Astronomi ve uzay biLİmleri (mf-1) Mesleki TanımYüklə 2 Mb.
səhifə10/21
tarix25.01.2019
ölçüsü2 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

HEMŞİRE

Mesleki Tanım

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının

bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan,

uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. (meslektanitimlari.com)Görevler

 • Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek

sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen

ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular,

değerlendirir ve denetler.


 • Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu

sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

 • Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında

yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar

ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi

istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri

alır. (İŞKUR)Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

  • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

  • Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

  • Sorumluluk duygusu yüksek,

  • Çabuk ve doğru karar verebilen,

  • Tedbirli, tertipli,

  • Şefkatli, sevecen olması gerekir. (meslektanitimlari.com)

Çalışma Ortamı ve Koşulları

 Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim gören hemşireler, sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar. Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı yüksekokul mezunu olup bunların ülke genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan ihtiyaç, olduğundan daha fazla hissedilmektedir.(derszamani.net)Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere

bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokullarının “Hemşirelik” programında ve

“Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında

verilmektedir.(işkur)

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara

girebilmek için,


 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)

“ Hemşire ” lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, yüksekokul için

“Hemşire” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak

gerekmektedir.


 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda

 • “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 • Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;

 • İlköğretim okulu 8’inci sınıfta öğrenim görüyor olmak,

 • Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Puanının(OYP) 196 ve üzeri olması,

 • ÖSYM tarafından yapılan YükseköğretimeGeçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavı(LYS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikleyerleştirilmektedirler.(işkur)

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince;  • Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,

  • İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,

  • İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,

  • Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,

  • Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,

  • Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,

  • İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,

  • Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,

  • Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,

  • Doğum ve aile planlamasını,

  • Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,

  • Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.(meslektanitimlari.com)

Eğitim Sonunda Alınan Belge - Diploma ve Ünvan

 • Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi

diploması ve “Hemşire” unvanı verilir.

 • Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık

Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.(sorubak.com)

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

 • Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal

Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda,

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler,

 • özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde

 • görev yaparlar.

 • Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında

en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

 • Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini

 • artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının

artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının

çalışma alanını genişletmiştir.(işkur)Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun

sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel

kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları

halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlıkmeslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme vebelirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde

hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.(işkur)Meslekte ilerleme

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.


Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Yüksek lisans (mastır) yapanlar uzman hemşire olarak görev yapabilirler.(sorubak.com)

Benzer Meslekler

 • Sağlık Memuru

 • Ebelik

2013-2014 Hemşirelik Taban- Tavan Puanları
Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

Koç Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

30

413,78213

451,42367

Şifa Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

10

409,80279

417,14885

Turgut Özal Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

8

403,32770

436,18959

Şifa Üniversitesi

Hemsirelik (%75 Burslu)

MF-3

5

403,07722

406,89666

Mevlana Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

7

399,38407

442,86248

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hemsirelik (Ingilizce) (Tam Burslu)

YGS-2

5

390,33303

406,88639

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

5

388,36172

396,35721

İstanbul Bilim Üniversitesi

FlorenceNightingale Hastanesi Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)

YGS-2

15

386,46698

425,73121

Dicle Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

377,15713

442,57957

Okan Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

5

373,69885

385,74830

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

129

372,58069

434,56031

İzmir Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

6

372,31532

415,86860

Hacettepe Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

282

372,18652

431,79803

Acıbadem Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

5

368,46408

385,30943

İstanbul Medipol Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

10

367,01942

391,33638

Gediz Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

6

366,76226

394,28840

Haliç Üniversitesi

Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)

YGS-2

12

365,93602

430,33576

Çukurova Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

216

365,28201

437,68201

Ufuk Üniversitesi

Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)

YGS-2

4

363,72894

374,63633

Uludağ Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

159

363,63339

432,61739

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

10

361,90672

393,03676

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

7

361,60165

413,53221

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

108

361,13434

430,97034

İstanbul Arel Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

YGS-2

7

360,08525

374,78661

Maltepe Üniversitesi

Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)

YGS-2

15

357,18249

386,28006

Ankara Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

205

356,08414

434,99773

Kocaeli Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

123

354,01784

426,83874

Mersin Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

231

349,66285

418,92867

Yeditepe Üniversitesi

Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-3

5

348,50474

386,48943

İnönü Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

205

348,18517

432,53007

Mardin Artuklu Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

62

346,68880

402,28557

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

77

343,31393

445,89868

Bahçeşehir Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

6

342,74794

402,62309

Çukurova Üniversitesi

Hemsirelik (IÖ)

YGS-2

103

341,96020

388,13200

Zirve Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

8

341,19939

388,96083

Gazi Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

308

340,84670

414,21983

Amasya Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

41

340,11745

423,13238

Başkent Üniversitesi

Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu)

MF-3

5

338,83561

374,93542

Mustafa Kemal Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

338,55178

437,50612

Adıyaman Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

103

338,54595

420,56121

Turgut Özal Üniversitesi

Hemsirelik (%25 Burslu)

YGS-2

20

336,61602

400,79691

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

123

336,42435

450,38336

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

205

336,40324

474,09287

Harran Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

123

336,27866

417,70133

Marmara Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

308

335,86115

406,52820

Pamukkale Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

205

335,85682

445,98364

Fırat Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

134

335,09217

445,73674

Balıkesir Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

205

334,75429

430,30300

Selçuk Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

98

334,64725

391,26365

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

134

333,05972

412,19514

Sakarya Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

205

330,94663

413,24514

İstanbul Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

359

330,44998

423,38573

Ege Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

410

330,39442

424,04749

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

123

330,08736

364,18738

Mevlana Üniversitesi

Hemsirelik (%50 Burslu)

YGS-2

33

329,34700

385,90987

Ordu Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

328,91877

398,45349

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu)

MF-3

4

328,45984

375,03575

İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

4

327,67680

350,30270

Siirt Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

113

327,30331

415,08092

Niğde Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

98

327,04057

403,10339

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

82

326,23266

415,11316

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

5

326,12069

347,02283

Selçuk Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

205

326,10816

415,91775

Üsküdar Üniversitesi

Hemsirelik (Tam Burslu)

MF-3

10

326,08934

351,73942

Balıkesir Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

88

325,45103

386,14491

Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

52

325,37355

364,96277

İzmir Üniversitesi

Hemsirelik (%50 Burslu)

YGS-2

10

325,17999

348,86201

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hemsirelik (%50 Burslu)

YGS-2

5

323,31934

361,73518

Ahi Evran Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

108

323,12814

419,85330

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

41

322,48688

429,57334

Nevşehir Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

322,43335

387,51520

Muş Alparslan Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

62

322,31483

393,93950

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

321,77777

411,11840

İnönü Üniversitesi

Hemsirelik (IÖ)

YGS-2

129

320,66370

360,50659

Karabük Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

67

320,46132

391,00247

Aksaray Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

103

320,37096

387,98000

Adnan Menderes Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

282

319,80029

397,90256

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

82

319,73356

398,09154

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

319,72548

404,55155

Celal Bayar Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

231

319,43459

442,23654

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

359

318,80272

386,59058

Dumlupınar Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

149

317,99856

452,95325

Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

316,77557

400,72825

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)

Hemsirelik Yüksekokulu

MF-3

135

316,41281

438,70852

Tunceli Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

41

316,23759

347,48491

Kırklareli Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

77

315,33923

382,78556

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

139

315,25546

383,81509

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

282

314,88048

417,16932

Namık Kemal Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

108

313,85886

446,08421

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

Hemsirelik (%50 Burslu)

MF-3

10

313,84509

337,59543

Erciyes Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

257

313,43950

402,68744

Gaziantep Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

231

313,20206

427,72884

Kastamonu Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

93

313,10732

389,24551

Uşak Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

103

312,86814

409,72298

Hitit Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

88

312,86703

362,56511

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

82

312,73440

348,11868

Bozok Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

88

312,70154

379,47206

İstanbul Arel Üniversitesi

Hemsirelik (%50 Burslu)

YGS-2

5

312,54718

331,67241

Akdeniz Üniversitesi

Hemsirelik

MF-3

257

312,52158

400,13363

Erzincan Üniversitesi

Hemsirelik

YGS-2

123

312,39588

380,95962Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə