Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


XIII. BÖLÜM. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ VE ONLARIN GÖREVLİ KİŞİLERİNİN KARARLARINDAN FAALİYET VE FAALİYETSİZLİĞİNDEN ŞİKAYET VERME, ŞİKAYETLERİ İNCELEMEYüklə 0,94 Mb.
səhifə13/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

XIII. BÖLÜM. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ VE ONLARIN GÖREVLİ KİŞİLERİNİN KARARLARINDAN FAALİYET VE FAALİYETSİZLİĞİNDEN ŞİKAYET VERME, ŞİKAYETLERİ İNCELEME
55. FASIL. ŞİKAYET VERME
Madde 399. Bu bölümün uygulanması alanı
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının ve onların görevli kişilerinin kararlarından faaliyet ve faaliyetsizliğinden şikayet verilmesinin tüm durumlarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık kanunu ve bu bölümün hükümleri uygulanır.

İdari ve suç sorumluluğu önlemlerinden şikayet verme istisnadır.


Madde 400. Şikayet verme hakkı
Kendi hukuku ihlal edilen ve kanuni çıkarları zarara uğramış herhangi tüzel ve gerçek kişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ve onların görevli kişilerinin kararlarından (ezcümle norm tutanaklarından), eylem ve eylemsizliğinden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun olarak şikayet vermek hakkına sahip olur.
Madde 401. Başlangıç şikayeti verme
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının, keza onların görevli kişilerinin kararından, faaliyet ve faaliyetsizliğinden başlangıç şikayeti muvafık olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organına veya görevli kişisine verilir.

Kişilerin dilekçe ve şikayetlerini incelemek için kanuna zıt faaliyetlerinden (faaliyetsizliğinden) şikayet edilen organlara veya görevli kişilere göndermek yasaktır.


Madde 402. Başlangıç şikayeti verme süreleri
Başlangıç şikayeti kişiye karar veya faaliyetin yapılması konusunda bilgi verildiği günden üç ay zarfında verilir.

Alınmış karar konusunda kişiye bilgi verilmediği takdirde, başlangıç şikayet karar alındığı günden altı ay zarfında verilebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık gümrük organları veya onların görevli kişileri tarafından karar alınması konusunda yazılı müracaat alındıktan sonra üç aylık süre geçtiği günden sonra üç ay zarfında faaliyetsizlik konusunda başlangıç şikayet verilebilir.
Madde 403. Başlangıç şikayetin inceleme süreleri
Başlangıç (ilk) şikayet bir ay zarfında ilave olarak öğrenilmesi ve kontrol edilmesi talep edilmeyen şikayet ise en geç 15 gün zarfında incelenir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı şikayeti inceleme zamanının bir aydan fazla olmamak koşulu ile uzatabilir.
Madde 404. Şikayet verme süresinin yenilenmesi
Şikayetin verilmesi için bu Mecellenin 403. maddesinde gösterilen süreler mazur nedenlerden dolayı geçtiği takdirde, şikayette bulunan kişinin dilekçesine dayalı olarak bu süreler muvafık olaak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının veya onların görevli kişileri tarafından yenilenebilir.
Madde 405. Şikayet biçimi
Şikayet yazılı olarak verilir ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık gümrük organına ve görevli kişinin adresine gönderilir.
Madde 406. Şikayet verilmesinin sonucu
Bu madenin ikinci kısmı ile belirlenmiş durumlar istisna edilmekle, şikayetin verilmesi, hakkında şikayet verilen kararın veya faaliyetin icrasını durdurmaz.

Şikayetin verildiği Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı veya görevli kişi, hakkında şikayet verilen kararın veya faaliyetin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanununa uygun olmaması konusunda yeteri kadar esaslara sahip olduğu takdirde, hakkında şikayet verilen kararın veya faaliyet icrasını tam veya kısmen durdurabilir.


Madde 407. Başlangıç şikayet veren kişinin yardım etmesi
Başlangıç şikayeti veren kişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları veya onların görevli kişileri tarafından işin durumu incelendiği zamanlarda yardım etmeye yükümlüdür.


Madde 408. Başlangıç şikayetinin geri alınması veya feshedilmesi
Başlangıç şikayette bulunan kişi şikayetinde üzere karar alınana kadar herhangi zaman onu geri ala veya feshedebilir. Şikayetin geri alınması veya feshedilmesi gösterilen kişinin yazılı dilekçesine dayalı olarak gerçekleştirilir.

İlk şikayetin tekrar verilmesi, şikayet verilmesi için belirlenmiş süre zarfında gerçekleştirilebilir.


Madde 409. Başlangıç şikayeti üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının veya onun görevli kişisinin kararı
Başlangıç şikayeti üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının veya onun görevli kişisinin kararı yazılı biçimde kabul edilir. Karar, şikayette bulunan kişi için, hakkında şikayet verilen karardan az elverişli (müsait) olabiliir. Şikayette bulunan kişi şikayet üzere kabul edilmiş karar konusunda ikaz edilir.

Şikayet üzere genel önemli kararlar yayınlanmalıdır.


Madde 410. Tekrar şikayette bulunma ve şikayetin ait olduğu kurumlar
Gümrük nezaretinin ve gümrük muamelelerinin gerçekleştirilmesi, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işleri inceleme (bu tür işler üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının kararlarından ve sadeleştirilmiş biçimde kınamanın uygulanması tutanaklardan verilen şikayetler dışında), Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomik siyasetine dokunmayan diğer meseleler üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının ve onların görevli kişilerinin kararlarından faaliyet veya faaliyetsizliğinden tekrar şikayet, kararından, faaliyet ve faaliyetsizliğinden şikayet verilen Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının olduğu yer üzere, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı görevli kişisinin çalışma yeri üzere bölge (şehir) Halk mahkemesine verilebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı ve onların görevli kişisinin kararlarından, faaliyet veya faaliyetsizliğinden tekrar şikayet Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak İktisat Mahkemesine de verilebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı ve onun görevli kişilerinin kararlarından faaliyet ve faaliyetsizliğinden tekrar şikayetler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Baş savcısına verilebilir.
Madde 411. Tekrar şikayetlerin verilmesi, onları inceleme, onların çözüm kuralı
Tekrar şikayetlerin verilmesi, onları inceleme, onların çözümü ve onlar üzere kararlardan şikayet verme kuralı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık kanunu ile belirlenir.
56. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARI VE ONLARIN GÖREVLİ KİŞİLERİNİN KARARLARINA , FAALİYET VE FAALİYETSİZLİĞİNE SAVCININ PROTESİ İLE İLGİLİ VE NEZARET BİÇİMİNDE İNCELEME
Madde 412. Savcının protesi
Savcının protesine Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı veya onların görevli kişileri tarafından bu protesi Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organına dahil olduğu gün itibarile on gün zarfında incelenmelidir. Protesi incelemenin sonuçları hakkında savcıya yazılı olarak bilgi verilir.
Madde 413. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ve onların görevli kişilerinin kararlarının faaliyet ve faaliyetsizliğinin Azerbaycan Cumhuriyeti üst gümrük organları ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının üst görevli kişileri tarafından nezaret biçiminde incelenmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı veya bu organın üst görevli kişisi Azerbaycan Cumhuriyeti alt gümrük organının veya onun görevli kişisinin kararını herhangi bir zaman kanuna uyulmasına nezaret biçiminde feshede, değişe ve Azerbaycan Cumhuriyeti kanun tutanaklarında öngörülmüş herhangi önlemleri uygulayabilir.


XIV . BÖLÜM. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ GÖREVLİ KİŞİLERİ

57. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ GÖREVLİ KİŞİLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
Madde 414. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri
Eğitim seviyesine, profesyönelliğine, sağlığına, işgüzar ve manevi, özelliklerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına havale edilmiş görevlerini yerine getirebilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vatandaşları Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının görevli kişileri olabilirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarından göreve ilk kez atanan kişiler için altı aya kadar deneme süresi belirlenebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarında ilk kez göreve atanan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları şu muhtevada and içerler:

«Ben Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı görevli kişisinin yetkilerin gerçekleştirirken Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Anayasasına ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa sözsüz uymaya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığını ve güvenliğini savunmaya ve kendi vazifemi vicdanla yerine getirmeye ve gümrük disiplininin taleplerini yerine getirmeye and içerim».

And içme töreni Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak yapılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının görevli kişilerine özel rütbeler verilir.Özel rütbelerin belirlenmesi ve onların verilmesi kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı onaylar.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri için özel giyim forması (kıyafeti) belirlenir. Giyim formasını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı, onun giyinme kuralını ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler. Özel giyim forması bedava verilir.

Bu maddenin beşinci ve altıncı kısımlarının hükümleri, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının emrinde bulunan gümrük laboratuvarlarının başkanları ve uzmanları, bilimsel araştırma ve eğitim müesseselerinin profesör öğretmen heyeti ve uzmanları hakkında da uygulanır.


Madde 415. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin kendi hizmeti görevlerini gerekli düzeyde yerine getirmeleri garantisi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri kendi taahhütleri altındaki görevleri yerine getirdikleri zaman Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarını kılavuz edinerek faaliyet gösterir ve direk başkanlarına bağlıdırlar (Başkanlarının emrindedirler).

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı veya onun görevli kişisi tarafından karar alınmasına, yahut bu görevli kişisinin faaliyet göstermesine kanunsuz etki yapmaya veya herhangi bir biçimde müdahaleye (karışmaya) müsaade edilmez ve bu tür eylemler bu Mecelleye uygun sorumluluk taşımaya neden olur.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin mülkiyetçilik faaliyetiyle (ezcümle onların yardımı ile) uğraşmak, gümrük sorunları üzere üçüncü kişilerin müvekkili olmak, karşılığı verilmesi şartı ile hakkı ödenilen istenilen işi yerine getirmek (bilim, eğitim ve yaratıcılık faaliyetleri dışında), anlaşma ile sivil hukuki karakterli gümrük işi ile ilgili işleri yerine getirmek, kendi hizmeti görevini kullanmakla kişilere Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile öngörülmeyen herhangi bir yardımı yapmak ve bunun karşılığında ücret, imtiyazlar ve hizmetler elde etmek, üretim alanı nesnelerinin yönetilmesine direkt veya temsilci vasıtasıyla iştirak etmek hakkına sahip değildir..

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin aşağılanması (tahkir edilmesi), onun korkudulması ona karşı konulması (mukavemet gösterilmesi), hayatına, sağlığına ve mülküne karşı zor kullanmak veya kastedilmesi bu Meceleye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun sorumluluğa sebep olur.Madde 416. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kanuni emirlerinin veya taleplerinin yerine getirilmesinin zorunluluğu
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişisinin gümrük faaliyetine ait kanuni emirlerinin veya taleplerinin yerine getirilmesi müdürlük, müessese ve teşkilatlar, devlet organları ve onların görevli kişileri, aynı zamanda da diğer mensupları, ezcümle gerçek kişiler için zorunludur.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kanuni emirlerine veya taleplerine uymamak, keza bu kişilerin üzerine konulmuş görevlerin yerine getirilmesine mani olan hareketler bu Mecelle ile ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ile belirlenmiş sorumluluğa neden olur.


58. FASIL. FİZİKSEL GÜCÜN, ÖZEL ARAÇLARIN

VE ATEŞLİ SİLAHIN UYGULANMASI
Madde 417. Fiziksel gücün, özel araçların ve ateşli silahın uygulanması koşulları ve sınırları
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının görevli kişileri bu Mecelle ile belirlenmiş durumlarda ve kuralda fiziksel gücü, özel araçları ve ateşli silahı uygulamak hakkına sahiptirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri fiziksel gücün, özel araçların ve ateşli silahın uygulanması ile ilgili durumlarda faaliyet göstermek için özel hazırlık yapmalı, keza bu alanda faydalı olmaları konusunda devamlı kontrol edilmelidirler.

Fiziksel gücü, özel araçları ve ateşli silah uygulandığı zaman Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişisi şunları yapmaya yükümlüdür.


 • Kendi taleplerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar zaman tanımakla fiziksel gücü, özel araçları veya ateşli silahı uygulamak niyeti konusunda ikaz etmek, onların uygulanmasında geç kalmanın, onun yaşamı ve sağlığı için direkt tehlike oluşturduğu, diğer ağır sonuçlara neden olabileceği aniden veya silahlı baskın, dövüş tekniği ve nakliye araçlarını kullanmakla saldırı zamanı, yahut ikaz edilmesi meydana çıkmış durumda uygunsuz veya mümkün olmayan diğer haller istisna edilir.

 • Yaralanmış, doktora kadar yardım gösterilmesini sağlamak ve olmuş olay konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı başkanına veya onun yerine çalışan kişiye hemen bilgi vermek;

 • Hukuk ihlalinin ve onu yapan kişilerin karakteri ve tehlikelilik dercesinden, keza gösterilen mukavemetin gücüne bağlı olarak, tehlikenin giderilmesi zamanı uğratılan zararın asgari olmasına gayret etmek.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı veya onun görevini yerine getiren kişi tüm ölüm veya ağır yaralanma durumları konusunda hemen savcıya bilgi vermelidir.

Yetki sınırını aşmakla fiziksel gücün, özel araçların ve ateşli silahın uygulanması Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenen sorumluluğa sebep olur.Madde 418. Fiziksel gücün uygulanması
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının görevli kişileri hukuk ihlallerini önlemek, bu ihlalleri işlemiş kişileri alıkoymak, mukavemeti bertaraf etmek, kanunu emirlere veya taleplere uymamak durumlarını, gümrük kontrolü altında olan binaya, araziye dahil olmakla, mallara ve nakliye araçlarına yaklaşmaya mani olunmasını, keza bu görevli kişiye havale edilmiş görevlerin yerine getirilmesine mani olan diğer eylemleri gidermek amacı ile, bu görevlerin yerine getirilmesini diğer yöntemlerle sağlamak mümkün olmadığı takdirde, fiziksel güc uygulamak hakkına sahip olurlar.
Madde 419. Özel araçların uygulanması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri şu durumlarda kelepçeler; lastik değnekler (joplar), göz yaşartıcı maddeler binaların açılması için mekanizmalar, nakliyenin zorunlu durdurulmasını sağlıyan araçlar, diğer özel araçlar uygulamak hakkına sahiptirler:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organları mensuplarına ve diğer kişilere yapılan baskınların bertaraf edilmesi için;

 2. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına ait veya onların kullandıkları binalara, odalara, yapılara ve nakliye araçlarına gümrük kontrolünde olan mallara ve nakliye araçlarına yapılan baskınların bertaraf edilmesi, keza yukarıda adları geçen tesisler zorla ele geçirildiği takdirde, onların kurtarılması için;

 3. Hukuku ihlal eden kişiler emre uymadıkları, mukavemet gösterdikleri, diğer hukuka zıt eylemlerde bulundukları takdirde, yahut çevredekileri veya kendilerini zarara uğratmak ihtimali olur ise, onların korunması ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının hizmeti binalarına getirilmesi için;

 4. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının görevli kişisine yapılan fiziksel mukavemetin bertaraf edilmesi için;

 5. Sürücüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisinin durmak konusunda talebini yerine getirmediği takdirde, nakliye araçlarının durdurulması için;

 6. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisine havale edilmiş görevlerin gerçekleştirilmesine kasıtlı olarak mani olacak diğer durumların.

Aşikar gebelik nişaneleri olan hanımlara, aşikar sakatlık nişaneleri olan kişilere ve azyaşlılara karşı özel araçların uygulanması yasaktır. Onlar tarafından silahlı mukavemette bulunulması, insanların yaşamı ve sağlığı, gümrük kontrolündeki mallar ve nakliye araçlarının dokunulmazlığı için tehlike olacak grup halinde ve diğer baskınlar yapılması istisna edilir.

Zorunlu savunma ve zaruret durumlarında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi özel araçlar olmadığı takdirde, ateşli silah veya yanında olan araçlar uygulayabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarında kullanılan özel araçların tam listesini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı belirler.
Madde 420. Ateşli silahın yanında taşınması, korunması ve onun kullanılması
Kanunla belirlenmiş kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının ayrı ayrı kategorili görevli kişilerine hizmeti görevlerini yerine getirdikleri zaman ateşli silah taşımak, korumak ve kullanmak hakkı tanınır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarında kullanılan ateşli silah ve onlar için dövüş malzemelerinin çeşitlerinin listesini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı belirler.


Madde 421. Ateşli silahın uygulanması ve onun kulanılması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının bu Mecellenin 420. maddesinde gösterilen görevli kişileri son önlem gibi şu durumlarda ateşli silah uygulanabilir:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları mensuplarının yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturan baskının bertaraf edilmesi için;

 2. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ateşli silahını elde etmek çabasının önlenmesi için (Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından alıkonulan kişinin, bu görevli kişi tarafından gösterilen mesafeyi azaltmak yolu ile onun ateşli silahına yaklaşmak veya bu tür silaha dokunmak çabası, bu silahı elde etmek çabası gibi değerlendirilir);

 3. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarına ait veya onların kullanımında olan binalara, yapılara ve nakliye araçlarına, gümrük kontrolünde olan mallara ve nakliye araçlarına silahlı veya grup halinde yapılan baskının bertaraf edilmesi için;

 4. Silahlı mukavemet gösteren kişinin, keza silahın teslim edilmesi konusunda kanuni talebi yerine getirmekten imtina eden silahlı kişinin yakalanması için;

 5. Sürücü Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları mensuplarının yaşamı ve sağlığı için gerçek tehlike oluşturduğu ve onları durdurmak konusunda birçok kez yapılan taleplere uymadığı takdirde, zedelemekle nakliye araçlarının durdurulması için;

 6. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının mensuplarının yaşam ve sağlığı için tehlike oluşturan hayvanların zararsız hale getirmek için;

 7. Ateşli silah uygulamak konusunda ikaz edilmesi, alarm verilmesi veya yardım çağırılması için.

Hanımlara, aşikar sakatlık nişaneleri olan kişilere ve azyaşlılara karşı, keza silahın uygulanması sonucunda diğer kişilerin zarara uğraya bileceği ve adamların çok biriktiği durumlarda silah kullanılması yasaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının mensuplarının yaşamı ve sağlığı için onlar tarafında tehlike oluşturan silahlı mukavemet, silahlı grup ve diğer saldırılma halleri istisna edilir.

Ateşli silahın kullanılması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi hemen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanına veya onun yerine çalışan kişiye yazılı bilgi verir, sonuncu ise ateşli silahın uygulandığı andan 24 saat zarfında savcıya bu konuda bilgi verir.


59. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ GÖREVLİ KİŞİLERİNİN ÜCRETİNİN ÖDENİLMESİ, MADDİ MAİŞET TEMİNAT VE SOSYAL SAVUNMA
Madde 422. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ücretinin ödenilmesi, maddi maişet ortamın ve sosyal savunmanın teminatları
Devlet, Azerbaycan Cumhuriyeti, gümrük organlarının görevli kişileri kendi hizmeti görevlerini vicdanla yerine getirmelerine maddi amil oluşturmak amacı ile onların ücretinin ödenilmesinin, maddi maişet ortamının ve sosyal savunmasının yüksek düzeyde organize edilmesine teminat verir.
Madde 423. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ücretinin ödenilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ücreti, vazife ücretlerinden, özel rütbeler üzere ücretlerden, yabancı dili bilmeye göre, 5 yıldan fazla kusursuz hizmete göre ek ödemelerden, keza diğer ödemelerden ibarettir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ücretinin ödenilmesi koşulları, bu organların hukuk emniyet organları gibi statüye sahip olduğu göz önünde tutulmakla belirlenir.


Madde 424. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişisi öldüğü veya yaralandığı takdirde yardımın ve uğratılmış zararın ödenilmesi
Hizmeti görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi öldüğü, onun sonraki meslek faaliyet ile uğraşmasının mümkün olmayacak şekilde beden zedelenmelerine ve diğer beden zedelenmelerine uğradığı takdirde, mülkü zarara sokulduğu takdirde Azerbaycan Cumhuriyeti kanununu ile hukuk emniyet organları için öngörülen kurala uygun biçimde ve miktarda birkezlik yardım verilir ve onun mülkünün uğratıldığı zarar ödenilir.
Madde 425. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin zorunlu devlet sigortasının yapılması
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının görevli kişileri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile hukuk emniyet organları için öngörülen kuralda devlet tarafından zorunlu kişisel sigortası yapılırlar.
Madde 426. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin hizmeti görevlerini yerine getirmeleri ile ilgili olarak elde ettikleri gelirden vergilerin kesilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin kendi hizmeti görevlerini yerine getirmeleri ile ilgili elde ettikleri gelirlerden gelir vergilerinin kesilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile hukuk emniyet organları için belirlenen koşullara ve kurallara uygun olarak gerçekleştirilir.
Madde 427. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin izini

Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisine «İzinler hakkında» Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu esasında yıllık izin verilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Organının görevli kişisine gümrük organlarında uzun süreli hizmete göre ek izin verilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hukuk emniyet organlarına ait kanunla belirlenmiş kararlar üzere çözülür.
Madde 428. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin konut alanı ve telefonla sağlanılması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile hukuk emniyet organları için öngörülmüş kurala uygun biçimde konutla, keza müracaat yaptıkları takdirde telefonla temin edilirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık İcra hakimiyeti organının belirlediği kuralda oluşturulan hizmeti konut fonuna sahip olabilir.


Madde 429. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin nakliyetten faydalanma hakkı
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hukuk emniyet organları görevli kişilerinin nakliye araçlarından faydalanmadan sahip oldukları haklar, hizmeti görevlerini yerine getiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerine de aittir.
Madde 430. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ve onların ailelerinin emekli ücreti sağlanılması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ve onların ailelerinin emekli ücreti ile sağlanılması hukuk emniyet organlarında hizmet yapmış kişiler ve onların aileleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenmiş normlar, kurallar ve koşullar esasında gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarnın görevli kişileri emekliye ayrıldıktan sonra, onların kaydı bulunan tedavi müesseselerinde sağlık muayenesi hakkı korunur.
Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə