Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretuluiYüklə 1,18 Mb.
səhifə2/14
tarix25.01.2019
ölçüsü1,18 Mb.
#101825
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Termen ISJ: 27 februarie 2008
În cazul titularilor în două sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, se ia legătura cu directorul celeilalte unităţi şi se precizează, la rubrica Observaţii, numărul de ore care intră în catedră în cealaltă unitate şcolară şi specialitatea acestor ore.

Vor fi menţionaţi în tabelul de mai sus şi titularii care au rezervare de catedră din diferite motive: concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului, funcţii de conducere sau de îndrumare şi control şi se va menţiona motivul rezervării.

Catedrele / posturile / orele disponibile provenite de la aceşti titulari, vor fi comunicate în lista posturilor rezervate.

Titularii şcolilor structură/secţii, ale căror decizii de titularizare au fost actualizate pe şcoala cu personalitate juridică, vor fi încadraţi, pe baza principiului continuităţii, la aceleaşi colective de elevi ca şi în anul şcolar precedent (Art. 4(1)).

Titularilor cu normă incompletă în vechea structură (şcoala care nu mai are personalitate juridică) li se poate completa norma la oricare din şcolile structură care au devenit parte componentă a şcolii cu personalitate juridică; această completare se face din oficiu, fără avizul ISJ Alba. Aceste completări vor fi evidenţiate în proiectul de încadrare a titularilor, de mai sus.

În învăţământul gimnazial/şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a şi a X-a) din mediul rural, cu acordul cadrului didactic, norma didactică de predare a personalului didactic se poate constitui, în mod excepţional, din cel puţin 1/3 ore în specialitate şi restul din alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale (Art. 5 din Metodologie).

În rubrica Plata cu ora se vor face propuneri, pe baza solicitării scrise din partea titularului, de acordare a orelor suplimentare.

Dosarele cu cererile-tip, centralizate pe unităţi şcolare, avizate de conducerea unităţii şcolare cu personalitate juridică, vor fi depuse de către directori la ISJ Alba în intervalele 23-27 iunie 2008, 2-3 septembrie 2008. Soluţionarea cererilor se va face în perioada 8-10 septembrie 2008 pe orele rămase neocupate după aplicarea dispoziţiilor art. 84 din Metodologie.Menţionăm că titularii pot fi încadraţi la cumul sau plata cu ora, conform Art. 88 (alin. 3, 4,5) din Metodologie. 1. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
 • Posturile didactice, catedrele şi orele disponibile (vacante sau rezervate) după încadrarea titularilor pentru anul şcolar 2008-2009, vor fi comunicate inspectoratului şcolar pentru a rezolva:

 • completarea de normă pentru titularii care au în şcoală cel puţin 1/2 normă în specializările obţinute prin studii,

 • întregirea de normă pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi şcolare,

 • pretransferarea,

 • restrângerea de activitate,

 • detaşarea în interesul învăţământului,

 • titularizarea în urma concursului naţional din 16 iulie 2008,

 • detaşarea la cerere prin concurs specific,

 • continuitatea prin detaşare,

 • continuitatea prin suplinire,

 • suplinirea, cumulul sau plata cu ora.

Se consideră vacante toate posturile/catedrele care, conform proiectului de încadrare, în anul şcolar 2008-2009 nu sunt încadrate cu titulari ai şcolii.

Se consideră rezervate toate posturile/catedrele ai căror titulari au drept legal de rezervare ca urmare a efectuării unor concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului, ocupării unor funcţii de conducere, îndrumare şi control, ale persoanelor detaşate în interesul învăţământului, numai pe durata aprobată a detaşării. De asemenea se includ aici posturile/catedrele titularilor care se încadrează în prevederile art. 101 din Statutul personalului didactic.

În lista posturilor rezervate se va trece obligatoriu, la rubrica detalii post, numele titularului postului, motivul rezervării şi data la care expiră rezervarea.Notă:

se vor declara vacante şi posturile didactice/catedrele persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la data de 01.09.2008, cu menţionarea la rubrica observaţii a numelui celui care se va pensiona;

se vor declara vacante, în această fază a mişcării de personal şi posturile/catedrele ocupate, în urma concursurilor din iulie 2006, iulie 2007 de către suplinitorii calificaţi care vor solicita continuitate pe post. Dacă aceste posturi rămân disponibile după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrângere de activitate, detaşare în interesul învăţământului sau detaşare la cerere precum şi după stabilirea posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul naţional din 16 iulie 2008, atunci, ele pot fi acordate suplinitorilor, prin continuitate.

se vor declara vacante, în această fază a mişcării de personal şi posturile/catedrele ocupate, în urma concursului din iulie 2007, prin detaşare la cerere, de către titularii altor unităţi şcolare. Dacă aceste posturi rămân disponibile după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrângere de activitate, detaşare în interesul învăţământului precum şi după stabilirea posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul naţional din16 iulie 2008, atunci ele pot fi acordate titularilor care solicită detaşare la cerere, prin continuitate.Şcolile care au avut titularii proprii detaşaţi în anul şcolar 2007-2008, nu vor raporta posturile/catedrele acestora ca fiind rezervate. Se consideră că aceşti titulari se întorc la posturile lor începând cu data de 01.09.2008 şi vor fi incluşi în proiectul de încadrare a titularilor.


 • Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, precum şi a orelor disponibile (fracţiuni de normă) va fi comunicată la I.Ş.J. Alba, după modelul de mai jos:
Nr. crt.

NR. REŢEA ISJ / ZONA

Localitatea / Mediul (urban - rural)


Unitatea de învăţământ

Unitatea cu statut juridic de care aparţine (denumirea exactă)

Alte unităţi şcolare

Nivel unităţii de învăţământ

Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra (conform Centralizatorului)

Număr de ore


pe săptămână

Detalii suplimentare despre post, structura catedrei

Viabilitatea postului (ani şcolari)

Statut post (vacant/ rezervat, titularizabil/netitularizabil)

Limba de predare

Denumirea probei practice necesare ocupării postului (dacă e cazul)

Examen la limba maternă

Probe orale la limba de predare


Avize şi atestate:

 1. aviz cult

 2. aviz special cult

 3. alternativă

 4. militar

 5. seminar teologic

 6. IGP/ARR

 7. educaţie specială

 8. HIV

 9. post bursieri cu contract MECT

Observaţii:

Alte detalii post

Nume titular in cazul rezervării

Trunchi comun

CDŞ

(opţionale)

1.


Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə