Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir ticaret odasi ile ilgiliYüklə 42,94 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü42,94 Kb.
#38235

125 yil logosu tr

23.12.2013

B-21

Sayın İlgili,Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İZMIR TICARET ODASI ile ilgili Medya Takibi Hizmeti Alımı işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, kapalı zarfla 25.12.2013 Çarşamba günü saat 09.00’e kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne, EK-1’de yer alan dilekçe ile iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,İZMIR TICARET ODASI ILE ILGILI ANAHTAR KELIMELERI VERILEN; YAZILI BASINDA, WEB SAYFALARINDA ÇIKAN HER TÜRLÜ HABERIN, SOSYAL MEDYA TAKIBININ YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALIMINA İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya Yazacaktır.

*KDV hariç verilen ve/veya TL olarak verilmeyen teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır

*Firma, söz konusu malzemeyi aşağıdaki bedelden vermeyi kabul ve taahhüt eder.

*Verilecek fiyat teklifi, aşağıda yazılı unsurların tamamını içerecek şekilde sunulmalıdır.

*Teklif verilirken hizmet paketi için toplam bir fiyat verilmelidir.

TEKNİK ŞARTNAME

Fiyatlandırma Tablosu

ALINACAK HİZMETİN TÜRÜ

Aylık Hizmet Bedeli KDV DAHİL TL

Yıllık Hizmet Bedeli KDV DAHİL TL

İZMIR TICARET ODASI ILE ILGILI MEDYA TAKIBI HIZMETI BEDELİ

Tanım: İzmir Ticaret Odası ile ilgili aşağıda anahtar kelimeleri verilen; yazılı basında, web sayfalarında çıkan her türlü haberin, sosyal medya takibinin yapılması.

Takip edilecek içerik türü

-       Haber (Yazılı basın, web sayfaları)

-       Sosyal medya (facebook, twitter)

-       İlan

-       Logo (haber içinde geçmeyen, bağımsız logo kullanımı kastedilmektedir)

Takip Edilecek Anahtar Kelimeler

-       İzmir Ticaret Odası (İTO, İZTO kısaltmaları)

-       Ekrem Demirtaş

-       Rebii Akdurak

(İzmir Ticaret Odası söz konusu dönem içerisinde anahtar kelimelerini değiştirme hakkına sahiptir.)

Sunum Seçenekleri

-       Web sayfasından (jpeg ve pdf doküman)

-       E- posta (Her sabah verilecek e-postalara toplu gönderim)

-       Aylık arşiv CD'si

Açıklamalar;

1.      Medya takip şirketinin web sayfası üzerinden yukarıda verilen anahtar kelimelerin geçtiği geçmiş haber arşivine bir yıl süreyle ulaşılabilecektir.

2.      Ayrıca, basında çıkan günlük haberler her sabah medya takip şirketinin web sayfası üzerinden ulaşılabilecek ve jpg - pdf formatlarında indirilebilecektir.  

3.      Günlük haberler, e-posta ile İzmir Ticaret Odası’nda belirtilen mail adreslerine iletilecektir.

4.      Sistemin aylık ve yıllık bazda rapor almaya olanak sağlaması gerekmektedir.

5.      Aylık arşiv ise CD olarak İzmir Ticaret Odası’na iletilecektir.

 

Hizmet süresi: 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 arasıdır.İDARİ ŞARTNAME

 • Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

 • Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır. Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili referanslar, Vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası, Oda üyelik belgesi (ortakları ve iştigal konusunu belirten) , nüshalarının bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder

 • Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü personeline paraflatıldıktan sonra İZTO Ek Hizmet Binası zemin katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

 • Teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı 25.12.2013 tarih saat 09:00 ye kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

 • Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

 • Ön yeterlilik belgelerinin tam ve güncel tarihli olarak teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

 • Kapalı zarfların üzerine firma unvanı tam olarak yazılacaktır. Zarfın kapandığı kısım yetkili tarafından imzalanacaktır.

 • Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder.

 • İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

 • İşi alan Firma, yazılı sipariş geçildikten sonra 01 OCAK 2014 tarihinden itibaren bir yıl süreyle hizmeti teslim etme taahhüdünde bulunarak İzmir Ticaret Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmeyi ve kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

 • İşi alan Firma, hizmetin taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi durumunda, yada geç temin edilmesi-yerine getirilmesi durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de malzemeyi/projeyi mazeretsiz değiştireceğini kabul ve taahhüt eder.

 • İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir tesiste veya firmadan aktarma yapılan ürünler şartnameye uygun olsa dahi teslim alınmaz.

 • Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

 • İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 • Fatura ödemesi aylık olarak faturanın İzmir Ticaret Odasına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş günüdür.

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.Satın Alma ve Şartname Hakkında Sorularınız için İletişim Bilgileri

Arzum Gül YILDIRIM

Satın Alma ve İdari İşler Müdürü

Tel.0232 498 42 10

Egemen SAYIR

Lojistik ve Satın Alma Şefi

Tel.0232 498 46 60

Teknik Konularda Sorularınız için İletişim Bilgileri

Serap PEKER

Basın ve Yayın Danışmanı

Tel.0232 445 32 19

Mert İLKUTLUĞ

İletişim Danışmanı

Tel.0232 445 32 30

EK-1


…/…/2013

İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne,
Odanızca satın alınacak olan İzmir Ticaret Odası Medya Takip Hizmeti Alımı işi için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri ……..adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :Kaşe ve İmza:Yüklə 42,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə