Audituluiconformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile


IV. EVALUAREA CONFORMĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII CERINŢELOR/RECOMANDĂRILOR ANTERIOARE ALE CURŢII DE CONTURIYüklə 1,45 Mb.
səhifə9/20
tarix30.07.2018
ölçüsü1,45 Mb.
#64018
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

IV. EVALUAREA CONFORMĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII CERINŢELOR/RECOMANDĂRILOR ANTERIOARE ALE CURŢII DE CONTURI


În anul 2011 Curtea de Conturi a efectuat auditul implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009 la ARFC și Î.S.„Cadastru”, fiind adoptată Hotărârea nr.8 din 09.02.2011. De menţionat că, deși în perioada 2011-2016 instituțiile menționate au întreprins unele măsuri de remediere a iregularităţilor constatate anterior, unele recomandări rămân neexecutate până în prezent, astfel contribuind la perpetuarea unui management financiar/operaţional contraperformant, atestat în Raportul respectiv de audit. Astfel, verificările efectuate au relevat persistenţa unor probleme identificate anterior, care se exprimă prin:

 • neasigurarea finalizării procesului de delimitare a bunurilor imobile.Deși, ARFC, în vederea executării art.II din Legea nr.296 din 21.12.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 a elaborat un nou Program de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT, inclusiv a terenurilor din domeniul public și privat, pentru anii 2013-2018, proiectul Hotărârii de Guvern a fost avizat negativ de către Ministerul Finanțelor, cauza fiind lipsa resurselor financiare preconizate în cadrul bugetar pe termen mediu (pentru anii 2014-2016)pentru lucrările respective;

 • neînregistrarea integrală a bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile;

 • neaprobarea de către factorii de decizie guvernamentali a noului concept de reevaluare a bunurilor imobile în scop de impozitare, deși conceptul a fost elaborat de către ARFC.

Lipsa resurselor financiare în bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a înregistrării primare masive pe tot teritoriul țării constituie o problemă atât pentru titularii de drepturi, care sunt nevoiți să suporte costurile asociate măsurării și înregistrării bunurilor imobile, ceea ce îi pune în condiții inegale cu proprietarii bunurilor imobile amplasate în localitățile în care au fost executate deja lucrările respective cu suportul Guvernului, cât și pentru APL care nu dețin informații complete privind bunurile imobile amplasate în localitate și privind proprietarii acestor bunuri imobile, astfel fiind dificilă administrarea impozitării bunurilor imobile.

V. CONCLUZIA GENERALĂ


Echipa de audit atestă că sistemul actual de evidență și raportare a bunurilor imobile este defectuos și nu asigură prezentarea unor informații veridice privind patrimoniul public existent. Nu asigură o evidență conformă a patrimoniului public nici Registrul bunurilor imobile, care până în prezent nu este complet, iar datele existente sunt afectate de multiple erori.

Procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobile nu a asigurat echitatea și transparența fiscală, autoritățile centrale și cele locale nu au demonstrat o conlucrare eficientă pentru perfecționarea procedurilor fiscale, inclusiv în procesul de identificare și evidență a tuturor subiecților și obiectelor impunerii, precum și de evaluare adecvată (la prețul de piață) a bunurilor imobile.

De asemenea, managementul administrării patrimoniului public de toate nivelurile nu a întrunit criteriile şi rigorile cadrului legal, acesta fiind afectat de nereguli şi deficienţe, amplificate în perioadele anterioare, nefiind constatate acțiuni credibile de elimenare a problemelor de către autoritățile responsabile centrale și locale. Acest cumul de circumstanțe a favorizat gestiunea ineficientă a bunurilor imobile, deci ratarea unor venituri considerabile de către bugetele de toate nivelurile. Printre factorii generatori de nereguli, se enumeră: nedelimitarea patrimoniului public, neasigurarea realităţii şi acurateţei datelor din situaţiile financiare; eschivarea autorităților publice de la exercitarea funcţiilor de proprietar al patrimoniului public; nerespectarea intereselor patrimoniale ale localităților; etc.

Aceste derapaje au la origine diverse cauze, mai ales factorul uman, cele mai pronunţate fiind ignorarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a atribuţiilor de serviciu, pe de o parte, şi supravegherea neadecvată de către organele publice centrale a entităţilor din subordine în teritoriul vizat, pe de altă parte. Astfel, autorităţile de resort, mai cu seamă cele financiare, fiscale şi cadastrale, practic nu întreprind eforturi conjugate pentru mobilizarea şi încurajarea primăriilor în identificarea surselor pasibile de extindere/consolidare a bazei financiare a UAT respective.

În consecinţă, concluzionăm că resursele patrimoniale nu sunt evaluate și administrate la justa valoare în interesul public.

În scopul ameliorăriisituaţiilor atestate, auditul public extern oferă recomandările de rigoare, pentru o remediere punctuală a deficienţilor, respectiv, pentru diminuarea riscurilor evidente.VI.RECOMANDĂRI


Primarilor și consiliilor municipale Chișinău, Bălți, Cahul, Edineț și Soroca, președinților și consiliilor raionale Cahul și Dubăsari, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Agenției Servicii Publice:

 1. să înlăture iregularităţilespecificateîn prezentul Raport;

 2. să asigure confirmarea documentarăprivindîntocmireacadastrului funciar și/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislația în vigoare;

Primarilor și consiliilor municipale Chișinău, Bălți, Cahul, Edineț și Soroca, președinților și consiliilor raionale Cahul și Dubăsari:

 1. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 2. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

 3. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice;

 4. să desemnezepersoanele responsabile de înregistrarea și evidența contractelor de arendă/locațiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuții în fișa postului;

Președintelui raionului și CR Cahul:

 1. să revizuiască contractul de comodat (efectuat în lipsa unei proceduri transparente stabilite de cadrul legal) încheiat cu SRL „Sud Invest Company” și administratorul Parcului Industrial Cahul, asigurând respectarea prevederilor legale;

Primarului și Consiliului municipal Cahul:

 1. să asigure încasarea prejudiciului cauzat bugetului municipal din vânzarea terenului cu suprafața de 2,9483 ha;

Agenției Proprietății Publice, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Agenției Servicii Publice:

 1. să inventarieze integral terenurile proprietate publică a statului, inclusivcele aferente obiectivelor private;

Agenției Proprietății Publice:

 1. să prezinte informații către APL privind privatizarea terenurilor proprietate publică de stat aferente obiectivelor private, pentru raportarea acestora în cadastrul funciar;

 2. să asigure încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile;

Serviciului Fiscal de Stat:

 1. să asigure raportarea completă a scutirilor acordate conform Codului fiscal.

 2. să revizuiască Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA„Cadastrul Fiscal”, în scopul stabilirii exacte a rapoartelor ce urmează să se extragă din sistem, care ar include datele necesare pentru monitorizarea impozitării tuturor bunurilor imobiliare și ar exclude dublarea unor date;

 3. să întreprindă măsuri de monitorizare a tuturor subiecților și obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare,să analizeze permanent corectitudinea informaţiilor înregistrate în cadastrul fiscal, cu desemnarea persoanelor responsabile.Notă: Prezentul Raport de audit a fost întocmit în baza probelor acumulate de echipa de audit în următoarea componență: șeful Direcției de audit I din cadrul DGAPL, Sergiu Știrbu; controlorii de stat principali: Elena Coliba, Victor Gamulinschi, Valentina Deliu, Alexandru Lîsîi; controlorii de stat superiori: Rima Schiaslivîi, Aurica Rusu, Aurelia Usatîi; controlorii de stat: Igor Călugăreanu, Nicolai Ialamov.
Responsabil de întocmirea Raportului de audit,

Șeful echipei de audit,

Controlor de stat principal, Elena COLIBĂ
Șef interimar al Direcției Generale Auditul Autorităților Publice Locale,

auditor public,Sergiu ȘTIRBU

Kataloq: UserFiles -> File -> 2018
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației sinteza
2018 -> Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritorialedin raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 Martie 2018
2018 -> Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
2018 -> Financont moldova romani electricity interconnection docx
2018 -> Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
2018 -> Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora
2018 -> Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 Lista acronimelor
2018 -> Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017

Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə