Ancs autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică formularul cererii de finanţare programul operaţional sectorial creşterea competitivităŢii economice axa prioritară 2 – competitivitate prin cdi operaţiunea 3


Resursele materiale implicate în realizarea proiectuluiYüklə 0,81 Mb.
səhifə4/9
tarix26.10.2017
ölçüsü0,81 Mb.
#14797
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Activităţile proiectului urmează a se implementa la sediul din Bd-ul Timisoara, nr 5A, sector 6 Bucureşti.


Pentru implementarea proiectului echipa de implementare (atât cea de management de proiect, cât și echipa de dezvoltare a noilor produse) va avea la dispoziție infrastructura ITC a certSIGN, precum și dotările și logistica necesară proiectului (spațiu de lucru adecvat, echipamente IT&C etc.).

Descrierea activităţilor proiectului

Activităţile şi sub-activităţile, pe componente, sunt corelate cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6, cu planul de achiziţii de la punctul 3.4 şi cu Pachetul de finanţare a proiectului de la punctele 4.1 din Cererea de finanţare, precum şi cu graficul de realizare a investiţiei şi eşalonarea cheltuielilor investiţionale din Planul de Afaceri.

Activitățile prezentului proiect au fost concepute astfel incat sa asigure impactul dorit in vederea realizarii obiectivului general si a celor specifice ce urmaresc realizarea unui produs nou – un echipament pentru criptarea traficului de rețea.

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare.

1. Managementul proiectului - activitate cu durata de 22 luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1 - luna 22 a duratei de implementare a proiectului.

In cadrul Beneficiarului se va forma o Echipa de Management a Proiectului. Principalele atributii ale Echipei de Proiect reprezinta concretizarea responsabilitatilor ei, precum: monitorizarea generala a progresului proiectului in vederea atingerii obiectivelor si realizarii rezultatelor planificate; monitorizarea financiara a bugetului proiectului; organizarea procedurilor de achizitii, monitorizarea derularii contractelor de servicii, bunuri si lucrari, receptia serviciilor, bunurilor si lucrarilor conform prevederilor contractelor cu furnizorii, plata furnizorilor de servicii, bunuri si lucrari, raportarea catre Organismul Intermediar si transmiterea cererilor de rambursare.

1.1 Activitati de monitorizare si evaluare - activitate cu durata de 22 luni, derulata intre luna 1 si luna a 22 a perioadei de implementare a proiectului.

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor fi activităţi permanente în perioada de implementare a proiectului.

Activităţile de monitorizare vor urmări ca toate activităţile proiectului să respecte prevederilor Contractului de Finanţare în ceea ce priveşte achiziţiile, măsurile de informare şi publicitate, asigurarea pistei de audit prin constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii, de informare şi publicitate, plăţi, evidenţe financiare, contabile, etc.

Monitorizarea financiara va urmari: • verificarea si controlul indeplinirii conditiilor de finantare stabilite prin contractul de finanţare incheiat cu Organismul Intermediar;

 • urmarirea si asigurarea platilor catre furnizori;

 • asigurarea unui disponibil de fonduri pentru plata facturilor furnizorilor ;

 • asigurarea elaborarii si transmiterii la timp a cererilor de rambursare;

 • identificarea si luarea de urgenta a masurilor ce se impun in cazul unor deficite de numerar, constatate sau prevazute (modificari ale bugetului proiectului in limitele permise prin contractul de finantare propunere de imprumut bancar, re-planificarea platilor).

Monitorizarea si planificarea tehnica, urmarirea indicatorilor de progres, raportarea tehnica:

 • va fi verificata periodic si sistematic indeplinirea conditiilor stabilite prin Contractul de Finantare, se vor identifica riscurile potentiale si vor fi propuse masuri de prevenire sau remediere a efectelor acestora;

 • vor fi elaborate rapoartele tehnice de progres ale proiectului la nivelul beneficiarului.

1.2. Elaborare Cerere de Prefinanțare – activitate realizata până în luna a 6 a de implementare a proiectului. Se are în vedere obținerea prefinanțării pentru acoperirea cheltuielilor inițiale din cadrul proiectului.

1.3. Elaborare Rapoarte de Progres – activitate derulată trimestrial în vederea asigurării raportării progresului fizic şi financiar al proiectului va fi realizată conform prevederilor Contractului de Finanţare.

1.4. Elaborare Cereri de Rambursare – activitate derulată pe parcursul a 5 luni, în lunile 7, 10, 13, 16 şi 22 de implementare a proiectului. Cererile de Rambursare care urmează să fie prezentate OI au în vedere eşalonarea investiţiei şi graficul de plăţi în cadrul proiectului.

1.5. Închiderea proiectului – va avea loc în luna 22, odată cu întocmirea și transmiterea raportului final.
2. Activități de dezvoltare experimentală – activitate cu durata de 21 de luni derulată în perioada cuprinsă între luna 1 - luna 21 a duratei de implementare a proiectului. În această etapă, se are în vedere dezvoltarea echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retelele informatice (implicând cheltuieli cu personalul antrenat în activitățile de dezvoltare experimentală)..

2.1 Coordonare proiect - activitate cu durata de 21 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 21-a perioadei de implementare. Pe toata perioada de implementare, proiectul va fi coordonat de catre directorul de proiect.

2.2 Dezvoltare hardware – activitate cu durata de 20 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 20 a duratei de implementare, în care echipa CERTSIGN va dezvolta componenta hardware a criptorului.

2.3. Dezvoltare software - activitate cu durata de 14 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 14 a duratei de implementare, în care cercetătorii CERTSIGN vor dezvolta componenta software a criptorului.

2.4. Coordonare echipa dezvoltare - activitate cu durata de 21 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 1- luna 21 a duratei de implementare. Pe toata perioada de dezvoltare experimentala, echipa va fi coordonata de catre un coordonator stiintific.

2.5. Testare - activitate cu durata de 3 de luni derulata in perioada cuprinsa intre luna 19- luna 21 a duratei de implementare. Testarea ca parte a procesului de dezvoltare a echipamentului de criptare/decriptare este esențială în ceea ce priveşte succesul proiectului. Testarea implică etape de planificare, proiectare a testelor, executarea lor şi raportarea deficiențelor.
3. Activităţi pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării – dezvoltării - activitate cu durata de 19 de luni, derulată între luna 4 și luna 22.

3.1. Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție: utilaje, instalații și echipamente - activitate cu durata de 8 luni derulată în perioada luna 3 – luna 11 de implementare a proiectului. Pe parcursul acestei activităţi se vor urmări comenzile lansate pentru achiziţia activelor corporale pentru introducerea în producție, se vor urmări livrările şi punerile în funcţiune şi se vor semna procesele verbale de recepţie.

3.1.1. Organizarea procedurilor de achiziție pentru activele corporale pentru introducerea în producție: utilaje, instalații și echipamente - activitate cu durata de 3 luni, derulată în lunile 3-5 ale perioadei de implementare a proiectului. Rezultatele acestei activităţi vor fi contractele de furnizare pentru toate echipamentele prevăzute a fi achiziţionate pentru darea în producție.

3.1.2. Derularea contractelor de furnizare şi punere în funcţiune a activelor corporale pentru introducerea în producție: utilaje, instalații și echipamente - activitate cu durata de 6 luni, derulată în lunile 6-11 a perioadei de implementare a proiectului. Pe parcursul acestei activităţi se vor urmări comenzile lansate pentru achiziţionarea echipamentelor pentru darea în producție, se vor pune la dispoziţia furnizorilor datele solicitate pentru realizarea diferitelor componente, se vor urmări livrările şi punerile în funcţiune şi se vor semna procesele verbale de recepţie.


Active corporale pentru introducerea în producție

Nr. buc.

Pret unitar estimativ (Lei)

Valoare (Lei)

Sisteme de productie

4

340.188,75

1.360.755

Platforma hardware dezvoltare

1

206.175

206.175

Kituri (placi) de dezvoltare cu circuite FPGA Xilinx Virtex 7


4

43296,75


173187


Calculatoare (Statii desktop)


4

4123,5

16494


Element de retea (Routere, Switch-uri)


2

4123,5

8247

Componente hardware necesare pentru dezvoltarea prototipului (circuite FPGA, conectori specifici, memorii flash, sursa de alimentare, cutie)


1

8247

8247

Platforma testare interna

1

41.235

41.235

Analizor hardware pentru traficul de retea


1

35049.75


35049.75


Componente hardware necesare pentru dezvoltarea prototipului (circuite FPGA, conectori specifici, memorii flash, sursa de alimentare, cutie)


1

6185,25

6185.25


Total

3

1.608.165

1.608.165


4. Activități de realizare a produselor – activitate neeligibilă desfășurata pe parcursul a 2 luni, respectiv între luna 21 şi luna 22.

4.1. Pregătire de fabricație – etapă care are o durată de 2 luni, între luna 21 şi luna 22 în care se vor desfășura activitățile pregătitoare lansării în producție a noilor produse.

4.2. Revizuirea documentației de fabricație – activitate cu o durată de 2 luni, între luna 21 şi luna 22.

4.3. Elaborarea documentatiei pentru punere in functiune si operare- activitate cu durata de 2 luni, desfasurata intre luna 21 si luna 22.

5. Informare si publicitate cu privire la proiect – activitate neeligibila cu durata de 22 luni derulata pe toata perioada proiectului. Activitatile de informare si promovare a proiectului au ca scop asigurarea vizibilitatii adecvate, respectiv a transparentei si promovarii corespunzatoare a proiectului.

5.1 Anunţ de presă privind începerea activităţilor din proiect - activitate derulata in lunile 1 - 2 de implementare a proiectului.Va fi publicat 1 anunț în presă (ziare locale sau regionale) pentru a face publică începerea proiectului.

5.2 Aplicarea etichetelor autocolante infomative pentru fiecare element achizitionat prin proiect - activitate cu durata de 6 luni, derulata in perioada cuprinsa intre lunile 6 – 11 de implementare a proiectului. Se vor aplica etichete autocolante informative pe echipamentele, utilajele si instalatiile achizitionate în cadrul proiectului, pe masura livrarii acestora.

5.3 Publicarea pe site–ul solicitantului a informatiilor cu privire la proiect - activitate cu durata de 4 luni, derulata in lunile 1 – 2 şi lunile 21 - 22 de implementare a proiectului. Pe site-ul Solicitantului se vor publica informatii specifice la sectiunea „Evenimente” in prima si a doua luna de implementare a proiectului. La sfarsitul proiectului, in sectiunea „Proiecte finalizate” se vor publica informatii cu privire la rezultatele proiectului.

5.4 Anunt de presă privind finalizarea proiectului - activitate derulata in luna 22 de implementare a proiectului. Va fi publicat 1 anunț de presă (în ziar local sau regional) pentru informarea cu privirea la finalizarea proiectului.

6. Auditul proiectului – activitate neeligibilă cu durata de 2 luni, derulata in lunile 18 si 22 de implementare a proiectului.

6.1. Organizarea procedurilor de achizitii pentru furnizorul serviciilor de audit al proiectului - activitate derulata in luna 18 de implementare a proiectului.

6.2. Auditul Proiectului. Cheltuielile şi activitatile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un furnizor de servicii, in luna 22 din proiect. În urma verificării, acesta va elabora un raport de audit care va fi trimis conducerii beneficiarului, ulterior finalizării proiectului, împreună cu documentele justificative anexate. Raportul de audit va constitui baza pentru plata finala in cadrul proiectului.

In scopul unei bune desfasurari a activitatii de audit, Solicitantul va asigura o pista de audit care sa permita posibilitatea verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, ai Organismului Intermediar, ai DLAF, Autoritatii de Audit, ACP, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-frauda si ai Curtii Europene de Audit.Personal cu înaltă calificare

Activităţile de dezvoltare experimentală din cadrul proiectului vor fi realizate de personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul CERTSIGN.

Din componenţa echipei de cercetare-dezvoltare fac parte cercetători cu o vasta experienţa acumulata în principal în proiecte anterioare de CD, dar si tineri cercetători cu un înalt potenţial de dezvoltare și de asimilare a ultimelor tehnologii în domeniu.

Ca şi referințe în ceea ce privește experiența acumulată de unii dintre membrii echipei de cercetare, putem enumera: • Domnul Adrian Floarea- are o experienta de 10 ani in solutii de securitate pentru semnatura digitala si criptare PKI, sisteme hardware pentru securizarea datelor clasificate, mecanisme avansate de securitate integrate in hardware si sisteme criptografice bazate pe tehnologii noi,

 • Domnul Armand Ropot- are peste 15 ani de experienta in cercetare-dezvoltare software,

 • Domnul Cristian Garabet- are o experienta de peste 15 ani in cercetare stiintifica si implementarea proiectelor pentru solutii de securitate informatica,

 • Domnul Mihai Togan- are o experienta de peste 15 ani in securitatea informaticã în retele de calculatoare, semnaturi electronice, metode criptografice computationale, securitatea sistemelor bazate pe carduri inteligente, securitatea pe sisteme de operare si proiectarea si dezvoltarea de solutii informatice.

`

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării

(se vor specifica principalele rezultate ale proiectului)

Principalul rezultat anticipat al proiectului constă în dezvoltarea unui produs nou inovativ - un criptor de date destinat protectiei informatiilor in retele IP.

De asemenea, pentru fiecare activitate derulată în cadrul proiectului vor putea fi urmarite o serie de rezultate specifice
Nr.

Activitate/subactivitate

Rezultate

Cuantificarea rezultatelor

1

Managementul proiectuluiProiect implementat în conformitate cu regulile şi normele aplicabile proiectelor finanţate din POS CCE şi respectarea obiectivelor pro

ectului.
1.1

Activităţi de monitorizare şi evaluare

Activitățile proiectului desfășurate în termenele şi costurile previzionate


1.2

Elaborare Cerere de Prefinanțare

Cererea de Prefinanţare

1 Cerere de Prefinanţare

1.3.

Elaborare Rapoarte de ProgresRapoarte de progres

1 Raport de Inceput,

7 Rapoarte de progres (trimestriale sau aferente cererilor de rambursare)

1.4


Elaborare Cereri de

rambursare

Cereri de rambursare

5 Cereri de rambursare

1.5

Închiderea proiectuluiFinalizare proiect

1 Raport final

2

Activități de dezvoltare experimentalăDezvoltarea echipamentului de criptare pentru protectia traficului in retele informatice

1 produs nou: criptor

2.1

Coordonare proiectProiect realizat conform planificarii
2.2

Dezvoltare hardware

Dezvoltare componenta hardware

Componenta hardware- 1 produs – componenta hardware prototip Criptor

2.3

Dezvoltare softwareDezvoltare componenta software

Componenta software -1 produs componenta sotfware a Criptorului

2.4

Coordonare echipa dezvoltareCoordonarea activitatii de dezvoltare experimentala
2. 5

Testare

Testarea echipamentului

1 Raport testare-

Plan testare-1

Raport testare-1

3

Activităţi de introducere în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltăriiIntroducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării
3.1

Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție

Echipamente şi instrumente pentru introducerea în producție

Echipamente şi instrumente pentru introducerea în producție

3.1.1

Organizarea procedurilor de achiziții pentru activele corporale pentru introducerea în producțieDosare de atribuire pentru furnizarea de active corporale;
Semnarea contractelor cu furnizorii de active corporale pentru etapa de introducere în producție

3.1.2


Derularea contractelor de furnizare şi punere în funcţiune a activelor corporale pentru introducerea în producție

Recepţia şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor şi instrumentelor pentru introducerea în producție

Procese verbale de recepţie şi/sau punere în funcţiune a echipamentelor şi instrumentelor pentru introducerea în producție

4

Activități de realizare a produselorFinalizarea tuturor activităților de realizare a produselor
4.1

Pregătire de fabricație

Testări şi încercări

Rapoarte de testări şi încercări

4.2

Revizuirea documentației de fabricațieDocumentație de fabricaţie actualizată

Documentaţie de fabricaţie actualizată

4.3

Elaborare documentaţie pentru punerea în funcţiune şi operareDocumentatie pentru punerea in functiune si operare

Documentatie pentru punerea in functiune si operare

5

Informare și publicitate cu privire la proiectSite dedicat al proiectului actualizat cu informaţii despre proiect;

Etichete autocolante informative aplicate pe activele corporale achiziţionate prin proiect;

Anunţuri de presă pentru informarea începerii şi finalizării proiectului;
5.1

Anunţ de presă privind începerea activităţilor din proiect

Anunţ în presă pentru a anunţa începerea proiectului

1 anunţ în presă pentru începerea proiectului

5.2

Aplicarea etichetelor autocolante informativeEtichete autocolante informative aplicate pe activele corporale achiziţionate prin proiect

Etichete autocolante informative aplicate pe fiecare activ corporal achiziţionat in cadrul proiectului

5.3

Publicarea pe site–ul solicitantului a informațiilor cu privire la proiectO pagină de internet cuprinzând informaţii despre proiect

O pagină de internet cuprinzând informaţii despre proiect

5.4

Anunţ de presă privind finalizarea proiectuluiAnunț în presă privind încheierea proiectului

1 anunț în presă privind încheierea proiectului

6

Auditul proiectuluiAuditul proiectului
6.1

Organizarea procedurilor de achiziții pentru furnizorul serviciilor de audit al proiectului

Dosarul de atribuire a contractului cu furnizorul de servicii de audit

1 Contract de furnizari servicii cu furnizorul serviciilor de audit.

6.2

Auditul proiectuluiAuditul proiectului

Raport final de audit al proiectului
Beneficiari direcţi / indirecţi

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi potenţiali clienţi ai CERTSIGN pentru echipamentul de criptare pentru protectia traficului in retele informatice:

 • zona guvernamentala care va beneficia de un echipament de tip criptor IP de tipul celui produs;

 • companii care vor beneficia de dezvoltarea de soluții complexe de securitate în zona cloud computing avand la baza criptorul IP si solutiile de securitate PKI existente;

 • companii care vor beneficia de dezvoltarea unei linii de business in domeniul consultanței si pregătirii în domeniul securității IT.

Beneficiari indirecti: • Personalul actual al CERTSIGN, care va dobandi competente avansate in domeniul criptografiei si securitatii retelelor;

 • Tinerii cercetători prin crearea de noi locuri de muncă;

 • partenerii CERTSIGN - va exista posibilitatea iniţierii unor proiecte de cercetare comună cu universităţi sau institute de cercetare din tara şi străinătate;

 • asociații societății – prin valorificare rezultatelor proiectului, se vor obține profituri mai mari concomitent cu creșterea cifrei de afaceri.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Metodologia de implementare a proiectului

Structura de management a proiectului va fi organizată pe principiul coordonării zilnice, astfel încât să acopere și să prevină toate situațiile neprevăzute ce pot interveni pe parcursul implementarii proiectului. Astfel, o echipă acoperind toate aspectele necesare tehnice, financiare si administrative va sprijini Directorul de Proiect pe tot parcursul derulării proiectului.

Managementul proiectului va fi asigurat din două surse: • intern de către personalul CERTSIGN S.A.

 • extern printr-un furnizor de servicii contractat

Echipa de proiect va fi formată din: Director de Proiect, Responsabil ştiinţific-coordonator echipa tehnică, Responsabil tehnic, Adjunct al directorului de proiect, Responsabil economic, Responsabli HR, Derulator contract și Responsabil derulare proceduri achizitii.

Directorul de proiect va asigura coordonarea si monitorizarea implementarii proiectului pentru atingerea obiectivelor stabilite, alocarea resurselor financiare, materiale si umane necesare implementarii proiectului si atingerii obiectivelor sale; gestionarea riscurilor, luarea masurilor corective,

Responsabilul ştiinţific – coordonator al echipei tehnice – va asigura organizarea şi managementul aspectelor ştiinţifice ale proiectului, urmărirea atingerii rezultatelor activitatii de dezvoltare experimentala,

Responsabilul tehnic asigură stabilirea si urmarirea parametrilor tehnici ai proiectului sub coordonarea responsabilului stiintific si directorului de proiect, transpunerea in caietele de sarcini a specificatiilor tehnice si functionale ale activelor ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului, concordanta specificatiilor tehnice si functionale ale activelor achizitionate cu cerintele caietului de sarcini,

Adjunct al directorului de proiect va asigura gestionarea zilnica a relațiilor dintre membrii echipei de proiect, precum și cu alte terțe părți implicate în proiect. Va pregati Raportul de Progres si Cererile de rambursare.

Responsabilul economic este insarcinat cu aspectele financiar contabile ale proiectului, fiind responsabil pentru urmarirea bugetului si a cheltuielilor, asigurarea platilor, realizarea rapoartelor financiare.

Responsabilul HR asigură urmărirea remunerarii echipei de proiect prin pontarea lor conform nr. de ore alocate si lucrate in proiect,

Derulator contract va avea rolul de a urmări buna derulare a contractelor de achiziții de echipamente, arhivarea documentelor referitoare la derularea contractelor.Personalul echipei de implementare a proiectului-managamentul proiectului

Nr. crt.

Nume / prenume

Funcţia

Responsabilităţi în cadrul proiectului

Implicare efectivă

(nr. om-luni)1

Floarea Adrian

Director de Proiect

 • coordonarea si monitorizarea implementarii proiectului pentru atingerea obiectivelor stabilite,

 • alocarea resurselor financiare, materiale si umane necesare implementarii proiectului si atingerii obiectivelor sale;

 • monitorizarea activităţilor care au impact major asupra principalilor parametrii ai proiectului;

 • monitorizarea indeplinirii atributiilor membrilor echipei de proiect,

 • gestionarea riscurilor, luarea masurilor corective

 • verificarea şi controlul activitatilor si rezultatelor;

22 luni (52 ore pe luna)

2

Ropot Armand

Responsabil ştiinţific, Coordonator echipa tehnica

 • organizarea şi managementul aspectelor ştiinţifice al proiectului,

 • asigurarea relaţiei cu Autoritatea Contractantă (ANCS) şi orice alte structuri abilitate de a efectua verificări asupra temei de cercetare/dezvoltare ce urmează a fi realizata;

 • monitorizarea activităţilor si rezultatelor dezvoltarii experimentale;

 • asigurarea concordantei rezultatelor dezvoltarii experimentale cu obiectivele stabilite;

22 luni (38ore pe luna)

3

Garabet Cristian

Responsabil tehnic

 • stabilirea şi urmărirea parametrilor tehnici ai proiectului sub coordonarea responsabilului stiintific si a Directorului de proiect;

 • optimizarea şi standardizarea internă a tehnicilor utilizate pe parcursul proiectului;

 • transpunerea caracteristicilor/ specificatiilor tehnice in caietele de sarcini pentru achizitia activelor din cadrul proiectului;

 • verificarea tehnică a documentelor proiectului;

 • contribuţie la realizarea rapoartelor de progres şi a raportului final al proiectului;

22 luni (67 ore pe luna)

4

Banu Cristina

Adjunct Director de proiect

 • asigurarea relaţiei cu Autoritatea Contractantă (ANCS) şi orice alte structuri abilitate de a efectua verificări cu privire la proiect;

 • asigurarea şi coordonarea activităţilor zilnice ale echipei de proiect stabilite de Directorul de proiect;

 • urmărirea respectarii termenelor si realizarii rezultatelor;

 • urmărirea activităţilor de publicitate si informare aferente proiectului;

 • întocmirea cererilor de rambursare si a raportelor periodice privind progresul proiectului (Raportul de progres, raport final);

 • realizarea achiziţiilor cu respectarea prevederilor legale (instrucţiuni sau OUG 34/ 2006);

 • stabilirea programului de achiziţii;

 • elaborarea documentaţiei de atribuire,

 • asigurarea publicităţii procedurilor de achiziții;

 • elaborarea propunerilor pentru comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii;

 • întocmirea rapoartelor de evaluare a ofertelor pentru procedurile de achiziții;

 • păstrarea dosarelor de achiziții;

 • pregătirea împreună cu derulatorul de contracte a proiectelor de contracte ce urmează a fi încheiate pentru achizițiile de bunuri.

22 luni (70 ore pe luna)

5

Popescu Adela

Responsabil economic

 • asigurarea evidenţei financiar contabile a proiectului şi a disponibilitatii resurselor financiare pentru co-finantarea acestuia;

 • urmarirea cu regularitate a estimărilor privind fluxul de numerar;

 • asigurarea plăţilor corecte şi la timp

 • verificarea corectitudinii facturilor şi a asigurarea corectitudinii documentelor de plată ale acestora;

 • centralizarea tuturor informaţiilor financiare;

 • întocmirea tuturor rapoartelor financiare pe durata implementării proiectului

 • avizarea clauzelor financiare din caietele de sarcini si a contractelor ce vor fi semnate in cadrul proiectului;

 • furnizarea adjunctului directorului de proiect a datelor necesare elaborarii rapoartelor de progres;

22 luni (41 ore pe luna)

6

Gabriela Manaila

Responsabli resurse umane (HR)

 • asigurarea remunerarii echipei de proiect prin pontarea lor conform nr. de ore alocate si lucrate in proiect,

 • participarea la definirea nevoilor de recrutare, a profilurilor (posturilor, candidatilor), la recrutarea si selectiea personalului pentru asigurarea necesarului de personal,
22 luni (25 ore pe luna)

7

Mihaela Manole

Derulator contracte

 • urmărirea derulării contractelor de achizitii, lansarea comenzilor de execuţie;

 • contribuie la elaborarea documentaţiei de atribuire şi obţinerea avizării prealabile a acesteia pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului,

 • furnizarea către adjunctul directorului de proiect a informatiilor necesare elaborarii Rapoartelor de Progres si Cererilor de Rambursare cu privire la contractele de achizitii incheiate in cadrul proiectului,

22 luni (52 ore pe luna)

Personalul echipei de dezvoltare experimentala


Nr. crt.

Pozitie in cadrul echipei de dezvoltare

Nume si prenume

Baza studii

Functie in cadrul firmei

Activitati derulate in cadrul proiectului

Implicare efectivă

(nr. om-luni)

1

Director de proiect

Adrian  Floarea

Inginer  doctorand

Manager  department dezvoltarea afacerii

 Coordonarea echipei deproiect in faza de dezvoltare exprimentala

-monitorizarea indeplinirii atributiilor membrilor pe tot fluxul de productie de la dezvoltare software-ului pana la produsul finit

- gestionarea riscurilor, luarea masurilor corective

- verificarea şi controlul activitatilor si rezultatelor;6 luni

2

Responsabil stiintific, Coordonator echipa tehnica

Armand Ropot

Doctor inginer

Manager departament research &development

 • stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice, lunare, trimestriale, semestriale si anuale ale activitatii  tehnice desfasurate in cadrul proiectului;

 • repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din proiectului

 •  tinerea evidentei, intocmirea rapoartelor, monografiilor si a altor documente destinate rapoartelor  tehnice din cadrul proiectului

22 luni

3

Dezvoltator Hardware

Valentin Necoara

Inginer; absolvent master

Manager departament

 •  Proiectarea si dezvoltarea de module criptografice care ruleaza hardware in FPGA si care sunt necesare pentru asigurarea autenticitatii, integritatii si confidentialitatii datelor

 • configurarea infrastructurii hardware şi software pentru obţinerea mediului de simulare a unor scenarii de utilizare a  componentelr din cadrul proiectului

  

20 luni

4

Dezvoltator Hardware

Bogdan Patrascu

Inginer, absolvent master

Inginer

20 luni

5

Dezvoltator Hardware

George Postelnicu

Inginer, absolvent master

Inginer

20 luni

6

Dezvoltator Software

Mihai Togan

Inginer,

doctorandInginer

 -colectarea specificatiilor tehnice si dezvoltarea pe baza lor a componentei software

14 luni

7

Dezvoltator Software

Cezar Plesca

Doctor inginer

Pogramator

 colectarea specificatiilor tehnice si dezvoltarea pe baza lor a componentei software

14 luni

8

Inginer testare

Silviu Tufler 

Inginer, absolvent master

Inginer

 •  Testarea modulelor componente ale criptorului;

 • Testare in ansamblu a criptorului, ca echipament de tip dispozitiv de criptare a traficului de retea 

4 luni

9

Inginer testare

Alexandru Ene 

Inginer, masterand

Administrator de retea

4 luni

10

Inginer testare

Alexandru Cioaca 

Inginer, absolvent master

Administrator de retea

4 luni

Riscuri

(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora)

Riscurile legate de implementarea proiectului au fost grupate pe categorii (risc de management de proiect, risc financiar, risc de piata).
 1. Risc de management de proiect

1.1 Risc privind nerespectarea termenelor

Descriere: Nerespectarea termenelor prevazute pentru fiecare etapă din cadrul proiectului

Consecinte: Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea investitiei.

Masuri: - Definirea si urmarirea consecventa a unei metodologii de lucru care sa presupuna desfasurarea adecvata a proceselor de monitorizare si control;

- Utilizarea de instrumente software specifice managementului proiectelor care sa sustina astfel de procese.

1.2 Intarzierea receptiei activelor corporale prevazute a fi achizitionate prin proiect

Descriere: Riscul se refera la intarzierea receptiei echipamentelor prevazute a fi achizitionate prin proiect.

Consecinte: Pentru Beneficiar – intarzierea platilor in cadrul proiectului potrivit graficului din Contractul de finantare dar si lipsa de credibilitate in raport cu Organismul Intermediar.

Masuri: Beneficiarul va delega din echipa de proiect una sau mai mute persoane responasibile cu urmarirea derularii achizitiilor de la faza de lansare comanda pana la punerea in functiune.
2. Riscuri finanicare

2.1 Finantare indisponibilaDescriere: Riscul ca CERTSIGN sa nu obtina in totalitate finantarea din fonduri nerambursabile.

Consecinte: Lipsa finantarii pentru realizarea proiectului.

Masuri: Directorul de proiect se va asigura, că toate cheltuielile proiectului sunt realizate în condiţii de eligibilitate; CERTSIGN va identifica alte surse de finanţare decât cele din fonduri structurale.

2.2 Pierderea finantarii nerambursabileDescriere: Riscul ca beneficiarul sa nu indeplineasca toate obligatiile specificate in contractul de finantare.

Consecinte: Restituirea partiala sau integrala a finantarii nerambursabile.

Masuri: Directorul de proiect se va asigura, ca managementul şi implementarea proiectului se desfăşoară conform contractului de finanţare. Beneficiarul va structura activitatile din proiect astfel incat sa fie respectate conditiile impuse in ghidul solicitantului.

2.3 Lipsa fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a contributiei proprii din cheltuielile eligibile.Descriere: Riscul ca beneficiarul sa nu prevada in bugetul de venituri si cheltuieli sumele neeligibile sau ale contributiei proprii din cheltuielile eligibile.

Consecinte: Lipsa finantarii pentru finalizarea proiectului.

Masuri: introducerea cheltuielilor în bugetul CERTSIGN; identificarea altor surse de finanţare (facilitați de creditare conform scrisorii de confort angajante / credite bancare, împrumuturi de la acţionari etc).
3. Riscuri de piata

3.1 InflatiaDescriere: Riscul ca inflatia sa creasca peste estimarile existente la momentul realizarii documentatiei proiectului.

Consecinte: Diminuarea in termeni reali a finantarii proiectului si cresterea pe termen lung a costurilor suplimentare, in final a valorii totale a investitiei.

Masuri: Beneficiarul va cauta un mecanism de protectie financiara impotriva variatiei inflatiei prin negocierea unor clauze contractuale cu furnizorii de active corporale care sa limiteze acest risc.

3.2 Cresterea cursului de schimb EUR/RONDescriere: Creşterea cursului de schimb EUR/RON, care poate conduce la o crestere a preturilor.

Consecinte: Cresterea pe termen lung a costurilor suplimentare si diminuarea in termeni reali a finantarii proiectului.

Masuri: Alocarea unor sume de rezerva in bugetul proiectului. In perioada de implementare au fost prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.


2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni (în estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare confirmării scrise din partea Organismului Intermediar pentru Cercetare că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale competiţiei):

Durata proiectului este de 22 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare.

2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILORCrt.

Activitate

De la….

(nr lună de la începerea proiectului)Până la….

(nr lună de la începerea proiectului)1

Managementul proiectului (activitate neeligibila)

Luna 1

Luna 22

2

Activităţi de dezvoltare experimentală (activitate eligibilă)

Luna 1

Luna 21

2.1

Coordonare proiect

Luna 1

Luna 21

2.2

Dezvoltare hardware

Luna 1

Luna 20

2.3

Dezvoltare software

Luna 1

Luna 14

2.4

Coordonare echipa dezvoltare

Luna 1

Luna 21

2.5

Testare

Luna 19

Luna 21

3

Activităţi de introducere în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării (activitate eligibilă

Luna 4

Luna 22

3.1

Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție (activitate eligibilă)

Luna 3

Luna 11

3.1.1

Organizarea procedurilor de achiziții pentru activele corporale pentru introducerea în producție

Luna 3

Luna 5

3.1.2

Derularea contractelor de furnizare şi punere în funcţiune a activelor corporale pentru introducerea în producție

Luna 6

Luna 11

4

Activități de realizare a produselor (activitate neeligibilă)

Luna 21

Luna 22

5

Informare și publicitate cu privire la proiect (activitate neeligibilă)

Luna 1

Luna 6


Luna 21

Luna 2

Luna 11


Luna 22

6

Auditul proiectului (activitate neeligibilă)

Luna 18

Luna 22


Luna 18

Luna 22


2.7 INDICATORI

Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de realizare şi de rezultat din tabel.

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Indicatori de realizare

Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri nerambursabile pentru proiect (lei)

0

919.540,50

Cheltuieli anuale pentru CD (lei)

0

2.713.263

Cifra de afaceri (lei)

21.735.760

24.652.689

Indicatori de rezultat

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de durabilitate

Locuri de muncă nou create în întreprindere datorită proiectului (număr)

0

1

Locuri de muncă nou create în activitatea CD datorită proiectului (număr)

0

0

Locuri de muncă menţinute în întreprindere datorită proiectului (număr)

0

0

Număr cereri de brevete rezultate din proiect

0

0

Contribuţia financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile, fără TVA) a solicitantului la proiect (lei)

0

2.057.814,50

Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei)

0

2.713.263,002.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
Nu se completează pentru această competiţie.

2.9 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Nr.

crt.

 1. TIP (program/strategie/

 2. proiect/altele)

 1. DENUMIRE

 1. MOD DE RELAŢIONARE

1.

Strategie

Strategia Lisabona

Obiectivul Strategiei Lisabona relansate îşi propune transformarea Uniunii Europene într-un spațiu mai atractiv pentru investiții și muncă, promovarea cunoașterii și inovării şi crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune.

2

Cadrul Strategic

Cadrul strategic Național de Referință 2007 - 2013 (CSNR)

Proiectul propus relaționează cu Cadrul Strategic prin identificarea cu scopul principal al CNSR și anume întărirea concentrării strategice a politicilor economice, de coeziune socială și regională ale României, precum și de a stabili legăturile potrivite și corecte cu politicile Comisie Europene, în principal cu Strategia Lisabona.

3

Strategie

Strategia de Inovare Regionala Bucuresti- Ilfov 2007-2013

Proiectul răspunde Obiectivelor specifice identificate în Strategia de Inovare Regională Bucuresti-Ilfov:

- Obiectivul 3: promovarea inovării bazate pe cercetare și a inovării non-bazate pe cercetare, Actiunea Propusa 8 - Promovarea inovarii de proces si de produs si Actiunea propusa 11 - Încurajarea absorbtiei de TIC si Mecatronica de catre celelalte sectoare;

- Obiectivul 4: sprijinirea dezvoltării de rețele și întreprinderi innovative - Actiunea Propusa 15- Sprijin financiar pentru Întreprinderile Inovative.


4

Plan strategic

Planul Strategic al Ministerului Comunicațiilor si Tehnologiei Informației

Prin prezentul proiect se creează premisele dezvoltării industriei și sectorulului IT, obiectiv ce se regăsește în Planul Strategic al Ministerului Comunicațiilor si Tehnologiei Informației

5.

Plan

Planul Național de Dezvoltare (PND)

Obiectivele prezentului proiect respectă prioritățile naționale de dezvoltare pentru perioada 2007 - 2013 din PND. Rolul acestui document este acela de a orienta dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

6.

Plan

Plan Național de Cercetare Dezvoltare și inovare 2007 - 2013

Proiectul își propune să atingă cele trei obiective strategice ale Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și inovare 2007 - 2013 și anume:

1. Crearea de cunoaștere, respectiv obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, competitive pe plan global, în scopul creșterii vizibilității internaționale a cercetării românești și a transferării ulterioare a rezultatelor în practică socio-economică.

2. Creșterea competitivității economice românești prin inovare, cu impact la nivelul agenților economici și transferul cunoștințelor în pracitac economică.

3. Creșterea calității sociale, respectiv găsirea de soluții tehnice și științifice care susțin dezvoltarea socială și îmbunătățește condiția umană a acesteia.7.

Proiect

O Agenda digitala pentru Europa

Obiectivul acesteia este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potențialul social și economic al TIC. Proiectul propus are in vedere 2 dintre actiunile cheie ale agendei digitale :

 • Acțiunea-cheie 6: Prezentarea unor măsuri în vederea instituirii unei politici în domeniul securității rețelelor și informațiilor consolidate și de nivel înalt, inclusiv a unor inițiative legislative cum ar fi modernizarea Agenției pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), precum și a altor măsuri care să permită o reacție mai rapidă în caz de atacuri cibernetice, inclusiv a unei echipe CERT pentru instituțiile UE;

 • Actiunea cheie 9: Atragerea unor investiții private mai mari prin utilizarea strategică a achizițiilor publice precomerciale și a parteneriatelor public-privat, prin utilizarea fondurilor structurale pentru cercetare și inovare și prin menținerea unui ritm de creștere anuală de 20 % a bugetului de cercetare și dezvoltare în sectorul TIC cel puțin pe durata PC7.

2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?DA

X

NU
Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

DA

X

NU
2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Nu se completează.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Sustenabilitatea financiară

Pe baza analizei financiare realizate in Planul de afaceri, proiectul se dovedește a fi viabil din punct de vedere financiar în condițiile obținerii unei asistențe financiare nerambursabile. Astfel, fluxul net cumulat de numerar este pozitiv pentru toți anii de analiză ai proiectului (doi ani de implementare la care se adaugă 7 ani de exploatare a investiției şi comercializare a produsului dezvoltat prin proiect), ceea ce denotă că proiectul va acoperi din venituri toate ieșirile de numerar aferente investitiei și activității de exploatare în toți anii de prognoză, proiectul fiind deci capabil să se autosusțină financiar.

Pe de altă parte, dacă va fi necesar, CERTSIGN S.A. are capacitatea de a susține financiar un eventual necesar suplimentar de finanțare din perioada de operare, din activitatea curentă de exploatare, alta decât cea din vânzarea criptorului dezvoltat în cadrul acestui proiect sau din alte credite.Sustenabilitatea instituţională

CERTSIGN este o firma de inalta tehnologie in care furnizarea de servicii electronice ocupa o pondere importantă in portofoliul de servicii oferite. Ca urmare, nivelul de utilizare al TIC-ului in firma este cu mult peste 100%, prin asta intelegand ca numarul de calculatoare depaseste cu numarul personalului angajat. Toate procesele de business si cele de suport al businessului sunt bazate pe tehnologia informatiilor si comunicatiilor.

Nu numai serviciile oferite, dar si produsele certSIGN sunt produse de inalta tehnologie, bazate pe cunostinte avansate si cercetari in domeniul tehnologiei informatii si comunicatiilor. In cadrul firmei exista un department numeros de Cercetare-Dezvoltare, cu multiple cooperari cu universitatile tehnice prestigioase si cu paraticipari numeroase la diferite proiecte de cercetare nationale si europene. Toata cercetarea se bazeaza pe tehnologie din domeniul TIC si furnizeaza tehnologie TIC. Platformele prin care se ofera serviciile firmei contin cele mai noi produse din domeniul TIC (hardware si software): servere multiprocesoare, placi criptografice avansate, echipamente pentru backup-ul si arhivarea datelor, echipamente de retea de ultima ora (switch-uri cu management, rutere, firewall-uri, etc.), aplicatii software dezvoltate in-house, aplicatii pentru gestiunea bazelor de date, aplicatii pt gestiunea documentelor.


Firma este certificata atat ISO 9001 (managementul calitatii), cat si ISO 27001 (management al securitatii informatiei). Pentru controlul proceselor cerute de aceste standarde, CERTSIGN se bazeaza tot pe tehnologia informatiei. Pentru asigurarea suportului tehnic, atat al utilizatorilor interni cat si al clientilor, compania utilizeaza un software dedicat. Orice problema apare, aceasta este raportata cu ajutorul acestui software si echipele de suport dedicate au permanent o istorie a sa si a rezolvarii sale. Vorbind de suportul acordat clientilor, acest software este folosit si de numeroasa echipa de call center care este prima linie de interfata cu clientii. Toate sesizarile acestora sunt inregistrate in acest software. In situatia in care operatorii call-center nu pot rezolva problema, aceasta este preluata de echipa de suport tehnic, care, la randul ei foloseste aceeasi aplicatie.

Toate procesele operationale sunt monitorizate printr-un software dedicat care trimite alerte prin e-mail si sms. Imediat ce aplicatia detecteaza o problema, personalul tehnic este alertat si poate interveni imediat.

Pentru asigurarea securitatii cerute de standardul ISO 27001, CERTSIGN a investit in tehnologie de securitate informtica si de securitate fizica. In infrastructura informatica a firmei exista mai multe firewall-uri, sisteme de detectie a intruziunilor, aplicatii pentru detectarea software-ului periculos si chiar si software si hardware dezvoltat si produs in-house.

Pe partea de suport a proceselor de business, CERTSIGN se bazeaza integral pe un software de tip ERP, cu tehnologie ORACLE si pe un software de management al documentelor si al proceselor dezvoltat in-house. In afara de aceasta, compania se bazeaza pe tehnologii Microsoft pentru portaluri interne de informatii si pe alte tehnolgii dezvoltate intern pentru protectia documenteleor si mesajelor schimbate atat intern cat si cu exteriorul (clienti, furnizori, etc.).


În ceea ce privește capacitatea certSIGN de a menține proiectul pe toată perioada de operare, aceasta se bazează pe sistemul de management al afacerii implementat în cadrul companiei, pe evoluția pozitivă a rezultatelor financiare ale firmei, dar și pe resursele umane existente în cadrul companiei. Totuși, după implementarea proiectului se are în vedere crearea unui nou loc de muncă pentru operarea și valorificarea la un nivel optim a invesției realizată prin proiect.
De asemenea, in vederea comercializarii criptoarelor dezvoltate in cadrul acestui proiect și pentru o mai buna target-are a mediului privat CERTSIGN va urmări incheierea unor contractele cu distribuitori de solutii ITC.

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului


DA
NU

X(dacă da, se va justifica)


b) este esenţială pentru implementarea proiectului

DA

X

NU


În cadrul Planului de afaceri ataşat prezentei Cereri de Finanţare, au fost analizate mai multe alternative tehnico-economice:

 1. Varianta fără investiţie (proiect) – Varianta 1;

 2. Varianta cu investiţie (proiect) – în două scenarii: 2 – fără finanţare nerambursabila;

3 – cu finanţare nerambursabila.

Pentru Scenariul cu investiţie/proiect, fără asistenţă financiară nerambursabilă, analiza indică faptul că sursele de finanţare nu vor egala sau depăşi plăţile programate în perioada de derulare a proiectului (lună /an), și drept urmare, lipsa asistenţei financiare nerambursabile face imposibilă implementarea proiectului.

Pentru Scenariul cu investiţie, cu asistenţă financiară nerambursabilă, analiza sustenabilităţii financiare, din cadrul Planului de afaceri, arată că sursele de finanţare vor egala sau depăşi plăţile programate în fiecare an al proiectului, iar rentabilitatea investiției este superioară ratei de actualizare.

De asemenea, asistenţa financiară nerambursabilă va avea un efect stimulativ şi de intensificare a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare la nivelul CERTSIGN SA.

În aceste condiții, se poate aprecia că asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este esenţială pentru implementarea proiectului, varianta fără asistenţă financiară nerambursabilă fiind nesustenabilă.


2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu proiectul:

Activitatea de informare şi publicitate

(vă rugăm descrieţi pe scurt)Durata

estimată/ PerioadaCosturi estimate

1. Anunț de presă privind începerea activităților din proiect

Demararea activităților din proiect va fi anunțată printr-un anunț în presă care respectă Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România. Anunțul va include elemenetele obligatorii de identitate vizuală: sigla Guvernului României și a Uniunii Europene, mențiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale în România, valoarea proiectului, titlul proiectului și beneficiarul.2 luni/ lunile 1 si 2

7.732 lei

2. Aplicarea etichetelor autocolante infomative pentru fiecare element achizitionat prin proiect. Autocolantele vor respecta cerințele formulate în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007- 2013 în România.

6 luni/ lunile 6-11

5.154 lei

3.Publicarea pe site-ul beneficiarului a informatiilor legate de proiect

4 luni/ lunile 1-2 si lunile 21-22

-

5. Anunt de presa privind finalizarea proiectului.

Încheierea activităților din proiect va fi anunțată printr-un anunț în presă, incluzând elementele obligatorii de identitate vizuală: sigla Guvernului României, mențiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale în România, valoarea proiectului, titlul proiectului și beneficiarul.O luna/ luna 22

7.732 lei

TOTAL
20.618 lei


Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə