Audituluiconformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobileYüklə 1,45 Mb.
səhifə20/20
tarix30.07.2018
ölçüsü1,45 Mb.
#64018
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

231 Ordinul nr.163 din 28.12.2017 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015.

232 Pct.76 şi pct.128 din Instrucţiunea cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor nr.94 din 19.07.2010.

233 Mun. Edineț – 79,7 mil.lei; mun. Soroca – 251,7 mil.lei.

234ÎM DPGLC din mun. Edineț și, respectiv, din mun. Soroca.

235 APL din: Edineț – 116 apartamente din 30 de blocuri; Soroca – 464 apartamente din 153 de blocuri.

236Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin HG nr.191 din 19.02.2002.

237Art.17 din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007 și art.14 alin.(1) din Legea nr.1324-XII din 10.03.1993.

238 Regulamentul DGAURF nr.3/23 din 02.04.2013.

239 Primul lot – nr. cad. 0100313818, suprafața de 0,845 ha, destinația lotului: „Pentru proiectarea și construirea unui bloc locativ cu obiective de menire social-culturală și comercială”; al doilea lot – nr.cad. 0100313819, suprafața de 0,155 ha, destinația lotului: „Pentru amenajarea căii de acces în comun”.

240 Pentru proiectarea și construcția unui bloc de locuințe cu obiective de menire social-culturală și comercială.

241 Cap.1.2.5 din Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. Chişinău, aprobat prin Hotărârea CCRM nr.35 din 28.06.2013.

242 269,8 m.p. x 460 euro/m.p. x 16,21 lei = 2011,8 mii lei.

243 Semnat de către viceprimarii mun.Chișinău.

244 În baza contractului de vânzare-cumpărare (transmitere în proprietate privată) nr. 5468 din 29.10.2013, încheiat cu PMC.

245 Dispoziția nr. 31-d din 23.01.2013 „Cu privire la executarea hotărârii instanței de judecată”; Dispoziția nr. 248-d din 22.04.2013 „Cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit”; Dispoziția nr. 429-d din 11.06.2013 „Cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit”.

246 Art.14 alin.(2) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

247 Art.77 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

248 Art.4 alin.(9) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997.

249 www.bani.md

250 87,7417 x 65 x 19873,34 x 1,8 x 0,9 = 183613782,99 lei (Suma este calculată în baza formulei prevăzute de Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin HG nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente”.

251 87,7417 ha x 100 x 8000 euro/ar x 20,5 = 1438,9 mil.lei (Prețul cu care au fost vândute prin procedura de licitație unele terenuri în sectorul Ciocana în a. 2013 este de circa 8,0 mii euro/ar).

252 87,7417 ha x 100 x 18000 euro/ar x 20,5 = 3237,6 mil.lei (Prețul mediu pentru un ar de teren pentru mun. Chișinău este preluat de echipa de audit din surse deschise: http://bani.md/cat-costa-un-ar-de-teren-in-chisinau/).

253 Terenurile cu nr.cad.: (i) 0100518507 (0,128 ha) și 0100518508 (0,0166 ha) – Contractul de arendă funciară nr. 5560/2010 din 27.12.2010; (ii) 0100423013 (1,7819 ha) și 0100423512 (0,0238 ha) – Contractul de arendă funciară nr. 5739/2011 din 01.06.2011; (iii) 0100209310 (0,0320 ha) – Contractul de arendă funciară nr. 3713/2003 din 14.05.2003.

254 Terenurile cu nr.cad. 0100114232 și 0100102283, cu suprafața de 0,1335 ha și de 0,1297 ha.

255 Terenurile cu nr.cad.: 0100212068 (0,0161 ha), Contractul de arendă funciară nr. 3917/2003 din 18.08.2003; 0100101367 (0,0852 ha), Contractul de arendă nr. 5785/2011 din 26.05.2011.

256 Art.4. alin.(4) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997.

257 Nr.cad. 0100510224; nr.cad. 0100104607; nr.cad. 0100506018; nr.cad. 0100202529 și altele.


258 De exemplu: SA „Moldovagaz” - deciza CMC nr.3/24 din 02.04.2013 pentru terenul cu nr.cad. 0100310438, de 1,16 ha, cu plata anuală de 44,5 mii lei (soldul datoriei la 01.01.2016 constituia 84,6 mii lei, la 01.01.2017 – 129,2 mii lei) și decizia CMC nr.3/24 din 02.04.2013 pentru terenul cu nr.cad. 0100310272, de 1,77 ha, cu plata anuală de 63,7 mii lei (soldul la 01.01.2016 - 121,1 mii lei, la 01.01.2017 – 184,7 mii lei); SA „Combinatul de prelucrare a lemnului „FAG” - decizia CMC nr.2/22 din 31.03.2011 și nr.3/24 din 02.04.2013 pentru terenul cu nr.cad. 0100120549, de 10,05 ha, cu plata anuală de 259,3 mii lei (soldul la 01.01.2016 - 1429,1 mii lei, la 01.01.2017 – 1759,0 mii lei); SA „Combinatul auto nr.4” – decizia CMC din 21.10.2010 și nr.3/24 din 02.04.2013 pentru terenul cu nr.cad. 0100119143, de 6,63 ha, cu plata anuală de 306,4 mii lei (soldul la 01.01.2016 - 1215,7 mii lei, la 01.01.2017 – 1905,0 mii lei) etc.

259 Decizia CMC nr.9/23 din 30.07.2010 „Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate municipală”.

260 Scrisoarea nr.01 din 17.09.2008 a APG nr.134.

261 Contractul de investiție nr.1P din 03.09.2009, încheiat între APG nr.134 și Asociația obștească de tenis pentru tineret și sport „Topspin Club”, în calitate de investitor; Contractul de colaborare nr.1P din 20.10.2009, încheiat între APG nr.134 și Asociația obștească de tenis pentru tineret și sport „Topspin Club” și „Topspin Club” SRL, în calitate de investitor; Contractul încheiat cu persoanele fizice nu a fost prezentat auditului, fiind prezentat doar extrasul din Procesul-verbal nr.11 din 05.09.2014 al Adunării generale a membrilor APG nr.134.

262 Informația referitor la acest teren este expusă în Anexa nr.12 la prezentul Raport.

263http://tv8.md/2018/01/12/video-hai-la-chisinau-la-chisinau-taxatorul-umorist-care-in-spatele-zambetului-ascunde-o-poveste-trista/.

264 Art.47 alin.(1) „Dreptul la asistență și protecție socială” din Constituția Republicii Moldova.

265 Art.7 din Legea nr.828-XII din 25.12.1991.

266 Art.8 din Legea nr.828-XII din 25.12.1991.

267 Art.7 din Legea nr.121 din 04.05.2007 și pct.6 din HG nr.902 din 06.11.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice”.

268 Art.11 alin.(1) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998.

269 Art.11 alin.(2) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998.

270 Art.9 din Legea nr.828-XII din 25.12.1991.

271 Art.10 din Legea nr.828-XII din 25.12.1991

272 Art.132 din Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997.

273 Art.158 din Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997.

274 Decizia CMC nr.11/52 din 23.12.2014 „Despre delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectorul Botanica”.

275 Art.2, art.3 și art.5 din Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996.

276 Art. 14 alin.(2) lit d) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

277 Instrucțiunea provizorie referitor la construcțiile neautorizate, aprobată prin decizia CMC nr.13/31 din 10.05.2001 și modificată prin Decizia CMC nr.6/37 din 18.02.2004.

278 Semnat de primarul interimar, secretarul CMC și arhitectul-șef.

279 Regulamentul local de urbanism al oraşului Chişinău.

280 1. a exclude din subpunctul 1.1 (destinația lotului) sintagma „provizoriu, fără drept de privatizare”; 2. din compartimentul „Obligațiile părților” a exclude subpunctul 3.2.6, și anume „să elibereze, pe cont propriu, lotul de pământ arendat la indicația PMC”. În baza Deciziei CMC nr.2/24-4 din 02.2015, au fost efectuate modificări la Decizia CMC nr.6/50-8 din 03.10.2014: din pct.1 se exclude sintagma „provizoriu, fără drept de privatizare”; se exclude pct. 2.5.

281 Conform prevederilor cap.XXVIII din Codul civil.

282Legea nr.835-XIII din 17.05.1996, art.12 Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

283 Semnată de viceprimar, secretarul CMC și arhitectul-șef.

284 Nr.cad.: 1001011209 - 0,0662 ha; 1001011208 - 0,0922 ha; 1001011202 - 0,1027 ha; 1001011210 - 0,1534 ha; 1001011216 - 0,0789 ha; 1001011211 - 0,0541 ha și 1001011212 - 0,0526 ha.

285 Deciziile CMC nr.3/16-7; 3/16-6; 3/16-5; 3/16-4; 3/16-3 și 3/16-2 din 11.04.2017.

286 Calculul: 19873,34 x 65 x 0,6001ha x 0,9 x 1,2 = 837,2 mii lei.

287 RBI/suprafața (ha): nr.cad. 1001011209 - 0,0662 ha; 1001011208 - 0,0922 ha; 1001011202 - 0,1027 ha; 1001011210 - 0,1534 ha; 1001011216 - 0,0789 ha; 1001011211- 0,0541 ha și 1001011212 - 0,0526 ha.

288RBI: nr.cad. 0100313224.049; 0100313224.053; 0100313224.063.

289 Încheierea privind aplicarea măsurilor de asigurare în procedura de executare nr.003-12p/14 din 24.06.2015.

290 În baza Deciziei CMC nr.11/6-20 din 27.06.2008.

291 Semnat de viceprimar, secretarul CMC, arhitectul-șef.

292 Decizia CMC nr.22/40 din 25.12.2008: „zonele de servicii generale cuprind funcțiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenite din traficul greu, manipulare de obiecte grele etc., această zonă este incompatibilă cu cea de locuințe şi de vânzări en detail”.

293 Autorizația de construcție nr.61 din 11.02.2011, semnată de viceprimar, secretarul CMC, arhitectul-șef, inspectorul de stat în construcții.

294 Pct.26 din Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin HG nr.1451 din 24.12.2007: Trecerea terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta se efectuează prin hotărâre de Guvern sau decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în cazurile specificate în art.8 şi 9 ale Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991.

295 Contractul de activitate în comun nr.1 din 15.09.2010 și Contractul f/n din 11.05.2011.

296 Procesul-verbal nr.265 din 06.04.2011, semnat de către viceprimar (președinte al Comisiei de recepție), șeful DAC, (vicepreședinte al Comisiei de recepție), arhitectul-șef, pretorul sect. Râșcani, reprezentantul UCA.

297 Decizia CMC nr.6/30-10 din 02.10.2014 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Carierei, 5 cu Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova, dl I.N. și dna I.L.”.

298 Art.14 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

299 Cod fiscal 1013600005286.

300 prevăzută de Legea nr.835-XIII din 17.05.1996.

301 Antecontract din 02.12.2014, Contractul de societate civilă nr.201 din 20.01.2015, Acordul adițional f/n din 11.05.2016.

302 Prețul de vânzare a spațiilor din complexul locativ de pe str. Carierei nr.5 este stabilit de la 444 euro pentru un metru pătrat (https://topimobiliare.md/complex-rezidential-nou-circului/; http://www.laetaj.md/blocuri/circului/).

303 4956,3 m.p. x 444,0 euro = 2200597,20 euro x 20,5 lei/euro.

304 417,9 m.p. x 444,0 euro = 185547,6 euro x 20,5 lei/euro

305 În perioada arendei funciare plata achitată a constituit 780,4 mii lei, din care 266,7 mii lei au fost achitate de către dezvoltatorul imobiliar și 513,7 mii lei de către SRL „Forscont Exim.

306 În capitalul social al SA „Alimentarmaș”, la 30.12.1994 a fost inclus terenul sportiv din str.Ginta Latină cu valoarea de 18977 lei.

307 3 ani 2 luni și 4 zile x 133045 lei/an.

308 2,63 ha pentru exploatarea terenului sportiv (nr.cad. 0100312245) și 0,453 ha (nr.cad. 0100312423), pentru amenajare (provizoriu).

309 Dosarul Colegiului civil și de contencios administrativ al CSJ nr.3r-2451/12 din 24.10.2012.

310 nr.219/13 din 15.04.2013.

311 Semnat de viceprimarul mun.Chișinău, secretarul CMC, arhitectul-șef interimar.

312 Până la începerea lucrărilor de construcție a obiectivului Tranșa – 2 (construirea complexului locativ), pe cont propriu va reamplasa complexul sportiv existent.

313 „privind executarea lucrărilor de construire a unui complex locativ de menire social-culturală (fitness centru și grădinița pentru copii) în limitele terenului cu nr.cad. 0100312245 și amenajarea stradală și acceselor pe terenul cu nr.cad. 010031242”.

314 Cu o valoare de piață de peste 1428,0 mii lei (0,07 ha = 7 ari x 10000 euro x 20,4 lei/euro).

315 Terenuri de fotbal și baseball.

316 Autorizația de construire nr.99 din 29.03.2004.

317 Lotul nr.1 – 9,4 mii lei; lotul nr.2 – 18,6 mii lei.

318 Decizia CMC nr.4/15 din 13 .05.2014 „Despre delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectorul Centru”.

319 Art.9 și art.17 din Legea nr.354-XV din 28.10.2004.

320 Art.14-21 din Legea nr.354-XV din 28.10.2004.

321 Decizia CMC nr.10/46 din 29.10.2009 „Cu privire darea în arendă a unor loturi de pământ din str. Independenței firmei „Dione” SRL”.

322Lotul nr.1 = 0.208 ha cu prețul anual de 15927,00 lei „pentru exploatarea ulterioară a pieței agricole”, și lotul nr.2 = 0.137 ha cu prețul anual de 3302,00 lei, „pentru exploatarea ulterioară a parcării auto fără plată”.

323 Lotul nr.1 – 65460,00 lei, lotul nr.2 – 16828,00 lei.

324 Planul lotului anexat prin Decizia CMC nr.3/16-5 din 04.05.2011 este semnat de angajații DGAURF, secretarul CMC, arhitectul-șef al mun. Chișinău, șeful Direcției Funciare; planul geometric întocmit la 06.09.2011 semnat de angajații DGAURF și șeful Direcției Funciare.

325 Art.9 din Legea nr.354-XV din 28.10.2004.

326https://www.zdg.md/editia-print/investigatii/fratii-procurori-milionari-din-donatii-cu-afaceri-imobiliare-prin-intermediul-parintilor-si-socrilor;

327 Conform art.28 din Legea nr.163 din 09.07.2010, „construcţiile executate în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare, a documentaţiei de proiect şi a autorizaţiei de construire se consideră construcţii neautorizate”.

328 Procesului-verbal de recepție finală nr.784 din 26.08.2011, a fost recepționat obiectivul „Anexa lit. „ A1” mărită în dimensiuni, verandă deschisă lit. „ a” și subsolul apartamentului nr.2 din str. C.Vîrnav, 6”.

329 Art.329 alin. (3) din Codul civil.

330 Potrivit Procesului-verbal de recepție finală nr.554 din 27.07.2012, a fost recepționat obiectivul „Replanificarea apartamentului nr.2 și construirea bucătăriei de vară lit „7” cu subsol lit. „8” din str. C. Vîrnav, nr.6”.

331 Decizia CMC nr.6/25-19 din 25.10.2012 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. C. Vârnav nr.6”.

332 „Pentru reconstruirea, exploatarea și deservirea ulterioară a imobilului (nelocativ) proprietate privată existent”.

333 0100414010, 0100419497, 0100521517. 0100426212, 0100519264, 0100202995, 0100308471, 0100519299

334 0100105326, 0100519263, 0100413556, 0100512535, 0100417841, 0100416301, 0100416300, 01001011054, 0100424633, 0100114236, 0100113648

335 0100217325

336 Recomandarea CSJ nr.32 (Buletinul CSJ a RM 7-8/28, 2013).

337 nr.cad.01001011193 (str. Melistiu), 0100202983 (str. Ciocîrliei), 01001507539 (str. Milano), 01001201989 (str. Carol Schmidt), 01005170238 (str. A. Sciusev), 0100516665 (str. Maria Tănase), 0100201199 (str. A. Sciusev), 0100201994 (str. Carol Schmidt), 0100506744 (str. Liviu Deleanu), 0100118417 (str. Drumul Bacioiului).

338 http://bani.md/cat-costa-un-ar-de-teren-in-chisinau/

339 https://999.md/ro/496498 „Teren str. Ciocârlia - Pietrarilor- 4 ari, 45000 euro”;

https://999.md/ro/41328046 „Se vinde lot de teren în zonă de Elită, str-la Ciocârliei 10 ari. preț: 150 000 €”;

https://999.md/ro/41329054 „teren cu suprafața totală de 7 Ari. Lot de Teren Vânzare, str. Ciocârliei 85000€”;

https://999.md/ro/41328420 „Vânzare Lot de Teren în Zonă de Elită 475000€. Spre achiziție Lot de Teren amplasat în sector de elită, str-la Ciocârliei. Prima Linie! suprafața totală constituind 30 ari”.340 p.18 a Hotărârii plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „cu privire la practica aplicării de către instanțele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr.10 din 30.10.2009”.

341Recomandarea CSJ nr.8 privind dreptul instanţei de a obliga organul de autoadministrare publică locală să repartizeze teren (lot de pămînt) pentru construcţia casei individuale (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2012, nr.10, pag.9).

342Recomandarea CSJ nr.32 (Buletinul CSJ a RM 7-8/28, 2013).

343 Preturile sect. Centru, Botanica, Rîșcani, Ciocana, Buiucani.

344Formularea cererii de chemare în judecată, prezentarea în instanţă, formularea liniilor de apărare la acţiunile iniţiate de terţi, formularea concluziilor scrise si recomandărilor.

Kataloq: UserFiles -> File -> 2018
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației sinteza
2018 -> Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritorialedin raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 Martie 2018
2018 -> Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
2018 -> Financont moldova romani electricity interconnection docx
2018 -> Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
2018 -> Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora
2018 -> Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 Lista acronimelor
2018 -> Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017

Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə