Argumentarea alegerii instrumentelor şi metodelor de proiecţie şi investigare propuseYüklə 456,94 Kb.
səhifə6/7
tarix31.10.2017
ölçüsü456,94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


LMV101C - Rata locurilor de munca vacante pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si grupe majore de ocupatii (ISCO-88) 

Definitie

Rata locurilor de munca vacante reprezinta raportul dintre numarul locurilor de munca vacante si numarul total al locurilor de munca (ocupate si vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovarii in interiorul intreprinderii sau institutiei), exprimat procentual.

Rata anuala a locurilor de munca vacante reprezinta raportul dintre numarul mediu anual al locurilor de munca vacante si numarul mediu anual al locurilor de munca (ocupate si vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovarii in interiorul intreprinderii sau institutiei), exprimat procentual.

Numarul locurilor de munca vacante include numarul posturilor platite, nou create, neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru care:
1.Perioada 2005-2008:
i. angajatorul intreprinde actiuni concrete spre a gasi un candidat potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de actiuni concrete intreprise de angajator: anuntarea existentei locului vacant prin serviciile de ocupare a fortei de munca, publicitate prin ziare, media, Internet, contactare directa a posibililor candidati etc.);
ii. angajatorul doreste sa il ocupe imediat sau in viitorul apropiat (maxim 3 luni dupa luna de referinta).
2.Incepand cu anul 2009:
i. angajatorul intreprinde actiuni concrete spre a gasi un candidat potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de actiuni concrete intreprinse de angajator: anuntarea existentei locului vacant prin servciile de ocupare a fortei de munca, publicitate prin ziare, media, internet, contactare directa a posibililor candidati etc);
ii. angajatorul doreste ocuparea imediata sau intr-o perioada specifica de timp stabilita de angajator.
Perioada maxima necesara ocuparii locului de munca vacant poate fi nelimitata.
Sunt considerate locuri vacante posturile destinate persoanelor din afara intreprinderii (dar pe care pot concura si persoane din interiorul intreprinderii), indiferent daca sunt posturi pe durata determinata sau nedeterminata, in program de lucru normal sau partial.
Nu se considera vacante, posturile neocupate:
- destinate exclusiv promovarii persoanelor din interiorul intreprinderii sau institutiei;
- din unitatile administratiei publice, blocate printr-un act normativ.
Posturile ocupate de persoanele care absenteaza o anumita perioada de timp (concedii de maternitate, pentru ingrijirea copilului, concedii medicale, concedii fara plata, alte absente), se considera vacante, daca angajatorul doreste substituirea pe perioada determinata (temporara) si daca intreprinde actiuni de gasire a candidatilor.

Numarul total al locurilor de munca (ocupate si vacante) include numarul posturilor ocupate si numarul locurilor de munca vacante.

Numarul de posturi ocupate se masoara prin Efectivul salariatilor (exclusiv cei cu contract de munca/raport de serviciu suspendat) la sfarsitul lunii de mijloc a trimestrului de referinta, care cuprinde toate persoanele cu contract individual de munca sau raport de serviciu cu intreprinderea sau unitatea locala, pe durata determinata sau nedeterminata (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau administratorul) al caror contract de munca /raport de serviciu nu a fost suspendat, fiind valabil in ultima zi a lunii pentru care se completeaza chestionarul.
Nu se cuprind persoanele al caror contract de munca/raport de serviciu era suspendat in ultima zi a lunii de mijloc a trimestrului, fiind intr-una din situatiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, in art. 49-54, privind Suspendarea contractului individual de munca si Lg. nr. 161/2003, art. 87 de la Titlul III sectiunea 2, referitor la suspendarea raportului de serviciu (ex.: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporara de munca, exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, s.a.). Nu sunt cuprinse persoanele care lucreaza in strainatate si nu s-au aflat pe statul de plata al angajatorului, fiind exclusiv platiti la locul de munca unde-si desfasoara activitatea, persoanele care cumuleaza mai multe functii si nu au functia de baza la unitatea raportoare. 


Periodicitate

Anuala
Trimestriala 

Surse de date

Ancheta locurilor de munca vacante 

Metodologie

Sunt excluse din cercetare cadrele militare si personalul asimilat (M.A.N., M.A.I., S.R.I. etc.).
De asemenea, datele sunt colectate si diseminate conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR - nivel grupa majora de ocupatii, exclusiv grupa majora 0 - fortele armate).

In profil teritorial, datele sunt disponibile pe total economie, macroregiuni si regiuni (nivel 0, 1 si 2 conform Nomenclatorului Unitatilor Teritoriale Statistice - NUTS).Datele privind rata locurilor de munca vacante sunt obtinute prin Ancheta locurilor de munca vacante, cercetare statistica selectiva trimestriala, avand ca perioada de referinta luna de mijloc a trimestrului. Cercetarea statistica se realizeaza pe acelasi esantion utilizat pentru producerea statisticilor lunare privind castigul salarial si efectivul de salariati. Volumul esantionului pentru anul 2009 este de 24000 unitati economico-sociale. Sunt cercetate exhaustiv unitatile economice cu 50 de salariati si peste si unitatile din sectorul bugetar (administratie publica, invatamant, sanatate si asistenta sociala). 

Ultima actualizare

26-03-2010 

Observatii

Datele sunt disponibile incepand cu anul 2005. 

Persoana responsabila

Cotirta Alin, Tel. 2281, alin.cotirta@insse.ro 


AMG157F - AMIGO - Rata somajului BIM pe grupe de varsta, sexe, macroregiuni si regiuni 

Definitie

Rata somajului in sens BIM reprezinta proportia somerilor BIM in populatia activa . 

Periodicitate

Anuala
Trimestriala 

Surse de date

Cercetarea statistica asupra fortei de munca in gospodarii - AMIGO 

Ultima actualizare

03-07-2009 

Observatii

1996 este anul lansarii Anchetei fortei de munca in gospodarii (AMIGO) care constituie sursa datelor pentru incarcarea matricilor AMG.
Incepand cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenti, datorita revizuirii definitiilor aplicate.
Datele sunt estimate pe baza rezultatelor Recensamantului Populatiei si al Locuintelor din martie 2002. 

Persoana responsabila

Moldoveanu Ruxandra, Tel. 2436, ruxandra.moldoveanu@insse.ro Anexa 3
CHESTIONAR APLICAT ÎN FIRME PRIVIND CEREREA DE FORŢĂ DE MUNCĂ PE TERMEN SCURT ( 6 – 12 LUNI)

Model orientativ ce va fi actualizat înaintea pretestării

Bună ziua! Мă numesc _________________________ şi reprezint _______________________, care realizează cu sprijinul CNDIPT ŞI INCSMPS, o anchetă reprezentativă la nivel regional în firme în scopul evaluării cererii de forţă de muncă pe termen scurt. Firma/Organizaţia dumneavoastră este una dintre participantele la ancheta reprezentativă şi a fost extrasă aleatoriu din bazele de date ale INS. Menţionăm că răspunsurile dumneavoastră vor rămâne strict confidenţiale şi nu vor fi folosite decât la agregarea statistică a datelor.

De asemenea precizăm că toate informaţiile pe care le solicităm se referă la unitatea legală sau punctul de lucru la care se realizează interviul. Astfel, atunci când răspundeţi la întrebări, vă rugăm să NU aveţi în vedere alte filiale sau puncte de lucru ale firmei din alte judeţe ale ţării.


 1. INFORMAŢII PRIVIND FIRMA/ÎNTREPRINDEREAA1. NUMELE FIRMEI (Nu se adresează respondentului, se completează din lista primită): ______________________________________________
A2.1. Localitate ________________ Cod SIRUTA SUPERIOR (Nu se adresează, se post-codifică ________
A2.2. Judeţ:______________________ A2.3. Regiunea de dezvoltare ______________________

A3. Mediul de rezidenţă: 1. Urban 2. Rural
A4. Principalul domeniu de activitate economică a firmei (se completează codul CAEN conform ambelor clasificări)

(clasificarea CAEN rev. 1.) __/__/__/__ 98. NS 99. NR

(clasificarea CAEN rev. 2.) __/__/__/__ 98. NS 99. NR
A5. Ramura de activitate economică (conform CAEN rev.2.)


 1. Agricultură, silvicultură şi pescuit → mergi la A6

 2. Industrie extractivă → mergi la A6

 3. Industrie prelucrătoare → mergi la A6

 4. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat → mergi la A6

 5. Distribuţia apei, salubritate, gestionarera deşeurilor, activităţi de decontaminare → m. A6

 6. Construcţii → mergi la A6

 7. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autoveviculelor şi motocicletelor→ mergi la A6

 8. Transport şi depozitare → mergi la A6
 1. Hoteluri şi restaurante → mergi la A6

 2. Informaţii şi comunicaţii → mergi la A6

 3. Intermedieri financiare şi asigurări → mergi la A6

 4. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice→ mergi la A6

 5. Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport → mergi la A6

 6. Sănătate şi asistenţă socială → mergi la A6

 7. Alte activităţi de servicii. Care ? ___________________ → mergi la A5.14.

 1. NS/NR → mergi la A6


A5.14. Descrieţi pe scurt activitatea firmei:

____________________________________________________________________________________


A6. Anul înfiinţării firmei: _________ 98. NS 99. NR
A7. Mărimea firmei la momentul realizării anchetei (numărul total de salariaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi determinată):

 1. mică (10-49)

 2. medie (50-249)

 3. mare (250 şi peste)

 1. NR


A8. Forma de proprietate a firmei:

 1. privată cu capital majoritar românesc

 2. privată cu capital majoritar străin

 3. publică/de stat

 4. cooperatistă

 5. mixtă

 6. alta. Care _____________

98. NS/NR


A9. Firma dvs. ...

1. Face parte dintr-un trust/grup naţional

2. Face parte dintr-un trust/grup multinaţional

3. Nu este parte componentă a unui trust/grup

8. NS/NR
A10. Firma dvs. are puncte de lucru fără personalitate juridică?


  1. Da  A19.1a. De câte puncte de lucru dispune firma dvs. în toată țara?

____________ (Notează numărul)

A19.1b. Dar la nivelul județului ___________ (Se numește județul în care văr aflați),

de câte puncte de lucru dispune firma dvs?

____________ (Notează numărul)  1. Nu 1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA STRUCTURA PERSONALULUI

B1. Vă rugăm să indicaţi numărul de salariaţi care...

Perioada

Nr. total de salariaţi

a. … existau în firmă la sfârşitul anului 2010 (30 decembrie 2010)
b. … au plecat din firmă în cursul anului 2011
c. … au fost angajaţi în firmă în cursul anului 2011
d. … există în firmă în prezent (momentul realizării anchetei)
e. … estimaţi că vor exista în firmă la sfârşitul anului 2011 (30 decembrie 2011)

B2. Din câte ştiţi, care este distribuţia salariaţilor din firmă pe ocupaţii la momentul actual?
B2A. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt ocupaţiile manageriale de nivel înalt şi mediu din firma dvs. precum şi câţi salariaţi aveţi în fiecare din aceste ocupaţii.

Ocupația (Notează ocupaţia clar, aşa cum o numeşte respondentul)

Nr. salariaţi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOTALB2B. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt ocupaţiile de tip administrativ din firma dvs. precum şi câţi salariaţi aveţi în fiecare din aceste ocupaţii.Ocupaţia (Notează ocupaţia clar, aşa cum o numeşte respondentul)

Nr. salariaţi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOTALB2C. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt ocupaţiile specifice personalului de execuţie din firma dvs. precum şi câţi salariaţi aveţi în fiecare din aceste ocupaţii(Notează ocupaţia clar, aşa cum o numeşte respondentul)

Ocupația

Nr. salariaţi

Ocupația

Nr. salariaţi

1.
11.
2.
12.
3.
13.
4.
14.
5.
15.
6.
16.
7.
17.
8.
18.
9.
19.
10.
TOTAL


ATENȚIE OPERATOR!!!

TOTAL B2A + TOTAL B2B + TOTAL B2C = NUMĂR TOTAL DE SALARIAȚI (Vezi B1d)

_______ + _______ + _______ = _______B3. Din câte ştiţi, care este distribuţia salariaţilor din firmă, după nivelul de educaţie? Ne puteţi oferi informaţia sub forma numărului de salariaţi sau ca procent din total salariaţi, după cum este mai convenabil.

Nivel de educaţie

Nr. Salariaţi

%

 1. învăţământ gimnazial, primar sau fără şcoală 1. învăţământ profesional (şcoala de arte şi meserii, an de completare, şcoala profesională) 1. învăţământ liceal – liceu tehnologic/industrial 1. învăţământ liceal – liceu teoretică sau vocaţional (arte,muzică,sportiv,pedagogic,teologic,militar) 1. învăţământ postliceal (şcola postliceală /şcoala de maiştri) 1. învăţământ superiorTotal
100


B4. Vă rugăm să indicaţi numărul de salariaţi proaspăt absolvenţi de Învăţământ Profesional şi Tehnic (învăţământ profesional - şcoala de arte şi meserii, an de completare; liceu tehnologic) care...

Operator! Prin proaspăt absolvenţi înţelegem persoane care sunt absolvenţi în anul şcolar precedent (absolvenţi din promoţia 2010).

Perioada

B1a.Total salariaţi absolvenţi de IPT

B1b.Salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată

B1c.Salariaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată

1… existau în firmă la sfârşitul anului 2010


2… au plecat din firmă în cursul anului 2011


3… au fost angajaţi în firmă în cursul anului 2011


4… există în firmă în prezent (momentul realizării anchetei)


5… estimaţi că vor exista în firmă la sfârşitul anului 2011B5. Vă rugăm să ne indicaţi numărul de salariaţi cu vârsta de 55 de ani şi peste din firma dvs. Ne puteţi oferi informaţia sub forma numărului de salariaţi sau ca procent din total salariaţi, după cum este mai convenabil.


Număr de salariaţi cu vârsta cuprisă între 55 – 59 ani
Număr de salariaţi cu vârsta 60 ani şi peste
% de salariaţi cu vârsta de 55 de ani şi peste în total număr salariaţi

Yüklə 456,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə