Autorizatie integrata de mediuYüklə 0,7 Mb.
səhifə5/5
tarix25.01.2019
ölçüsü0,7 Mb.
#101797
1   2   3   4   5


12.4. Gestionarea ambalajelor

Ambalajele folosite si rezultate din activitate vor fi gestionate in vederea recuperarii si reciclarii, conform prevederilor HG 621/2005, cu modificarile ulterioare, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Operatorul detine Contractul nr.207.39.91 din 19.12.2007, pentru preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje, incheiat cu SC ECOROM AMBALAJE SA Bucuresti.
12.5. Pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului se vor aplica:

- masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate de activitate;

- stocarea pe categorii, numai in spatiile special amenajate si intretinute corespunzator,

- valorificarea sau eliminara ritmica a deseurilor, dupa caz, fara a crea stocuri care ar putea produce un impact negativ asupra mediului;

- este interzisa:


 • orice deversare necontrolata de uleiuri uzate in sistemul de canalizare, in apele de suprafata sau pe sol,

 • orice prelucrare a uleiurilor uzate care poate determina o poluare a mediului;

 • orice depozitare necontrolata a deseurilor;

- eliminarea deseurilor de pe amplasament se va face pe rute bine stabilite, cu mijloace de transport conforme, care sa previna impactul asupra mediului, Deseurile trimise in afara - transportul deseurilor se va face conform Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei,

- operatorul activitatii este obligat sa colecteze deseurile provenite de la laboratoarele chimice proprii si sa le predea impreuna cu reactivii chimici uzati persoanelor juridice autorizate in coincinerarea acestora.

- conform H.G. nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice operatorului de activitate urmatoarele:


 • deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

 • evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

 • amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante şi preparate chimice periculoase;

 • amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

 • colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

 • gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;

 • utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

- colectarea anvelopele uzate, deseurile de ambalaje, baterii si acumulatori uzati, in vederea livrarii lor la unitati autorizate pentru coincinerarea sau valorificarea

lor se va face cu respectarea legislatiei in vigoare.

- personalul va fi instruit cu privire la modul de gestionare a deseurilor rezultate din activitate.
12.6. Operatorul are obligata evitarii producerii de deseuri; in cazul in care acestea se produc, ele trebuie valorificate, iar daca acest lucru este imposibil tehnic sau economic, deseurile sunt eliminate astfel incat se se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului.
12.7. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. FUNCTIONAREA IN AFARA CONDITIILOR NORMALE DE OPERARE
13.1. Factori de risc
Substante periculoase utilizate/produse pe amplasament


Denumire

Nr.CAS

Capacitate maxima de stocare

Tone

Mod de stocare

Cantitate maxima utilizata/

produsa anual

t/an

Clasificare

Fraze de risc

Amoniac anhidru

7664-41-7

15000

Tanc

300.000

T, C, N

R10; R23;R34; R50Formaldehida sol.37%


50-00-0

100

Rezervor

6300

T

R23/24/25-34- - 40-43Gaze naturale cu continut de cca. 85% gaz metan

74-82-8

Nu se stocheaza

-

500000 mii mc/an

F+; R12

Apa amoniacala 25%

1336-21-6

400mc

Rezervor

Functie de comenzi

C; N;R34; R50

Hidrogen

1333-74-0

Nu se stocheazaF+; R12

Oxigen

7782- 44-7

- Aprox. 17 butelii a cate 6 mc


Recipienti metalici sub presiune tip butelie

Functie de comenzi

O; R8


Acid sulfuric sol.96%

7664-93-9

2000 tRezervor

3000

C; R35

Acid clorhidric sol.36%

7647-01-0

35

3 rezervoare

550

C; R34;R37


Hidroxid de sodiu sol.48%

1310-73-2

100

(80 mc)


Rezervor (cisterna)

2300

C; R35

Hipoclorit de sodiu

7681-52-9

70

Rezervor

In functie de consum

C; R31 ;R34

Motorina


68334-30-4

50

2 rezervoare

In functie de consum

T; R45

uleiuri
3

Butoaie metalice

In functie de consum

T; R45

In instalatiile de producere amoniac si uree, precum si in CET exista riscuri de producere a accidentelor, datorita: • coroziunii instalatiilor;

 • formarii de amestecuri de gaze explozive;

 • eliminarilor de noxe, peste limitele admise.

Se vor lua permanent masuri pentru:

- intretinerea corespunzatoare a instalatiilor si respectarea Planului de revizii si reparatii;

- respectarea parametrilor tehnologici in procesele de fabricatie si evitarea formarii de amestecuri de gaze explozibile;

- prevenirea incendiilor,

- prevenirea poluarii accidentale a apelor;

- respectarea prevederilor legale privind instalatiile sub presiune;

- in cazul unor calamitati naturale se vor pune in aplicare : Planul de aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta specifice, provocate de cutremure si / sau alunecari de teren , Planul de evacuare a salariatilor SC AMURCO SRL Bacau si a unor substante periculoase in cazul producerii unor dezastre naturale.


13.2. Incadrarea in prevederile HG nr.804/2007

Conform HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, pe amplasamentul SC AMURCO SRL Bacau se desfasoara activitati in care sunt prezente substante periculoase in cantitati mai mari decat cele prevazute in anexa nr.1, partea 1 si partea a 2-a, coloana 3. Operatorul se incadreaza in categoria obiectivelor cu riscuri majore pentru care este obligatorie elaborarea Raportului de securitate.


Conform obligatiilor care ii revin, in baza prevederilor HG 804/2007 si a legislatiei specifice domeniului situatiilor de urgenta, pentru pregatirea, prevenirea si asigurarea capacitatii de raspuns in situatia producerii unui accident major in care sunt implicate de substante periculoase, operatorul detine:

 • Raport de securitate, nr.1733 din 29.02.2008;

 • Politica de prevenire a accidentelor majore, nr 1104/21.02.2006 aviz ISUJ Bacau nr 379174/09.036.2006

- Plan de Urgenta Interna nr. 1905 / 22.03.2010 avizul ISU nr. 82297 / 17.05.2010

 • Planul de urgenta externa, nr.382164/ 18.03.2010, intocmit de IJSU Bacau;

 • Planul de alarmare si schema de instiintare si alarmare a populatiei in perimetrul de risc nr 4373/26.07.2010 cu aviz ISUJ NR 386349/24.08.2010

 • Aviz privind functionarea din punct de vedere PSI, nr.11.270/13.09.2005 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Bacau .

Informarea publicului conform Anexei 5 din HG 804/2007 s-a realizat, pana la data emiterii prezentei autorizatii astfel:   1. conform HG 804 /2007 Anexa 5 Documentul de informare a publicului privind accidente majore in care sunt implicate substante periculoase nr 6593/16.11.2009 a fost difuzat, sub semnatura, tuturor operatorilor economici aflati in zona de planificare la urgenta (ultima informare a fost difuzata catre Fichtner Ramboll Interdevelopment reprezentand Consultantul in proiectul Depozitului ecologic de deseuri al municipiului Bacau )

   2. instruirea inspectorilor de protectie civila de la toti operatorii economici din judetul Bacau cu tema “Accidente majore in care sunt implicate substante periculoase- impact asupra societatii civile si asupra cadrului legislativ realizata in data de 31.03.2010 cu sprijinul ISUJ Bacau

   3. Informarea personalului cu functii de conducere din administratia publica locala ( primari, viceprimari si secretari din localitatile si municipiile judetului Bacau), realizata cu sprijinul Centrului zonal de pregatire de protectie civila Bacau .


13.3. Obligatiile titularului activitatii:

Conform prevederilor HG nr.804/2007:

a) Operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore si de a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si mediului.
b)Raportul de securitate (RS) se revizuieste periodic si daca este necesar se actualizeaza astfel:


  • O data la cinci ani,

  • La initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, daca se justrifica prin aparitia unor noi circumstante in functionarea amplasamentului sau tinand seama de noile tehnologii din domrniul securitatii.

c)In cazul in care se aduc modificari unei instalatii, unei unitati de stocare, unui proces sau modificari ale naturii ori cantitatii de substante periculoase utilizate, care ar putea avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa reexamineze si, unde este necesar, sa revizuiasca raportul de securitate si sa informeze secretariatul de risc al ARPM Bacau asupra detaliilor revizuirii, inainte de a se efectua orice modificare sau completare.

d) Planurile de urgenta interna (PUI) si externa (PUE) sunt evaluate, testate si, unde este cazul, revizuite si actualizate de catre operator, respectiv ISU, periodic, la un interval de cel mult trei ani.
e)Operatorul furnizeaza din oficiu, periodic si in forma cea mai adecvata informatii privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident tuturor persoanelor, precum si factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament; informatiile trebuie revizuite la intervale de trei ani. Unde este necesar, se reiau si se actualizeaza, cel putin in cazul modificarilor aparute conform punctului c) si sunt repetate pentru public intr-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de cinci ani.
f) Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului raportul de securitate; operatorul poate solicita autoritatilor competente sa nu faca publice anumite date din raport, in conditiile prevazute de art.14, alin.(7) al HG 804/2007.
g) In cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa informeze imediat autoritatile publice competente la nivel judetean, cu privire la:

- circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii populatiei si mediului si masurile de urgenta luate;

- actiuni pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

- ulterior, se vor transmite actualizari ale informatiilor furnizate in termenul de doua ore de la accident, daca investigatiile ulterioare dezvaluie elemente suplimentare, care modifica informatiile initiale sau concluziile formulate anterior.


In vederea prevenirii accidentelor, operatorul va respecta minim urmatoarele :

 • permanent ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea de accidente majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului;

 • mentine in functiune toate sistemele de siguranta din dotare, mentionate in RS,

 • siguranta instalatiilor, protectia personalului si protectia mediului trebuie sa fie obiective prioritare in cadrul obiectivelor generale ale societatii;

 • intreg personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile politicii de prevenire a accidentelor, planurilor de urgenta interna si de urgenta externa;

 • managementul de varf va asigura mijloacele financiare si personal pentru indeplinirea obiectivelor privind siguranta instalatiilor;

 • se vor asigura in permanenta resursele adecvate si suficiente pentru interventie in caz de accident major, in scopul minimizarii emisiilor in mediu si limitarii consecintelor acestuia;

 • instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de urgenta se va face periodic; se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea si/sau perfectionarea angajatilor si a colaboratorilor (dupa caz);

 • verificarea periodica a sistemelor de alarmare, de evacuare in siguranta a personalului, de comunicare interna si externa;

 • realizarea de pregatiri adecvate si suficiente pentru coordonarea si comunicarea in timpul raspunsului de urgenta.

- regulamentele de operare a instalatiilor si instructiunile de lucru vor fi completate, ori de

cate ori este necesar, cu masuri de prevenire a accidentelor, siguranta in exploatare si

protectie a mediului, pentru urmatoarele situatii:  • la pornirea instalatiilor,

  • operare ,

  • oprire accidentala sau planificata,

  • in perioada de revizie.
 • Se va mentine o procedura scrisa privind verificarea periodica a acestor regulamente si instructiuni, actualizarea si adaptarea lor la conditiile de operare, inclusiv modul de informare a personalului muncitor cu privire la modificari.

In cazul producerii unui accident major in care sunt implicate substante periculoase, titularul are obligatia de a informa imediat autoritatile publice teritoriale cu responsabilitati in domeniile protectiei civile, protectiei mediului, administratiei publice, protectiei muncii si sanatatii publice.


13.3 Functionarea in afara conditiilor normale de operare

Operatorul functioneaza cu noul sistem de pornire a fabricii de uree, implementat in anul 2008, care asigura reducerea emisiilor de amoniac din colectorul final si reducerea timpului de intrare in parametrii normali de functionare a instalatiei.

In situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie .

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale.

Interventiile in instalatii se vor face numai de personal specializat, instruit si testat periodic.
14. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, art.14, alin.(4), „titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati, precum si cu privire la accidente sau pericole de accidente”.


Automonitorizarea are urmatoarele componente:

- monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea emisiilor si a calitatii factorilor de mediu;

- monitorizarea post-inchidere.


Monitorizarea variabilelor de proces se face in conformitate cu procedurile sistemului de management aplicat, in baza procedurilor operationale sau de sistem, dupa caz:

-prin inregistrari, in cadrul instalatiilor tehnologice, prin sisteme automate, inregistrari in registrele fiecarei sectii si centralizat, de catre serviciile specifice (productie, energetic, dispecerat, control instalatii, CTC) – procedura „Masurarea si monitorizarea proceselor PE – MC – 10 – 10.03/Ed.1/2005;

-prin analize periodice, de catre factorii de raspundere, la nivelul sectiilor si la nivelul societatii.
Conform BAT, se vor inregistra zilnic principalii parametri de functionare a instalatiei de producere UREE, astfel:

Tip
UM

Nivel

Materii prime

NH3

cantitate

t/zi
presiune

Bar
faza

Lichid sau gaz
CO2

cantitate

t/zipresiune


FazaAltele

cantitate

t/ziAlti paramerii

(dupa caz)

Consumuri de utilitati

Energie elecrica
MWh/zi
abur


Temperatura

º C
Presiune

Bar
cantitate

Tone / zi
Utilitati generate

energie


abur

Temperatura

º C
presiune

Bar
cantitate

Tone / zi
Productia

UREE

cantitate

Tone / ziApa de proces

cantitateLunar se vor tine evidentele consumurilor specifice (materii prime, materiale, utilitati) pentru o tona de produs finit.


Monitorizarea emisiilor

Se face de catre operator, prin:

- masuratori si analize efectuate de labotatorul ecologic si laboratoarele de sectii (uree, demineralizare), cu personal calificat, desemnat prin decizie;

- inregistrare, urmarirea si interpretarea rezultatelor, de Compartimentul de Mediu;

- operatorul are obligatia:


 • sa asigure cai de acces permanent si in siguranta la punctele de prelevare si monitorizare,

 • amplasarea punctelor de masurare intr-o sectiune a cosului de evacuare gaze ale carei caracteristici trebuie sa permita realizarea unor masuratori reprezentative,

 • sa efectueze masuratorile in conditiile de exploatare a instalatiilor in care emisiile sunt maxime,

 • sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in aer si apa, respectand frecventa si metodele de analiza indicate in prezenta autorizatie,

 • sa raporteze rezultatele monitorizarii catre autoritatile de protectie a mediului, conform cerintelor prezentei autorizatii.14.1. AER

14.1.1. Monitorizarea emisiilor din surse punctiforme dirijate se va face conform tabelului 14.1.

Tabelul 14.1.Nr.

Crt.

Instalatia

Punctul de prelevare a probelor

Poluanti analizati

Frecventa

Metoda de prelevare/analiza

1.

Fabricare amoniac- sistemul de generare abur

Cos de dispersie gaze arse – 104 B si

103B


-NO2,

-SO2,


-pulberi in suspensie

(PM10)1analiza /semestru

Se vor utiliza metode de referinta in conformitate cu prevederile standardelor romane care adopta standarde CEN disponibile.
In cazul in care standardele CEN nu sunt disponibile, se utilizeaza standardele ISO sau standarde nationale, cu conditia asigurarii unei exactitati echivalente.

2.

Fabricare uree

Coloana de absorbtie

NH3

Continuu-sistem online3.

Fabricare uree

Cos final

NH3

Continuu-sistem online

4.

Turn de granulare uree

Ventilator

Pulberi

NH3


1analiza/

semestru
1analiza/luna
6.

Fabricare bicarbonat de amoniu

Cosuri aferente coloanei de absorbtie

 • CA1

 • CA2

NH3

1 analiza /trimestru, in primul an de functionare

7.

Turbine cu gaz

Cosuri aferente cazanelor recuperatoare

NOx

1analiza/semestru,

in primul an de functionare7.

Centrala termo-electrica

Cos de dispersie gaze reziduale

NOx


continuu


SO2

pulberi


1 analiza/

semestru

Obligatii:
1. sistemul de măsurare continua la CET al SC Amurco SRL, va inregistra si parametrii relevanţi în procesul de funcţionare a instalaţiei mari de ardere, pentru conţinutul de oxigen, temperatura, presiunea şi conţinutul de vapori de apă. Măsurarea continuă a conţinutului de vapori de apă din gazele reziduale nu este necesară dacă proba de gaz rezidual este uscată înainte ca aceasta să fie analizată.

2. Pentru sistemul de monitorizare continuă a Nox in gazele evacuate de la CET se vor respecta prevederile SR EN 14181 – Emisii de la surse fixe. Asigurarea calității sistemelor automate de măsurare.

Se va încheia un contract pentru verificarea periodica a dispozitivelor de măsurare si evaluare. Se poate renunta la contractul de revizie, daca operatorul dispune de personal calificat si dispozitive corespunzătoare reviziei. Masurile de asigurare a calității se vor desfășura si documenta conform secțiunii SR EN 14181 (QAL 3). Intervalul de revizie al dispozitivelor de masurare se va documenta in raportul de verificare a compatibilității la omologare. Referitor la toate lucrările executate la dispozitivele de măsurare și evaluare se va ține un jurnal de control și se va preda la cerere autorității de autorizare.

3. O data pe an se va efectua un set de masuratori de laborator tert, acreditat, pentru toate emisiile de poluanti in aer, din surse punctiforme dirijate (din instalatiile tehnologice si CET), cu exceptia instalatiei de uree, la care se vor realiza trimestrial.

In acest scop se va elabora de catre SC Amurco SRL un Plan de efectuare a masurarilor, care va fi supus aprobarii autoritatilor de mediu, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea lui.
14.1.2. Emisii nedirijate (difuze si fugitive)

Se vor monitoriza noxele la locurile de munca, conform prevederilor legislatiei specifice de protectie a muncii.

Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minimum a emisiilor, astfel incat impactul activitatii asupra personalului muncitor si a populatiei din zona invecinata sa fie minim.
14.1.3. Monitorizarea de impact in conditii anormale de functionare este necesara in cazul aparitiei unei poluari accidentale datorata unor disfunctionalitati tehnologice cum ar fi : opriri, porniri, cadere a echipamentului de control sau de reducere a emisiilor , care ar putea determina aparitiei unui episod de poluare cu posibil impact semnificativ asupra atmosferei. In toate aceste cazuri se va interveni rapid pentru reducerea impactului conform procedurilor de interventie in caz de poluari accientale si se vor anunta imediat Agentia Regionala pentru Protectia Mediului si Garda de Mediu.
14.1.4. Se vor informa autoritatile de mediu despre orice pornire sau oprire a instalatiilor.
14.1.5. Monitorizarea emisiilor in aer , asa cum este prevazuta in prezentul capitol, poate fi modificata de ARPM Bacau, daca conditiile de functionare a instalatiei, emisiile sau conditiile locale de mediu o impun.

14.2. APA

14.2.1. Monitorizarea apelor uzate evacuate este obligatia operatorului si se realizeaza astfel:

a) Monitorizarea cantitativa a apelor uzate evacuate in emisarul natural se face cu aparat de masura a debitelor de apa in canale deschise dotat cu inregistrator.

b) Monitorizarea calitativa a apelor tehnologice se va realizeaza :


 • Apa uzata evacuata in emisar (rau Bistrita)

 • Loc de prelevare: Canalul deschis de evacuare a apei in rau (la cca.800 m sud-est de amplasament)?

 • Frecventa: de trei ori/zi

 • Indicatori monitorizati: toti indicatorii din tabelul 11.2.

 • Metode de prelevare/analiza: conform cerintelor autorizatiei de gospodarire a apelor, laboratorul operatorului se va intercalibra cu laboratorul A.B.A.Siret Bacau in ceea ce priveste metodele de analiza, pregatirea reactivilor, stabilirea nivelului maxim de erori admisibile, modul de recoltare-conservare- transport si pastrare a probelor.

c) Monitorizarea calitativa a apelor menajere evacuate in canalizarea municipala se face conform prevederilor contractului de prestari servicii incheiat de operator cu SC Compania Regionala de Apa Bacau SA. .14.2.2. Monitorizarea calitatii apei subterane

Calitatea apei freatice se va monitoriza prin analize efectuate in laboratorul propriu.

Are ca scop:


 • urmarirea evolutiei calitatii apei freatice fata de valorile inregistrate in Raportul de amplasament, considerate valori de referinta;

 • compararea cu valorile maxim admise prin Legea nr.458/2002, cu modificarile ulterioare,

Monitorizarea se va realiza conform tabelului nr.14.2.2.

Tabelul nr.14.2.2.Nr.crt.

indicator

Locul prelevarii probei

frecventa

Metoda de analiza

1.

pH

Foraje de observatie:*

-F1


-F2

- F3


- F4


-Semestrial

si

- la solicitarea autoritatilor de mediu sau autoritatilor de gospodarire apeConform metodologiei prevazute in Legea nr.458/2002, cu modificarile ulterioare.

2.

CCOMn

3.

azot amoniacal

4.

sulfati

* NOTA: forajele sunt aplasate dupa cum urmeaza:

F1 amplasat in zona Tancului de amoniac

F2 amplasat in zona centralei termoelectrice

F3 amplasat in zona turnurilor de racire apa recirculata pentru instalatia amoniac

F4 amplasat in zona bazinelor de retentie finala 728

Punctele de prelevare probe (foraje de observatie) vor fi marcate cu placute indicatoare, iar starea lor va fi intretinuta corespunzator, in vederea preluarii probelor de apa subterana.

14.3. Deseuri

• Inregistrarile vor fi pastrate pentru verificare de catre autoritatile de mediu. • Transportul deseurilor se va face in conformitate cu prevederile HG 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
 • Se va tine evidenta contractelor si a operatiunilor efectuate pentru valorificarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitate.

Deseurile vor fi transportate de pe amplasament in conditii de siguranta pentru mediu, pe trasee bine stabilite, in conformitate cu legislatia specifica.

 • Operatorul va mentine evidenta scrisa privind managementul deseurilor de pe amplasament, care va contine minim urmatoarele date:

- evidenta gestiunii deseurilor se va tine lunar, pe categorii, conform prevederilor HG nr.856/2002.

- contracte si operatiuni efectuate cu terti privind gestionarea deseurilor, documente privind preluarea si transportul deseurilor,

- raportari efectuate catre autoritatile de mediu privind gestionarea deseurilor (periodice sau singulare),

- masuri stabilite de autoritatile de inspectie si control si modul de realizare.


14.4. Zgomot

Monitorizarea zgomotului nu se impune, intrucat obiectivul este amplasat in zona industriala, in vecinatatea unor rute importante de transport auto si CF.

Se vor face masuratori de zgomot daca apar reclamatii sau in alte cazuri, la solicitarea autoritatilor de mediu sau de sanatate publica .
14.5. Inregistrarea rezultatelor automonitorizarii

Se va face in registre special constituite, cu pagini numerotate si vizate pentru neschimbare, care vor fi puse la dispozitia autoritatilor de mediu, pentru verificarea conformarii.

Se vor inregistra cel putin urmatoarele date:

- data si locul prelavarii probelor,

- metode de prelavare si medote de analiza/masurare,

- timp de mediere,

- conditiile de functionare a instalatiei, dupa caz.
Pentru emisiile in aer;

- punctele de recoltare probe se vor amplasa conform cerintelor Ordinului 462/1993.

- La analiza emisiilor de poluanti in aer se vor inregistra cel putin urmatoarele date:


 • locul ,data si ora / intervalul de timp propriu masurarii,

 • date si conditii tehnice de functionare a instalatiei in timpul prelevarii probei;

 • metoda/conditiile de recoltare aplicate la efectuarea masuratorilor;

 • precizarea unităilor de măsură, și raportarea la efluent uscat sau umed);

 • se vor determina/raporta concentratii si debite masice;

 • persoanele care au efectuat masuratoarea.

 • inregistrarea si raportarea verificarilor metrologice conform Ordinului 48/2010

- standardele de prelevare/recoltare/analiza aplicate.
14.6. Alte obligatii privind monitorizarea:

- Monitorizarea emisiilor, inregistrarea si raportarea acestora, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate numai cu acordul scris al ARPM Bacau;

- Emisiile anuale de poluanti, in aer si apa, exprimate in t/an, se vor calcula la inceputul fiecarui an, pentru anul anterior, tinand seama de analizele efectuate, functionarea instalatiilor si debitele de poluanti evacuati in mediu; aceste calcule vor sta la baza completarii chestionarelor EPRTR si CORINVENT

- Titularul autorizatiei va asigura accesul permanent si in conditii de siguranta a autoritatilor de mediu la punctele de prelevare si monitorizare;

- Datele inregistrate privind monitorizarea vor fi puse la dispozitia autoritatilor de mediu.

- Operatorul va efectua, la solicitarea GNM CJ Bacau, analize de amoniac in aer - imisii, in paralel cu autoritatile de mediu, in punctele stabilite de acestea.15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

15.1. Raporatri periodice catre autoritatile de mediuNr.

Crt.

Tip raport

Frecventa raportarii

Autoritatea de mediu catre care se face raportarea

Data depunerii raportului


1.


Raport privind monitorizarea emisiilor


-pentru emisii in aer:

zilnic – emisii amoniac

semestrial – celelalte emisii;
-pentru emisii in apa-lunar


ARPM Bacau

GNM CJ Bacau
-Data efectuarii analizelor, pentru masuratori discontinui

- lunar, pentru masuratori in regim continuu-anual, pentru monitorizarea calitatii apei freatice

ARPM Bacau

- la depunerea RAM

Cercetare statistica privind gestiunea deseurilor

-anual si la solicitare

ARPM Bacau

GNM CJ BacauIn formatul si la data solicitata

2.

Inventarul emisiilor pentru Registrul EPRTR

-anual

ARPM Bacau

30 aprilie a fiecarui an, cu date specifice anului precedent

3.

Inventarul emisiilor de poluanti în aer- CORINVENT

-anual

ARPM Bacau

In formatul si la data solicitata

4.

Inventarele privind emisiile de poluanti in aer de la instalatia mare de ardere (IMA)

-trimestrial

ARPM Bacau

-trimestrial

5.

Raportul anual de mediu* (RAM)

Anual

ARPM Bacau

GNM CJ BacauPana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

6.

Alte raportari periodice

Conform solicitarilor

-ARPM Bacau

-GNM –Comisariatul Judetean Bacau15.2. Raportari singulare, instiintari


Nr.

Crt.

Tipul raport

Data depunerii

Autoritatea de mediu la care se depune documentul

Observatii

1.

Notificare privind opririle si pornirile planificate ale instalatiilor

Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei

ARPM Bacau

GNM CJ Bacau

2.

Notificare privind opririle instalatiilor in caz de poluari accidentale

In cel mai scurt timp de la producere, dar nu mai mult de o ora-telefonic

GNM CJ Bacau

ARPM BacauSe includ si in Raportul anual de mediu

2.

Notificare privind incidente, accidente care pot produce sau au produs poluari accidentale

In cel mai scurt timp de la producere, dar nu mai mult de o ora-telefonic

GNM CJ Bacau

ARPM Bacau

ISU Bacau

Se includ si in Raportul anual de mediu

3.

Notificare privind interventiile la echipamentele de monitorizare continua

In cel mai scurt timp de la producere

GNM CJ Bacau

ARPM BacauSe includ si in Raportul anual de mediu

4.

Verificarile metrolgice efectuate in conf. Cu Ordinul 48-2010

In cel mai scurt timp de la efectuare

GNM CJ Bacau

ARPM BacauSe includ si in Raportul anual de mediu

6.

Reclamatii, sesizari

Ori de cate ori apar

ARPM Bacau
GNM CJ Bacau

Se includ si in Raportul anual de mediu

7.

Rezultatele analizelor privind emisiile , efectuate de terti,

pe factorii de mediuIn termen de maxim trei zile de la primirea buletinului

ARPM Bacau
GNM CJ Bacau

Se includ ca si informatie in Raportul anual de mediu

8.

Notificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii

Ori de cate ori apar

ARPM Bacau

GNM CJ Bacau

ISU Bacau


9.

Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a celorlalte autorizatii detinute

Ori de cate ori apar

ARPM BacauNota: orice alte raportari si date solicitate de autoritatile de mediu, vor fi efectuate in forma si cu frecvanta impusa.

* RAPORTUL ANUAL DE MEDIU

Este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.
Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:


 • datele de identificare a titularului activitatii,

 • date privind desfasurarea activitatii in conditii normale, disfunctionalitati, incidente, accidente,

 • utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare, apei – consumuri specifice,

 • utilizarea eficienta a energiei,

 • modul de gestionare a deseurilor,

 • realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,

 • impactul activitatii asupra mediului, automonitorizare, cantitati anuale de poluanti emisi in aer si apa si cantitati totale de deseuri generate/valorificate/eliminate, evolutia calitatii factorilor de mediu fata de anul precedent;

 • costuri de mediu,

 • reclamatii, sesizari, mod de rezolvare a problemelor sesizate;

 • masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare,

 • modul de respectare a obligatiilor impuse prim autorizatia integrata de mediu.

Tipul si frecventa raportarilor, asa cum sunt prevazute in acest capitol, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bacau.16. EVIDENTE

- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze: • datele privind desfasurarea activitatii: ore de functionare, opriri planificate si accidentale, revizii si reparatii, verificari, inspectii si controale;

 • evidenta verificarilor metrologice la echipamentele de automonitorizare in conformitate cu Ordinul 48/2010

 • date privind intrarile si iesirile: materii prime, materiale auxiliare, utilitati, produse finite, deseuri (cantitati anuale, consumuri specifice realizate,

 • toate procedurile scrise, detinute de operator;

 • prelevarile, analizele, masuratorile efectuate conform capitolului Monitorizare; se vor atasa evidentelor toate buletinele de analiza eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;

 • Chestionarele EPRTR, inventarele primind emisiile de poluanti in aer, CORINVENT, IMA, Cercetare statistica privind gestiunea deseurilor

 • incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii, ce pot crea risc pentru mediu;

 • reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.

- Evidentele scrise vor fi certificate de catre managerul desemnat de operator.

- Registrele si celelalte evidente scrise vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre ARPM Bacau sau Garda de Mediu si vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de minim 5 ani.


- Se mentine la punctul de lucru un dosar de informare publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin :

 • autorizatia integrata de mediu

 • rezultatele automonitorizarii pentru anul in curs

 • raportul de securitate,

 • documentele de informare publica, conform prevederilor HG nr.804/2007.

Titularul activitatii mentine pe amplasament un exemplar al tuturor documentelor relevante privind desfasurarea activitatii, precum si al:

 • raportarilor transmise autoritatilor de mediu

 • proceselor verbale de control pe linie de mediu

 • corespondentei cu autoritatile de mediu.


17. OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI


 • sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile

 • sa execute in termenele planificate si ori de cate ori este necesar lucrarile de intretinere si reparatii ale instalatiilor si dotarilor, cu personal calificat ,

 • sa ia masurile ce se impun, care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

 • sa evite producerea de deseuri, iar in cazul in care aceasta nu este posibila, valorificarea lor sau luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului,

 • sa utilizeze eficient energia,

 • sa aplice masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora,

 • aplicarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

 • sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii,

 • sa informeze cu regularitate autoritatea pentru protectia mediului despre rezultatele automonitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, maxim o ora, despre orice incident sau accident care afecteaza mediul, conform prevederilor autorizatiei;

 • sa asiste persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punand la dispozitia acestora evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si sa asigure controlul activitatilor al caror operator este, precum si prelevarea de probe;

 • sa asigure accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau zonele aferente acestora;

 • sa realizeze in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;

 • să notifice ARPM Bacau dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizatii, precum si asupra oricaror modificari care au stat la baza emiterii autorizatiei , inainte de realizarea modificării;

 • sa suporte costul pentru repararea prejudiciului adus mediului şi inlaturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte";
 • Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare -

se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care

este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. • In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

 • In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr – un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005, art. 10, alin. 1,2,3).

 • REALIZAREA IN TOTALITATE SI LA TERMEN A MASURILOR CUPRINSE IN Planul de reabilitare a instalatiei de uree.PLANUL DE REABILITARE A INSTALATIEI DE UREE

Se acorda pentru o perioada de sase luni, conform prevederilor OUG nr.152/2005 aprobata prin Legea nr.84/2006 cu modificarile ulterioare, in scopul incadrarii emisiilor de amoniac din instalatia de uree in valorile limita impuse prin prezentra autorizatie, conform tabelului 11.1.4., corespunzator valorilor asociate BAT.
Nr.crt.

Masura

Efect

Termen de finalizare

1.

Executia si montarea unui schimbator de caldura nou, la pozitia E752

Reducerea nivelului de emisie amoniac

15.09.2011

2.

Modificarea scruber de joasa presiune, pozitia C304:

-marire inaltime strat de umplutura

-optimizare trasee gaze


Imbunatatirea gradului de absorbtie gaze la scruberul de joasa presiune (C304)

La revizia generala, nu mai tarziu de 15.09.2011

3.

Optimizarea traseelor la absorberul atmosferic

Cresterea eficientei spalarii gazelor in absorberul atmosferic

La revizia generala, nu mai tarziu de 15.09.2011

4.

Compartimentare vas de solutie amoniacala, pozitia V703

Scaderea continutului de amoniac in apele de spalare gaze amoniacale

La revizia generala, nu mai tarziu de 15.09.2011

5.

Executia lucrarilor de reparatii-intretinere la utilaje in vederea reducerii emisiilor fugitive de amoniac

Reducerea emisiilor fugitive de amoniac

permanent

Operatorul are obligatia ca in termen maxim 10 zile de la expirarea termenului de realizare a fiecarei masuri din plan sa notifice ARPM Bacau si GNM CJ Bacau si sa puna la dispozitia autoritatilor documentele doveditoare, in scopul verificarii conformarii.


18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

18.1. La incetarea temporara a activitatii

Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica masuri imediate pentru:

- golirea instalatiilor, traseelor,

- asigurarea stocarii in conditii de maxima siguranta a substantelor existente pe stoc, in rezervoare, depozite de materii prime, produse finite;

- asigurarea utilitatilor, in special energie electrica;

- asigurarea pazei obiectivului.

Tancul de amoniac este obiectivul principal pentru care se vor asigura toate conditiile de operare normala, asigurandu-se utilitati, personal, monitorizare permanente.
18.2. La incetarea activitatii si inchiderea instalatiei
In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, operatorul activitatii trebuie sa dezvolte un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general (pct.18). In planul de inchidere trebuie sa fie incluse minimum urmatoarele:

- scurgerea sau spalarea conductelor si vaselor si golirea lor completa de orice continut potential periculos;

- depunerea la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planurilor tuturor conductelor, instalatiilor si rezervoarelor subterane/suprafata;

- orice masura de precautie specifica, necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe amplasament;

- testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea remedierii lui in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.


Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

Se va solicita autoritatilor de mediu stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile ulterioare.


18.3. Managementul deseurilor

La incetarea activitatii si inchiderea instalatiilor de vor avea in vedere: • Inventarierea deseurilor existente pe amplasament si valorificarea / eliminarea acestora, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare;

 • Efectuarea operatiilor de dezafectare a instalatiilor prin procedee care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, eliminarea deseurilor rezultate in mod controlat, conform Planului de inchidere a instalatiei.

La incetarea definitiva a activitatii se va prezenta la ARPM Bacau Planul de inchidere a instalatiilor; acesta va cuprinde masurile concrete care se vor aplica la inchiderea instalatiilor, care sa demonstreze ca operatorul este capabil sa inceteze in siguranta activitatea.


19. REVIZUIREA AUTORIZATIEI

 • Reexaminarea şi/sau modificarea autorizaţiei integrate de mediu se face in conditiile

art .23 , capitolul V a OUG 152/2005, aprobata prin legea 84/2006, cu modificarile ulterioare, cand apar urmatoarele situatii:

  • poluarea cauzată de desfăşurarea activităţii necesită revizuirea valorilor limită de emisie stabilite prin autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

  • schimbări substanţiale şi/sau extinderea activităţii, pe acelaşi amplasament;

  • modificarea celor mai bune tehnici disponibile, care permit o reducere semnificativă a emisiilor;

  • siguranţa exploatării instalaţiilor şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management;

  • rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate în documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizaţie;

  • emiterea unor noi reglementări legale.

  • are loc inchiderea definitiva a activitatii/cesiunea/transferul/vanzarea instalatiei
 • Transferul autorizaţiei este permis în condiţiile legii.


20. GLOSAR DE TERMENI
Autorizatie integrata de mediuact administrativ emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Instalatieorice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea Nr. 84/2006, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare.

Operatorulorice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei.

Emisieevacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

Poluareintroducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare.

Valori limita de emisie (VLE)masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

Deseuri orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

Deseuri periculoasedeseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase.

Accident major – producerea unei emisii importante de substanta, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezulta dintr – un proces necontrolat in cursul exploatarii oricarui amplasament, care intra sub incidenta HG nr. 804/2007 si care conduce la aparitia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului, in interiorul sau in exteriorul amplasamentului, si in care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase.

Risc – probabilitatea producerii unui efect specific intr – o perioada sau in circumstante precizate. Riscul rezidual se refera la riscul ramas dupa inlaturarea unora dintre factorii cauzatori de risc.
Abrevieri

IPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

BAT - Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

EPRTR - Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati

CAEN - Nomenclatorul Activitatilor Comerciale

VLE - Valori Limita de Emisie

CMA - Concentratie maxima admisa

PA - Prag de alerta

SMM - Sistem de management de mediu

SMC - sistem de management al calitatii

RS - raport de securitate

PUI - plan de urgenta interna

PUE - plan de urgenta externa

ARPM - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

GNM-CJ - Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean

BREF - Ghidul privind cele mai bune tehnici disponibile.


ISU - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
21. DISPOZITII FINALE

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau.

Titularul activitatii va solicita ARPM Bacau reautorizarea pe linie de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al prezentei autorizatii.
Director Executiv Adjunct Sef Serviciu Reglementari

Dr.ing.Iulian Movila Ing. Doina Mihordescu
Compartiment Juridic si Contencios Intocmit,

Jr. Elena Coman Ing. Carmen Jalba
Pagina din

Kataloq: upload
upload -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
upload -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
upload -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
upload -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
upload -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
upload -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
upload -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
upload -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
upload -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə