Ardahan miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ ortaokul öĞrencileri arasi matematik yarişmasi şartnamesiYüklə 54,65 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü54,65 Kb.
#21359

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ

Milli Eğitim Müdürlüğü

YARIŞMANIN AMACI

 • Sayısal dil olan matematik alanına ilgi çekmek

 • Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okullar arasında başarı standartlarını yükseltmek.

 • Öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla, barış içinde yarışmaya teşvik etme.

 • Öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek

YARIŞMANIN DAYANAĞI

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Kültürel Etkinlikler Yönetmeliği (md.22)

YARIŞMANIN ALANI

Matematik

HEDEF KİTLESİ

Ardahan ilindeki resmi ortaokulların 5 ,6 , 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler

YARIŞMA TAKVİMİ


1.YARIŞMA TARİHİ 19 KASIM 2015 SAAT:10.00-10:40

2.YARIŞMA TARİHİ 23 ARALIK 2015 SAAT:10.00-10:40

3.YARIŞMA TARİHİ 25 ŞUBAT 2016 SAAT:10.00-10:40

4.YARIŞMA TARİHİ 29 MART 2016 SAAT:10.00-10:40

YARIŞMA FİNALİ MAYIS AYINDA YAPILACAKTIR

KATILIM ŞARTLARI

Ardahan ili ortaokullarının 5, 6 ,7 ve 8. Sınıflarında okuyan bütün öğrenciler katılabilir.

YARIŞMA ŞARTLARI

 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Ardahan’daki resmi ortaokulların 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri arasında yapılacak”MATEMATİK YARIŞMASI” ile ilgili çalışmalar Ardahan MEM ve Yarışma Yürütme Komisyonu tarafından yürütülecektir.

 • Yarışma ile ilgili ilan ve açıklamalar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ardahan ilindeki tüm resmi ortaokullara duyurulacaktır.

YARIŞMA YÖNTEMİ

 • Yarışmalar tüm ortaokullarımızda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 • Okul müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışma günü farklı okullarda görevlendirilecektir.

 • Yarışmalarda matematik öğretmenleri görev almayacaktır ve hiçbir şekilde sınıflara girmeyeceklerdir.

 • Eğer yarışma sırasında, sınıfta olduğu tespit edilen matematik öğretmenleri olursa o sınıfların sınavı iptal edilecektir.

 • Yarışma soruları Ardahan ilinde görev yapmakta olan ortaokul matematik öğretmenlerinin hazırlamış olduğu sorulardan kura ile seçilerek belirlenecektir.

 • Yarışma soruları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çoğaltılarak okullara gönderilecektir.

 • Yarışmalar tek oturumda, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

 • Yarışmada 20 soru sorulacak , 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

 • Yarışma süresi 40 dakika olacaktır.

 • Yarışma sırasında sınav kurallarına uyulacak.

 • Yarışmaya katılmayan öğrenci en düşük puanı almış sayılacaktır.

DEĞERLENDİRME

 • Yapılan 4 yarışmanın sonuçları Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilecek, bu değerlendirme sonucunda 4 yarışmada alınan netlerin aritmetik ortalamasına göre ilk 6 ’ ya giren öğrenciler belirlenerek web sitesinden duyurulacaktır.

 • Netlerin eşit olması durumunda yarışmacıların doğum tarihine bakılacaktır.Yaşça küçük olana öncelik tanınacaktır.

 • Eşitlik devam ederse yarışmacıların okula devamsızlıklarına bakılacak.Devamsızlığı az olan başarılı sayılacak.

 • Yine de eşitlik olması durumunda kura çekilerek derecelendirilme yapılacaktır.

 • Yarışmada hatalı soru olursa tüm katılımcıların doğru yaptığı kabul edilerek puanlama yapılacaktır.

 • Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 6’ya giren öğrenciler arasında mayıs ayı içerisinde, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği yer ve tarihte “Matematik Bilgi Yarışması” düzenlenecektir. ( Bu yarışmanın şartnamesi daha sonra duyurulacaktır. )

YARIŞMA SORULARININ HAZIRLANMASI

 • Yarışmaya katılacak olan tüm ortaokul matematik öğretmenleri her sınıfın müfredatına göre ayrı ayrı 10’ar adet soru ve cevaplarını aşağıda belirtilen tarihlere kadar ”ardhnmatyar@gmail.com “ e-mail adresine göndereceklerdir.

1.yarışma için :05/11/2015

2.yarışma için:10.12.2015

3.yarışma için:12.02.2016

4.yarışma için:15.03.2016

 • Her sorunun altına,hangi kazanım ile ilgili olduğu öğretmen tarafından not edilmelidir.

Bu sorular ile bir soru havuzu oluşturulacaktır.

 • Her kazanımla ilgili olan sorular ayrı ayrı torbalara atılacaktır.

 • Bu torbalardan,komisyon tarafından sırasıyla birer soru çekilerek toplam 20 soruya ulaşılacaktır.

 • Eğer aynı öğretmene ait olan sorular çekilirse tekrar soru seçimi yapılarak o soru değiştirilecektir. Böylece her sorunun farklı öğretmenlere ait olması sağlanacaktır.

 • Hazırlanan sorular Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çoğaltılarak okullara yarışma günü gönderilecektir.

OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLER

 • 5,6,7 ve 8. Sınıf olarak yarışmaya katılacak olan öğrenci sayılarını 05.11.2015 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 • Öğrenci sayılarında değişiklik olursa güncelleme yapılarak her yarışmadan önce öğrenci sayıları Milli Eğitime bildirilecektir.

 • Şeffaf bir yarışma ortamı sağlayacaklardır.

 • Sınıfın kopyaya müsaade etmeyecek şekilde düzenlenmesini sağlayacaklardır.

 • Yarışma ortamının temiz,yeterli olacak kadar ısı ve aydınlık olmasını sağlayacaklardır.

 • Yarışma ortamının gürültülü olmamasını sağlayacaklardır.

YARIŞMA YÜRÜTME KOMİSYONU

 • Fikret ÇERKEZOĞLU :Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

 • Nuran DEMİR :Milli Eğitim Şube Müdürü

 • Elif SAYGILI :Matematik ÖĞRETMENİ

 • Erhan KOÇ : Matematik ÖĞRETMENİ

 • Süleyman MARTİN : Matematik ÖĞRETMENİ

 • Gülbin ERDOĞAN :Matematik ÖĞRETMENİ

 • Halil KAÇAR :Matematik ÖĞRETMENİ

 • Mahir ÖZTÜRK :Matematik ÖĞRETMENİ

 • Fatma ÖZPINAR :Matematik ÖĞRETMENİ

 • Emrah GÖLGE :Bilgisayar ÖĞRETMENİ

ÖDÜLLER

 • Yarışmalar sonucu 5,6,7,ve 8. Sınıflardan ilk 6 ’ya giren öğrencilerin her birine satranç takımı hediye edilecektir.

 • Ayrıca Matematik Bilgi Kültür Yarışmasında;

Birinci olan öğrencilere : Laptop Bilgisayar

İkinci olan öğrencilere : Bisiklet

Üçüncü olan öğrencilere :Tablet verilecektir.

 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin öğretmen ve okul müdürlerine de plaket verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Nuran DEMİR Cep No :0505 724 36 13

Elif SAYGILI Cep No :0535 241 38 68

Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimi: 0478 211 30 65 / 1652

YARIŞMA KONULARI

 1. YARIŞMA KONULARI

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

Dört işlem içeren problemleri çözer.

Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.

 • 6.SINIF KAZANIMLARI

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.

Asal sayıları özellikleriyle belirler

Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.

İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.

Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.

Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

 • 7.SINIF KAZANIMLARI

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.

Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder

Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar

Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurar.

Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesini anlar

 • 8.SINIF KAZANIMLARI

Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler.

Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.


Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.


Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler

Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

YARIŞMA KONULARI

 1. YARIŞMA KONULARI

 • 5.SINIF KAZANIMLARI

En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar.

Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.

 • 6.SINIF KAZANIMLARI

Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.

İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.

Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.

Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.

İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.

Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

 • 7.SINIF KAZANIMLARI

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur

Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler

 • 8.SINIF KAZANIMLARI

Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar

Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
Doğrusal denklem sistemlergrafikleri kullanarak çözer


Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.

İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

 1. YARIŞMA KONULARI

 • 5.SINIF KAZANIMLARI

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır

Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

Birim kesirleri sıralar.

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

 • 6.SINIF KAZANIMLARI

Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.

Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar

Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.

Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.

 • 7.SINIF KAZANIMLARI

Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur.

 • 8.SINIF KAZANIMLARI

Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler

Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklaR

Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur


 1. YARIŞMA KONULARI • 5.SINIF KAZANIMLARI

Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.

 • 6.SINIF KAZANIMLARI

Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.

Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.

Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

 • 7.SINIF KAZANIMLARI

İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer

Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.

Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar

Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

 • 8.SINIF KAZANIMLARI

Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 • FİNAL YARIŞMASINDA SORULAR YAPILMIŞ OLAN DÖRT YARIŞMANIN TÜM MÜFREDATINI KAPSAYACAKTIR.


Yüklə 54,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə