Arti gayrimenkul değerleme ve danişmanlik aYüklə 46,61 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü46,61 Kb.
#66172


ozellestirme_logo

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI


SÜMER HOLDİNG A.Ş.YE AİT

MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, KUYULU KÖYÜ,

141 ADA; 6, 7, 9, 11 VE 12 PARSELER İLE ÜZERİNDEKİ BİNALARIN BİR BÜTÜN HALİNDE

ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

MAYIS 2018

Önemli Not

Bu bilgi notu T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından özelleştirilmesi planlanan Sümer Holding A.Ş.nin mülkiyetinde bulunan Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu köyü, 141 ada; 6 parseldeki 106.636,14 m2, 7 parseldeki 85.542,87 m2, 9 parseldeki 163.148,14 m2, 11 parseldeki 74.431,00 m2 ve 12 parseldeki 66.592,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki binaların bir bütün halinde özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıştır.

Bu bilgi notu, Sümer Holding A.Ş., Yeşilyurt Belediye Başkanlığı ve Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü’nden sağlanan bilgiler ile hazırlanmıştır. Sümer Holding A.Ş. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı ve Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü tarafından verilen bütün bilgiler İdare tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

İdare ve Sümer Holding A.Ş. bu bilgi notundaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle sorumlu tutulamazlar. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı İdare ve Sümer Holding A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Bu dokümanın verilmesi bu dokümanın içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.

İdare bu bilgi notunu katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması amacıyla yayımlamıştır. İdare ve Sümer Holding A.Ş. bu bilgi notunu yayımlayarak Katılımcı’nın ilave bilgiye ulaşımı, bilgi notunun güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Bu bilgi notunun temin edilmesi, hiçbir şekilde taşınmazların satışı veya alışı ile ilgili olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu bilgi notu ile verilen bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmez.

1. TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1 Taşınmazların Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri
Taşınmazların Cinsi

Tarla

Taşınmazların Fiili Kullanımı

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu köyü, 141 ada; 6, 7, 9, 11 ve 12 parseller üzerinde mevcut durumda Fabrika binası, Lojmanlar, İtfaiye-Garaj Binası, Bekçi Kulübesi bulunmakta olup boş durumdadır.

Taşınmazların Adresi

İl

Malatya

Köyü/ Mevkii

Kuyulu / Örenyolu

İlçe

Yeşilyurt

Cadde

--

Mahalle

Kuyulu

Sokak Kapı No

--

TARİFİ: Taşınmazlar, Malatya-Ankara, Adıyaman yolu üzerinde bulunmaktadırlar. 141 ada; 6, 7, 9, 11 ve 12 parseller Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Parsellerin kuzeyinde demiryolu hattı, batısında ve güneyinde ise tali yol bulunmaktadır.

Taşınmazlara, Malatya merkezinden Malatya çevre yolunu takiben Beylerderesi bölgesinin bitiminde bulunan Havaalanı-Ankara, Adıyaman kavşağından Ankara Adıyaman yolu takip edilerek ulaşılabilmektedir.

Taşınmazlar, şehir merkezine 13 km, Beylerderesine 6 km, Organize Sanayi Bölgesine 4 km, Erhaç Havaalanına 18 km mesafededir.

Enlem: 38.31855782, Boylam: 38.13603401 (Fabrika Binasına göre verilmiştir.)

1.2 Taşınmazların KonumuMalatya-Ankara, Adıyaman yolu üzerinde bulunmaktadırlar. 141 ada; 6, 7, 9, 11 ve 12 parseller Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Parsellerin kuzeyinde demiryolu hattı, batısında ve güneyinde ise tali yol bulunmaktadır.

Malatya merkezinden tanıtım konusu parsellere Malatya çevre yolunu takiben Beylerderesi bölgesinin bitiminde bulunan Havaalanı-Ankara, Adıyaman kavşağından Ankara Adıyaman yolu takip edilerek ulaşılabilmektedir. Yol güzergahında çeşitli Akaryakıt Satış İstasyonları ile küçük sanayi tesisleri bulunmaktadır. Taşınmazların yakın çevresinde; Akpet Petrol İstasyonu, Şafak Tarım ve Küp Şeker fabrikaları ile Milidya Otel bulunmaktadır.

Tanıtım konusu taşınmazlar; şehir merkezine 13 km, Beylerderesine 6 km, Organize Sanayi Bölgesine 4 km, Erhaç Havaalanına 18 km mesafededir.

Taşınmazlar düz bir topografyaya sahip olup, yüzeyi hafif engebeli, çoğunluğu çıplak toprak olmak üzere kısmen bitki örtüsü ile kaplıdır.2. TAŞINMAZLARIN MÜLKİYET VE İMAR BİLGİLERİ

2.1 Taşınmazların Tapu Kayıt Bilgileri


 • 141 ada, 6 parsel • 141 ada, 7 parsel

 • 141 ada, 9 parsel
 • 141 ada, 11 parsel

 • 141 ada, 12 parsel2.2 Taşınmazların Takyidat Bilgileri


Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi Tapu Müdürlüğü’nün 08.11.2012 tarihli tapu örneğinden (EK-2) ve Tapu Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler neticesinde, tanıtım konusu parsellerin tapu kaydı üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmadığı belirlenmiştir.

Tanıtım konusu parsellerin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olduğu veya “SİT alanında kaldığı” yönünde tapu kayıtlarında herhangi bir şerh mevcut değildir.

Yine tapu kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu parselin üzerinde herhangi bir kullanım hakkı, irtifak hakkı vb. hakların bulunmadığı belirlenmiştir.

2.3 Taşınmazların İmar İskan Bilgileri Özet Tablosu


Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Malatya Belediyesi’nde ve Yeşilyurt Belediyesi’nde yapılan incelemelerde tanıtım konusu parsellerin Ruhsat Dosyaları mevcut değildir. Bu konu ile ilgili olarak Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede de dosyalarının mevcut olmadığı öğrenilmiştir.

İmar Lejantı

Sanayi ve Depolama Alanı

Kaks (Emsal)

E:1.00

H Maks

Sanayi ve Depolama Türüne ve yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir.

İmar Dayanağı Tarih ve Numarası

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan İmar Planı Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.01.2013 tarihli ve 2013/02 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Tanıtım konusu taşınmazlar, imar planına göre 08.11.2012 tarihinde yapılan ifraz – tevhid işlemi sonucu oluşturulmuştur. Taşınmazların mülkiyet durumunda son üç yıl içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

2.4 Taşınmazların İmar Bilgileri

Taşınmazların 1/1000’lik Planı


Taşınmazların 1/5000’lik PlanıAlan Dağılım Tablosu


KULLANIMLAR

ALAN (m²)

ORAN (%)

SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI

574,981.59

75.22

RESMİ KURUM ALANI

84,252.99

11.02

PARK

36,004.77

4.71

YOL

69,203.65

9.05

PARSEL TOPLAM ALANI

764,443.00

100.00

PLAN HÜKÜMLERİ
 1. PLAN ONAMA SINIRI MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ, KUYULU KÖYÜ 141 ADA 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 NOLU PARSELLERİ KAPSAR.

 2. SANAYİ VE DEPOLAMA ALANLARI

  1. Sanayi VE DEPOLAMA alanINda, EMSAL:1.00 olacaKTIR. Hmax. Sanayi VE DEPOLAMA türüne ve yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir. BU ALANDA ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ VE BU İŞLETMELER İLE İLİNTİLİ YA DA BAĞIMSIZ AÇIK VEYA KAPALI DEPOLAMA TESİSLERİ İLE LOJMAN, SOSYAL TESİS VB. KULLANIMLAR YER ALABİLİR.

  2. SANAYİ VE DEPOLAMA ALANINDA "TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK"TE BELİRTİLEN ÇEVRESEL OLUMSUZ ETKİSİ BULUNAN MALZEMELER İÇİN DEPOLAMA BİNASI YAPILAMAZ.

  3. Sanayi VE DEPOLAMA alanINda yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 20000 m²’den az olamaz.

  4. Sanayi VE DEPOLAMA alanINda KURULACAK SANAYİ VE DEPOLAMA TÜRLERİNE GÖRE "İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” UYARINCA MÜLKİYET İÇERİSİNDE SAĞLIK KORUMA BANDI BIRAKILACAKTIR.

  5. Sanayi VE DEPOLAMA alanINda kirletici sanayi kolları yer alamaz BU ALANDA YER ALACAK sanayi kullanımları için arıtma tesisi oluşturulması zorunludur.

  6. BU ALANLARDA YER ALACAK TESİSLERİN ÇED’E TABİ OLMASI HALİNDE ÇED YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

 3. RESMİ KURUM ALANINDA MEVCUT YAPILARIN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI VEYA PARSELDE İLAVE YAPI YAPILMASI DURUMUNDA PLANDA VERİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE UYULACAK OLUP, İLGİLİ İDARE TARAFINDAN YAPTIRILACAK VAZİYET PLANINA VE MİMARİ PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 4. PLANLA KADASTRAL DURUMUN UYUŞMADIĞI YERLERDE; UYGULAMA AŞAMASINDA, ESAS DOĞRULTUYU DEĞİŞTİRMEMEK VE YOL GENİŞLİKLERİNİ DARALTMAMAK KOŞULUYLA PLAN HATLARI İLE KADASTRAL SINIRLAR ARASINDAKİ 2 METREYE KADAR OLAN ÇELİŞKİLERİ GİDERMEYE BELEDİYE YETKİLİDİR. İMAR UYGULAMASI KADASTRODAN ALINACAK RÖPERLİ KROKİYE GÖRE YAPILACAKTIR.

 5. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE VE “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 6. MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 30/03/2012 tarihinde ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEM ALINMASI GEREKLİ ALANLAR (ÖA) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELERİN YAPILMASINDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

 7. Sanayi VE DEPOLAMA alanINda ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ, SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

 8. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

3. TAŞINMAZLARIN ÜZERİNDE BULUNAN YAPILAR
3.1 Taşınmazların Yapılaşma Bilgileri


 • 141 ada 6 parsel üzerinde, her birinde 12 adet dairenin bulunduğu 6 adet lojman binası mevcut olup toplamda 72 adet lojman bulunmaktadır. Parselin kalan alanı boş durumdadır.

 • 141 ada, 7 parsel üzerinde zemin kattan oluşan, yaklaşık 1.512m² alana sahip İtfaiye-Garaj Binası bulunmaktadır. Parselin kalan alanı boş durumdadır.

 • 141 ada 9 parsel üzerinde vagon onarım binası, idari bina, misafirhane ve lokal binası ile santral binası yer almaktadır. Yapılar inşa edilmiş ancak kullanılmamış durumdadırlar. Ayrıca parsel üzerinde sondajı yapılmış su pompası mevcuttur. Ancak su sondajının derinliği belirlenememiştir. Parselin kalan alanı boş durumdadır.

 • 141 ada, 11 parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

 • 141 ada, 12 parsel üzerinde küçük bir bekçi kulübesi bulunmakta olup diğer alanları boş arsa halindedir.


Lojman Binalarından Görünümler

s5003322s5003320s5003329

dscn7517 s5003331 dscn7512
dscn7515dscn7516dscn7513

Vagon Onarım Binasından Görünümler

s5003276s5003295s5003365
s5003302s5003427s5003430

İdari Binadan Görünümler:

s5003278s5003281s5003280s5003282s5003283s5003284s5003285 s5003286s5003287
Misafirhane ve Lokal Binasının Dıştan Görünümü
s5003292s5003293s5003294

Santral Binasının Dıştan Görünümü

s5003288s5003289

Taşınmazlardan Çeşitli Görünümler:


h:\dcim\.thumbnails\1429105281851.jpg h:\dcim\.thumbnails\1429105282105.jpg

h:\dcim\.thumbnails\1429105281116.jpgc:\users\yskansiz\desktop\p_20150415_110607.jpg

c:\users\yskansiz\desktop\p_20150415_110614.jpgc:\users\yskansiz\desktop\p_20150415_110618.jpg

c:\users\yskansiz\desktop\p_20150415_110538.jpgdsc05928

Taşınmazların Tapu Örnekleri.tapu-141-6

tapu-141-7

tapu-141-9

faks@artidd
faks@artidd

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 06600 /Ankara Tel : (0312) 585 80 00 http:// www.oib.gov.tr7. Proje Grup Başkanlığı

Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel

Yüklə 46,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə