Astronomi ve uzay biLİmleri (mf-1) Mesleki Tanım


HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİYüklə 2 Mb.
səhifə11/21
tarix25.01.2019
ölçüsü2 Mb.
#101907
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Mesleki Tanım
Ülkemizin su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak hizmet verecek mühendislerin yetiştirilmesi ve bu alanda araştırmalar ve projeler üretilmesine yönelik olarak yapılandırılmıştır. Bu işi yapan kişilere de Hidrojeoloji Mühendisi unvanı verilmektedir. (Hacettepe Üniversitesi)
Bu mesleğe yönelmek isteyen bireyler fen bilimlerine karşı alakalı ve araştırmacı, sabırlı ve meraklı kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir.
Görevler


 • Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler,

 • Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını

belirler,

 • Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden

temizlenmesi için çalışmalar yapar,

 • Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin eder ve

ekonomik tüketim için plan yapar. (Hacettepe Üniversitesi)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Hidrojeoloji Mühendisi olmak isteyenlerin;

 • Üst düzey genel yeteneğe;

 • Araştırmacı bir özelliğe;

 • Meraklı ve sabırlı,

 • Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine ilgili ve başarılı olması gerekir.Çalışma Ortamı Ve Koşulları:
Hidrojeoloji Mühendisi büro, arazi ve laboratuar ortamında çalışır. Çalışırken laborant, çevre mühendisi, teknisyen, jeoloji mühendisi ve diğer çalışanlarla etkileşim halindedir.
Meslek Eğitimi
Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü Mühendislik Fakültelerinde sadece Hacettepe Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesinde bulunmaktadır.
Meslek Eğitimine Giriş Koşulları


 • Lise ve dengi okuldan mezun olmak,

 • Lüksek öğretime geçiş sınavı (YGS) ve lisans yerleştirme sınavından (LYS) başarılı olması gerekmektedir.

 • Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünü kazanmak için yeterli MF-4 puanını almak zorundadır.

 • ÖSYM’nin yayınladığı tercih formunda bu bölümle ilgili en az bir program seçmelidir.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği
Eğitimin süresi 4 yıldır. 4 yıllık eğitim döneminde öğrenciler;

Fiziksel Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Taşınım Süreçleri, Kayaç Mekaniği, Saha Jeolojisi, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Yer altı Suyu, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Türkiye Hidrojeolojisi, Hidrojeolojik Modeller gibi dersler alırlar.( TÜRKİYE İŞKUR,2013)Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Ve Unvan
Eğitimi başarıyla bitirenler Hidrojeoloji Mühendisliği diplomasını alırlar ve Hidrojeoloji Mühendisi unvanını alırlar.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Hidrojeoloji Mühendisleri; Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü Ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtmayla ilgili özel kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca jeoloji işlerinde ve zemin etüdü gibi çalışmalarda bulunabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç:
Eğitim Süresince:
Yükseköğretim sırasında öğrenciler özel kamu-kuruluşlardan ve ya KYK tarafından uygun şartlar sağlandığında karşılıklı ya da karşılıksız para yardımı(burs) ya da barınma yardımı alabilir.
Eğitim Sonrasında:
Eğitim sonunda kamu kurumlarında göreve başlanıldığında mühendis kadrosuyla teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadır. Bu ücret bugün yaklaşık olarak asgari ücretin 2,5 katıdır. Ya da bu bölüm mezunları özel sektörde istihdam edebilirler.

Meslekte İlerleme:


 • Kamu kurumlarında görev yapanların bağlı oldukları kurum bünyesindeki yönetim kadrolarına yükselebilmektedirler.
 • Ayrıca lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak araştırma görevlisi olarak işe başlayabilirler ve akademisyen olabilirler.


Benzer Meslekler:


 • Jeoloji Mühendisliği,

 • İnşaat Mühendisliği,

 • Çevre Mühendisliği.

2013 YILI HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI TABAN VE TAVAN PUANLARI (ÖSYM):

Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

Hacettepe Üniversitesi

Hidrojeoloji Mühendisliği

MF-4

47

252,51972

327,83381

Aksaray Üniversitesi

Hidrojeoloji Mühendisliği

MF-4

47

205,32740

230,56412

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Mesleki Tanım

İnşaat mühendisliği, malzeme  ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan proje yapım ve denetlenmesiyle ilgilenen mühendislik  dalıdır.

Görevler

Yapının plan ve projesinin uygunluğunu denetler.

Mühendislik hesapları yapar,yapılacak olan yapının projesini yaparak gerekli malzeme ve maliyet hesabı çıkarır.

Projede ihalesini yapar,ihale dosyasını hazırlar.

İnşaatın taslak projesini hazırlar.

Şantiye alanını düzenleyerek gerekli iş güvenliğini sağlar

Projenin her türlü çıkacak sorunlara göre proje üstünde değişiklikler de yapar.

İnşaatta çalışan kişilerin tüm sosyal haklarını korur.

İnşaattaki sorumlu uzman kişidir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sayısal ve analitik düşünme yeteneği olan ,bilgileri analiz etme ve yorumlama kabiliyeti gelişmiş,problem çözme yeteneği olan ve ekip çalışmasında başarılı ve liderlik kabiliyeti gelişmiş bireyler olmalıdır.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Genellikle ofis ortamlarında,büroda bilgisayar başında çalışmaktadırlar. Ancak yapıyı denetlemek ve çıkacak sorunları çözmek için şantiyede de uzun zamanlarını harcamaktadır.İş saatleri düzenli olsada projelerde bazen uzun çalışma saatleri ve hafta sonu çalışmaları da olabilir.İş seyahati olarak sıklıklas seyahat eder yurt dışı seyahatleri de olmaktadır.Meslek Eğitimi

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İnşaat fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “İstatistik”lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İnşaat Mühendisliği ”,lisans programı ile ilgili bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Ancak bir yıl yabancı dil hazırlık ile 5 yıl olmaktadır.İnşaat Mühendisliği Ana Dalı ders programında, Fizik, Genel Kimya, Lineer Cebir, Ekonomi, Analiz, Türevsel Denklemler, Mukavemet, Matris Kuramı, Mekanik, Statik, Dinamik, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemeleri, Olasılık ve İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Yer Bilimleri, Çelik Yapılar, Yapısal Analiz, Hidrolik Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Betonarme, Çevre Mühendisliği, Temel Mühendisliği, Ulaşım Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi, Su Kaynakları gibi temel ve meslek dersler yer almaktadır.Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

İnşaat Mühendisleri kamu daDevlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH), Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryolları (TCDD), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) vb. gibi pek çok kamu kuruluşunda ya da belediyeler ve onların yan kuruluşlarında, mühendis kadrosuyla uzman olarak görev yapmaktadır.

Özel sektörde de isterlerse kendi işlerini yapabiliriler.

Eğitim Süresince :

Öğrenciler bu alanı ilk 5 tercihinde yazıp da kazanırlarsa ve belli koşulları sağlarlarsa MEB’ce burs alabilirler.

Öğrenim sırasında Kredi ve Yurtlar Kuraumunun burs ve barınma imkanlarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrasında

Eğitimin tamamlanmasından sonra şayet kamuda istihdamı seçerse teknik hizmetler sınıfında 657 sayılı D.M. kanununa göre 8. Derecenin 1.kademesinden maaş alırlar.

Özel sektörde de daha müteahhatlik olarak yüksek maaşla çalışmabilirler.

Eğitim Sonunda Alınan Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İnşaat Mühendisliği” lisans diploması ve “İnşaat Mühendisi " unvanı verilir.Meslek İlerleme

Meslekte uzmanlaşma imkanı oldukça fazladır. Halen çeşitli üniversiteler bünyesinde; • Yapı Malzemesi,

 • Yapı İşletmesi,

 • Deprem Mühendisliği,

 • Geoteknik (Yer bilimleri),

 • Ulaştırma ve Tatbiki Yapı Analizi,

 • Mekanik ve Boyutlandırma,

 • Hidrolik,

 • Su Yapıları (Barajlar, bentler, dalga kıran),

 • Yol, Demiryolu gibi alanlarda kendilerini geliştirebilirler.

Benzer Meslekler:

Mimar,


Jeofizik Mühendisi,

Çevre Mühendisi.İnşaat Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı ÖSYM Üniversite Bazlı Taban ve Tavan Puanları Tablosu

Boğaziçi Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

62

486,42431

508,22822

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

47

456,21968

483,80909

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

185

450,99063

517,28433

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Insaat Mühendisligi

MF-4

200

442,42607

477,79280

Yıldız Teknik Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

41

433,12420

442,86162

Özyeğin Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

7

427,71938

442,16484

Yıldız Teknik Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

139

427,29368

444,33543

Abdullah Gül Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

21

419,67428

439,40326

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

6

414,63001

424,07931

Özyeğin Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu)

MF-4

7

412,51891

425,95845

Fatih Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

5

411,00085

425,50542

Yeditepe Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

10

409,72073

426,29049

İstanbul Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

77

406,72965

427,21882

Fatih Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

5

405,31941

418,12813

Ege Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

62

404,08095

439,65406

Gazi Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

103

402,73566

438,39765

Turgut Özal Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

6

397,56835

412,07592

İstanbul Kültür Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

9

397,14662

404,76132

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

47

396,59145

418,90557

İstanbul Kültür Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

7

393,86580

401,99596

Dokuz Eylül Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

103

392,54638

421,31310

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

5

391,83595

402,11829

Anadolu Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce)

MF-4

62

390,44991

413,74947

Uluslararası Antalya Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

6

389,54623

398,01252

Gediz Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

8

389,14509

397,24601

Uludağ Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

36

388,32925

402,84465

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)

MF-4

35

387,11729

435,39340

Okan Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

4

386,05580

393,40720

Beykent Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

8

385,70343

389,75593

Melikşah Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

6

382,25812

408,56924

Kocaeli Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

82

382,19202

452,66295

Maltepe Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

6

380,86673

393,40789

Atılım Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

7

380,77890

398,45023

Çankaya Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

10

380,32768

408,90840

Zirve Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

10

379,83520

405,22877

Işık Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

8

379,04394

391,48286

Maltepe Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-4

4

378,54126

382,42349

İstanbul Aydın Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

7

378,25982

390,11640

Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

10

378,14338

400,75169

Bursa Orhangazi Üniversitesi

Insaat Mühendisligi (Tam Burslu)

MF-4

5

376,85800

399,32942

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Insaat Mühendisligi

MF-4

103

376,77263

395,70781


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə