Ayaş Naime Ali Karataş Çok Programlı Lisesi Stratejik PlanıYüklə 0,74 Mb.
səhifə2/7
tarix22.01.2019
ölçüsü0,74 Mb.
#101615
1   2   3   4   5   6   7

2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

2.2.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

KANUN

Tarih

Sayı

No

Adı

23/07/1965

12056

657

Devlet Memurları Kanunu

24/10/2003

25269

4982

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

30/4/1992

3797
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

14/09/2011

652

28054

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK

3/8/1949

5434

7235

Emekli Sandığı Kanunu

16/6/1949

5442

7236

İl İdaresi Kanunu.

17/7/1964

506

11766

Sosyal Sigortalar KanunuYÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi

Adı

Tarih

Sayı

12/10/2013

28793 

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

22/2/2011

27854

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

07/09/2013

28758

Orta Öğretim Kurumları YönetmeliğiYÖNERGE

Yayın

Adı

Tarih

Sayı

25/10/2013

3087071 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi

2.2.2 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER
ÜRÜN HİZMET LİSTESİ

ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ

DEVAM DEVAMSIZLIK İŞLERİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SINAV İŞLERİ

SINIF GEÇME İŞLERİ

ÖĞRENİM BELGELERİ

PERSONEL - İNSAN KAYNAKLARI

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

OKUL - ÇEVRE İLİŞKİLERİ

REHBERLİK

STAJ- 3308 ÇALIŞMALARI

EĞİTİM HİZMETLERİ

ÖĞRETİM HİZMETLERİ

TOPLUM HİZMETLERİ

KULÜP ÇALIŞMALARI

DİPLOMA İŞLERİ

TASDİKNAME İŞLERİ

İŞYERİ AÇMA BELGESİ

SOSYAL ETKİNLİKLER

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

SPORTİF ETKİNLİKLER

BURS HİZMETLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

YAYGIN EĞİTİM

MEZUNLAR

ÜNİVERSİTE SINAVLARIFAALİYET ALANLARI


FAALİYET ALANI

HİZMETLER
EĞİTİM

REHBERLİK HİZMETLERİ

VELİ

ÖĞRENCİ


ÖĞRETMEN

SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

HALKOYUNLARI

SATRANÇ


ŞİİR DİNLETİSİ

RESİM


SPORTİF ETKİNLİKLER

FUTBOL

FUTSAL


VOLEYBOL

MASA TENİSİEĞİTİCİ KULÜPLER
ÖĞRETİM

DERS VE MÜFREDAT
KURSLAR - SEMİNERLER

YETİŞTİRME

HAZIRLAMAPROJE ÇALIŞMALARI

TKY

AVRUPA BİRLİĞİ - LDV

SOSYAL PROJELER


YÖNETİM

ÖĞRENCİ İŞLERİ

KAYIT - KABUL

NAKİL


DEVAM DEVAMSIZLIK

SINIF GEÇME

ÜNİVERSİTE SINAVLARI


İNSAN KAYNAKLARI

HİZMETİÇİ EĞİTİM

ÖZLÜK İŞLERİ

TERFİLER

ÖDÜLLENDİRMELER

MOTİVASYON


MALİ İŞLER

GENEL BÜTÇE

OKUL AİLE BİRLİĞİ BÜTÇESİ
DONATIM İŞLERİ

TEMRİNLİK DONATIM

DESTEK ÜRÜNLERİ

GENEL DEMİRBAŞ


MESLEKLERE YÖNLENDİRME

ÖRGÜN EĞİTİM

PROJELER

ALAN - DAL OLUŞUMU

MALZEME TEMİNİ

ATELYE OLUŞUMU

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ


YAYGIN EĞİTİM

SINAVLAR

YÜZYÜZE EĞİTİM

SIRA
NO


FAALİYETLER

FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT

AYRILAN MALİ KAYNAK

MEVCUT
İNSAN KAYNAĞI


DEĞERLENDİRME

1- “Yok
-“Yetersiz
- “Yeterli

- “Fazla- “Yok
-“Yetersiz
- “Yeterli

- “Fazla- “Kaldırılmalı
- “Daha Az Önem Verilmeli
-“Aynı Kalmalı
-“Güçlendirilmeli

2

Öğrenci İşleri

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Yeterli

Yeterli

Aynı Kalmalı

3

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Yeterli

Yeterli

Güçlendirilmeli

4

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Yetersiz

Yeterli

Güçlendirilmeli

5

Yetiştirme ve Hazırlık Kursları

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Yetersiz

Yeterli

Güçlendirilmeli

6

Proje Çalışmaları

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mevzuatı

Yeterli

Yeterli

Aynı Kalmalı

Okulumuzun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri tablosu; okulumuz tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine, organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin düzenlemeler ile kamu hizmet standartları esas alınarak ve 2015-2019 tarihli Stratejik Planımız incelenerek oluşturulmuştur. Bu faaliyetler sadece konu ile ilgili kişilerin değil okulumuz tüm bireylerinin sahiplenmesi ile gerçekleşmektedir.2.2.3 EĞİTİM – ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ
Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2016)

ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ

OKUL

Toplam öğretmen sayısı

Öğrenci sayısı

Toplam öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Kız

Erkek

40

130

223

353

9Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler (Geçmiş Yıllar)
2014

2015

2016
Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Öğrenci Sayısı

267

242

242

233

221

213

Toplam Öğrenci Sayısı

509

475

434
Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları

Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2014

2015

2016

2014

2015

2016

23.1

21.5

19.7

12.1


11.5

10.8

Okul Rehberlik HizmetleriMevcut Kapasite

Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

2016/2017 Eğitim-Öğretim Yılı

Psikolojik Danışman Norm Sayısı

Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı

İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı

Görüşme Odası Sayısı

Danışmanlık Hizmeti Alan

Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Veli Sayısı

Öğretmenlere Yönelik

Öğrencilere Yönelik

Velilere Yönelik


2
-

1

35

-

2

1

7

4Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler2014

2015

2016
Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Öğrenci Sayısı

68

47

65

48

46

34

Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek )

102

92

80

Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı

46

39

25

Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı

43

31

22

Lisans ve Ön Lisans Programına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı

89

70

47

Genel Başarı Oranı ( % )

88

77

59

Tablo’ya bakıldığında üst öğrenime başvuru oranlarının; 2011-2012 eğitim öğretim yılında % 88, 2012-2013 eğitim öğretim yılında % 82, 2013-2014 eğitim öğretim yılında % 100 olduğu görülmektedir. Başvuru yapan öğrencilerden 2011-2012 eğitim öğretim yılında % 12’si, 2012-2013 eğitim öğretim yılında % 23’ü, 2013-2014 eğitim öğretim yılında da % 41’i herhangi bir programa yerleşememiştir.

Alanlar bazında bakıldığında öğrencilerin 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında genel lise kategorisinde %20'si Elektrik Elektronik analında %10'unun herhangi bir programa yerleşememişken Muhasebe Finansman alanının bütün öğrencilerinin bir yüksek öğrenim programına yerleştiği anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin 2012/2013 Eğitim Öğretim yılında genel lise kategorisinde %29'u, Elektrik Elektronik alanında %25'i, Giyim Üretim Teknolojileri alanında %3'ünün herhangi bir programa yerleşmediği görülmektedir. Öğrencilerin 2013-2014 öğretim yılında %44'ü, Elektrik Elektronik alanında %30'i, Muhasebe Finansman alanında %38'inin herhangi bir yüksek öğretim programına dahil olamadıkları anlaşılmıştır.

Tablo’ya bakıldığında, örgün eğitim programına yerleşme yüzdesinin toplamda en yüksek olduğu yıl %88'lik oranla 2011-2012 öğretim yılı olduğu görülmektedir.

2012 LYS Sonuçlarına göre kendi okul türünde; Fizik, Coğrafya1, Coğrafya 2, Felsefe branşlarında Türkiye Birinciliği, Kimya branşında Türkiye ikinciliği, Tarih branşında Türkiye beşinciliği ve Türk Dili ve Edebiyatı branşında Türkiye altıncılığı alınmıştır. Aynı yıl Türkçe Sosyal Puan Grubunda Türkiye deki bütün okullar içerisinde 88.lik elde edilmiştir.
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Öğretim Yılı

Toplam Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

2013-2014

509

36

2014-2015

475

68

2015-2016

434

31


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə