Азәрбајҹан дилинин изаһлы лүғәти / Азәрбајҹан еа нәсими адына Дилчилик Институту; редYüklə 45,5 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü45,5 Kb.
#107910

SUMQAYIT REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ

QUBADLI RAYON NÜMAYƏNDƏLİYİ

Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi
DİL HAQQINDA KİTABLAR
TÖVSİYƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

Sumqayıt - 2020


Kiril əlifbası ilə olan kitablar:


Азәрбајҹан дилинин изаһлы лүғәти / Азәрбајҹан ЕА Нәсими адына Дилчилик Институту; ред. А. А. Ахундов.

I ҹилд / ред. А. А. Ахундов ; тәрт.: И. О. Мәммәдов, Н. Р. Рәһимзадә, С. Н. Әһәдова. - Бакы : Чыраг, 1997. - 452 с.
Ахундов, Ағамуса Ағасы оғлу. Ше’р сәнәти вә дил / А. А. Ахундов ; ред. Т. Мүтәллимов. - Бакы : Јазычы, 1980. - 159 с.
Дәмирчизадә, Әбдүләзәл Мәммәд оғлу. Азәрбајҹан әдәби дилинин тарихи : дәрслик / Ә. М. Дәмирчизадә ; елми ред. А. М. Гурбанов.

I һиссә. - Бакы : Маариф, 1979.- 230 с.
Сејидов, Јусиф Мирәһмәд оғлу. Сөзүн шөһрәти / Ј. М. Сејидов ; ред. С. Әлизадә. - Бакы : Јазычы, 1981. - 267 с.
Ҹәфәргулијев, Мираға Әшрәф оғлу. Милли дил вә мәһкәмә иҹрааты : проблемләри вә һәлли / М. Ә. Ҹәфәргулијев. - Бакы : Азәрнәшр, 1991. - 264 с.
Latın əlifbası ilə olan kitablar:
Azərbaycan dialektoloji lüğəti / AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Atatürk Kultur, Dil və Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.

I cild : A-L / red. M. Ş. Şirəliyev, M. İ. İslamov. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 1999. - 374 s.
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komitəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ; red. A. A. Axundov. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2004. - 728 s.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti : 110563 söz / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ; layihənin rəh.A. Axundov, ön sözün müəl., red. İ. Məmmədli. - Genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş VI nəşri. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 840 s.
Blumfild, Leonard. Dil / L. Blumfild ; tərc.: V. S. Ərəbov, Q. N. Heybətov ; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. - Bakı : n.y., n.i.y. - 520 s.
Cəfər, Məmməd. Seçilmiş əsərləri / M. Cəfər ; tərt. T. Fərzəliyev ; elmi red. Elçin ; red. İ. İsrafilov.

I cild. - Bakı : Çinar-Çap, 2003. - 360 s.

Mündəricat : Dilimiz və klassik ədəbiyyatımız
Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti / S. A. Əhmədova ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; Azərbaycanda Atatürk mərkəzi. - Bakı : MBM, 2008. - 96 s.
Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyev və ədəb i- tarixi proses : monoqrafiya / S. A. Əhmədova ; red. T. H. Kərimli. - Bakı : Elm, 2013. - 156 s., [12] s. : foto ; 21 sm. - Biblioqr.: s.
Əhmədli, Salatın Alı qızı. Seçilmiş əsərləri / S. A. Əhmədli ; rus dil. tərc.türk dil. tərc. çapa məsul G. Pənah ; ing. dil. tərc. S. Gültən ; ing. dil. tərc.: S. Gültən, P. Məzahirqızı ; İsayeva, B., Kəmalə.

III cild. - Bakı : Skyg, 2016. - 444 s.
Əhmədli, Salatın Alı qızı. Seçilmiş əsərləri / S. A. Əhmədli ; çapa məsul G. Pənah ; red. S. Qasımova.

IX cild. - Bakı : Skyg, 2016. - 456 s.
Humboldt, Vilhelm fon. Dillərin milli xarakteri haqqında / V. Humboldt ; tərc. İ. Q. Kərimov ; red. F. Y. Veysəlli. - Bakı : Prestige çap evi, 2014. - 170 s.
Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti : gerçəkliklər və perspektivlər: beynəlxalq konfrans, 3-4 aprel 2007-ci il: Bakı, "Gülüstan" sarayı / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ; tərt. G. İsmayılov ; ред. H. X. Orucov ; red. Ş. A. Nəzərli. - Bakı : Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007. - 424 s.
Xələfli, Əli Rza. Dilimiz-varlığımız : ədəbi-publisistik düşüncələr / Ə. R. Xələfli ; elmi red. N. Ə. Həsənzadə ; red. E. Kamal. - Bakı : MBM, 2009. - 160 s.
Mastenbruk, Vilyam. Danışıqlar / V. Mastenbruk ; tərc. H. Nərimanoğlu. - Bakı : "E.L." NPŞ MMC, 2011. - 196 s.
Potter, Saimon. Dilimiz / S. Potter ; tərc.: F. Y. Veysəlli, S. Mustafayeva ; red. heyəti K. M. Abdullayev [et al.] ; elmi red.: A. Y. Məmmədov, E. Əbdülrəhimov ; red. F. Y. Veysəlli ; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - Bakı : Prestige çap evi, 2014. - 168 s.
Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris problemləri : magistrantlar üçün dərslik / Y. M. Seyidov, S. N. Abbasova ; elmi red. M. Ə. Abdullayeva ; Bakı Dövlət Universiteti. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010. - 188 s.
Vəliyeva, Nigar Çingiz qızı (1971). Mədəniyyətlərarası dialoq ya qlobal kommunikasiya şəraitində təhsilin dili və dilin təhsili / N. Ç. Vəliyeva. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 263 s., [1] s.
Yurd içində gəzişmələr. - Bakı : Tutu Uşaq Mədəniyyət Mərkəzi, 2002.-14 s.
Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti : monoqrafiya / N. T. Zamanov ; elmi red. M. Ə. Mahmudov ; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.

II kitab. - Bakı : Elm və Təhsil, 2014. - 496 s.

Yüklə 45,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə