Arapskim porodicamaYüklə 145,29 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü145,29 Kb.
#38483

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

ARAPSKIM PORODICAMA

(“FOND SUAP”)
PODJELA REDOVNE MJESEČNE NOVČANE POMOĆI

- JANUAR 2014. GODINE –


R.br.:

Porodica / imena i godišta članova:

Adresa stanovanja:

Telefon:

Iznos:

Primjedba:

Potpis /

uplata na račun:Amira Bukvić - domaćica / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.

Podubravlje bb, Zavidovići

061/454-949

740,00 KM

Pomoć porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM.

Unicredit banka

40246866004

Habiba Likadomaćica / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.

Kakanjska, Klopče –Zenica - podstanar

061/063-086

680,00 KM

Pomoć porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 180,00 KM. Kiriju plaćaju braća iz Zenice.

BBI banka 1418011012216687Huzejfenosilac domaćinstva / Nedžma 2001.g., Nedim 2002.g. i Sara 2005.g.

Donja Lovnica - Zavidovići440,00 KM

Pomoć djeci 240,00 KM + pomoć Huzejfi 200,00 KM.

Sabiha Hibović – nena / Sarah Sawah 1996.g.

Kranjčevićeva 2b – Blatuša, Zenica

061/053-707

032/404-106310,00 KM


Pomoć porodici 500,00 KM + pomoć djetetu 100,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM nenine penzije.

Raiffeisen banka

1610550000000032

09 55 024323 5
Ševala Zrigue – domaćica / Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i Ahmed 2002. g.

Prusac – Donji Vakuf

062/785-518

030/271-374740,00 KM

Pomoć porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM.

Unicredit banka

40323061000

Zinajda Softić – domaćica / Hamza 1994.g., Widad 1997.g. i Mohamad 1999.g.

ul. Huseina Đoze 238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža - Sarajevo

033/514-185

061/570-004758,00 KM

Pomoć porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM + dodatna pomoć porodici: 18,00 KM. Braća iz Švedske, preko brata H. Mihaljevića obezbijedili potrebni iznos.


A. Dž. – domaćica / Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.

ul. Lukavička cesta 17 - Sarajevo

033/460-704

350,00 KM

Pomoć djeci: 180,00 KM + + stipendija za Esmu, u GHM 170,00 KM.


Alkazali Ibrahim – domaćin

ul. Safeta Hadžića 104 - Sarajevo

061/309-301

70,00 KM

Pomoć porodici.


Maati Fatima – domaćica / Adnan 1997.g., Amina 2001.g., Sina 2008.g. i Emel 2012.g.

ul. Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3, Sarajevo - podstanar

061/307-610

033/671-598300,00 KM

Pomoć djeci.


Meliha Bašićdomaćica / Elsarahati 1997.g., Fatma 1998.g., Merjem 2005.g. i

Hadidža 2008.g.ul. Huseina Đoze 238F - Sokolović Kolonija

033/512-658

062/359-970300,00 KM

Pomoć djeci.


Munira Alsejh – domaćica / Sumeja 1998.g.

Jošanica II, br. 14, Vogošća-podstanar

061/837-852

100,00 KM

Pomoć djetetu.


Mu'tezz, Sirijac

Sarajevo

065/310-549

70,00 KM

Pomoć.


Nađa Dizdarević – domaćica / Omar 1995.g., Iman 1997.g. i Nur 2001.g.

Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar

061/746-074

061/251-356240,00 KM

Pomoć djeci.


Suada Belja – domaćica / Irfan 1996.god.

Prnjavorska br. 30., Sarajevo-podstanar

061/256-571

100,00 KM

Pomoć djetetu.


Aida Alić – domaćica / Harun 1997.g. i Merjem 1999.g.

Sarajevo

062/320-698

180,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka 1413061320327977Alisa Elsayed – domaćica / Halima 2001.g., Ahlam 2003.g., Husein 2011.g. i Ishag 2011.g.

Armije BiH 38, Zenica

061/331-876


300,00 KM

Pomoć djeci.

BBI Banka

1413551320054752Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi 2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.

Brakovica 20 – Zenica / podstanar

062/705-215

062/928-545240,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka

1413551320057856

Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim 1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.g

Tunis062/436-149

033/241-446150,00 EURO = 291,30 KMPomoć djeci.

Dražava: Tunis

Grad: El-Habib SFAX

IBAN CODE: TN5917701000000210776654

CODE SWIFT: BIC DE L'ONP (LPTNTNTT

Poštanski broj: 2144

Korisnik računa: Enisa Salihović Epjarraya

Halima Arnaut – domaćica / Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i Sumeja 2000.g.

Vardište br. 87, Zenica

032/461-345 062/974-379

300,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka

1418011010962671

Jasmina Abboud, domaćica / Šejma 2003.g.

ul. Rifata Frenje 12, Mostar

066/187-275

036/551-948100,00 KM

Pomoć djetetu.

BBI banka

1415051310078518

Jasmina Alduqail– domaćica / Usama 1998.g. i Ilhana 2002.g.

Mejdandžik 1, Zenica

061/583-335

180,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka, br.r.:

1418011010823185

Munevera Al-Hamdani – domaćica / Amina 1998.g. i Sara 2002.g.

ul. Zije Dizdarevića 12b, Zenica / podstanar

062/786-851 - sin

061/016-557180,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka

1418011012203786

Suada Vardo – domaćica / Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.

Varda 34, Zenica

032/438-068

300,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka

1413551320037486

Šaha Lemić – domaćica / Tarik 1997.g. i Sumeja 1999.g.

Zmajevačka cesta bb – Zenica

032/407-214

180,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka

1413551320039135

Zehra Begović - domaćica /

Usama 2000.g. i Sumeja 2002.g.Mutnica 28 - Zenica

062/904-689

180,00 KM

Pomoć djeci.

BBI banka

1418011005045477

Zikreta Munaizel – domaćica / Sara 1995.g.

Londža 83 – Zenica

032/221-998


100,00 KM

Pomoć djetetu.

BBI banka

1413551320027980

Aida Isaković – domaćica / Ajni 2007.g. i Merjem 2010.g.

Crkvice 38 - Zenica

032/227-371

062/880-275180,00 KM

Pomoć djeci

Raiffeisen banka

09550302625

Alisa Grabus – domaćica / Naima 1997.g. i Muhamed 1999.g.

Krpeljići, Travnik

061/655-948

270,00 KM

Pomoć djetetu: 100,00 KM + uplata Doma u Elči Ibrahim-pašinoj medresi za Naimu: 170,00 KM.

Raiffeisen banka

09550361918

Alisa Farhan – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.

Londža 92, Zenica

062/929-755

180,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

1610550000000032

br.r.: 09-55-13469-7
Alma Bećirhodžić – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.

ul. Pope 171, Kakanj

061/984-405

100,00 KM

Pomoć djetetu.

Raiffeisen banka

096502019-1

Korisnik računa: Vahid El-din Hamza
Amela Bečić – domaćica /

Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser 2002.g. i Selsebila 2005.g.Podubravlje, Zavidovići – živi u napuštanoj kući

061/302-843

300,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

688411000

Partija 09550259628
Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman 1996.g., Abdulvahid 1997.g. i Muhammed 1998.g.

Lašvanska 10 – Drivuša – Zenica

062/134-112

240,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

09550389649

Belkisa Fatota – domaćica / Nadija 1996.g. i Šadija 2000.g.

Liskovac bb, Bosanska Gradiška

065/646-311

180,00 KM

Pomoć djeci

Raiffeisen banka

09450591566

Korisnik računa: Abdullah Fatota
Derva Hamzić - domaćica / Fatima Kulejdi 1997.g.

ul. Sarajac bb, Simin han - Tuzla

061/410-532

061/295-648100,00 KM

Pomoć djetetu.

Raiffeisen banka

088411000

Partija 09250400963

Korisnik računa; Kuleibi Fatima

Emina Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.

Mahmutovac 24., Sarajevo

061/555-332

033/535-026100,00 KM

Pomoć djetetu.

Raiffeisen banka

1610000000000011


09-00-18630-5Fata Attou – domaćica / Melika 1996.g.

Šije - Tešanj

032/694-075

170,00 KM

Uplata Doma Medrese Osman ef. Redžović, za Meliku: 170,00 KM.

Raiffeisen banka

4255031002389624

Suada Esidiri – domaćica / Abdullah 1995.g.

Šije - Tešanj

032/694-075

100,00 KM

Pomoć djetetu.

Uplata na račun Fate Attou.Fatima Brahim - Brahimi – domaćica / Amina 1995.g., Muhamed 1998.g., Amel 2004.g. i Ali 2011.g.

Jelimamov 2C/4, Zenica,

062/229-500

300,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

1610550000000032

09 55 06868 9
Hate Šehić – domaćica / Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi 2007.g.

Mehurić 36A,

Travnik


062/366-318

240,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

1610550000000032

09550332157

Uplata na: Karrache Abdel Wahed

Kahal Azema – domaćica / Mustafa 1995.g. i Abir 2000.g.

Kljaci, Travnik

030/563-366

180,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

1610560000000032

095512051-4
Mirsada Jusić – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.

Potur mahala 64A, Travnik

061/786-041

180,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

1613000037693188

- debitna kartica

07003216178

Nisveta Jašarević / nena, staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.

Mehurić, Travnik

062/016-184

180,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

br.r.: 09550293396

Ramka Mustafa – domaćica / Amar 1999.g. i Anmar 2000.g.

Alije Izetbegovića 36, Zavidovići

061/362-730

180,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

1610000000000011

4255031002070406
Turkijana Hodžić – domaćica / Oussama 1996.g., Fatima 1999.g., Sara 2001.g. i Laila 2008.g.

Novo naselje solidarnosti 31a - Zavidovići

060/322-0670

300,00 KM

Pomoć djeci.

Raiffeisen banka

09550367618

Aida Kozlić - domaćica / Sukejna 1998.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g. i Abdurahman 2006.g.

Cazin

061/981-552

300,00 KM

Pomoć djeci.

Unicredit banka 40380003000
Edina Begović, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa 2020.g.

ul. Gajska bb, Zavidovići

062/807-166

300,00 KM

Pomoć djeci.

Unicredit banka

40141856000

- Uplata na Begović Muhamed
Mirnesa Mustafi – domaćica / Abdurrahman 1996.g., Abdullah 1998.g. i Ahmed 2006.g.

Bistula nova 207 – Perin Han – Zenica / podstanar

062/446-158

240,00 KM

Pomoć djeci.

Unicredit banka

1293019407255553

- 40231427000 -Ukupno:

12.049,30 KMSarajevo, 07. februar 2014. godine / 07. rebiu-l-ahir 1435.H. FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

ARAPSKIM PORODICAMA(“FOND SUAP”)
UČESNICIMA AKCIJE I

INŠA-ALLAH BUDUĆIM DOBRIČINITELJIMA
Predmet: Izvještaj o obezbjeđenju novčanih sredstava i podjeli istih, za 47 socijalno ugroženih arapskih porodica, za januar 2014. god.
Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Novčana sredstva za januar 2014. godine, elhamdu lillah, obezbijedili:

 1. Ostatak iz decembra 2013.g.: ..................................................................................................................................................................... 5.794,65 KM;

 2. Džamija K.F., Sarajevo: .............................................................................................................................................................2.365,95 KM;

 3. Braća iz Švedske, preko brata Halima M.: ................................................8.200,00 SEK = 1.763,10 KM + 30,00 EURO = 58,25 KM = 1.821.35 KM;

 4. N.N., Kuvajt: .......................................................................................................................................................500,00 EURO = 971,00 KM;

 5. Bosanska islamska zajednica Stocholm, Švedska: ..............................................................................................................244,23 EURO = 474,30 KM;

 6. Duraković Amel, sa porodicom – Bosanska Krupa: ...................................................................................................................................... 250,00 KM;

 7. N.N., Sarajevo: ................................................................................................................................................................................................200,00 KM;

 8. M.N., Potočari: 100,00 KM; I.K., Geteborg, Švedska: 50,00 EURA = 97,10 KM + 50,00 SEK = 10,75 KM = 107,85 KM; M.Z., Finska: 50,00 EURA = 97,10 KM; E.Š., Holandija: 50,00 EURA = 97,10 KM; web portal NUM: 70,00 KM; T.R., Kakanj: 50,00 KM; P.N., Jablanica: 50,00 KM...............................................................................................................................................................................................572,05 KM

Ukupno: 12.449,30 KM

Rekapitulacija:

 1. Prikupljeno za podjelu, za januar 2014. godine: ................................................................................................................................. 12.449,30 KM Podijeljeno porodicama za januar 2013. godine: ................................................................................................................................. 12.049.30 KM

 2. Uplata za hranu za braću u Imigracionom centru u Lukavici: ...................................................................................................................200,00 KM

 3. Pomoć porodici nosioca domaćinstva pod brojem 6, koja se nalazi u izbjeglištvu u Turskoj: ..................................................................200,00 KM

Stanje u Fondu: 00,00 KM
Principi podjele novčane pomoći:

a) Za period maj 2009. – april 2010. godine:

- Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

- Porodice koje dobijaju bilo kakvu vanrednu pomoć, dužne su istu prijaviti Fondu, kako bi im se to umanjilo od pripadajućeg iznosa.

b) Za maj 2010.g. - januar 2011. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po gore navedenim kriterijima;

- ostale porodice primaju pomoć umanjenu za 50%, u odnosu na pomenute porodice.

c) Za februar - april 2011. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

- ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

d) Za maj 2011. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

- porodice pod brojevima: 19, 38, 41, 45 i 46 primaju po kritireijima u peridou februar – april 2011., jer su im donatori doznačili pomenute iznose, bez umanjenja.

- ostale porodice zbog nedostatka sredstava u Fondu, primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: primanje po djetetu 40,00 KM + kirija 50,00 KM.e) Za juni 2011. – mart 2012. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari. Odstupanja su zbog nedostatka sredstava u Fondu i specifičnosti situacije kod porodica pod brojevima: 2., 4. i 5.

- ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

f) Za april 2012. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru i pritvoru, primili pomoć po kriterijima: noslilac domaćinstva 500,00 KM + 25,00 KM po djetetu, kao što su porodice pod brojevima: 2, 4, 7, 8, 9 i 10. Druge porodice koje su u sličnim situacijama, ali imaju primanja ili su pod specifičnim okolnostima, primile pomoć paušalno, kao porodice 3 i 6. Porodica pod brojem 1 primila pomoć po kriterijima: pomoć nosiocu domaćinstva: 200,00 KM + pomoć djeci u visini od 3 X 25,00 KM. Porodica pod brojem 5 primila pomoć po kriterijima: pomoć nosiocu domaćinstva: 200,00 KM + pomoć djeci u visini od 3 X 50,00 KM + 100,00 KM. Kirije plaćene za ovu kategoriju porodica pod brojevima 1 i 7. Plaćen dom za djecu pod brojevima 8 i 10.

- ostale porodice primile pomoć samo za djecu i to 25,00 KM po djetetu + naknade za kiriju od po 100,00 KM po porodici za porodice koje su podstanari, pod brojevima: 2., 13., 15., 17., 19., 30., 45. i 46 + dodatna pomoć porodicama pod brojevima: 22, 27, u visini od po 100,00 KM i 40 i 42 u visini od po 50,00 KM + pomoć u liječenju porodicama pod brojevima 29 i 41, u visini od po 100,00 KM + pomoć u plaćanju doma djeci pod brojevima: 11, 36 i 37 u visini od po 170,00 KM.

PS: Pomoć porodici pod brojem 43 uplatila braća iz Krajine i S.B., prije nego je ustanovljen nedostatak sredstava u Fondu za ovaj mjesec i samim time došlo do umanjenja primanja za sve porodice. Od pomenute porodice će se u narednom periodu umanjiti razlika u odnosu na pripadajući iznos.

Djeca koja dobijaju pomoć u plaćanju doma, nisu uvrštena u pripadajuću pomoć po djetetu u visini od 25,00 KM po djetetu, jer se to smatra dovoljnim vidom pomoći.

g) za maj 2012.g.:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari. Odstupanja su zbog nedostatka sredstava u Fondu i specifičnosti situacije kod porodica pod brojevima: 3., 5. i 6.

- ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

- djeca koja dobijaju pomoć u plaćanju doma, nisu uvrštena u pripadajuću pomoć po djetetu, jer je to dovoljan vid pomoći.h) za juni 2012.g.:

zbog nedostatka sredstava u Fondu:

- za sedam porodica kojima se plaća kirija po 100,00 KM, umanjeno po 50,00 KM;

- za tri porodice koje primaju dodatnu pomoć, u visini od po 100,00 KM, umanjeno po 50,00 KM;

- svoj djeci (njih 122) umanjena primanja u visini od 45,00 KM, po djetetu.

i) Za juli 2012. – januar 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

- ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

j) Za februar 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + svako dijete po 55,00 KM + 50,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

- ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 55,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

k) Za mart 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

- ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 40,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 40,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 40,00 KM.

l) Za april 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

- ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 25,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

lj) Za maj 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

- ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva.

- ponovo na spisak za pomoć uvrštena porodica Turkijane Hodžić, koja je prije tri mjeseca ostala bez primanja po osnovu naknade za Zlatni ljiljan nosioca domaćinstva.m) Za juni 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

- ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 35,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

n) Za juli - avgust 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM.

- ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva.

nj) Za septembar - decembar 2013. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM.

- ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva + plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa.

o) Za januar 2014. godine:

- porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa. Zbog nedostatka sredstava u Fondu ovaj mjesec ovoj kategoriji porodica nije uplaćena uobičajena pomoć za kiriju u visini od po 50,00 KM, kao ni dodoatna pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva. Dom uplaćen za svu djecu koja stanuju u medresama. + plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa.Vrijeme prikupljanja, uručenja ili uplate:
Novac je elhamdu lillah prikupljan u periodu 01. – 31. januar 2014. godine.

Novac elhamdu lillah uplaćen na žiro-račune ili uručen lično porodicama 03. i 04. februara 2014. godine.


KROZ OVAJ PROJEKAT SMO ELHAMDU LILLAH U JANUARU 2014. GODINE POMOGLI:

113 DJECE, 45 MAJKI, 2 BABA i 2 NENE (STARATELJA)!!!
ALLAH, SUBHANEHU WE TE'ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM

SVE ONE KOJI SU UČESTVOVALI U OVOJ AKCIJI!!!
MOLBA U IME ALLAHA, SUBHANEHU WE TE'ALA,

ZA NASTAVAK I AKTIVNIJE UČEŠĆE!!!
AKCIJA ZA FEBRUAR 2014. GODINE KREĆE INŠA-ALLAH OD OVOG TRENUTKA!!!
BRATE I SESTRO, NE PROPUSTI PRILIKU DA UČINIŠ HAIRLI DJELO!!!
WES-SELAMU 'ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!!!
Sarajevo, 07. februar 2014. godine / 07. rebiu-l-ahir 1435.H. FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

Yüklə 145,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə