Atölye staj defteriYüklə 484 Kb.
səhifə1/4
tarix09.02.2018
ölçüsü484 Kb.
#42504
  1   2   3   4
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ATÖLYE STAJ DEFTERİ


ATÖLYE STAJI 1: TASARIM VE İMALAT
ATÖLYE STAJI 2: KONTROL VE OTOMASYON
ATÖLYE STAJI 3: MEKANİK VE/VEYA ENERJİ SİSTEMLERİNİN BAKIMI ONARIMI


Ad-Soyad:
Okul No:


 1. Amaç ve Kapsam


Amaç

 • Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23’ üncü maddesi gereğince Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği  Bölümü öğrencilerinin atölye staj uygulama esaslarını, STCW 2010 Madde 9, B Bendi “f” fıkrası kapsamında “atölye staj yeterliliğini” düzenlemektir. Bunun yanında;

 • STCW sözleşmesi A-III/1 ve A-III/2 uyarınca standart yeteneklerin başarıya ulaşılabilmesi için pratik temelin kurulması,

 • STCW sözleşmesi Bölüm VII, Kısım A-VII/1(Alternatif Belgelerin Verilmesi) ve Kısım A-VII/2(Gemiadamlarının Belgelendirilmesi) uyarınca standart yeteneklerin başarıya ulaşılabilmesi için pratik temelin kurulması amaçlanmaktadır.


Staj Çalışmalarının Zorunluluğu

Her öğrenci mezun olabilmek için STCW 2010 hükümleri uyarınca, atölye stajını başarı ile tamamlamak zorundadır.


Staj Komisyonları

Öğrencilerinin stajları, Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.


Staj Yapan Öğrencilerin Sorumluluğu

Staj yapan her öğrenci staj yaptığı iş yerinde çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan öğrenci hakkında ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.
Staj Ön Koşulları

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Atölye stajlarına başlayabilmeleri için aşağıdaki önşartları yerine getirmeleri gerekmektedir: • Atölye-1 Stajı için; GMI1131 Atölye,

 • Atölye-2 Stajına için GMI2151 Gemi Elektroniği ve GMI2152 Gemi Elektriği,

 • Atölye-3 Stajına için GMI2811 Gemi Dizel Makineleri 1 ve GMI2162 Gemi Yardımcı Makineleri I derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak.

Staj Yapılacak İşyerinin Bulunması

Staj yeri bulma sorumluluğu öğrencilere aittir. Öğrenciler, staj yeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermek ve staj yeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemek suretiyle kendi buldukları iş yerlerinde staj yaparlar.


Staj yeri nitelik ve yeterlikleri

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Atölye stajı, bölümce onaylanmış staj defterlerine uygun olarak idarece onaylı iş yerlerinde yapılır.


Herbir staj için staj yapılacak işyerilerinin aşağıdaki minimum yeterlikleri sağlaması gerekmektedir.


 • Atölye-1 Stajı için; Staj yerinde en az bir Gemi Makineleri İşletme Mühendisi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, Makine Mühendisi veya Metalurji/Malzeme Mühendisi bulundurmak koşulu ile Talaşlı imalat yapan işletmelerde minimum ikişer adet torna ve freze tezgahlarının ve kaynak makinalarının bulunması aranır.Ancak, Kısım 2.3 Staj Türleri başlığı altında verilen Atölye Stajı-1 ile ilgili diğer alanların uygunluğuna Staj Komisyonu tarafından Staj Yeri Tanıtım Kartı bilgileri dikkate alınarak karar verilir.

 • Atölye-2 Stajı için; Staj yerinde en az bir Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektronik Haberleşme Mühendisi, Kontrol-Otomasyon Mühendisi veya Mekatronik Mühendisi bulundurmak koşulu aranır.

 • Atölye-3 Stajı için; Staj yerinde en az bir Gemi Makineleri İşletme Mühendisi, Uzakyol vardiya mühendisliği ehliyetine sahip Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi veya Makine Mühendisi bulundurmak koşulu ile Gemi makine ekipmanları bakım, onarım ve imalat sektöründe hizmet verme koşulu aranır. Enerji tesislerinde uzakyol vardiya mühendisliği ehliyeti şartı aranmaz.

Staj yerlerinin uygunluğuyla ilgili nihai karar staj komisyonunun değerlendirmesine göre belirlenir.
Staj İçin Gerekli Belgeler

Her öğrenci staj öncesinde; STAJ SİCİL formu, SGK formu, ve STAJ DEFTERİ'ni ilgili birimlerde onaylatmak zorundadır. Bunlardan birinin eksik olması halinde staj defteri incelenmeden staj red edilir. • Staj Defterlerinin ve Staj Sicil Formunun Onaylatılması

Staj Defterleri ve Staj Sicil Formu’ndaki ilgili yerlerin tümü, o işyerinde çalışan ve nitelikleri yukarıda belirtilen mühendisler tarafından; mühendisin adı-soyadı, mesleki ünvanı, ilgili Meslek Odası’ndaki sicil numarası veya diploma numarası (mezun olduğu üniversite ile birlikte) belirtilip imzalanarak onaylanmalı ve işyeri kaşesi ile mühürlenmelidir. Ayrıca, defterlerin tüm sayfalarında ve formda işyerinin mührü ve kontrol eden mühendisin parafı bulunmalıdır. Kişilere özel olarak hazırlanmış kaşeler, mühür olarak kabul edilmez. Staj Sicil Formu, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfın içerisinde, gizlilik prensibine bağlı olarak öğrenciye elden verilebileceği gibi posta ile de Bölüm Başkanlığı’na ulaştırılabilir.


 • Staj Defterlerinin ve Staj Sicil Formunun Teslimi

Staj Defterleri, staj teslim dilekçesi ve Staj Sicil Formu (kapalı bir zarf içinde öğrenciye teslim edilmişse) ile birlikte, öğrenci tarafından Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Her ne sebeple olursa olsun, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde teslim edilmeyen ve yetkili mühendisin imzası, oda sicil numarası veya diploma numarası olmayan defterler kesinlikle teslim alınmaz ve staj red edilmiş sayılır.

 • Staj Defterlerinin Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Staj bireysel bir çalışmadır. Staj defteri ise, bu bireysel çalışmaları anlatan teknik bir rapordur. Dolayısıyla, staj defterleri bir Gemi Makineleri İşletme Mühendisi adayına yakışır özenle, teknik bir dille, metin kısımlarının tümü tükenmez kalemle ve norm yazı ile bireysel olarak yazılmalıdır.

Aynı dönemde, aynı işyerinde ve birimlerde birlikte staj yapan öğrenciler aynı uygulamalara katılsa bile, staj defterlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Staj defteri yazılırken ortak çalışılmamalıdır.

Atölye staj defterlerinin hazırlanmasında uyulması gereken esaslar şunlardır:


  • Staj defterlerinde, öğrenci tarafından doldurulması için ayrılmış olan tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

  • Yapılacak stajlar 3 modül halinde birbirinden bağımsızdır. Staj defterleri her bir modül için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

  • Staj defterini yazmaya; iş yerinin tanıtılması, üretim faaliyetleri, yerleşimi, tesisleri ve iş güvenliği gibi genel bilgilerin verilmesi ile başlanmalıdır.

  • Stajın yapıldığı her birimin basit bir yerleşim planı çizilmelidir.

  • Staj defteri hangi staj konusu için doldurulacak ise, o konuya ait olan ve işyeri hakkında teorik bilgiler kısaca ve pratik bilgiler ise detaylı olarak verilmelidir. Ayrıca, verilen teorik bilgilerin hangi yayından alındığı referans verilerek belirtilmelidir. Pratik bilgilerin verildiği kısımlara ise, fotokopisi çekilmiş veya bilgisayar ortamında çizilmiş teknik resim konulmamalıdır.

  • Her bir staj konusu için, öğrencilerin bizzat veya izleyici olarak katıldığı incelenen uygulamaların defterde işlenmesi gereklidir.

  • İşyeri tarafından stajyer öğrenciler için matbu hazırlanmış, tanıtım amaçlı belgelerinin  incelenmesi faydalıdır. Ancak, söz konusu belgeler staj defterlerine kesinlikle birebir nakledilmemelidir. Defterlerde, öğrencinin kendi katılım ve gözlemlerini içeren; öğrencinin kendisine ait teknik ifadeler bulunmalıdır.

  • Stajının yurt dışında yapılması durumunda, staj defterlerinin yukarıda belirtilen genel esaslara uymak şartıyla; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisi ile yazılması zorunludur. Değerlendirme aşamasında, ilgili staj komisyonunun önerisi doğrultusunda ek bilgi istenmesi halinde bu bilgiler bir hafta içinde komisyona verilmelidir. 1. Tanım, Süreler ve Staj Türleri
  1. Tanım

Stajlar, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans eğitim ve öğretimine göre belirlenen esaslar çerçevesinde, alınan teorik ve uygulamalı bilgileri geliştirmek amacıyla özel ve kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.
  1. Staj Süreleri

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencilerinin yapacakları stajlarının toplam süresi 6 ay olup bu stajlar Atölye Stajı 1, Atölye Stajı 2 ve Atölye Stajı 3 olmak üzere üç ayrı alanda Kurumumuz tarafından protokol yapılan işletmelerde yapılır.


Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 57507 sayı ve 05.11.2014 tarihli uygulama talimatı 2. maddesine göre; Bakanlık adına işletme izni düzenlenmiş tersanelerde yapılacak atölye stajları, uygulama talimatının 1. maddesinde belirtilen altyapı yeterliliklerini sağlamak koşuluyla protokol aranmaksızın kabul edilecektir.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj süresini tamamlamaları durumunda; Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresi, staj defteri ve staj belgelerini inceleyerek  öğrenci stajı hakkında “Yeterli” veya “Yetersiz” olarak görüş bildirir. Süresi eksik bulunan veya Staj Komisyonu tarafından yetersiz olarak değerlendirilmiş stajlar için Staj Komisyonun belirleyeceği gün sayısı kadar ek staj yaptırılır veya tekrarlatılır.
Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 57507 sayı ve 05.11.2014 tarihli uygulama talimatı madde 8’e göre; Açık Deniz staj süresinin 6 ayı geçmesi durumunda en fazla 3 aya kadar olan süre Staj Komisyonu kararıyla uygun görülen Atölye staj ve/veya stajlarının yerine sayılabilir.
Stajların Ne Zaman Yapılacağı

Belirlenen ön koşulların sağlanması durumunda stajlar, akademik tatillerde yapılır.Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Ancak YTÜ Lisans Öğrenimi Staj Uygulamaları Yönergesi’nin mevcut hükümleri çervesinde haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler,öğretim ile birlikte staj yapabilirler.Bu belirlemelerde, Bitirme çalışmaları dikkate alınmayacaktır.Belirtilen hak ilgili yönergenin değişimine göre düzenlenir.

  1. Staj Türleri


Atölye Stajı-1:Tasarım ve İmalat

Atölye Stajı-1,Tasarım ve İmalat Stajı olup süresi 2 (iki) aydır. Öğrencilerin aşağıdaki maddelerde belirtilmiş olan alanlarda uygulama becerisi kazanmasını amaçlayan bir çalışmadır. Staj, aşağıda belirtilen ilk iki alan zorunlu olmak koşuluyla diğer alanlardan en az birisini kapsamalıdır. Zorunlu alanlarda yapılacak stajların her biri 15 iş gününden az olamaz. 1. Talaşlı imalat uygulamaları (Torna, freze, taşlama, honlama…vb)

 2. Talaşsız imalat uygulamaları (Kaynak, döküm, plastik şekil verme…vb)

 3. Malzeme muayene ve kontrol uygulamaları

 4. Yüzey modifikasyonu

 5. Isıl işlemler

 6. Tahribatlı ve tahribatsız kaynak muayene yöntemleri

 7. Termik kesme uygulamaları


Atölye Stajı-2:Kontrol ve Otomasyon

Atölye Stajı-2, Kontrol ve Otomasyon Stajı olup süresi 2 (iki) aydır. Öğrencilerin aşağıdaki maddelerde belirtilmiş olan alanlarda uygulama becerisi kazanmasını amaçlayan bir çalışmadır. Staj, aşağıda belirtilen ilk iki alan zorunlu olmak koşuluyla diğer alanlardan en az birisini kapsamalıdır. Diğer alanlardan herhangi birinde yapılan stajların süresi 15 iş gününden az olmamak koşuluyla zorunlu alanlarda yapılacak staj süreleri her bir alan için 15 iş gününden az olamaz.


 1. Hidrolik-Pnömatik sistemlerin bakım-onarımı, kontrol ve otomasyon uygulamaları

 2. Elektrik-Elektronik makine ve devrelerinin bakım-onarımı ve ölçüm sistemleri

 3. Elektrik-elektronik devre tasarımı ve imalatı

 4. Gemilerde kontrol ve otomasyon uygulamaları

 5. PLC uygulamaları

 6. Diagnostik uygulamaları


Atölye Stajı-3:Mekanik ve/veya Enerji Sistemlerin Bakımı-Onarımı

Atölye Stajı-3, Mekanik ve/veya Enerji Sistemleri stajı olup süresi 2 (iki) aydır. Öğrencilerin aşağıdaki maddelerde belirtilmiş olan alanlarda uygulama becerisi kazanmasını amaçlayan bir çalışmadır. Stajın aşağıdaki alanlardan en az iki alanda yapılması zorunludur.Seçilen alanlarda yapılacak stajların her biri 15 iş gününden az olamaz.

 1. Dizel motor ve türbin bakım-onarımı

 2. Kazan sistemlerinin bakım-onarımı

 3. Pompa ve kompresör bakım-onarımı

 4. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım-onarımı

 5. Bakım ve onarımda kullanılan takım ve avadanlıkların kullanım uygulamaları

 6. Ölçüm tekniği uygulamaları

 7. Motor performans ölçümleri

 8. Enerji santralleri 1. Staj Değerlendirmesi

Staj çalışmaları, Staj Komisyonu’nca, Staj Sicil Formu’nun ve Staj Defterleri’nin incelenmesi ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda öğrencinin staj çalışması için “kabul” “red” veya “düzeltme” şeklinde karar verilir. Sonuç, öğrencinin staj defterini tesliminden itibaren bir ay içerisinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na bildirilir ve  ilgili panolarda ilan edilir.

Öğrencilerin sunmuş olduğu staj defteri ve staj evrakları, stajların staj defterlerinde belirtilen programlara uygun olarak yapılıp yapılmadıkları ve süreleri Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde, öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir.

Staj defterleri yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen veya mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, Staj Komisyonu tarafından tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir. Bu durumda staj defterinin yeniden düzenlenmesi için öğrenciye 1 (bir) ay ek süre verilir.

Bölüm Staj Komisyonu, öğrencinin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini en geç defterlerinin teslim edildiği yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak sonuçlarını yazı ile Bölüm başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencilerin staj yerlerinde yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi tamamen iş yerine ait olup staj notu, staj yerinde verilecek not olarak kabul edilir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin atölye staj notu “Başarılı” yada “Başarısız” olarak değerlendirilir.Sonuçlar, öğrencinin başarı ortalamasını etkilemez.
 1. Staj Çalışmalarının Denetlenmesi

Öğrencilerin staj çalışmaları, gerektiğinde Staj Komisyonu üyeleri tarafından işyerlerinde incelenerek denetlenebilir. Belgelerin incelenmesi sırasında çalışmaları yetersiz görülen öğrencilerin stajları Bölüm Staj Komisyonu’nun kararı ile tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.


 1. Yönergede Bulunmayan Hususlarda Karar Yetkisi

Bu yönergede yer almayan hususlar YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi kapsamında Bölüm Staj Komisyonunun önerileri dikkate alınarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.


 1. BÖLÜM : FİRMA BİLGİLERİ

Bölümde; staj yapılan kuruluş hakkında bilgiler verilmelidir. (Firma bilgileri, çalışan sayıları ve personel dağılımı, organizasyon şeması, çalışma alanı, ürünleri, firmada gerçekleştirilen faaliyetler vb. diğer bilgiler)


(Bu bölümde yer alacak bilgilerde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.)
2. BÖLÜM: STAJ FAALİYETLERİ
2.1. Staj süresince gerçekleştirilen tüm faaliyetlere ilişkin genel bilgi
(Bu kısım en fazla 1 sayfadan ibaret olacak ve öğrencinin staj süresince ne gibi faaliyetlerde bulunduğu, firmanın hangi bölümlerinde ne amaçla çalıştığı vb. konularında genel bilgi verilecektir.)
Konu 2. Operasyon Düzeyinde Gemi Makinleri İşletme Mühendisliği

Bölüm 2.1 Atölyede gerçekleştirilen bakım ve tutum işlemleri için uygun araçların kullanımı


STCW Fonksiyonu

Operasyon Düzeyinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

STCW Yetkinliği


Atölyelerde gerçekleştirilen bakım ve tutum işlemleri için uygun araçların kullanımı

Bilgi, Anlama ve Beceri

 • Aletlerin yapımı ve bakımında kullanılan aletlerin özelliği ve kısıtları

 • Bakım ve tutum ile ilgili süreçlerin özelliği ve kısıtları

 • Sistem ve bileşenlerinin bakım ve tutumunda dikkate alınan özellik ve parametreler

 • Atölye ortamında emniyetli çalışma koşullarının uygulanması
Değerlendirme Metodu


 • Atölyedeki bileşenlerin bakımı ile ilgili önemli parametrelerin belirlenmesi

 • Malzeme seçiminin doğruluğu

 • Bakım, belirlenen toleranslara göre gerçekleştirilmektedir.

 • Malzemelerin doğru kullanımı


Yüklə 484 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə