Ancs autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică formularul cererii de finanţare programul operaţional sectorial creşterea competitivităŢii economice axa prioritară 2 – competitivitate prin cdi operaţiunea 3


CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂYüklə 0,81 Mb.
səhifə5/9
tarix26.10.2017
ölçüsü0,81 Mb.
#14797
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”

Conform principiului „poluatorul plăteşte”, poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.

Principalele caracteristici aleproiectului, din punct de vedere al mediului, sunt:Protecţia calităţii apelor:

In incinta corpului C1 (locatia de implementare a proiectului) nu vor exista surse de poluare a apelor, deoarece activitatile din cadrul proiectului nu necesită apă tehnologică şi nici nu produc apă nepurificată. Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reţeaua exterioară de canalizare din incintă.Protecţia aerului:

Activitățile proiectului nu au niciun impact asupra aerului. Totuși. cladirea este prevăzută cu instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersarea poluanţilor în aer astfel încât să respecte prevederile Ord.MAPPM nr.462/1993 şi ale STAS 12574/1987 .Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Activităţile de dezvoltare experimentală desfăşurate în proiect nu constituie surse de poluare sonică pentru mediu şi personalul care lucrează în vecinătate.Protecţia împotriva radiaţiilor:

Echipamentele folosite în cadrul activităţilor proiectului nu emit radiaţii şi prin urmare nu sunt necesate echipamente sau dotări de protecţie împotriva radiaţiilor.Protecţia solului şi a subsolului:

În timpul desfăşurării activităţii în incinta, colectarea deşeurilor se face controlat în containere speciale respectând normele de colectare pentru deşeuri conform reglementărilor în vigoare şi nu reprezintă o sursă de poluare a mediului.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nu vor fi afectate asezări umane şi alte obiective de interes public, activităţile urmând a se desfăşura în clădirrea societăţii. află căi de acces, zone de parcare, spaţii verzi, precum şi o împrejmuire corespunzătoare.Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Activitatile proiectului respectă condiţiile impuse de O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. De asemenea, în zonele de birouri unde se realizează partea de dezvoltare experimentala inclusiv testarea prototipului, deşeurile sunt preluate controlat de personal specializat şi depozitate în containerele din curtea interioară, de unde sunt preluate conform contractului de prestări servicii de firma specializata în preluarea acestora.Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:

Activitățile proiectului nu presupun utilizarea de substanţe toxice şi periculoase şi nici generarea de deşeuri toxice şi periculoase.Prevederi pentru monitorizarea mediului:

CERTSIGN S.A. in calitate de chirias are asigurate utilitatile la limita incintei, astfel că nu are obligatii privind monitorizarea mediului.

De asemenea, nici exploatarea activelor corporale care fac obiectul achizițiilor din cadrul proiectului nu au impact asupra mediului.


3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul propus atinge cele trei direcţii de dezvoltare durabilă: economic, social şi de mediu înconjurător după cum urmează:

  • Pe palierul economic CERTSIGN S.A. va cunoaşte o creştere a cifrei de afaceri şi a profitului, cu efecte complementare în ceea ce priveşte mărirea cotei de piaţă şi gradului de notorietate a produselor proprii,

  • La nivel social proiectul presupune crearea unui nou loc de muncă, precum şi implicarea activă a tinerilor cercetători în activitățile de dezvoltare experimentală,

  • Referitor la componenta de mediu, se relevă caracterul nepoluant al activelor corporale care vor fi achizitionate prin proiect, caracterizate de: consumuri minime de energie electrica si performante tehnice ridicate.

De asemenea, produsele care vor fi introduse în producţie vor încorpora tehnologii de ultimă generaţie, care în exploatarea lor vor implica consumuri reduse de energie.

Activităţile din cadrul proiectului, cat si cele din exploatarea ulterioară a rezultatelor proiectului, respecta normele de protectie a mediului şi nu reprezintă o sursă de poluare a acestuia.

Atât echipamentele utilizate în cadrul proiectului, cât și produsele care se vor realiza urmare a implementării proiectului vor respecta cerinţele impuse de regulamentele naţionale şi europene de protecţie a mediului.

Ca urmare, prezentul proiect contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă, urmărind obţinerea unor rezultate care sa raspunda necesitatilor actuale si care sa nu puna in pericol resursele generatiilor viitoare.3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

certSIGN cunoaste si aplica principiile egalitatii de sanse si legislatia relevanta in domeniu, oferind astfel drepturi egale angajatilor săi.

Atat in activitatea curenta cat si in pregatirea si implementarea proiectului nu se vor face discriminari pe criterii de rasă, sex, religie, dezabilități, vârstă, etc.

În etapa de elaborare a prezentului proiect au fost implicați deopotrivă femei și bărbați, specialiști de toate varstele în domenii diferite de activitate. În vederea implementării adecvate a activităților proiectului propus, va fi constituită o echipa de proiect mixtă compusa atat din femei cat si barbati, angajați în cadrul CERTSIGN SA. La constituirea echipei de proiect, nu au fost luate în considerare principii etnice, religioase sau de altă natură.

Ulterior implementarii proiectului, angajarea personalului nou prevăzut în proiect se va face ținând cont în mod exclusiv de calificarea și experiența anterioară a candidaților, fara sa existe discriminari de nici un fel.

Astfel, legislaţia în domeniul egalităţii de şanse este şi va fi aplicata in activitatea companiei, precum si în toate etapele implementării proiectului, precum si in activitatea de exploatare ulterioară a rezultatelor proiectului.


3.4 ACHIZIŢII

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:Nr. crt.

Obiectul contractului/ acordului-cadru


Valoarea estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

1

Achiziția de active corporale pentru introducerea în producție

1.608.165 lei

Cu respectarea legislatiei in vigoare

Luna 3

Luna 5

2

Achizitia serviciilor de informare si publicitate privind proiectul (cheltuieli neeligibile)

20.618 lei

Luna 1

Luna 4


Luna 22

Luna 2

Luna 5


Luna 22

3

Achizitia serviciilor de audit

20.618 lei

Luna 18

Luna 18

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare


Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə