Ankara (…) İdare mahkemesi başkanliğI’NA; davaciYüklə 14,33 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü14,33 Kb.

ANKARA (…) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

DAVACI : Ali Kemal ŞAHİN (T.C. Kimlik No:10901752038)

Eryaman Mah. Dil Devrimi Cad. No:42/45 Etimesgut/ANKARAVEKİLİ : Av. Burhan ARSLAN, Av. M. Fatih Diler, Av. Fatih AYKUL, Av. Yasin ATEŞOĞLU

Strazburg Cad. No:45/8 Çankaya/ANKARADAVALI : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle/ANKARATEBLİĞ TARİHİ : 18.11.2016

KONU : Yapılan yönetmelik değişiklikleri neticesinde İtfaiye Daire Başkanlığınız bünyesinde çalışan ve emekliliğe ayrılan İtfaiye Erlerinin derece ilerlemesinde 5. derece sınırlandırılmasının kaldırılmasına rağmen çalışan ve emekliliğe ayrılan İtfaiye Şoförlerinin 5. Dereceyle sınırlandırılmasının kaldırılmaması neticesinde yapılan başvurunun reddine yönelik kararın iptaline ilişkin talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacı müvekkil, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 01.09.1992 tarihinden beri itfaiye şoförü olarak çalışmaktadır. Norm kadro yönetmeliğinden “İtfaiye Şoförü” ibaresi kaldırılmış olup; itfaiye şoförü ve itfaiye eri ayrımı son bulmuştur.  1. 22.05.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi “Aynı yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Kadro Kütüklerinde yer alan (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” demek suretiyle unvan kodu 9447 olan 657 sayılı Kanuna tabi itfaiye eri unvanlı personelin en üst derecesi 3, en alt derecesi 11 olarak, unvan kodu 9900 olan 657 sayılı Kanuna tabi itfaiye çavuşu unvanlı personelin en üst derecesi 1 en alt derece 9 olarak değiştirilmiştir. Norm Kadro Yönetmeliğinden İtfaiye Şoförü unvanının kaldırılması sonucu İtfaiye Daire Başkanlıklarında ve Müdürlüklerinde çalışan itfaiye şoförleri itfaiye erleriyle eşit iş ve hakka sahip duruma getirilmiştir. Bu hususa ilişkin olarak Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri EK-4’te ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde açıkça ortadadır.  1. Hal böyle iken yargılama konusu derece ilerleme sınırlamasının kaldırılması hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kademe ve Kademe İlerlemesi başlığı altında düzenlenen 64. maddesiyle;

Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.”

denilmektedir. Anılan hüküm doğrultusunda atamaya yetkili mercii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı olup derece ve kademe ilerlemesi kısıtlamasının çözümünde de yetkili merciidir. Davacı müvekkilin derece ve kademe ilerleme kısıtlamasının kaldırılması için ilgili daire başkanlığına 04.11.2016 tarihinde başvuruda bulunulmuştur (EK-1).  1. Davacı müvekkilin başvurusu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 18.11.2016 tarihli dilekçesi ile reddedilmiştir (EK-2). Söz konusu başvurunun reddine gerekçe olarak “İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinde İtfaiye Şoförü kadrosunun olmadığı, Şoför kadrosunun en üst derecesinin 5, en alt derecesinin 11. Derece ile sınırlı olduğu” gösterilmiştir. Ancak itfaiye şoförlüğü kadrosu daha önceden mevcut olup söz konusu yönetmelikle kaldırılmış ve itfaiye şoförleri olarak çalışan personeller itfaiye eri olarak görev yaptığı gibi itfaiye eri olarak çalışan personeller de itfaiyede şoförlük yapmaktadır. Hal böyle iken eşit görevleri yapan personellerin bir kısmında derece ve kademe kısıtlaması uygulamasının devam etmesi devletin eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gibi bu durumu hukuk düzeni de korumamalıdır.

  2. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve Norm Kadro Yönetmeliğinden İtfaiye Şoförü unvanının kaldırılmasıyla birlikte İtfaiye Eri ve İtfaiye Şoförü ayırımının son bulmasına rağmen İtfaiye Şoförlerinin emekliliklerinde 5. Derece sınırlamasının getirilmesi; İtfaiye Erlerinin 3. Dereceye kadar ilerleyebilmesi ve böylece İtfaiye Şoförlerine ayırımcılık yapılması açıkça usul ve yasaya aykırı olup hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

YASAL DELİLLER : İYUK, DMK, ilgili Yönetmelikler ve tüm ilgili mevzuat

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek sebeplerden ötürü; daha önceleri İtfaiye Daire Başkanlığı’nda itfaiye şoförü olarak çalışan ve hali hazırda itfaiye şoförlüğü kadrosunun kaldırılması ile İtfaiye Erleri ile aynı norm kadroya gelen davacı müvekkilin derece ve kademe ilerlemesi kısıtlamasının kaldırılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na yapmış olduğu başvuruya daire verilen red cevabının iptali ile yargılama giderleri ile vekalet ücreti masrafının davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederiz. 15.12.2016

Davacı Vekili

Av. Burhan ARSLAN

EK-1 İdareye yapılan başvuru dilekçesi sureti

EK-2 İdarenin vermiş olduğu cevaba dair dilekçe

EK-3 Vekaletname Sureti
Kataloq: FileUpload

Yüklə 14,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə