Aydinoğlu tufan bey ilkokulu müDÜRLÜĞÜNEYüklə 46,08 Kb.
tarix06.09.2018
ölçüsü46,08 Kb.
#78688

SAKARYA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


Sakarya İlkokulu 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 4. sınıflar II. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını 05.02.2018 Pazartesi günü saat: 12.35‘de öğretmenler odasında yapmak için bilgilerinizi arz ederim.

02.02.2018


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama

 2. Birinci dönemin değerlendirilmesi

 3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.

 4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi

 5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler

 6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler

 7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;

 8. Yetersiz öğrencilerin yetiştirilmesi

 9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi

 10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı

 11. Öğrencilerin devam - devamsızlık durumlarının görüşülmesi

 12. E- okul uygulamaları,EBA uygulamaları

 13. Dilek ve temenniler

 14. Kapanış

SAKARYA İLKOKULU 2017-2018 ÖĞRETİM YILI


4. SINIF II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO - TARİHİ : 2 - 05.02.2018


TOPLANTI SAATİ - YERİ : 12.35 - Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR :4/A Sınıf Öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ, 4/B Sınıf Öğretmeni Özkan ÖNLER,4/C Sınıf Öğretmeni Özcan SÖNMEZ,4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kadir ÇATAL, İngilizce Öğretmeni Esra Zehra KUŞÇU

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 1. “4. Sınıf 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını” yapmak üzere Zümre Başkanı Halil İbrahim DÜGENCİLİ başkanlığında toplandı. Toplantıya bütün zümre öğretmenlerinin katıldığı görüldü.

 2. Toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine başlarken ilk önce Halil İbrahim DÜGENCİLİ 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminin genel bir değerlendirmesini yaptı. Öğretim yılı süresince zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığını, kılavuz kitabı olan derslerde günlük planlar yapılmadığını, diğer derslerde günlük planlar yapıldığını, öğretmen kılavuz kitapları incelenmiş olup derslerde konuların dağılımına ve tema sürelerine uyulduğunu söyledi. Derslerin konuları kılavuz kitaplar da dikkate alınarak temalarının belirtilen sürelerde işlenmiş olup planlanan sürelerde bitirildiğini, her tema sonunda geri bildirim alınarak eksikler tespit edilmeye çalışıldığını, konu tekrarlarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışıldığını, Türkçe dersinde temalar belirtilen sürelere uygun olarak yürütülmüş olup ders kitabında yer alan parçaların etkinliklerinin amaca uygun olarak yaptırıldığını, Matematik dersi konularının da planlandığı gibi yürütüldüğünü, 4. sınıflarda öğrenilmesi gereken konular tam ve eksiksiz olarak işlenmeye çalışıldığını, ayrıca Müzik, Görsel Sanatlar ve Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinin yıllık planda belirtilen programa uygun olarak işlendiğini ve işlenmeyen konu kalmadığını, okulun, sınıfın ve çevrenin imkânları ölçüsünde etkinliklere yer verildiğini belirtti. Ayrıca zümre toplantılarında alınan kararların hemen hemen tamamının gerçekleştirildiğini, uygulamalarda bazı aksaklıklar olduğunu, fakat bütün zümre elemanlarının çok özveri ile çalıştığını söyledi ve zümre elemanlarına teşekkür etti.

4/B sınıf öğretmeni Özkan ÖNLER ise 4.sınıfa başlayan öğrencilerin derslerinin farklılaşması, ders sayılarının artması ve ölçme-değerlendirmede sınavların esas alınması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Öğrencilerin çoğunun, birinci dönemin sonlarına doğru bu zorluğu aştığı ve derslerinde başarı gösterdiği, ancak bazı öğrencilerin henüz arzu edilen seviyeye gelemediklerini belirtti.

4/A sınıf öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ 1.kanaat döneminde yapılan planlama doğrultusunda eğitim öğretime devam edildiğini, sınıf başarılarının ders yönünden iyi durumda olduğunu söyledi.2015 - 2016 eğitim-öğretim yılının 1.dönemine ait zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi. Birinci döneme ait olan zümre kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalar için bir yol haritası niteliği taşıdığını 4/A sınıf öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ vurguladı. İkinci dönemde de başarılı olunması temennisiyle diğer konulara geçildi. Başarılı ve iyi bir öğrenci olmanın yollarından birinin de çok okumaktan geçtiğini, çok okuyan kişinin daha başarılı olduğunu, öğrencilerin daha iyi bir okuyucu olmaları için gayret edilmesi gerektiğini, sınıf ve okul kitaplıklarının zenginleştirilmesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini, bu nedenle bol bol okumaya yer verilmesini, her öğrencinin en azından haftada bir kitap okuması gerektiğini 4-A Sınıf Öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ söyledi.

1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, Planlarda kılavuz kitaplara uyulduğu ve etkinliklerin uygulanmaya çalışıldığı fakat bazı etkinliklerde öğrencilerin zorlandığı ve bazı etkinliklerin de çok vakit aldığı belirtildi. Türkçe kitabındaki metinlerin uzun olmasından dolayı öğrencilerin anlamada ve anlatımda zorluk çektikleri, yazma çalışmalarına yeteri kadar vakit ayrılamadığı belirtildi. Derslerin işlenişinde bir sorun olmadığı fakat bitişik eğik yazısının daha etkin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiği 4/C sınıf öğretmeni Özcan SÖNMEZ tarafından dile getirildi.

 1. Velilerle işbirliği yapmanın öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi tartışıldı. Bazı velilerin bu konuda çok duyarsız oldukları dile getirildi. 4/A öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ özellikle bazı öğrencilerin velilerinin toplantılara gelmediğini vurguladı. Öğrencilerin davranışlarında ve başarılarında öğretmenle velinin ortak davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Eğitimde birinci sorumlunun aile, daha sonra ise okulun geldiği önemle vurguladı. 4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ ikinci dönem yapılacak çalışmaları planlanmada, verilecek ödevlerin yapılış şekillerinde, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış-verişi yapmak amacıyla en geç mart ayının ilk haftasına kadar veli toplantılarının yapılması gerektiğini belirtti. Bu görüş kabul edildi. Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, toplantılarda ve bire bir görüşmelerde konunun vurgulanması kararlaştırıldı.

 2. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi konusunda ise 4/A sınıf öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ birinci dönem boyunca yapılan çalışmalarda, ders işlenişlerinde, çalışma kâğıtları, ödevlerin ve ölçme-değerlendirmelerin hazırlanmasında ortak çalışmalar yapıldığını, ikinci dönemde de ortak çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini; böylece sınıflar arası iletişimin ve geri bildirimin daha rahat anlaşıldığını belirtti.

 3. Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında ise özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını, yöntem ve tekniklerin uygulandığını, yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencinin hazır bilgiyi ezberleyen değil, yeni bilgileri önceki öğrendikleri üzerine inşa eden, yeni bilgileri kolay bir şekilde öğrenen ve hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilen bir anlayışla yetiştirilmeye çalışıldığını, işlenen konularla ilgili araştırma inceleme çalışmalarına yer verildiğini, edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıkları, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını 4-B sınıf öğretmeni Özkan ÖNLER belitti. Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğu fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalındığı bu durumu iyileştirici çalışmaların yapılması gerektiğini, derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini, öğretmeninin sadece rehberlik yapması gerektiğini, dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar, projeksiyon vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasını, Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılmasını 4/C Sınıf Öğretmeni Özcan SÖNMEZ vurguladı. 4/A sınıfı öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ ise “Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz.” dedi. Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu; drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme, vb. teknik ve yöntemleri kullanalım.” dedi. 4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ ise Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, soru - cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, beyin fırtınası, problem çözme, gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasının önemini belirtti.

 4. Başarıyı artırmada alınacak önlemler 4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olamama, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin yeterli seviyede motive edilemediği, öğrencilerin TV, PC, oyun vb. alışkanlıklarından fazla etkilendiğini başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini, öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi; ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını, sınıf disiplininin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiği önemle vurgulandı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği, öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Öğrenciye sık sık görevler verilmesi ve veli ve öğrenci görüşmeleri yapılması gerektiğini 4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ belirtti. 4/B Sınıf Öğretmeni Özkan ÖNLER ise başarının artması için bu sınıfta derse giren öğretmenlerin sürekli işbirliği içerisinde bulunması, öğrencilerini olumlu faaliyetlerinin mutlaka ödüllendirilmesi, öğrencilerden güler yüzün esirgenmemesi, hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturulması, etkin bir şekilde ders dinlemeleri ve derse katılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 5. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi; yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi konusunda ise 4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük not sistemine göre yapıldığını, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme imkânı olduğunu, sınavlarda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma şeklindeki soru tipleri kullanılmasını, Türkçe dersinde açık uçlu soru sayısının ifade becerisinin gelişmesi açısından daha fazla olması gerektiğini, yazılı ve performans değerlendirmeleri ile ilgili sonuçların duyurulmasında yönetmelik esaslarına uyulmasını, sonuçların en kısa zamanda e- okul’ a girilerek öğrencilere duyurulmasını ifade etti. 4/A Sınıf Öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ, ölçme çalışmalarının şekli ve sayısının aşağıdaki tabloya göre olduğunu, branş öğretmenlerinin derslerinin sınav tarihlerinin aşağıdaki çizelgeye göre tespit etmeleri gerektiğini belirtti.


  2017-2018 YILI 2. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ

  Dersler

  1. yazılı

  2. yazılı

  3. yazılı

  Türkçe

  12-16 Mart 2018

  16-20 Nisan 2018

  21-25 Mayıs 2018

  Matematik

  12-16 Mart 2018

  16-20 Nisan 2018

  21-25 Mayıs 2018

  Fen ve Bilimleri

  19-23 Mart 2018

  14-18 Mayıs 2018
  Sosyal Bilgiler

  19-23 Mart 2018

  14-18 Mayıs 2018
  İnsan H. Yrt. ve Demokrasi

  2-6 Nisan 2018

  28 Mayıs-1Haziran 2018
  Trafik Güvenliği

  2-6 Nisan 2018

  14-18 Mayıs 2018
  İngilizce


  Din Kül. ve Ahlak Bilgisi


 6. Yetersiz öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda 4-B Sınıf Öğretmeni Özkan ÖNLER Yönetmeliğin 47 maddesinde ; “Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemin ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır.” şeklinde konuya açıklama getirildiğini belirtti.
  Buna göre rehber öğretmenimiz, sınıf öğretmeni, öğrenci velisi başarısız öğrencinin başarısını artırmak için yapılacakları görüşmek üzere bir toplantı yapmalıdır. Toplantıda tutanak altına alınmalıdır. Bu toplantıda başarıyı arttırıcı ne gibi çalışmaların yapılabileceği kararlaştırılmalıdır. Her ay öğrenci velisine öğrencinin durumu ile ilgili bilgi verilmeli, hangi çalışmaların yapıldığı tutanakla belirlenmelidir. Bu tutanak öğrenci velisine imzalatılmalıdır şeklinde açıklamalar yaptı.


 7. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık-kıyafet durumları konusunda ise 4/A Sınıf Öğretmeni Fatih ÜSTÜNDAĞ, bazı öğrencilerin aç olarak okula geldiklerini, bu konuda veli toplantılarında bu durumun dile getirilmesinin uygun olacağını, bazı öğrencilerin dışarıdan alış veriş yaptıklarını, okul kantininden yapılması konusunda öğrencilerin uyarılmasını, özellikle açıkta satılanların alınmamasını, kılık kıyafet konusunda da gereken temizliğe dikkat edilmesinin iyi olacağını belirtti.

 8. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı konusunda ise Matematik, Fen Teknolojisi, Sosyal
  Bilgiler, Türkçe ve diğer dersler işlenirken derslerin özelliğine göre, akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyondan imkânlar ölçüsünde yararlanıldığını, Matematik araç ve gereçlerinin öğretmenler odasında bulunduğunu, Fen Bilimleri dersinde deney gözlem ve incelemelerde kullanmak için gerekli araç ve gerecin araç gereç odasında bulunduğunu, Sosyal Bilgiler dersinde ilgili haritaların akıllı tahtada bulunduğunu akıllı tahtanın görsel bir çok araç gereci temin etmek için çok kullanışlı olduğunu, ayrıca yayınevlerinin akıllı tahta uygulamalarının konuların öğrenciye aktarımını büyük ölçüde kolaylaştırdığını, biraz incelediği zaman akıllı tahta uygulamalarının çok kullanışlı olduğunu 4/C Sınıf Öğretmeni Özcan SÖNMEZ belirtti.

 9. Öğrencilerin devam - devamsızlık durumlarının görüşülmesi konusunda ise 4/B sınıf öğretmeni Özkan ÖNLER söz alarak öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu, ilköğretim okullarına devamın zorunlu olduğu, okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin olmadığını, böyle bir durum olursa öğrencilerin idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiğini söyledi.

 10. E-OKUL Bilgilerinde eksiği bulunan öğrencilerin tamamlanması, günlük devamsızlık bilgilerin girilmesi gerektiğini 4/B sınıf öğretmeni Özkan ÖNLER hatırlattı. 4/D Sınıf Öğretmeni Halil İbrahim DÜGENCİLİ EBA Sisteminin öğretmen ve öğrenciler tarafından daha etkin kullanılması gerektiğini hatırlattı. Tüm öğrencilere EBA şifresinin verildiğini ve öğrencilerin EBA sistemini etkin kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

 11. Dilek ve temenniler bölümünde 4/C Sınıf Öğretmeni Özcan SÖNMEZ söz alarak eğitim öğretim çalışmalarının bir ekip işi olduğunu, bu ekibin de başarıya ulaşması için ilk önce okuldaki zümre elemanlarının görev ve sorumluluk bilinci içinde olmaların önemini belirtti.

 12. Kapanış bölümünde ise zümre başkanı Halil İbrahim DÜGENCİLİ 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi ve katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.


ALINAN KARARLAR

 1. Öğrencilerin daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesine, bu yolla okumalarının hızlandırılmasına,

 2. Sınıflar arasında programın uygulanmasında ve derslerin işlenişinde paralellik sağlanmasına;

 3. Derslerin işlenişi ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda zamanında ve plana uygun yapılmasına,

 4. İkinci dönemi verimli ve başarılı bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış verişi yapmak amacıyla en geç mart ayı sonuna kadar veli toplantılarının yapılmasına,

 5. Veli toplantılarında 100’lük not sistemi, e-okul, yazılı sınavların ve sınav notlarının öğrencilere ve velilere daha iyi anlatılmasına,

 6. Belirli aralıklarla deneme sınavları yapılmasına, bu sınavların sonuçlarına göre belirlenen eksikliklerin giderilmesine,

 7. Konular işlenirken öğrenci başarılarını arttırıcı, okul, sınıf ve çevre koşullarına göre her türlü araç gereç, ilke ve yöntemlerin kullanılması,

 8. Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına , güzel yazı örneklerinin temalara göre sınıf köşelerinde sergilenmesine ,

 9. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar, projeksiyon vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına;

 10. Sınavların test değerlendirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve klasik uygulamaya yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına, öğrenciye kendini ifade edebilme imkânlarının verilmesine de dikkat edilmesine,

 11. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine ve takip edilmesine,

 12. Okulda yapılan etkinlik ve çalışmalarında bütün öğrencilerin görev almalarını, öğrencilere her konuda rehberlik yapılması,

 13. Zümre elemanlarının birlik ve dayanışma içinde olmaları, yardımlaşmaları, bir ekip oluşturmaları, her konuda örnek olmaları kararları alındı.

 14. EBA kullanımının arttırılması kararlaştırıldı.


Yüklə 46,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə