Avănd în vedere că Legea 223/2007privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România a fost amendată prin Legea 83/2015 pentru completarea Legii nrYüklə 21,14 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü21,14 Kb.
#58791

Avănd în vedere că Legea 223/2007privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România a fost amendată prin Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi prin Legea nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, dar Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România nu au fost uniformizate, fiind în vigoare atat Anexa la Ordinul nr. 1064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, dar si Anexa la Ordinul nr. 596/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România ,

 

Va rog sa aveti in vedere propunerea de a introduce 2(două) noi articole în Ordinul de ministru (text proiect), prin care să se modifice și Anexa la Ordinul nr. 596/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, după cum urmează : 

 

 „MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDINUL 

Nr.__________din___________2018

 

pentru modificarea Anexei la Ordinul nr. 1064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, precum și pentru modificarea Anexei la Ordinul nr. 596/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România , 

 

Ministrul transporturilor,              

având în vedere referatul Direcției Transport Aerian nr. 14339/03.04.2018, precum și necesitatea respectarii cerintelor legale aplicabile la nivelul tarilor membre ale Uniunii Europene in domeniul membrilor echipajelor de cabina, respectiv ORO.CC.250 din Regulamentul (EU) nr. 965/2012 privind determinarea tipurilor de aeronava, pentru pregatirea/verificarea si activitatea acestei categorii de personal aeronautic navigant, de catre operatorii aerieni in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea,

 

luând notă de aspectele sesizate de Aeroclubul României în adresa nr. 3816/02.04.2018, precum și de prevederile legale aplicabile personalului aeronautic navigant civil-membri ai echipajului de cabină 

 

în temeiul  prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, 

emite următorul

 

 

ORDIN 

 

Art. I. – Alin. (4) al art. 8 din Anexa la Ordinul nr. 1064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26.10.2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masă sau în bani a alimentelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), cu acordul reprezentanţilor personalului aeronavigant, situaţie în care responsabilitatea procurării alimentelor necesare şi corespunzătoare desfăşurării activităţilor aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant.”

 

Art. II. – După lit. c) al art. 4 din Anexa la Ordinul nr. 596/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România din 29.06.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 01.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce lit. c1) cu următorul cuprins:

 

c1)  în cazul persoanelor, detinatoare sau care au detinut atestate de mebru al echipajului de cabina si celor care au detinut licente de insotitor de bord, al caror angajator prevăzut la lit. a) sau b) nu mai există ori nu mai are în activitate personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză, solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adresează unui alt angajator care are angajat personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză, indiferent de tipul/varianta de aeronavă.„ 

Art. III. – După alin. (2) al art. 4 din Anexa la Ordinul nr. 596/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România din 29.06.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 01.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce alin.21) cu următorul cuprins:

 

(2)1 Pentru obţinerea adeverinţei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. c1), persoana în cauză va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima funcţie la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă pe care a deţinut ultima funcţie de personal aeronavigant, emiterea unei comunicări care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinţe, precum şi funcţia la bord care vor sta la baza emiterii adeverinţei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, după verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.„ 

Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I….„

 

 Justificarea pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 596/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/2015 odată cu modificarea  Anexei la Ordinul nr. 1064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România este, în plus față de referirea aceleiași legi organice nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, necesitatea conformării cu cerințele legale aplicabile membrilor echipajelor de cabină, după cum urmează:

 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/2015, care au fost aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 596/2015, prevăd la art. 4, alin. (1), litera c), următoarele :„ în cazul în care angajatorul prevăzut la lit. a) sau b) nu mai există ori nu mai are în activitate personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză, solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adresează unui alt angajator care are în exploatare acelaşi tip de aeronavă civilă sau un alt tip de aeronavă civilă cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, şi are angajat personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză.„

 

Însă conform cerințelor legale relevante pentru membrii  echipajelor de cabină în privința pregătirii/verificării și activității specifice ca personal aeronautic navigant, tipul de aeronavă aplicabil  se  determină de către operatorul aerian în cadrul căruia aceștia își desfășoară activitatea, după cum impune Regulamentul Uniunii Europene nr.965/2012 modificat și completat, respectiv ORO.CC.250 :„Operarea pe mai multe tipuri sau variante de aeronave

(a)          Un membru al echipajului de cabină nu este desemnat să își desfășoare activitatea pe mai mult de trei tipuri de aeronave, exceptând situația în care deține aprobarea autorității competente, caz în care membrul echipajului de cabină poate fi desemnat să își desfășoare activitatea pe patru tipuri de aeronave, dacă pentru cel puțin două dintre aceste tipuri:

1.            echipamentele de siguranță și de urgență și procedurile normale și de urgență specifice tipului de aeronavă sunt similare; și

2.            procedurile normale și de urgență nespecifice tipului de aeronavă sunt identice.

 

(b)          În sensul dispozițiilor de la litera (a) și pentru pregătirea și calificările echipajului de cabină, operatorul determină:1.            fiecare aeronavă ca un tip sau o variantă luând în considerare, dacă sunt disponibile, datele relevante stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 pentru tipul sau varianta de aeronavă relevante; și

2.            variantele unui tip de aeronavă ca reprezentând tipuri diferite dacă nu sunt similare sub următoarele aspecte:(i)           manevrarea ieșirii de urgență;

(ii)          amplasarea și tipul echipamentelor portabile de siguranță și de urgență;

(iii)         procedurile de urgență specifice tipului de aeronavă.„

 

                     Urmare a acestei cerințe legale, tipurile de aeronavă -în sensul dispozițiilor legale citate mai sus- sunt diferite, in condițiile    în care amplasarea și tipul echipamentelor portabile de siguranță și de urgență și mai ales procedurile de urgență specifice tipului nu sunt standardizate, fiind stabilite de documentatia de siguranță a operatorului respectiv (inclusiv Manualul operational, care este un document intern al operatorului).     În plus, greutatea la decolare a aeronavei nu are nicio relevanță pentru calificarea membrilor echipajelor de cabină și activitatea desfășurată de aceștia.

 

    În concluzie, în baza argumentelor justificative enunțate, conformarea cu cerințele legale precizate se poate realiza prin corectarea corespunzătoare a textului art.4, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/2015 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 596/2015, respectiv prin: 

- introducerea lit. c1) cu următorul cuprins:

„ c1)  în cazul persoanelor, detinatoare sau care au detinut atestate de mebru al echipajului de cabina si celor care au detinut licente de insotitor de bord, al caror angajator prevăzut la lit. a) sau b) nu mai există ori nu mai are în activitate personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză„ , solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adresează unui alt angajator care are angajat personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză, indiferent de tipul/varianta de aeronavă .„  și, în mod corespunzător,

 

introducerea alin.(21),  după alin. (2) al art. 4,  cu următorul cuprins:„(21)Pentru obţinerea adeverinţei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. c1), persoana în cauză va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima funcţie la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă pe care a deţinut ultima funcţie de personal aeronavigant, emiterea unei comunicări care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinţe, precum şi funcţia la bord care vor sta la baza emiterii adeverinţei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, după verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.„

 

    De menționat că această modificare este posibilă deoarece Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România nu are nici o prevedere care sa nu fie respectata prin inserarea literei lit.c1) la articolul 4, alin.(1), după lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/2015 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 596/2015. 

multumescIrina ILIESCU

Yüklə 21,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə