Antalya IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plan hazirlama dokümanlariYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/6
tarix28.07.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#60734
  1   2   3   4   5   6
T.C.

GAZİPAŞA KAYMAKAMLIĞI

GAZİPAŞA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

logo


GAZİPAŞA FEN LİSESİ


2017-2019

STRATEJİK PLANI

GAZİPAŞA - 2017ataturk.jpg

Büyük davamız, en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir.”


Mustafa Kemal ATATÜRK - 1937

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;


Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!


Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?


Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâdacüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:


Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.


Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır  rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!


Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif ERSOY


ataturk1


ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

                                                 ataimza           


                                                 Mustafa Kemal ATATÜRK

ÖNSÖZ

Bütün sosyal sistemler, varlıklarını etkin bir şekilde sürdürebilmek için kendilerini yenilemek ve değişen koşullara uyum sağlamak zorundadır. Eğitim sisteminin de kendini yenilemesi, dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel olarak en önemli alt yapısını oluşturan okulların yeniden yapılandırılması, ülkenin kalkınmasını sağlayacak eğitilmiş beyin gücünü yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır.


Sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş her ülke, eğitime büyük önem vermiş, eğitim sayesinde hedeflediği noktaya ulaşmıştır. Çünkü eğitim, her insanın yaşamında, her toplumun, her ülkenin geleceğinin garanti altına alınmasında en etkin ve asla ihmale gelmeyen çok önemli bir faktördür.

Bu nedenle kamu kaynaklarını etkin kullanarak, kentin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap

verebilmek; kaynakların verimli kullanılması gerektiğini göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlar arasında öncelik ve planlama çalışması yapmak; tüm bu çalışmaları yaparken kurumlara bütçe disiplini, katılımcılık, izleme, değerlendirme alışkanlığı ve hesap verme sorumluluğu kazandırmak hedefimizdir. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.
Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.
Stratejik planımızda ayrıcalıklı okullar ve seçilmiş öğrenciler yerine “ Her öğrenci öğrenebilir.” inancıyla bütün öğrencilerin başarısını arttırmak ön plâna çıkarılmıştır. Stratejik planımızda eğitimde yükselen değerler olan; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, istenilen niteliklerdeki öğrenci çıktısına ulaşma, sürekli ve plânlı gelişimle okullardaki anlayış ve işleyişin değişmesi hedeflenmiştir.
Bu süreçte, paylaşımcı, etkili bir yönetim anlayışı ile sürekli bir iş birliğine dayalı ekip çalışmasının okul kültürüne yerleşmesi gerekmektedir. Bu da öğrencilere “ öğrenmeyi öğreten” eğitimde kalitenin vazgeçilmez koşulu ve sınıfın lideri olan öğretmenlerle okuldaki öğrenmeyi etkili ve anlamlı kılan , işleri kolaylaştıran lider yöneticilerin çabalarıyla mümkün olabilecektir.

Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz okulumuza özgü “STRATEJİK PLANI (2017-2019)”

hazırlamış ve OGYE tarafından son şekli verilerek uygulamaya konmuştur. Stratejik plan ile okulumuzun plânlı gelişiminin yanında , sistemli bir yaklaşımla öğrencilere ; çok yönlü , soyut , eleştirel , yaratıcı , özgür düşünme , problem çözme ve iletişim becerileri kazandırılarak kendilerini kanıtlamaları amaçlanmaktadır.
Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır.
Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun 2017-2019 yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır.
Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize,

Okul Gelişim Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak herkese teşekkür ederim.


Ahmet GÜNGÖR

Okul Müdürü
OKUL KİMLİK BİLGİSİ

İLİ:ANTALYA

İLÇESİ:GAZİPAŞA

OKULUN ADI:GAZİPAŞA FEN LİSESİ 

OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Okul Adresi:Ekmel Mah. Nebiler Sokak No:12

 


KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI

Sayıları

Erkek

2425725554'>Kadın

Okul Telefonu

2425725554

Yönetici

2

-

Faks

2425725554

Sınıf öğretmeni

-

-

Elektronik Posta Adresi

763638@meb.k12.tr

Branş Öğretmeni

7

5

Web sayfa adresi

gazipasafenlisesi@meb.k12.tr

Rehber Öğretmen

-

1

Öğretim Şekli

Normal

( x )

İkili

( )

Memur

-

-

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

2017

Yardımcı Personel
1

Kurum Kodu

763638

Toplam

9

7

OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ

Toplam Derslik Sayısı

16

Kütüphane

Var

( x )

Yok

( )

Kullanılan Derslik Sayısı

3

Çok Amaçlı Salon

Var

( )

Yok

( x )

İdari Oda Sayısı

2

Çok Amaçlı Saha

Var

( )

Yok

( x )

Laboratuvar Sayısı

3

 


ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Erkek

Kız

Toplam

9.Sınıf

33

53

86

10. Sınıf


11.Sınıf


12. Sınıf


Genel Toplam

33

53

86


İ Ç İ N D E K İ L E R

BÖLÜM 1

Stratejik Planlama Süreci 1


BÖLÜM 2 3

Kurum içi analiz 3

Kurumun Tarihçesi ve Görevleri 3

Okul Genel Bilgiler 4

Okulun WEB Sitesi 4

Okulun Fiziki Mekânları Ve Arsa Bilgileri 5

Okulun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 5

Okulun Yapısı 7

Yönetici Görev Alanları 7

Okulun Teşkilat Yapısı 8

Okulun Personel Durumu 9

Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitim Konuları ve Sayısı 10

Personel Sirkülâsyonu 11

Okulun Çalışanlarının Motivasyon Düzeyin ve Kurumun

Durumuna Dair Değerlendirmeleri ve Beklentileri 12

Okul İçi İletişim ve Karar Alma Süreci 14

Okulun Teknolojik Altyapısı Ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi 15

Okulun Teknolojik Altyapısı 15

Personelin Teknolojiyi Kullanma Düzeyi 15

Okulun yararlandığı Değişik Finansman Kaynakları 16

Okulun Araç Ekipman Envanteri ve Diğer Varlıkları 16

İnsan Kaynakları İle İlgili Genel Bilgiler 18

Öğrenci Sosyal Yapısı 18

Öğrenci Mevcudu 18

Öğrenci Alımına Kaynaklık Eden Çevre 19

Öğrenci Ebeveyn Durumu 19

Öğrenci Devam – Devamsızlıkları 20

Öğrenci Başarıları 20

Öğrenci Disiplin Durumu 21

Sosyal Faaliyetler 21

Öğrenci Velisi Sosyal Yapısı 23

Veli Meslek Durumu 23

Veli Gelir Durumu 23

Veli Eğitim Durumu 24

Okulun Geçmiş Performansı 24

Okulun Yürüttüğü Önemli Çalışmalar ve Projeler 24

Okulun Kurduğu İşbirlikleri ve Elde Edilen Faydalar 25

Okulun Sorunları 25

Personel Yetersizliği 25

Araç Gereç İhtiyacı 26

Teknolojik İhtiyaçları 26

İletişim Sorunları 26

Paydaş analizi 27

Okulun İç ve Dış Paydaşları 27

Swot analizi 29

Güçlü Yönler 29

Zayıf Yönler 29

Fırsatlar 30

Tehditler 30
BÖLÜM 3 31

Okulun geleceğe bakışı 31

Misyon 31

Vizyon 31

İlkeler ve değerler 31

İlkeler 31

Değerler 31

Stratejik konular 32

Stratejik amaçlar 32

Yönetsel Süreçler 32

Fiziki Ortam Ve Donanım 33

Eğitim-Öğretim 33

Hizmet İçi Eğitim 34

Okul-Çevre İşbirliği 34


BÖLÜM 4 34

Maliyetlendirme 35


BÖLÜM 5 35

izleme ve değerlendirme 35


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə