerambursabile, fiind de 5,04%, inferior ratei de actualizare (7%). Aceasta ar determina firma să realizeze o parte din activităţile de dezvoltare experimentală și într-o perioadă de timp mai îndelungată, ceea ce ar face însă ca activităţile să nu mai aibă eficienţa dorită, oportunitățile de dezvoltare a noului produs manifestandu-se pe termen scurt.Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə