Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?Yüklə 33,48 Kb.
tarix05.01.2022
ölçüsü33,48 Kb.
#71798

1-) Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A-) Durub-ı Emsali Osmaniye
B-) Şair Evlenmesi
C-) Müntahabat-ı Eşar
D-) Devr-i İstila
E-) Tercüme-i Manzume

2-) İlk düşünce olarak divan edebiyatını eleştirir. Bunu şiir ve inşa makalesinde açıkça söyler. Halk şiirini savunur ve bizim şiirimiz olduğunu söyler. Zamanla bu düşüncesi değişir ve Divan Edebiyatını övmeye başlar. Harabat önsözünde bunu açıkça söyler. Bu düşüncede onun hayatında çelişkili düşünceler olduğunu gösterir. Eski-yeni çatışması yaşadığı görülür.


Bu yazar kimdir?
A-) Ziya Paşa B-) Namık Kemal
C-) Şinasi D-) A. Mithat Efendi
E-) Şemseddin Sami

3-) I- Sanat sanat içindir.


II- Eserler halkı eğitmek amacıyla yazılmıştır.
III- Fransız edebiyatını örnek almışlardır.
IV- Makale, deneme, eleştirme ilk defa edebiyatımıza girmişlerdir.
V- Eserler teknik bakımdan çok iyidir.
Tanzimat I. dönem için hangisi yada hangileri yanlıştır?
A-) Yalnız I B-) II-V C-) I ile V
D-) III ile IV E-) Yalnız IV

4-) Şinasi Tanzimat I. dönem sanatçısıdır. Bir


çok ilklere imza atmıştır. İlk noktalama
işaretlerini o kullanmıştır. Roman yazmıştır.

I II


İlk özel gazete çıkarmıştır. Dilde sadeleşme

III


hareketine öncülük etmiştir. Sözlük yazmıştır.

IV V
Hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?


A-) I B-) II C-) III
D-) IV E-) V

5-) Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?


A-) Ziya Paşa-Defter-i Âmel
B-) A. Mithat Efendi- Dürdane Hanım
C-) Ali Suavi- Hive Hanlığı
D-) Namık Kemal- Engisizyon Tarihi
E-) Ahmet Vefik Paşa-Lehçe-i Osmani
6-) Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiş birçok gazete vardır. Aşağıdaki gazeteler ve baş yazarları verilmiş olanlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A-) Muhbir-Ali Suavi
B-) İbret-N.Kemal
C-) Vakit-Kemal Paşazade Said
D-) Hürriyet-İbrahim Şinasi
E-) Sabah-Şemseddin Sami

7-) Tanzimat edebiyatında yenileştiren ilk tür aşağıdakilerden hangisidir?


A-) Nesir
B-) Şiir
C-) Tiyatro
D-) Roman-Gazel
E-) Hikaye-Kaside

8-) Yeni şiirin ilk temaları onda “medeniyet, hak, hukuk, adalet, kanun, devlet ve milletin karşılıklı görevleri” olarak görülür. Şiirlerinde sade dilden yana olan ve konuşma diline yakın bir dil kullanma çabası görülmektedir. Fransızcadan manzum olarak yaptığı bazı şiir tercümelerini “Tercüme-i Manzume” adı ile bastırdı.


Bu sanatçı kimdir?
A-) Muallim Naci
B-) R.M.Ekrem
C-) Namık Kemal
D-) İbrahim Şinasi
E-) Ziya Paşa

9-) Tanzimat şiirinin Divan Şiirine en çok bağlı kaldığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?


A-) Söyleyiş özelliği
B-) Yabancı dil kullanımı
C-) Teknik unsurlar
D-) Sanatkarane kullanımdır
E-) Manzumları kullanmak

10-) Şinasi’nin Türk şiiri üzerinde ki yenileşme çabasını Fransızcadan ilk dönüşü ile başladığı bilinir.


Bunu aşağıdakilerin hangisiyle anlıyoruz?
A-) 1849’da Reşit Paşa’ya yazdığı kaside ile

1856-1857-1858 aynı kişiye yazdığı üç

kasidesinden
B-) Çıkardığı özel gazete
C-) Noktalama işaretlerini kullanmasında
D-) Yazmış olduğu gazellerinde
E-) Kasidesinde Nef’i tarzını taklit etmesinden

11-) I- Şinasi ilk makale olan Tercüme-i Manzumeyi yazmıştır.


II- 1860’da Agah Efendi ile ilk özel Türk gazetesini çıkardı.
III- Şiirlerini Müntehabatı-eşar adlı kitapta topladı. (1962)
IV- Derlediği atasözlerini Durub-ı Emsal-i Osmaniye adı altında bastırdı.
V- Tek gayesi ölümünden kısa süre önce hazırladığı Türkçe Deyimler sözlüğünü küçük matbaasında yayımlamaktı.
Hangisinde Şinasi ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A-) I B-) II C-) III D-) IV E-) V


12-) İbrahim Şinasi’nin “Kaside” de yaptığı yenilik aşağıdakilerden hangisidir?


A-) Konusunu genişletmiştir
B-) Kaside de övülen kişinin adını değiştirip başkasının adının konulması
C-) Daha ağır dil kullanması
D-) Beyit sayısını artırması
E-) Serbest kafiye kullanması

13-) Şinasi şiire yeni şekiller getirmeye çalışmıştı.


I-Bunu ilk olarak Düşünceler-Anılar parçasında görmekteyiz.
II- Lamartine’den çevrilen bu manzumede kafiyelerin düzeni ve söyleyişi tamamen yenilendi.
III- Bu kafiyeleşme Doğu Edebiyatında “mesnevi kafiyesi” olarak bilinir. Yani düz kafiye olur.
IV- Ayrıca münacat, ilahi , arzı muhabbet adlı şiirleri vardır.
V- Bu şiirlerinde divan edebiyatında olduğu gibi gazel, kaside gibi genel adlarla anıldı.
Hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A-) I B-) II C-) III D-) IV E-) V

14-) Aşağıda Şinasi’nin bazı eserleri verilmiştir. Bunların tür eser eşleşmesi hangisinde yanlış olarak verilmiştir?


Eser Tür
A-) Şair evlenmesi Tiyatro
B-) Durub-ı Em. Osmani Atasözleri
C-) Müntehabat-ı Eşar Roman
D-) Tercume-i Manzume Şiir
E-) Mutehabatı Teşfiri efkar Düzyazı

15-)


I-Şair Evlenmesi batılı anlamdaki ilk tiyatro eseridir.
II- Bu eser doğu ile batı arasında bir köprü niteliğindedir.
III- Görmeden evliliği anlatan komedi tarzında yazılmış tiyatrodur.
IV- Şair Hikmet Bey, Kumru hanım ile aracılar sayesinde evlenmiştir.
V- Evlendikten sonra karşısında Kumru hanım değil onun çirkin ve yaşlı ablası Sakine olduğunu görür. Olaylar bundan sonra başlar. Ve görücü usulü evlenmenin sakıncaları anlatılır.
Hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A-V B-) IV C-) III D-) II E-) I
Kataloq: FileUpload -> bs681288 -> File
File -> 2012 lys edebiyat sorulari
File -> 1. Aşağıdakilerin hangisinde anlatılanlar ayraç içinde verilenlerleuyuşmamaktadır?
File -> Ömer nasuhi Bİlmen anadolu imam hatip lisesi 2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili türk edebiyati dönem yazili sinavi adı ve Soyadı: No: b grubu
File -> Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
File -> 1. Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern ögelerle sahneye konuşu olarak nitelendirebilecek eserlerin başında Brecht’in etkisiyle yazılan olan
File -> Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1-Beyitlerle yazılanlar
File -> 1 Gazavatname tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
File -> Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur ?
File -> Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

Yüklə 33,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə