Azerbaycan Cumhuriyeti’ninYüklə 0,94 Mb.
səhifə14/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
#54139
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

60. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ GÖREVLİ KİŞİLERİNİN STATÜSÜNE VE GÜMRÜK İŞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÜZERE GÜMRÜK ORGANLARININ NORMAL FAALİYETİNİ ENGELLEYEN İDARİ HUKUK İHLALLERİNE GÖRE SORUMLULUK BU TÜR İDARİ HUKUK İHLALLERİ ÜZERE İCRAAT VE ONU İNCELEME
Madde 431. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kanuni emrine veya talebine uymamak
Hizmeti görevlerini yerine getiren zaman Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisinin kanuni emrine veya talebine uymamaya göre, bu Mecellenin 244, 250-252, 258, 259, 280, 434-440. maddeleri ile belirlenmiş hususlar istisna edilmekle:

Asgari emek ücretinin beş katından on katına kadar para cezası belirlenir.


Madde 432. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin, gümrük kontrolünün ve gümrük işlemlerini gerçekleştiren, gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatı veya işi incelemeye katılan kişilerin, keza hal şahitlerinin tahkir edilmesi
Kendi hizmeti görevlerini yerine getirmesi ile ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin, keza gümrük kontrolünün ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeye katılmak için çekilmiş veya bu amaçla davet edilmiş müfettişlerin, eksperlerin, tercümanların, şahitlerin, aynı zamanda hal şahitlerinin tahkir edilmesine göre, bu olay ceza sorumluluğuna neden olmadığı takdirde:

Asgari emek ücreti tutarının beş katından on katına kadar para cezası belirlenir.Madde 433. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine, gümrük kontrolünün ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeye katılan kişilere, keza hal şahitlerine karşı zor kullanma eylemleri yapmak konusunda korkutma
Kendi hizmeti görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisini, keza gümrük kontrolünün ve gümrük muamelelerinin gerçekleştirilmesinde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeye katılmak için çekilmiş veya bu amaçla çağırılmış müfettişleri, eksperleri, uzmanları, tercümanları, şahitleri, aynı zamanda hal şahitlerini hafif yaralamak, dövme veya onlar hakkında diğer zor eylemlerinde bulunmak konusunda korkutmaya göre :

- Asgari emek ücreti tutarının beş katından on katına kadar para cezası kesilir, yahut on beş gün hapis cezası uyqulanır.


Madde 434. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemek için gerekli olan malları, belgeleri ve diğer eşya ve malumatları teslim etmekten imtina etmesi veya sunmaması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme için gerekli olan malları, belgeleri, diğer eşya ve malumatları gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine, yahut onun talimatı ile faaliyet gösteren müfettiş veya uzmana vermekten imtina etmesi veya bu görevli kişinin belirlediği sürede mazur nedenler olmadan sunmamasına göre

 • İkaz edilir, yahut asgari emek ücreti tutarının iki katından yedi katına kadar para cezası kesilir.

Para cezasına çarptırılması ile birlikte, belirlenmiş sürenin geçtiği günden başlıyarak malların, belgelerin, diğer eşya ve bilgilerin, sunulması için belirlenen günden sonraki her bir gün için onların değerinin yüzde biri kadar tutarda ek para cezası kesilir.
Madde 435. Diğer kişilerin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme için gerekli olan malları, belgeleri, eşya ve malumatları vermekten imtina etmesi veya sunmaması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi dışında, diğer kişilerin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme için gerekli olan malları, belgeleri ve diğer eşya ve bilgileri gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine, yahut onun talimatı ile faaliyet gösteren müfettiş veya uzmana vermeken imtina etmesi veya bu görevli kişinin belirlediği sürede mazur nedenler olmadan sunmasına göre:

 • İkaz edilir, yahut asgari emek tutarının iki katından yedi katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 436. Şahidin açıklama yapmaktan (bilgi vermekten) imtina etmesi veya cayması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere şahit sıfatiyle sorgulanmalı olan kişinin kendinin, kocasının (hanımının), çevresi kanunla belirlenen yakın akrabalarının aleyhine şahitlik yapılması halları istisna olmakla, mazur sebepler olmadan gerekli olan açıklama yapmaktan imtina etmesi veya caymasına göre:

 • Şahit sıfatı ile sorgulanması gereken kişi ikaz edilir, yahut asgari emek ücreti tutarının iki katından beş katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 437. Araştırma, kontrol, malzeme listesi kaydının düzenlenmesine mani olmak, yahut onların yapılmasından imtina etme
Müdürlük, müessese ve teşkilatların görevli kişilerinin, Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyet ile uğraşan kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararı ile araştırma, kontrol, malzeme listesi kaydının düzenlenmesine mani olmalarına göre:

 • İkaz edilir, yahut asgari emek ücreti tutarının on katından on beş katına kadar para cezası kesilir.

Madde 438. Eksperin rapor vermekten, tercümanın gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işleri incelemeye katılmaktan, uzman ise bunun dışında gümrük kontrolünün veya gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine katılmaktan imtina etmesi veya cayması
Mazur neden olmadan eksperin rapor vermekten, tercümanın gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işleri incelemeye katılmaktan, uzmanın ise bunun dışında gümrük kontrolünün veya gümrük muamelesinin gerçekleştirilmesine katılmaktan imtina etmesi veya caymasına göre:

 • İkaz edilir, yahut asgari emek ücreti tutarının beş katına kadar para cezası kesilir.


Madde 439. Ekspertiz yapılması konusunda kararı veya talimatı, yahut uzman veya tercüman çağırılması konusunda talebi müdürlük, müessese, teşkilatın görevli kişisinin yerine getirmekten imtina etmesi veya cayması
Ekspertiz yapılması konusunda kararı, yahut gümrük kontrolünün veya gümrük muamelesinin gerçekleştirilmesine, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işi incelemeye katılması için uzmanın veya tercümanın çağırılması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organının talebi veya talimatı gönderilmiş müdürlük, müessese, teşkilatın görevli kişisinin mazur sebepler olmadan onları icra etmekten imtina etmesi veya caymasına göre:

 • İkaz edilir, yahut görevli kişilere asgari emek ücreti tutarının iki katından beş katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 440. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine gümrük kontrolü ve diğer hukuki faaliyetlerin yapılmasına mani olma
Gümrük kontrolü ve bu Mecelle ile öngörülmüş diğer hukuki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisine mani olmaya göre, bu tür mani olma suç sorumluluğuna veya bu Mecellenin diğer maddeleri ile sorumlulluğa neden olmadığı takdirde:

 • İkaz edilir, yahut asgari emek ücreti tutarının iki katından on katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 441. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan üzerine hapis konulmuş mülkü kullanma veya bu tür kullanma konusunda talep ve sınırlamalara uymamak
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından üzerine hapis konulmuş mülkten bu organın müsaadesi olmadan kullanılmasına göre veya Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının belirlediği bu tür kullanma konusunda talep ve sınırlamalara uyulmamasına göre:

 • Kullanılmış mülkün değerinin yüzde onundan yüzde yüzüne kadar para cezasına çarptırılır.

İdari kınama, hukuk ihlalini yapan kişi bu mülkün kullanılması sonucunda vurulan maddi zararı ödemekten muaf tutulmaz.
Madde 442. Alınan karar, yahut gerçekleştiren faaliyete karışmak amacı ile kanun dışı etkileme
Müdürlük, müessese ve teşkilatın, onların görevli kişilerinin veya diğer işçilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının veya onun görevli kişisinin karar olmasına, yahut bu görevli kişinin gerçekleştirildiği faaliyetini etkilemek amacı ile herhangi biçimde kanun dışı etki yapma veya karışmasına göre, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişi ve gerçek kişinin bu tür etki veya karışmasına göre:

 • İkaz edilir, yahut başkanlarına, diğer görevli kişilerine ve benzeri mensuplara, tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiye asgari emek ücreti tutarının iki katından on katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 443. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlaller konusunda işlerin icraatı ve bu işleri inceleme
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetine zarar veren idari hukuk ihlalleri konusunda işlerin icraatı ve bu işleri inceleme bu Mecelle’nin X. bölümünün ve bu kısmının taleplerine onlara tanzim edilmeyen kısmında ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin idari hukuk ihlalleri konusunda, kanunun taleplerine muvafık kurala uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen idari hukuk ihlalleri konusunda işler bölge (şehir) Halk Mahkemelerinin Halk Hakimleri tarafından incelenir.


Madde 444. Zarara uğrayan kişi ve onun hakları
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetini zarar uğratan idari hukuk ihlalleri konusunda işlerin icraatı ve bu işleri incelemeye zarara uğrayan kişi veya onun temsilcisi katılabilir.

Bu kısımda (fasılda) öngörülen idari hukuk ihlalleri sonucunda manevi fiziksel veya mülk zararına uğramış kişiler zarara uğraşan kişi hesap edilir. Kişinin zarara uğrayan kişi gibi tanınması idari hukuk ihlali konusunda protokolde yahut zarara uğrayan kişinin sorgulanması konusunda protokolde bu konuda not edilmekle gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişileri, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeye katılması ilgili müfettişler, eksperler, uzmanlar, tercümanlar, şahitler zarara uğrayan kişi olabilirler.

Zarara uğraşan kişinin, işin dökümanları ile tanışmak, avukatın veya hukuki yardım yapan temsilcinin hizmetini kullanmak, kanıtlar sunmak, resmi müracaatda bulunmak, işi incelemeye katılmak, iş üzere karardan şikayet vermek, işin icraatı veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine veya halk hakimine itiraz etmek hakkına sahiptir.

Zarara uğrayan kişi hukuk ihlalinin durumları üzere sorgulanabilir. Zarara uğrayanın açıklaması biriktirilmiş diğer kanıtlarla birlikte kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.
Madde 445. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri konusunda işin icraatının özellikleri
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlallerinin, gümrük kurallarının ihlal edilmesi veya onun meydana çıkarılması ile aynı zamanda yapılması durumlarında, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri konusunda işleri inceleme için gerekli olan bilgilerin, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokolde yazılmasına müsaade edilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi zarara uğrayan kişi onun akrabası olduğu durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri hakkında işin icraatını yapamaz, eksper, müfettiş, uzman bu tür durumlarda ise bu durumlarda işi incelemeyemez. Halk hakimleri ise bu hallerde işe bakamaz. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetini zarara uğratan (engelliyen) idari hukuk ihlalleri hakkında işler incelemek için halk mahkemesine gönderilene kadar son verildiği takdirde, bu tür karar alındıktan sonra üç gün zarfında onun sureti, hakkına iş üzere icraat yapılan kişiye, keza zarara uğrayan kişiye veya onun temsilcisine sunulur veya gönderilir. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının bu tür kararından, bu Mecellenin 366. maddesi ile belirlenin kural gereğince, hakkında icraata son verilmiş kişi veya onun temsilcisi, keza zarara uğrayan kişi veya onun temsilcisi tarafından, karar alındığı günden on gün süresinde şikayet yapılablir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatı veya bu işleri inceleme zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının normal faaliyetini zarara uğratan (engelleyen) idari hukuk ihlalleri konusunda dökümanlar ayrıca icraat için ayrılmalıdır.
Madde 446. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri hakkında işlerin incelenmesi için gönderilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan (engelleyen) idari hukuk ihlalleri hakkında işlerin icraatı sona erdiği zaman, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık gümrük organının başkanı, onun yardımcısı, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının yetkili kişisi, idari kınama yapılması süresinin geçmesine en az on beş gün kalana kadar bu iş bölge (şeher) Halk Mahkemesinin hakimi tarafından incelemek için işin gönderilmesi konusuna karar alır.

Kararda şunlar belirtilmelidir: • Karar alan Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının adı;

 • Karar alan görevli kişinin soyadı, adı ve babasının adı;

 • Kararın alındığı tarih ve yer;

 • Hakkında karar alınmış kişi hakkında bilgi;

 • İşin icraatı zamanı belirlenen durumlar;

 • Hukuk ihlaline yol verilmesine göre sorumluluk öngören bu Mecellenin muvafık maddesi;

 • İşin Halk hakimi tarafından muhtevası (özeti) üzere inceleme için gönderildiği bölge (şehir) Halk mahkemesinin adı;

 • İşin icraatı zamanı meydana gelecek masraflar da kararda belirlenmelidir.


Madde 447. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri konusunda işin inceleme kuralı
Bölge (şehir) Halk mahkemesinin Halk Hakimi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri konusunda işi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununda öngörülen kural ve koşullara uymakla yalnız kendisi inceler.
Madde 448. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlallere göre kınamanın özellikleri
Bir kişi tarafından iki ve daha fazla Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan hukuk ihlali vuku bulduğu takdirde, bu Mecellenin 233. maddesi ile belirlenmiş kural gereğince idari kınama uygulanır. Bir kişi tarafınan bu Mecellenin X. kısmı ile öngörülen gümrük kuralları ihlal edildiği takdirde veya bu bölümde (fasılda) öngörülmüş Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının normal faaliyetini zarara uğratan idari hukuk ihlalleri vuku bulduğu takdirde, her bir hukuk ihaline göre ayrı ayrılıkta kınama uygulanır.

Bu bölümde (fasılda) öngörülmüş hukuk ihlallerine göre idari kınama idari hukuk ihlalilin vuku bulduğu günden iki ay geç olmamaksızın uygulanabilir.

İdari biçimde alıkoyma süresi bir gün (24 saat) veya ondan fazla devam ettiği takdirde, idari hapis çeşidinde idari kınama uygulandığı zaman bu süre hesaba katılmalıdır. İdari biçimde alıkoyma süresi idari hapis altında olma süresi ile bir güne bir gün hesabı ile katılır.

Askeri hizmetçilere ve bu Mecellenin 227. Maddesi ile belirlenmiş kişilere karşı idari hapis uygulanamaz.


61. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ VE ONLARIN GÖREVLİ KİŞİLERİNİN SORUMLULUĞU
Madde 449. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının sorumluluğu
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ve hukukdışı (hukuka karşıt) kararları, faaliyet ve faaliyetsizlikleri, keza görevli kişilerinin ve diğer işçilerinin hizmeti ve çalışma görevlerini yerine getirirken kendi hukukdışı kararları, faaliyet ve faaliyetsizlikleri ile kişileri ve onların mülkünü uğrattıkları zarara göre sorumluluk taşırlar.

Uğratılan zarar genel esaslarla Azerbaycan Cumhuriyeti kanununda öngörülen kurala uygun ödenilir.Kanuna uygun faaliyet sonucunda uğratılan zarar ödenilmez.
Madde 450. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin ve diğer mensuplarının sorumluluğu
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri ve diğer mensupları hukuk dışı (hukuka karşıt) karar, faaliyet ve faaliyetsizliklere göre Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak disiplin, idari, cinayet (suç) ve diğer sorumluluk taşırlar.
Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə