Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Madde 114. Malların gümrük refakatına göre gümrük ücretleriYüklə 0,94 Mb.
səhifə3/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Madde 114. Malların gümrük refakatına göre gümrük ücretleri
Malların gümrük refakatine göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile aralarında mutabakat sağlamakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği miktarda gümrük ücretleri kesilir.
20.FASIL. GÜMRÜK ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENİLMESİ
Madde 115. Gümrük Rüsumunun, katılma değer vergisinin, aksizlerin ve gümrük ücretlerinin hesaplanması için esas.
Gümrük rüsumunun, aksizlerin ve gümrük ücretinin – hesaplanması için «Gümrük Tarifesi hakkında» Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu’na uygun olarak belirlenen malların ve nakliye araçlarının gümrük değeri esas alınır.

Katma değer vergisinin hesaplanması için malın gümrük değerinin ve gümrük rüsumunun toplamı, aksizli mallar için ise keza aksiz tutarının cemi esas alınır.Madde 116. Gümrük ödemelerinin mükellefleri (Ödeyicileri)
Gümrük ödemeleri bu Mecelle’ye uygun olarak direk olarak deklarant (beyannameyi veren) veya başka sahıslar tarafından ödenilir.

Bu Mecelle’de öngörülen hususlar istisna edilmekle her bir ilgisi olan kişi gümrük ödemelerini ödeyebilir.Madde 117. Gümrük ödemelerinin ödenilme süreleri
Gümrük ödemeleri gümrük beyannamesi kabul edilene kadar veya gümrük beyannamesinin kabul edilmesi ile aynı zamanda ödenilir.

Ticari amaçları için öngörülmeyen mallar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından getirildiği zaman, gümrük ödemeleri gümrük beyannamesinin kabul edilmesi ile aynı zamanda ödenilir.

Gümrük beyannamesinin verilmesi geçiktirildiği takdirde, gümrük ödemelerinin ödenme süresi gümrük beyannamesinin verilmesi için belirlenen sürenin geçtiği günden hesap edilir.

Madde 118. Gümrük ödemelerinin ödenilme kuralı
Gümrük ödemeleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organına, uluslararası posta gönderişleri ile gönderilen mallar için ise devlet posta (irtibat) müesseselerine ödenilir. Devlet irtibat (rabıta-iletişim) müesseseleri gösterilen ödemeleri Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarının hesabına aktarır.

Madde 119. Gümrük Ödemelerinin Ödenilmesi İçin Süre Tanınması Ve Zamanın Uzatılması
Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için müstesna durumlarda mükellefe süre tanına veya süre uzatımı yapılabilir.

Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için süre tanınması ve zamanın uzatılması konusunda kararı muamelelerini işlemlerini gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı alır.

Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için tanınan süre ve uzatılan zaman gümrük beyannamesinin kabul edildiği gün hesaba katılmakla iki aydan fazla olmamalıdır.

Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için süre tanındığı veya zaman uzatıldığı takdirde, bu Mecelle’de öngörülmüş kurala uygun olarak gümrük ödemelerinin ödenilmesi sağlanır.

Süre tanınmasına veya zamanın uzatılmasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Banka»sının verdiği krediler üzere bu bankanın belirlediği derecelere uygun olarak faizler kesilir ve devlet bütçesine aktarılır.

Gümrük ödemelerinin ödenilmesinden kaçınmak isteyen kişilere bu tür ödemelerin ödenilmesi için süre tanınmaz ve zaman uzatılmaz.Madde 120. Gümrük ödemelerinin ödenilmesinin sağlanmasıGümrük ödemelerinin yapılması malların ve nakliye araçlarının rehin konulması, üçüncü kişinin kefil olması veya ödenilmesi gereken tutarın depozito verilmesi ile sağlanılabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları başka karar kabul etmezse, rehin konulan mallar ve nakliye araçları rehin bırakan kişide kalar. Rehin bırakan kişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının mutabakatı olmadan rehin bıraktığı eşya konusunda emir vermek hakkına sahip değil.

Rehinin resmileştirilmesi ve ödemenin rehine yönlendirilmesi rehin konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunlarına uygun gerçekleştirilir.

Gümrük ödemelerinin ödenilmesinin sağlanılması için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Bankası’ndan döviz işlemleri yapmak için lisans almış bankanın ve diğer kredi teşkilatlarının kefilliği (kefil olması) kullanılabilir. Gösterilen bankalar ve diğer kredi teşkilatları onların başvurusuna dayalı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının yürüttüğü kayıt listesine yazılır. (kaydedilir)

Bankanın ve diğer kredi teşkilatlarının kayıt listesine kaydolma konusundaki müracaatlarının incilenme kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Bankaların ve diğer kredi teşkilatlarının kayıt listesine kaydolunmasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği miktarda ücret (para) kesilir. Kefil olmanın koşullarına ve bu maddenin taleplerine uyulmadığı takdirde, bankalar ve diğer kredi teşkilatları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının kararı ile kayıt listesinden silinebilir. Bankalar ve diğer kredi teşkilatları kayıt listesinden çıkarıldığı (silindiği) zaman ödenilmiş ücret (para) iade edilmez.

Serbest devriye için geçirme zamanı veya ihraç gümrük rejimine uygun yürütüiürken ödenilmesi gereken gümrük ödemelerinin tutarı depozito olarak verilir. Tutarın depozitoda korunma süresi için faizler kesilmez.

Ödenilmeli olan tutarın depozito verilmesi ve onların iade edilmesi kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.Madde 121. Gümrük ödemelerinin ödenildiği döviz
Gümrük ödemeleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli parası ile yapılır. Müstesna durumlarda gümrük ödemeleri döviz ile ödenilebilir. Dövizin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli paraya çevrilmesi, beyannamenin kabul edildiği gün yürürlükte olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Bankası’nın belirlediği kurlar üzerinden hesap edilir.
Madde 122. Gümrük ödemelerinin kesilmesi ve sorumluluk önlemleri
Ödenilmemiş gümrük ödemeleri ödememe olgusunun açıklığa kavuşturulması zamanına bağlı olmadan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları tarafından kesilir. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından ticari amaçları için öngörülmeyen malları geçiren gerçek kişilerden ödenilmemiş gümrük ödemeleri Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununa dayalı olarak kesilir.

Borçlu olma süresi için ödenilme günü de dahil olmakla her geciktirilen gün için borç tutarının %0.3’ü miktarında para cezası kesilir.

Mükellefin (ödeyicinin) para sermayesi olmadığı takdirde ödenilmesi gereken tutar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun biçimde mükellefin (ödeyicinin) emlakından kesilir.

Gümrük ödemelerini ödemekten caymaya gayret edildiği takdirde-Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı (ödeyicinin) gerçek ödenilme anına kadar tüm hesapları üzere işlemlerin durdurulması konusunda karar almak hakkına sahiptir. Böyle bir karar bankalar ve kredi teşkilatlarınca yerine getirilmelidir.

Bakanlar ve diğer kredi teşkilatlarınca Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının gümrük ödemelerinin tartışmasız olarak kesilmesi konusunda kararları yerine getirilmediği takdirde, aynı zamanda da bu kararların yerine getirilmesi esassız olarak geciktirildiği takdirde, bu kişiler, ezcümle suçlu görevli kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa dayalı olarak sorumlulu tutulurlar.

Bankaların ve diğer kredi teşkilatlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının gümrük ödemelerinin tartışmasız olarak kesilmesi konusunda kararların birkaç kez yerine getirmemesi veya birkaç kez icrasının geciktirmesi Azerbaycan Cumhuriyeti Milli bankası tarafından banka muamelelerinin yürütülmesi için verilmiş lisansın geri istenilmesi için esas olur.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malları ve nakliye araçlarını geçiren kişi deklarant (beyanname veren) olmadığı durumlarda bu tür kişi gümrük ödemelerinin ödenilmesi üzere deklarantla müşterek sorumluluk taşır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malları ve nakliye araçlarını kanun dışı geçiren kişi, keza böyle malların ve nakliye araçlarının kanun dışı geçirdiğinden haberdar olan, bilmesi gereken ve kanun dışı geçirmeye katılan kişi, getirme zamanı ise, getirmenin kanun dışı olduğunu veya bilmeli olan, kanun dışı getirilen malları ve nakliye araçlarını kendi mülküne ve emrine alan kişi gümrük ödemelerinin ödenilmesi üzere müşterek sorumluluk taşır.Madde 123. Fazla ödenilmiş veya kesilmiş gümrük ödemelerinin iade edilmesi
Fazla ödenilmiş veya kesilmiş gümrük ödemelerinin tutarları bu ödemelerin ödenildiği veya kesildiği vakit itibarile bir yıl zarfında kişinin talebi üzerine iade edilmelidir.

Gümrük ödemeleri iade edildiği zaman onlardan faizler kesilmez. Fazladan ödenilmiş veya kesilmiş gümrük ödemelerinin iade edilmesi kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakata vardırmakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

  1. BÖLÜM. GÜMRÜK MUAMELELERİ (RESMİLEŞTİRİLMESİ)

21. FASIL. GENEL HÜKÜMLER
Madde 124. Gümrük işlemlerinin yürütülmesi kuralı
Gümrük işlemleri bu Mecelle’de ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları, ezcümle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının normlu tutanakları ile belirlenmiş kurala uygun olarak yapılır.
Madde 125. Gümrük işlemlerinin yapıldığı yer ve vakit
Gümrük işlemleri, malları gönderenin veya kabul edenin, yahut onlara bağlı şubelerin bulunduğu yer üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının faaliyet bölgesinde, bu iş için belirlenmiş yerlerde ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organın mesai vaktinde yapılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının mutabakatı ile diğer yerlerde de ve mesai dışında da gümrük işlemleri yapılabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı ayrı ayrı kategorili malların ve nakliye araçlarının gümrük işlemlerinin yapılmasını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin belirli gümrük organlarına havale edebilir.
Madde 126. Gümrük işlemlerine yetkili kişilerin ve onlanların temsilcilerinin katılması
Mallar ve nakliye araçları konusunda yetkili kişiler ve onların temsilcileri gümrük işlemlerine katılabilirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının talebi üzerine gösterilen kişiler ve onlarun temsilcileri gümrük işlemlerine katılmalı ve gümrük işlemlerinin yapılmasında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerine yardım etmelidirler.


Madde 127. Gümrük işlemlerinde kullanılan dil
Gümrük işlemleri Azerbaycan dilinde yapılır. Bu Mecelle’de Azerbaycan Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalarında ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının normlu tutanaklarında öngörülmüş hususlar istisna edilir.
Madde 128. Gümrük işlemlerinin yapılması ve diğer devlet kurumlarının kontrolü
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunun’da öngörülen durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallar ve nakliye araçlarının gümrük işlemlerinin yapılması veteriner, fitosağlık, ekoloji ve devlet kontrolünün diğer çeşitleri gerçekleştirildikten sonra sona erir.
Madde 129. Gümrük işlemleri sona ermemiş mallar ve nakliye araçlarını kullanma ve onlar konusunda emir (talimat) verme
Hiç kimse, konusunda gümrük işlemleri tamamlanmayan mallar ve nakliye araçlarını kullanmak ve onun üzerinde emir vermek hakkına sahip değil. Bu Mecelle’de ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının normlu tutanaklarında öngörülmüş durumlar istisna edilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı gümrük işlemleri sona ermiyen mallar ve nakliye araçlarının kullanılması ve onlar konusunda emir (talimat) verilmesi için koşullar ve sınırlamalar belirleyebilir.


Madde 130. Gümrük işlemlerinin başlanması
Bu Mecelle’de öngörülen ilkin muamelelerin yapılması kuralına uyulmakla, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli, kişisi somut mallar ve nakliye araçlarının gümrük işlemlerini yapmaya hazır olduğunu bildirdiği vakitten gümrük işlemleri başlar.
Madde 131. Gümrük işlemlerinin sadeleştirilmiş kuralı
Doğal afetler, kazalar, olumsuz olaylar zamanı gerekli olan malların, canlı hayvanların, çabuk bozulan malların, radyoaktiv maddelerin, basın için bilgilerin ve diğer malzemelerin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yüksek yasama, icra ve mahkeme hakimiyeti organlarının adreslerine gönderilen ve diğer bu çeşit malların gümrük işlemleri indirimli ve sadeleştirilmiş kuralda gerçekleştirilir.

Gümrük işlemlerinin sadeleştirilmiş kuralının uygulanma durumlarını ve koşullarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.


Madde 132. Mallar ve nakliye araçları ile gümrük işlemleri için gerekli olan yük muameleleri ve diğer muameleler.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malları geçiren kişi, taşıyıcı, anbar sahibi, malları ve nakliye araçları konusunda yetkisi bulunan diğer kişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının talebi üzerine gümrük işlemleri öngörülen mallar ve nakliye araçlarının taşınmasını, tartılmasını veya diğer kural değerince miktar ölçüsünün belirlenmesini, yüklenmesini, boşaltılmasını, ambalajını veya yeniden ambalajının yapılmasını, keza bu tür mallar ve nakliye araçlarının korunabileceği diğer yerlerin açılmasını sağlamalıdır. Bu malların ve nakliye araçlarının gümrük işlemleri sona ermediği takdirde, gösterilen muameleler Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile yapılabilir.

Mallar ve nakliye araçları ile yük muameleleri ve diğer muameleler Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarını hiçbir ek masrafa sokmamalıdır.


Madde 133. Gümrük işlemleri amacı ile mallardan mostra (örnek) ve nümunelerin alınması
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları, gümrük işlemleri amacı ile mallardan mostra (örnek) ve nümuneler almak ve onların incelenmesini (ekspertizini) yapmak hakkına sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının müsaadesi ile mallar konusunda yetkili olan kişiler, onları temsilcileri ve diğer devlet kontrol organlarınca gümrük kontrolünde olan mallardan mostra (örnek) ve nümuneler alınabilir.

Mostra (örnek) ve nümuneler onları incelemeye olanak sağlayan asgari miktarda (sayıda) alınır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının belirlediği biçimde gümrük kontrolünde olan mallardan mostra (örnek) ve nümunelerin alınması konusunda tutanak düzenlenir.

Mallar konusunda yetkili olan kişiler ve onların temsilcileri,Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri ve diğer devlet kontrol organları ile birlikte mallardan mostra (örnek) ve nümunelerin alınmasına katılmak hakkına sahiptirler. Diğer devlet kontrol organları, keza mallar konusunda yetkili olan kişiler ve onların temsilcilerince mallardan mostra ve nümuneler alındığı zaman Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri katılırlar. Gösterilen kişiler ve onların temsilcileri, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından mallardan mostra ve nümuneler alındığı zaman onlara yardım etmelidirler.

Mallar konusunda yetkili olan kişiler ve onların temsilcileri katılmadan mallar sunulduğu vakitten 10 gün sonra gösterilen kişiler gelmedikleri takdirde ve ertelenemez durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarınca mallardan mostra (örnek) ve nümuneler alınabilir.

Bu tür mostra ve nümunelerin alınması işlerine onların incelenmesinin sonucunda ilgisi bulunmayanlar katılırlar. Mallar konusunda yetkili kişiler ve onların temsilcileri, alınmış mostra ve nümuneler üzere yapılmış incelemenin sonuçları ile tanışmak hakkına sahiptirler. Diğer devlet kontrol organlarınca alınmış mostra ve nümunelerin incelenmesinin sonuçları konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına bilgi verilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları mallardan mostra ve nümunelerin alınması ile ilgili kişi tarafından yapılan masrafları ödemez.

Mostra ve nümunelerin incelenmesi ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ve gümrük labaratuvar tarafından yapılan masraflar, kişinin kendi insiyatifi ile yürütülen inceleme masrafları istisna olmakla, kişi tarafından ödenilmez.

Mallarda mostra (örnek) ve nümunelerin alınması kuralını, onların incelenme sürelerini, keza onlar konusunda talimat (emir) verme kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.
Madde 134. Mallar ve onlara ait belgeler taşındığı zaman gümrük işlemleri zamanı gümrük işi konusunda azerbaycan cumhuriyeti’nin kanununa uyulmasının sağlanılması üzere önlemler.
Taşıyıcı ve onun nakliye araçlarının bu Mecelle’nin hükümlerine uyulmasını sağlıyamaması konusunda yeteri kadar deliller olduğu takdirde, bu Mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten muvafık icra hakimiyetinin normlu tutanakları ile belirlenen kurala uygun Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının nakliye aracı ile malların ve onlara ilişkin belgelerin taşınmasına müsaade edilebilir. Bu zaman nakliye aracının gerekli biçimde techiz edilmesi, malların ve onlara ilişkin belgelerin taşınması masrafları taşıyıcı tarafından ödenilir.

22. FASIL. İLKİN (BAŞLANGIÇ) MUAMELELERİ


Madde 135. İlkin muameleler
Malların ve nakliye araçlarının esas gümrük işlemleri ve belirli gümrük rejimi altında yerleştirilmesine kadar gümrük işine ilişkin tüm faaliyetler ilkin muamelelerdir.
Madde 136. İlkin muamelelerin temel tayinatı (amacı)
İlkin muameleler, malların ve nakliye araçlarının esas gümrük işlemlerinin ve onların belirli gümrük rejiminde yerleştirilmesinin kolaylaştırılmasına ve çabuk yapılmasına hizmet eder.

İlkin muameleler zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi veya Azerbacan Cumhuriyeti»nden çıkarılması yasaklanmış mallar ve nakliye araçlarının getirilmesine ve çıkarılmasına müsaade etmezler. Bu zaman adı geçen malların ve nakliye araçlarının gümrük amaçları için beraberleştirilmesine yönelen ilkin gümrük işlemleri yapılır.


Madde 137. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçiş konusunda veya mallar ve nakliye araçlarının azerbaycan cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden dışarı çıkarılması isteği konusunda azerbaycan cumhuriyeti gümrük organlarına bilgi verilmesi
Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine, keza serbest gümrük bölgeleri arazisinde ve serbest anbarlardan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinin diğer kısımlarına getirildiği zaman, taşıyıcı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organına bilgi verir.

Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden dışarı çıkarıldığı zaman, malları ve nakliye araçlarını geçiren kişi, onları götürmek isteği konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı bu bilgiyi kaydetmek, sonraki, gümrük işlemlerinin yapılması için mallar ve nakliye araçlarının getirileceği zamanı ve yeri belirlemek hakkına sahiptir. Malları geçiren kişi bu konuda bilgi vermediği takdirde, bu görevi taşıyıcı yerine getirilmelidir.

Bu maddenin hükümleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde bulunan deniz ve hava limanlarında durmayan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden geçen deniz, nehir ve hava gemileri konusunda uygulanmaz.

Madde 138. Malların, nakliye araçlarının ve onlara ilişkin belgelerin Azerbaycan Cumhurşiyeti gümrük organının belirlediği yerlere ulaştırılması
Bu Mecelle’nin 138. maddesinde gösterilen bilgiyi verdikten sonra taşıyıcı malları; nakliye araçları veya onlara ilişkin belgeleri Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği yere ulaştırmalı ve orada korumalıdır. Doğal aşınma sonucunda değişiklikler, normal ortamda taşınma ve koruma kayıpları istisna edilmekle, bu malların ve nakliye araçlarının diğer amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmez.

Nakliye araçlarının olanakları, belirlenen güzergah ve taşınmanın diğer koşulları öngörülmekle mallar, nakliye araçları ve onların belgeleri Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına belirlenmiş sürede ulaştırılmalıdır.


Madde 139. Kaza veya karşısı önlenmez gücün etkisi sonucunda alınan önlemler.
Mallar, nakliye araçları ve onların belgelerinin ulaştırılması üzere taşıyıcı bu Mecelle’nin 139. maddesinde öngörülen görevli kaza veya karşısı önlenmez gücün etkisi sonucunda yerine getiremediği takdirde, o, malların ve nakliye araçlarının korunmasını sağlamalı, müsaadesiz onların herhangi bir biçimde kullanılmasına müsade etmemeli ve en yakın Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına işin özeti, mallar ve nakliye araçlarının olduğu yer konusunda hemen bilgi vermelidir. Böyle durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı gümrük kontrolünü sağlamak için alınacak önlemler belirler.

Bu maddede öngörülen önlemlerin alınması ile ilgili olarak taşıyıcının yaptığı ek masraflar Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organınca ödenilmez.

Bu maddenin hükümleri bu Mecelle’nin 138. maddesinin üçüncü kısmında gösterilen deniz, nehir ve hava gemileri (araçlar) zorunlu olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde durduğu veya iniş yaptığı durumlarda da uygulanır.
Madde 140. Malların ve nakliye araçlarının ulaştırıldığı gümrük kontrolüne sunulması.
Mallar ve nakliye araçları ulaştırıldığı yerde gümrük kontrolüne sunulur, onların belgeleri ise Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına verilir. Sunma, malların ve nakliye araçlarının geldiği konusunda onlar geldikten sonra bir saatten geç olmamaksızın, mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının mesaisi dışında geldiği takdirde ise, adı geçen organın mesai başlandıktan sonra bir saatten geç olmayarak haber verilmesinden ibarettir.

Mallar sunulduktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile mallar konusunda yetkili kişiler ve onların temsilcileri malları gümrük rejimi altında yerleştirmek için onlardan mostra (örnek) ve nümuneler alabilirler.

Mallar ve nakliye araçları tayinat yerine Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının mesaisi dışında getirildiği takdirde, onlar gümrük kontrol bölgesinde korunmalıdır.

Malların ve nakliye araçlarının kontrolsüz bırakılması ilkin yerlerinin değiştirilmesi, yüklenmesi, boşaltılması, ambalajın açılması ve yeniden ambalajlama, eşitme (aynılık), araçlarının (sembollerin-işaretlerin) değiştirilmesi, koparılması (sökülmesi) veya imha edilmesi, yeniden yüklenmesi, yolcuların indirilmesi gibi muameleler yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile yapılabilir.

Bu maddede gösterilen taleplerin ihlal edilmesi, o zaman taşıyıcının mesuliyet taşımasına sebep olmaz ki, o malların mahvolacağını, bir defalık kaybedileceğini veya bozulacağını ve gerçekten tehlike altında olduğunu kanıtlıya bildiği takdirde, sorumluluk taşımaz. Taşıyıcı, gösterilen taleplerin yerine getirilmemesi nedenleri konusunda hemen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına bilgi vermelidir.

Bu maddenin hükümlerinde öngörülmüş faaliyetlerle ilgili taşıyıcının yaptığı ek masraflar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı tarafından karşılanmaz (ödenilmez).


Madde 141. Kısa beyanname
Mallar ve nakliye araçları belirli gümrük rejimi altında yerleştirilene kadar kısa beyanname uygulanabilir.

Kısa beyannamenin biçimini ve orada yazılması gereken bilgilerin listesini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile nakliye, ticari bilgilerden ve keza Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişilerinin bildiği yabancı dillerde düzenlenmiş belgelerde dahil olmakla bu maddenin ikinci kısmında yazılan bilgileri gösteren diğer belgeler kısa beyanname gibi kullanılabilir.

Kısa beyannamede taşıyıcı tarafından mallar ve nakliye araçlarının sunulması ile aynı zamanda, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile mallar ve nakliye araçlarının sunulduğu günden sonraki mesai gününden geç olmayarak verilir.

Mallar gösterilen sürede herhangi bir gümrük rejimi altında yerleştirildiği taldirde, kısa beyanname verilmez.

Kısa beyanname vermek için taşıyıcı tarafından özel yetki tanınmış temsilci olmadığı takdirde, nakliye aracını kullanan kaptan, sürücü veya diğer gerçek kişi gümrük amaçları için böyle temsilci sayılır.

Taşıyıcının temsilcisi kısa beyannamenin işleminin yapılması için Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına yardım etmelidir.Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə