ArboviRÜs enfeksiyonlari dr. Oğuz Reşat SİpahiYüklə 445 b.
tarix05.03.2018
ölçüsü445 b.
#43975


ARBOVİRÜS ENFEKSİYONLARI

 • Dr. Oğuz Reşat SİPAHİ


ARBOVİRÜSLER

 • Arthropod borne virüsler

 • Doğada yaygın-heterojen bir grup

 • Artropod-vertebralı-artropod

 • Artropodlarda hastalık ya da dokuda harabiyet oluşturmazlar, tükürük bezinde yoğunlaşır

 • Vertebralı ya da insan kanı emerken etkeni bulaştırılar viremi ve çeşitli hastalık tablolarına neden olurlar.Doğada yaklaşık 400 arbovirüs

 • Doğada yaklaşık 400 arbovirüs

 • Yaklaşık 100 kadarı insanlar için patojen

 • Adlandırılmaları

  • Neden oldukları hastalıklara göre
   • Dang, sarı humma
  • İlk izole edildikleri bölgeleri göre
   • Batı Nil humması, St. Louis ansefaliti
   • Demir Serter, Vektör ile bulaşan tıbbi yönden önemli viral enfeksiyonlar,
   • 2003 1. Ulusal Viroloji Kongresi Konferanslar ve Bildiriler Kitabı, s:55


ARBOVİRÜS ENFEKSİYONLARI

 • 1. Büyük bölümü asemptomatik

 • 2. Hafif hastalık tablosu (ateş, genel sistemik belirtiler, döküntülü +/-

 • 3. Ansefalit (yüksek mortalite riski)

 • 4. Hemorajik hummaTogaviridae Alfavirüs genusu Yaklaşık 30 virüs, vektörleri sivrisinek Zarflı, + iplikçikli RNA virüsleri*

 • .Chikungunya

 • .Mayaro

 • .O’Nyong-nyong

 • .Ross Nehri

 • .Semliki OrmanıFlaviviridae Flavivirüs Genusu (70 virüs) Zarflı, + iplikçikli RNA virüsleri*

 • Brezilya ansefaliti (Rocio virüsü)

 • Dang

 • Ilheus

 • Japon B ansefaliti

 • Kyasanur Ormanı hastalığı

 • Louping ill

 • Murray Vadisi ansefalitiFlaviviridae Flavivirüs Genusu (70 virüs)

 • Vektörleri sivrisinek ve keneler

 • İnsan enfeksiyonları

  • Ansefalit (St. Louis, Japon B vb.)
  • Sistemik hastalık tablosu (sarı humma)
  • Hafif genel belirtiler (Batı Nil h.,dang)


Bunyaviridae Bunyavirüs Genusu Zarflı, 3 segmentli, - iplikçikli RNA virüsleri*

 • Anofel A ve B

 • California ansefaliti

 • Bunyamwera

 • Guama

 • Simbu,

 • La Crosse

 • Turlock virüsleriBunyaviridae

 • Bunyaviridae

 • Genus Phlebovirus

  • Tatarcık (Phlebotomus) humması
  • Rift Vadisi humması
 • Genus Nairovirus

  • Kırım-Kongo hemorajik humması
  • Nairobi koyun hastalığı
  • Sakhalin virüsleri


Reoviridae (10 segmentli, çift sarmallı RNA virüsleri*)

 • Reoviridae (10 segmentli, çift sarmallı RNA virüsleri*)

  • -Genus Orbivirus
 • Afrika at hastalığı, Mavi dil virüsü

 • -Genus Coltivirus

  • Colorado kene humması virüsü
 • Rhabdoviridae (zarflı, - iplikçikli RNA virüsleri*)

 • -Genus Vesiculovirus

 • Hart Parkı, Kern Kanyonu ve veziküler stomatit virüsleri

ÜLKEMİZDEKİ DURUM

  • Subtropikal
  • İklim, ekoloji
  • Vektör
  • Komşu ülkelerde bir kısmının varlığı bilinmekte


ALFAVİRÜSLER

 • Sindbis

 • Batı beygir ansefaliti

  • Antikor yok


Diğer Bunyavirüsler

 • Batai virüsü (Çekoslavakya)

  • Antikor(-)
 • Tahyna Virüsü

  • Çek, Fr, İ, Yug’da +
  • Aedes ve Culex ile bulaşır, grip benzeri klinik tabloya neden olur
  • HAÖ %11.7, %57.5’i NT (+)


TATARCIK HUMMASI

 • Bunyavirüs ailesinin Phlebovirüs genusu

 • Tatarcık ısırığı-papül-3-6 gün sonra ateş başağrısı, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik, fotofobi-kas ağrısı-3, 5 gün sonra iyileşir.

 • Lökopeni görülebilir

 • Tanı: Akut ve konvalesan serum ile HAÖ ve NT

 • Cibinlik yetersiz, ensektisitTATARCIK HUMMASI GRUBU

 • İran’da bulunan

 • Salehabad %0.46, Karimabad % 2.70,

 • I-47 % 1.45, Ancak NT (-)

 • İtalya’da bulunan

 • Sicilya HAÖ % 5.02 (%19’u NT+)

 • Napoli HAÖ % 28.3 (% 55’i NT +)Phlebotomus papatasiSivrisinek-Tatarcık OranıAkbükOlukbaşı ve Akbük

 • Olukbaşı ve Akbük

 • Napoli ve Sicilya P. papatasi (%14)

 • TOS: P. pernicisiosus (%0), P. perfliewi (%0)

 • Toplam 176 serum, (44 Olukbaşı, 132 Akbük)

 • Olukbaşı: TOS %36 Ig G+, %2,2 Ig M+

 • Akbük: TOS %40,1 Ig G+, %0,7 Ig M+

 • Bunların 40’ından yapılan NT:

 • % 55 TOS (+), % 17.5 Napoli, % 27.5 TOS+Napoli

     • Özbel, Y ve ark. Sandfly viruses (phleboviruses) transmitted by phlebotomus in Turkey.Microbiologica Balkanıca 2003. Kongre özet kitabı s: 152


SARI HUMMA

 • 22-38 nm, Flavivirüs genusundan RNA virüsü, pantropik

 • Aedes aegypti (12 gün enkübasyon)

 • Yüksek ateş, sarılık, proteinüri, akut böbrek yetmezliği, hemorajik bulgular

 • Sinek ısırığı (kuluçka dönemi 3-6 gün)-lenf nodları-viremi-ateş, ürperme, baş ve bel ağrısı-birkaç gün düzelme ardından karaciğer (sarılık), böbrek (proteinüri-ABY)-mide (kanamalar)-ansefalit vsSARI HUMMA - 2

 • İyileşenlerde sekel yok, ölüm oranı (%20-30)

 • 5. güne kadar kandan izole edilebilir. (Fare beyni

 • Serolojik olarak nötralizasyon (NT), kompleman bağlama (KB) ve hemaglütinasyon önleme (HAÖ)- çift serum (2-4 hafta ara ile 2 örnek)

 • 17 D suşu: Hücre kültüründe seri pasajlarla elde edilmiş aşı , tek doz, %95 başarı, yumurta alerjisinde kontrendike

 • 1074 serumda HAÖ %9,74, NT %0**Aedes aegyptiDANG

 • Dang sivrisineklerle bulaşan ateş, eklem ve kas ağrıları

 • 50 nm, Flavivirüs, 4 antijenik tip,

 • Aedes aegypti, enkübasyon periyodu 8-14 gün

 • Deride ısırık-ödem ve kızartı-kan-viremi (ilk 3 gün)-küçük kan damarları-5-8 gün sonra ateş-halsizlik-ürperme-baş ağrısı-bel ve eklem ağrıları-göz küresi ağrısı

 • Ateş 3-6 sonra düşer 2-3 gün düşer sonra yeniden yükselir-semer tarzı termal eğriDANG - 2

 • Hastalığın 3-4. günlerinde kızamığa benzer bir döküntü olur, servikal ve aksiller LAP, lökopeni ve rölatif lenfomonositoz normalde öldürücü değil, komplikasyon yok

 • Dang hemorajik humması: herhangi bir dang tipine karşı kanında antikor bulunanlarda görülür. Tipik dang bulgularıyla başlar hipoproteinemi, trombositopeni, KZ ve PTZ uzama, şok, %5-10 ölüm

 • Daha çok >30 y kadınlarda ve ikinci enfeksiyon tip 2 ise, hipersensitivite reaksiyonuDANG - 3

 • Tanı ilk üç günde virüs kandan iyeni doğmuş farelere beyin içi yoldan verilerek izole edilebilir. Serolojik olarak NT, KB, HAÖ testleri kullanılabilir.

 • Korunma: sivrisinek savaşı

 • Sağaltım semptomatik

 • Dang kompleksi*

  • Dang 1: HAÖ %2.79, bunların %53,33 NT:+
  • Dang 2: HAÖ %5.3, bunların %2,12 NT:+
  • Dang 4: HAÖ %9.77, bunların %0,96 NT:+


KENELERLE BULAŞAN ANSEFALİTLER

 • İmmünolojik olarak ikiye ayrılır

 • Negishi, louping ill, kene kaynaklı ensefalit virüsleri

 • Povassan, Langat, Omsk hemorajik humması ve Kyasanur Ormanı virüsleri

 • Kene kaynaklı ansefalit virüsleri=batı ve doğu alt tipleriBATI TİPİ KENE KAYNAKLI ANSEFALİT VİRÜSÜ

 • Selim gidişili, çoğu kez abortif ve aseptik menenjit tipinde görülen hafif hastalıklar, ölüm oranı <%1, paralitik sekel nadir.

 • Ixodes ricinus

 • Kene ısırması, kene dışkısı tozlarının solunması, çiğ keçi sütü

 • Omsk hemorajik humması HAÖ: % 0*

 • Orta Avrupa kene kaynaklı ansefalit v.

  • HAÖ: %1.48, NT: %1.21 (Sporadik)*


Ixodes ricinusKIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI

 • Bunyavirüs familyasının Noirovirüs genusunda

 • 1944 Kırım, 1956 Kongo

 • 2002 ve 2003 bahar ve yaz aylarında bazı illerimizde epidemiler*, Ankara (6) ve Sivas (120) (Q humması)***

 • 2003 yazında Horasan İlçesi'nin Saçlık Köyü'nde bir kişi ile Artvin'in Çakıllar Köyü'nden gelen başka bir kişi hayatını kaybetti. Hastanelere başvuran 30 kişi ise taburcu oldu. **

 • Hyalomma genusundan henüz ergin olmamış keneler, küçük omurgalılardan kan emerken alır, ergin kene olduğunda da hayvanlardan ve insanlardan kan emerken bulaştırır.KIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI -2

 • Hayvancılıkla uğraşanlar, mezbaha çalışanları ve kırsal alanda yaşayanlar, enfekte hayvanların kan ve dokuları ile temas, nosokomiyal enfeksiyon riski

 • Bağışıklık bir yıl kadar sürebilmektedir.

 • Kene tarafından ısırılma ile kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür; en fazla 9 gün

 • Enfekte kan, ifrazat veya diğer dokulara doğrudan temas sonucu bulaşmalarda bu süre 5-6 gün; en fazla 13 günKIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI -3

 • Ateş, kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, aşırı duyarlılık, kollarda, bacaklarda ve sırtta şiddetli ağrı ve belirgin bir iştahsızlıkla başlar. Bazen kusma, karın ağrısı veya ishal

 • İlk günlerde yüz ve göğüste peteşi ve konjonktivalarda kızarıklık

 • Gövde ve ekstremitelerde ekimozlar, epistaksis, hematemez, melena ve hematüri sıktır, bazen vajinal kanama

 • Genellikle hepatit. Ağır olgularda hastalığın 5. gününden itibaren hepatorenal ve pulmoner yetersizlikler

 • Ateş 5 veya 12. güne kadar çıkar ve lizisle düşer

 • Nekahat dönemi uzunKIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI -4

 • Ölüm olayları daha çok hastalığın ikinci haftalarında (5-14 gün) görülebilmekte ve bu oran yaklaşık % 30’ları bulabilmektedir. İyileşme hastalığın dokuzuncu veya onuncu günlerinde olmaktadır.

 • Laboratuvar: lökopeni, rölatif lenfomonositoz ve trombositopeni, AST, ALT, CK ve biluribin değerlerinde yükselmeyi alkalen fosfataz, GGT ve LDH’daki yükselme takip eder. PTZ, a PTZde uzama, Hb azalmaKIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI - 5

 • Tanı için biyogüvenlik açısından tam güvenli laboratuvarlar.

 • Virüsün kan ve doku örneklerinden izolasyonu, virüs antijeninin ve virüse karşı oluşmuş antikorların serolojik olarak gösterilmesi kullanılmaktadır.

 • Oluşan antikorlar serolojik yöntemlerden en hızlı ELISA

 • IgG ve IgM antikorları hastalığın yaklaşık 6. gününden itibaren +

 • IgM’ler 4 ay kadar serumda belirlenebilir

 • IgG’ler azalır; yine de 5 yıla kadar IgG + kalabilir

 • HAÖ: % 9.21, NT: % 0.21 (Düşük titre)*KIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI – 6 TEDAVİ

 • Destek tedavisi

 • Dİ sıvı desteği

 • Tam kan veya kan komponentleri (trombosit, TDP)

 • Antiviral ilâçlardan ribavirin, ağızdan ya dadamar içi

RİBAVİRİN

 • Konak enzimleriyle fosforile edilen guanozin analoğu

 • GTP sentezini etkiler, viral mRNA’ya başlık eklenmesini ve viral RNA bağımlı RNA polimerazı inhibe eder.

 • Ağızdan almakla biyoyararlanım %64, yağlı yiyeceklerle artar, antiasitlerle azalır

 • Konjunktiva ve bronşlarda irritasyon, depresyon, %10 doz bağımlı hemolitik anemi,KIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI–8 RİBAVİRİN TEDAVİSİ

 • Ağızdan:

 • 2 000 mg yükleme dozunu müteakip, 6 saat arayla 1000 mg dozunda 4 gün; daha sonra da 500 mg dozunda yine 6 saat arayla 6 gün verilebilir.KIRIM KONGO HEMORAJİK HUMMASI – 9 KORUNMA

 • Kenelerden uzak durmak

 • Hayvan barınaklarının onarımı

 • Yeşil alanlarda açık giysi ile gezinmemek

 • Kene kovucu ilaçlar

 • Açık alanlarda yapılabilecek kene mücadelesi amacıyla, her bir hektara aktif madde olarak carbaryl ve propoxur hektara 2 kg, deltamethrin ve lambda-cyhalothrin 0,003-0,3 kg, permethrin 0,03-0,3 kg, pirimiphos-methyl ise 0,1-1 kgBATI NİL HUMMASI

 • Flaviviridae içinde + iplikçikli RNA içeren, 50 nm çapında 11.000 nt

 • İlk kez 1937’de Uganda’nın Batı Nil Bölgesinde izole edilmiş.*

 • Kuşlar doğal rezervuar.

 • Culex spp ile bulaşır.

 • Ateş, LAP, hafif kızamık benzeri döküntü, kas güçsüzlüğü, özelikle yaşlılarda yüksek ölüm oranlı SSS enfeksiyonu

 • <65 yaş 300 vakada 1 ansefalit, >65 yaş 50 vakada 1*

 • Yaklaşık %60 ansefalit, %40 menenjit*Culex sppBATI NİL HUMMASI-2

 • BOS bulguları 30-100 h/mm3, (0-1800 h/mm3 değişmiş), 80-105 mg/dl protein (maks 1900 mg/dl), normal glikoz konsantrasyonu

 • Tanı erken dönemde alınan kanla izolasyon mümkün. Serolojik tanı ELISA, NT, KB, HAÖ

 • Genel ölüm oranı %4-14. SSS enfeksiyonu geçirenlerde %19-24

 • Özgül tedavi yok.

 • HAÖ: % 29.14 +, bunların % 74’ü NT+*

 • HAÖ – 100 serumun 9’unda NT +*

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə