Atenţie În titlul Monitorului Oficial al Republicii Federale I nr. 114/1997 există următoarea notă de subsol: acest anunţ înlocuieşte anunţul Monitorului oficial al Republicii Federale I nr. 106/1997. Titlu completYüklə 191,21 Kb.
səhifə3/3
tarix01.11.2017
ölçüsü191,21 Kb.
#26169
1   2   3Articol IV

Intrarea în vigoare -

Dispoziţii finale şi tranzitorii

(Observaţie: referitor la §§ 2, 17a, 18, 28 şi 46, Monitorul Oficial Nr. 560/1985)


(1) Art. I şi III din prezenta lege federală intră în vigoare la 1 ianuarie 1995,Art. II intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1994.

(2) Art. I şi III vor fi aplicate în procedurile care au fost introduse după 31 decembrie 1994.

(3) Dacă la data de 1 ianuarie 1995 este pe rol deja un proces de faliment, se vor aplica următoarele:

1. De la această dată pot fi depuse cereri de acceptare a unui plan de plată şi de introducere a unei proceduri de taxe compensatorii/absorbţie

§§ 199 până la 216 KO/Ordonanţa privind costurile

2. Dacă debitorul comun depune de la data de 1 ianuarie 1995 cererea de încheiere a contractului forţat, se vor aplica §§ 141, 154 şi 156

KO în versiunea articolului I.

(4) Cererea de faliment a unei persoane fizice nu este admisă tocmai datorită faptului că înainte de intrarea în vigoare a acestei legi federale a fost anulat un faliment sau a fost respinsă cererea de faliment din cauza unui patrimoniu suficient pentru acoperirea costurilor procesului de faliment.


§ 142 Z 1 KO nu se va plica.Articolul VIII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

(Observaţie.: la § 17, Monitorul Oficial. Nr. 560/1985)
(1) Art. I cifra 7, 8, 9, 22 până la 26, 77, 79 şi 80 (§§ 31, 39, 42, 79

Până la 86a, 370, 379 şi 381 EO), Art. IV şi VI întră în vigoare de la data 1 octombrie 1995. Acestea se vor aplica la cererile care au fost depuse în instanţă după 30 septembrie 1995.

(2) până la (7) (Observaţie: alineatele 2 până la 7 se referă la alte prevederi legale)

(8) Se va aplica Art. IV lit. a (§ 17 alin. 2 cifra 6 RPflG) dacă reclamaţia a fost depusă la instanţă după 30 iunie 1996.

Atenţie

În titlul Monitorului Oficial al Republicii Federale I nr. 114/1997 există următoarea notă de subsol: acest anunţ înlocuieşte anunţul Monitorului Oficial al Republicii Federale I nr. 106/1997.


Articol XII

Intrare în vigoare. Dispoziţii tranzitorii

(Observaţie.: la § 17a, Monitorul Oficial. Nr. 560/1985)
(1) (Observaţie.: Prevedere legată de intrarea în vigoare)

(2) (Observaţie.: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul Oficial I Nr. 114/1997)

(3) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(4) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul Oficial I Nr.114/1997)

(5) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(6) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(7) Art. IV (RpflG)se va aplica la procesul deschis după 30 septembrie 1997

(8) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(9) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(10) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(11)(Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(12) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)

(13) (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.114/1997)
Articol XXXI

Măsuri administrative

(Observaţie: la §§ 11, 18 şi 19, Monitorul Oficial Nr. 560/1985)
Ţinând seama de această lege federală pot fi emise deja din ziua următoare publicării ordonanţe, precum şi pot fi luate diferite măsuri organizatorice şi personale.

Ordonanţele vor intra în vigoare cel devreme la data de 1 ianuarie 2005.


Articol XXXII

Intrarea în vigoare, anularea unei legi, dispoziţii tranzitorii

(Observaţie: referitor la §§ 19 şi 22 RpflG, Monitorul Oficial Nr. 560/1985)
1. (Observaţie: Dispoziţii privind intrarea în vigoare

2. (Observaţie: Dispoziţie privind abrogarea

3. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul Oficial I Nr.140/1997)

4. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul Oficial I Nr.140/1997)

5. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul Oficial I Nr.140/1997)

6. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

7. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

8. Articolele VI cifra 1 până la 9 lit. a (§§ 7a, 27a, 28, 29, 32, 42 până la 44 şi 49 alin. 1 JN), 10 până la 12 (§§ 51, 52 şi 56 JN) şi 14 (§ 104

JN), VII cifra 1 şi 2 (§§ 27 şi 29 ZPO/cod de procedură civilă), 11 până la 18 (§§ 182, 230, 230a,

239, 240, 243, 260 şi 261 ZPO/cod de procedură civilă), 24 şi 25 (§§ 448 şi 451 ZPO/cod de procedură civilă), 29,

31 şi 32 (§§ 471, 475 şi 477 ZPO/cod de procedură civilă), 35 (§ 501 ZPO/cod de procedură civilă), 44 şi 45

(§§ 517 şi 518 ZPO/cod de procedură civilă) şi 49 (§ 550 ZPO/cod de procedură civilă), VIII cifra 1 până la 3 (§§ 38, 54b

şi 66 EO), XIII (§ 15b VersVG), XV cifra 1 (§ 2 GEG 1962), XVIII (§ 1

din legea federală privind dispoziţia privind costurile care trebuie suplinite unui minor reprezentat de autorităţile administrative districtuale în procesul juridic), XXIII (§ 14 KSchG), XXVI

cifra 1, 3 şi 4 (§§ 9, 38 şi 44 ASGG – în măsura în care alin.1 al acesteia nu se referă la § 508 ZPO/cod de procedură civilă), XXVII cifra 2 (§ 32 UVG 1985) şi XXVIII

(§§ 19 şi 22 RpflG)se vor aplica în procedurile în care acţiunile sau cererile care se depun la instanţă se depun două 31 decembrie 1997.

9. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

10. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

11. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

12. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

13. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

14. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

15. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

16. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

17. (Observaţie: ÜR la alte articole din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

18. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

19. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)

20. (Observaţie: ÜR la un alt articol din suplimentul de lege colectiv, Monitorul oficial I Nr.140/1997)


(Observaţie: referitor la §§ 11, 18 şi 19, Monitorul Oficial. Nr. 560/1985)
Se va aplica § 13. (1) § 11 RPflG în versiunea acestei legi federale dacă data deciziei contestate este ulterioară datei de 31 decembrie 2004.

(2) Se va aplica § 18 RPflG în versiunea acestei legi federale în procedurile de stabilire a venitului impozabil şi a impozitului care au fost puse pe rol sau au putut fi puse pentru prima dată la instanţă sau la comisarul instanţei după data de 31 decembrie 2004.

(3) Se va aplica § 19 RPflG în versiunea acestei legi federale dacă cererea la care trebuie să se pronunţe decizia este depusă după 31 decembrie 2004.
Articol XXXIV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

(Observaţie: referitor la §§ 16 şi 17, Monitorul Oficial Nr. 560/1985)


  1. Această lege federală intră în vigoare la data de 1 martie. Se va aplica în procedura de executare silită în care cererea de executare silită a fost depusă la instanţă după data de 29 februarie 1992.

  2. Pentru prestaţiile care vor fi scadente la data intrării în vigoare a acestei legi federale sau mai târziu se vor aplica noile prevederi chiar dacă executarea silită a fost solicitată înainte de această dată.

La cererea creditorului respectiv, a garantului sau a debitorului terţ, instanţa de executare silită poate să modifice corespunzător aprobarea de executare silită.  1. Alin. 2 poate fi aplicat de asemenea şi la orice modificare prin ordonanţă conform § 292g EO.

(Observaţie: La expirarea termenului de până la 31.12.2003 se abrogă

vezi. Art. III cifra 4, Monitorul Oficial I Nr. 31/2003).

(4) (Observaţie: Alin. 4 până 10 se referă la ordonanţa de executare silită)

(11) (Observaţie: Alin. 11 şi 12 se referă la ordonanţa privind falimentul, ordonanţa privind plata/compensarea şi cod de procedură civilă)

(13) În măsura în care în alte legi federale şi ordonanţe se face trimitere la dispoziţiile care vor fi modificate sau anulate de această lege federală, trimiterea va avea conţinutul acestora din dispoziţiile respective al acestei legi federale.

(14) În măsura în care în această lege federală se face trimitere la dispoziţiile din alte legi federale, acestea se vor aplica în versiunea lor valabilă.

(15) Potrivit acestei legi federale pot fi emise Ordonanţe deja din ziua următoare publicării. Acestea vor intra în vigoare însă cel devreme odată cu intrarea în vigoare a acestei legi federale

(16) (Observaţie: Dispoziţia de abrogare privind ordonanţa de executare silită)

Articol 96

Intrarea în vigoare, Dispoziţii tranzitive

(Observaţie: referitor la §§ 17a, 18 şi 22, Monitorul oficial Nr. 560/1985)
1. Dispoziţiile acestui capitol intră în vigoare – în măsura în care în continuare nu s-a stabilit altceva – la data de 1 ianuarie 2002.

2. - 12. (Observaţie.: se referă la alte prevederi legale)

13. Art. 49 cifra 1 şi 2 (§§ 54b alin. 1 cifra 2, 54g EO), 59

(Norma privind jurisdicţia), 77 Z 2, 3 şi 5 (§§ 17a alin. 2 cifra 1, 18 alin. 2

cifra 1 lit. a, 22 alin. 2 cifra 1 lit. b şi cifra 2 lit. a RPflG), precum şi 94 cifra 1,

2, 9 şi 11 (§§ 27 alin. 1 şi alin. 3, 29 alin. 1, 448 alin. 1, 451

alin. 1 ZPO/cod de procedură civilă) vor fi aplicate în procedurile în care acţiunea sau cererea care urmează să fie depusă pentru procedură se depune la instanţă după 31 decembrie 2001.

14. - 30. (Observ.: se referă la alte prevederi legale)
Yüklə 191,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə