Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Madde 186-8. Bilgilerin verilmesi. Örneklerin alınmasıYüklə 0,94 Mb.
səhifə6/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Madde 186-8. Bilgilerin verilmesi. Örneklerin alınması

Gümrük organı talepte bulunana ve beyan edene geçişin durdurulması hakkında karar alınmış malların kontrofakt olup-olmamasının belirlenmesi için gerekli olan bilgileri verir.

Talepte bulunan ve beyan eden tarafından alınmış bilgiler bu maddeye uygun olarak gizli karakterlidir ve mevzuatta ön görülen haller istisna olmakla, onlar tarafından yayılmamalı, üçüncü şahısa, ayrıca devlet organlarına bildirlmemelidir.

Gömrük orqanının icazəsi ilə ərizəçi və bəyannaməçinin və ya onların nümayəndələrinin buraxılışı dayandırılmış mallardan gömrük nəzarəti altında prob və nümunələr götürmək və onların tədqiqatını aparmaq hüququ vardır.

Maddə 186-9. Buraxılışın dayandırılması haqqında qəbul edilmiş qərarın ləğv edilməsi

Aşağıdakı hallarda buraxılışın dayandırılması haqqında qəbul olunmuş qərar onun qüvvədə olduğu müddət ərzində ləğv edilə bilər:

29.FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN GÜMRÜK

SINIRINDAN GEÇİRİLEN MALLAR VE NAKLİYE ARAÇLARINA

GÜMRÜK KONTROLÜ ÜZERE İLAVE HÜKÜMLER.


Madde 187. Malların ve nakliye araçlarının gümrük kontrolünden geçirilmesi.
Bu Mecelle’de öngörülen durumlar istisna edilmekle, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırlarından geçirilen tüm mallar ve nakliye araçları gümrük kontrolüne tabi tutulur.

Gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi için mallar ve nakliye araçları ile yük muameleleri ve diğer muameleler, numene ve örneklerin alınması bu Mecelle’nin 132 ve 133. maddelerine uygun o tarzda yürütülür.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları yabancı devletlerin gemileri ve diğer devletlerin arazisinde olan gemiler istisna edilmekle, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisini terkeden nakliye araçlarını, deniz ve hava nakliye araçlarını zorunlu bekletmek ve geri vermek hakkına sahiptir.
Madde 188. Gümrük kontrolü altında olma süresi
Mallar ve nakliye araçları, gümrük kontrolünün başlandığı an itibarile gümrük rejimine uygun olarak, gümrük kontrolü sona erene kadar gümrük kontrolü altında yerleşir.

Getirme zamanı gümrük kontrolü mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırını geçtiği an itibarile başlar.

Çıkarma zamanı gümrük kontrolü gümrük beyannamesi’ne kabul edildiği itibarile başlar.

Bu Mecelle’de öngörülen durumlar istisna edilmekle mallar ve nakliye araçlarının çıkışına müsaade edildiği an itibarile gümrük kontrolü sona erir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden dışarı çıkarılan mallar ve nakliye araçları çıkarıldığı zaman, onlar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırını geçtiği an itibarile gümrük kontrolü sona erir.

Tüzel ve Gerçek kişiler gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari süreler konusunda taleplere uymalıdırlar. Gösterilen talepleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler. Tüzel ve Gerçek kişi tarafından bu tür taleplere uyulmaması sonucunda onların uğradıkları zarar karşılanmaz. (ödenilmez).


Madde 189. Mallar ve nakliye araçları çıkarıldıktan sonra gümrük kontrolü

Malların ve nakliye araçlarının çıkışına bağlı olmadan icrasına kontrollük Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına havale edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunun veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarının ihlali konusunda yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, bu mallar ve nakliye araçları konusunda herhangi bir zaman gümrük kontrolü gerçekleştirilebilir.

Gösterilen durumda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının malların ve nakliye araçlarının mevcut olup olmadığını, onları tekrar gümrük incelemesinden geçirmek, gümrük beyannamesinde gösterilen bilgilerin doğruluğunu yeniden kontrol etmek, bu mallara yapılmış yabancı ekonomik ilişkilere ve yapılacak sonraki ticaret muamelelerine ait belgeleri ve diğer bilgileri kontrol etmek hakkı vardır.

Kontrol, deklarantın (beyanname verenin) veya bu muamelelere direkt veya dolaylı olarak ilgisi olan, keza gerekli bilgilere sahip herhangi bir kişinin olduğu yerde yapılabilir. Hukuk ihlali açıklığa kavuşturulduğu takdirde, ilgili kişiler bu Mecelle’ye uygun sorumluluk taşırlar.


Madde 190. Gümrük beyannamesinin, belgelerin, malların ve nakliye araçlarının kontrol süreleri
Gümrük beyannamesinin, belgelerin, malların ve nakliye araçlarının kontrolü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organınca gümrük beyannamesi ve muvafık belgeler kabul edildiği an itibarile en geç on gün, bu Mecelle’nin 131. maddesinde gösterilen mallar için ise üç gün zarfında gerçekleştirilir.

Malların ve nakliye araçlarının sunulması talep edilen durumlarda gösterilen süreler mallar ve nakliye araçları sunulan an göz önünde tutulmakla hesap edilir.

Diğer devlet organlarının mallara ve nakliye araçlarına kontrolü gerçekleştirmesi için gerekli olan vakit gösterilen sürelere dahil değildir.
Madde 191. Deklarantın (beyanname verenin), mallara ve nakliye araçlarına ait yetkileri olan diğer kişilerin ve onların temsilcilerinin malların ve nakliye araçlarının kontrolüne katılması.

Deklarant, mallara ve nakliye araçlarına ilişkin yetkileri olan diğer kişiler ve onların temsilcileri malların ve nakliye araçlarının kontrol edilmesinde kendi istekleri üzerine katılmak hakkına sahiptirler.

Gösterilen kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişilerinin talebi ile gümrük kontrolü yapılmasına katılmalı ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişilerine gerekli yardım etmelidir. Taşıyıcının özel olarak vekil tayin ettiği temsilci olmadığı takdirde, nakliye aracının kaptanı, sürücüsü veya onu yöneten diğer bir Gerçek kişide bile Temsilci gibi hesap edilir.

Deklarant, mallara ve nakliye araçlarına ilişkin yetkileri olan diğer kişiler ve onların Temsilcileri katılmadığı takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı şu durumlarda mallar ve nakliye araçlarını kontrol etmek hakkına sahiptir. • mallar ve nakliye araçları sunulduğu vakit itibarile on gün sonra gösterilen kişiler gelmedikleri takdirde;

 • devlet güvenliği, kamu huzuru, insanların yaşam ve sağlığı, hayvanlar ve bitkiler, çevrenin korunması, Azerbaycan halkının ve yabancı memleket halklarının sanat, tarihsel ve arkeoloji servetleri için tehlike mevcut olduğu durumlarda ve diğer acil durumlarda;

 • mallar uluslararası posta aracılığı ile gönderildiği takdirde;

 • gümrük rejimi ihlal edilmekle, mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde korunduğu takdirde.

Gösterilen durumlarda malların ve nakliye araçlarının kontrol edilmesi, bu kontrolü sonucunda ilgisi olmayan kişilerin katılması ile yapılır.
Madde 192. Gümrük kontrolü altında olan mallar ve nakliye araçlarının listeye kaydedilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları gümrük kontrolü altında olan malların ve nakliye araçlarının, keza gümrük ödemeleri ödenilmemiş veya bu alanda gümrük indirimleri yapılmış malların istenilen zaman listeye kaydetmek hakkına sahiptir.

VI. BÖLÜM. DÖVİZ KONTROLÜ


29. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARINCA DÖVİZ KONTROLÜ
Madde 193. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarında doviz kontrolünün yapılması

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı Azerbaycan Cumhuriyeti’nde döviz kontrolü organlarından biridir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer gümrük organları Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı karşısında resmi bilgi veren döviz kontrolü acentasıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları döviz kanununa ve Mecelle’ye uygun biçimde gümrük işi ile ilgili döviz kontrolünü gerçekleştirir.

Döviz kontrolünü gerçekleştirirken zaman bu maddenin ikinci kısmında gösterilen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının fonksiyonlarını ve yetkilerini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.
Madde 194. Döviz kontrolü alanında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının yetkileri
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları serbest gümrük bölgelerinin, serbest anbarların perimetrleri (çevrel uzunlukları) istisna edilmekle, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından, ayrı ayrı kişilerce Azerbaycan Cumhuriyeti milli parasının, milli para karşılığı kıymetli kağıtların ve diğer döviz servetlerinin geçirilmesine, aynı zamanda gösterilen sınırdan malların ve nakliye araçlarının geçirilmesi ile ilgili döviz muameleleri üzere döviz kontrolünü gerçekleştirirler.
Madde 195. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları döviz kontrolünü gerçekleştirdikleri zaman meydana çıkarılmış hukuk ihlallerine göre sorumluluk
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları döviz kontrolünü gerçekleştirdikleri zaman, aynı zamanda gümrük kurallarının ihlali hesap edilen Azerbaycan Cumhuriyeti döviz kanununun ihlal edilmesi durumlarını veya gümrük organlarının normal faaliyetini engelleyen hukuk ihlallerini meydana çıkardığı takdirde, muvafık kişiler bu Mecelle’ye uygun sorumluluk taşırlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının meydana çıkardığı Azerbaycan Cumhuriyeti döviz kanununun ihlal edilmesinin diğer durumlarına göre muvafık kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin döviz kanununa ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun sorumluluk taşırlar.
 1. BÖLÜM. YABANCI KİŞİLERİN AYRI AYRI

KATEGORİLERİ İÇİN GÜMRÜK İNDİRİMLERİ


 1. FASIL. YABANCI DEVLETLERİN TEMSİLCİLERİ VE ONLARIN MENSUPLARI, KEZA DİĞER YABANCI KİŞİLER İÇİN GÜMRÜK İNDİRİMLERİ


Madde 196. Yabancı devletlerin diplomatik temsilcileri için gümrük indirimleri.
Yabancı devletlerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde olan diplomatik temsilcileri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malların ve nakliye araçlarının geçirilmesinin öngörülmüş kuralına uyulması koşulu ile, gümrük rüsumlarından, vergilerden ve diğer gümrük ödemelerinden muaf tutulmakla temsilciliğin resmi kullanımı için öngörülen malları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisine getire ve çıkarabilirler. Korumaya göre ödemeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının belirlenmiş iş yerlerinden dışarıda veya mesai dışındaki zamanda malların gümrük işlemleri ve buna benzer diğer hizmetler yapılmasına göre ödemeler istisna edilir.
Madde 197. Yabancı devletin diplomatik temsilciliğinin başkanı ve temsilciliğin diplomatik heyeti’nin üyeleri için gümrük indirimleri
Yabancı devletin diplomatik temsilciliğinin başkanı ve temsilciliğin diplomatik heyetinin üyeleri keza onlarla beraber oturan aile üyeleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malların ve nakliye araçlarının geçirilmesinin öngörülmüş kuralına uymak koşulu ile, gümrük rüsumlarından, vergilerden ve diğer gümrük ödemelerinden muaf tutulmakla, ilkin ekonomi araçları da dahil olmakla, kişisel kullanım için olan malların Azerbaycan Cummhuriyeti arazisine getire ve çıkarabilirler. Koruma için ödemeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının belirlenmiş mesai yerleri dışında veya mesai zamanı dışında malların gümrük muamelesi ve buna benzer diğer hizmetler gösterilmesine göre ödemeler istisna edilir.

Yabancı devletin diplomatik temsilciliğinin başkanının diplomatik heyetinin üyelerinin, onlarla birlikte oturan aile üyelerinin kişisel bagajları gümrük kontrolünden muaftır. Belirtilen kişlerin bagajlarında kişisel kullanım için öngörülmeyen, getirilmesi veya götürülmesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmaları ile yasaklanan, diğer özel kurallarla tanzim edilen mallar olması konusunda yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, gümrük kontrolü bu maddede belirtilen kişilerin veya onların yetkili temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilir.


Madde 198. Yabancı devletin diplomatik temsilcilerinin idari teknik heyetinin mensupları için gümrük indirimleri
Yabancı devletin diplomatik temsilciliğinin idari teknik heyetinin mensupları ve onlarla birlikte oturan aile üyeleri (eğer bu mensuplar ve onların aile üyeleri devamlı Azerbaycan Cumhuriyeti’nde oturmazlarsa) gümrük ödemelerinden muaf tutulmakla ilkin ekonomi avadanlığı olan malları Azerbaycan Cumhuriyeti arazisine getirebiler. Koruma için ödemeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti organlarının belirlenmiş çalışma yerleri dışında veya mesai zamanları dışında gümrük muameleleri ve buna benzer diğer hizmetler yapılmasına göre ödemeler istisnadır.
Madde 199. Yabancı devlet temsilciliğinin diplomatik heyetinin üyeleri için gümrük indirimlerinin idari teknik ve hizmetçi heyetin mensuplarına ait edilmesi
Yabancı devletle bağlanan özel sözleşmeye dayalı olarak bu Mecelle’de yabancı devlet temsilciliğinin diplomatik heyeti için öngörülen gümrük indirimleri, her bir devletle ayrıca ve karşılıklı olmak koşulu ile, bu temsilciliğin devamlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nde oturmayan idari teknik ve hizmetçi heyetinin mensuplarına ve onların aile üyelerine de ait edilebilir.
Madde 200. Yabancı devletlerin konsolosluk temsilcilikleri ve onların heyet üyeleri için gümrük indirimleri.
Yabancı devletlerin konsolosluk temsilcilerine, konsolosluk temsilcilerinin Başkanları da dahil olmakla konsolosluğun görevli kişilerine ve konsolosluk memurlarına, keza onların aile üyelerine yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri veya diplomatik temsilciliğin muvafık heyeti için bu Mecelle’de öngörülen gümrük indirimleri yapılır.

Yabancı devletle bağlanan özel sözleşmeye dayalı olarak bu Mecelle’de yabancı devlet temsilciliğinin diplomatik heyeti için öngörülen gümrük indirimleri, her bir devletle ayrıca olarak ve karşılıklı olmak koşulu ile, konsolosluk temsilciliğinin Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devamlı oturmayan hizmetçi heyeti mensuplarına ve onların aile üyelerine de ait edilebilir.


Madde 201. Yabancı devletlerin diplomatik postasının ve konsolos valizinin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi.
Yabancı devletlerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen diplomatik postasını ve konsolos valizini (bavulunu) açmak ve geciktirmek olmaz. Konsolos valizinde bu maddenin üçüncü kısmında gösterilmeyen eşyaların olması konusunda yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişilerinin katılması ile temsil edilen yabancı devletin yetkili kişileri tarafından konsolos valizinin açılmasını talep edilebilir. Bu talebin yerine getirilmesinden imtina edildiği takdirde konsolos valizi açılmadan gönderildiği yere iade edilir.

Diplomatik posta ve konsolos valizi olan tüm yerlerde onların karakterini gösteren görünen dış işaretleri olmalıdır.

Diplomatik posta yalnız resmi kullanma için öngörülen diplomatik belgelerden ve mallardan, konsolos valizi ise yalnız resmi yazışma ve belgelerden yahut da yalnız resmi kullanım için öngörülmüş mallardan ibaret olabilir.
Madde 202. Yabancı diplomatik konsolosluk kuryeleri için

gümrük indirimleri
Yabancı Diplomatik ve Konsolosluk kuryeleri gümrük kontrolünden ve gümrük ödemelerinden karşılıklı olarak muaf tutmaya dayalı olarak kişisel kullanım için olan malları Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getire ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarabilirler. Korumaya göre ödemeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının belirlenmiş mesai yerleri dışında veya iş zamanları dışında yapılacak gümrük işlemleri ve diğer buna benzer hizmetler yapılmasına göre ödenecek ödemeler istisna edilir.
Madde 203. Yabancı devletlerin temsilcileri ve temsilci heyeti üyeleri için gümrük indirimleri
Devletlerarası görüşmelerde, uluslararası konferans ve toplantılara katılmak için veya diğer resmi talimatla Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gelen yabancı devlet temsilcilerine, parlamento ve hükümet temsilci heyeti mensuplarına ayrı zamanda karşılıklı prensibi esasına göre yabancı Devletlerin temsilci heyeti mensuplarına bu Mecelle’de yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin heyet üyeleri için öngörülen gümrük indirimleri verilir. Bu indirimler onların refakatında bulunan aile üyeleri için de geçerlidir.
Madde 204. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinden transit olarak geçen diplomatik heyet üyeleri, konsoloslukların görevli kişileri, yabancı devlet temsilcileri ve temsilci heyeti üyeleri için gümrük indirimleri.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinden transit olarak geçen yabancı devletlerin diplomatik heyet üyelerine ve konsoloslukların görevli kişilerine, bu kişilerin aile üyelerine, keza bu Mecelle’nin 203. maddesinde gösterilen kişilere bu Mecelle’de temsilciliklerin diplomatik heyet üyeleri için öngörülen gümrük indirimleri yapılır.
Madde 205. Hükümetlerarası uluslararası teşkilatlar, onlara bağlı yabancı devlet temsilcilikleri, bu teşkilat ve temsilciliklerinin şahsı heyeti kişisel heyeti için gümrük indirimleri
Uluslararası hükümetlerarası teşkilatlar, onlara bağlı yabancı devlet temsilcilikleri, keza bu teşkilat ve temsilciliklerin kişisel heyeti ve onların aile üyeleri için gümrük indirimleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık uluslararası anlaşmaları ile belirlenir.
VIII. BÖLÜM. YABANCI EKONOMİK FAALİYETİN GÜMRÜK İSTATİSTİĞİNİN VE MAL GENEL LİSTESİNİN YÜRÜTÜLMESİ

31. FASIL. GÜMRÜK İSTATİSTİĞİNİN YÜRÜTÜLMESİ


Madde 206. Yabancı ekonomik faaliyetin gümrük istatistiği
Yüksek devlet hakimiyet organlarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş diğer devlet organların Azerbaycan Cumhuriyeti Dış ekonomik faaliyetinin durumu konusunda bilgi sağlanılması, keza devlet batçesine gümrük ödemelerinin girişine kontrol edilmesi, döviz kontrolü, Azerbaycan Cumhuriyeti dış ticaretinin durumu ve gelişmesinin analizi amacı ile Azerbaycan Cumhuriyet gümrük organları malların gümrük sınırından geçirilmesi konusunda bilgiler toplar, tasnif eder ve gümrük istatistiği bilgilerinin gerekli organlara sunulmasını ve yayımını sağlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik faaliyetinin gümrük istatistiği bu Mecelle’ye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun yürütülür.

Gümrük istatistiği yürütüldüğü zaman bilgilerin uluslararası bilgilerle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kullanılan devlet istatistiği bilgileri ile karşılaştırılmasını sağlayan yöntemlerden (metodolojilerden) faydalanır.
Madde 207. Özel gümrük istatistiği
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları onlara havale edilmiş görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacı ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun özel gümrük istatistiği yürütürler.
Madde 208. İstatistik amaçları için kullanılan belgeler ve bilgiler
İstatistik amaçları için kullanılan belgeler ve bilgiler bu Mecelle’nin gümrük işlemlerinin ve gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi kuralları konusunda hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

İstatistik amaçları için tesbit edilen malumat son kabul edilir ve ona bu Mecellenin 16. Maddesi uygulanar.


Madde 209. Gümrük istatistiğinin yürütülmesi ile ilgili hukuk ihlalleri için sorumluluk
Gümrük istatistiğinin yürütülmesi ile ilgili hukuk ihlallerine göre Tüzel ve Gerçek kişiler bu Mecelle’ye uygun olarak sorumluluk taşırlar.

32. FASIL. YABANCI EKONOMİK FAALİYETİN MAL GENEL LİSTESİNİN YÜRÜTÜLMESİ


Madde 210. Yabancı ekonomik faaliyetin mal genel listesinin yürütülmesi

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları yabancı ekonomik faaliyetin genel mal listesinin yürütülmesini gerçekleştirirler. Bu amaçla Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları: • yabancı ekonomik faaliyetin mal genel listesinin uluslararası esaslarında olan değişiklik ve ilaveleri bu esasların izahı üzere uluslararası açıklamaları ve diğer kararlarını takip eder;

 • yabancı ekonomik faaliyetin mal genel listesini onun uluslararası esaslarına uygun duruma getirir;

 • yabancı ekonomik faaliyetin mal genel listesinin yayımını sağlar;

 • yabancı ekonomik faaliyeti mal genel listesinin izahı için açıklama ve yorumlar hazırlar, onaylar ve yayımını sağlar;

 • gösterilen genel listenin yürütülmesi için diğer fonksiyonlarını yerine getirilmesini sağlar.


Madde 211. Malların tasnif edilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları malların tasnifatını yapar, yani somut malları dış ekonomik faaliyetin mal genel listesinde gösterilmiş pozisyonlarına ait eder.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının malların tasnif edilmesi konusunda kararları zorunlu karakter taşır. Malların tasnif edilmesi üzere diğer organ ve teşkilatların kuralları gümrük amaçları için geçerli değildir.


Madde 212. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten muvafık icra hakimiyeti organının dış ekonomik faaliyetinin mal genel listesinin alanında ilave yetkileri
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı dış ekonomik faaliyetin mal genel listesinin uluslararası esaslarının hazırlanması, ona değişiklikler ve ilaveler yapılması, onun açıklanması uygulanması üzere gümrük konuları ile uğraşan uluslararası teşkilatlarda Azerbaycan tarafını temsil eder.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı muvafık icra hakimiyeti organından onaylanan dış ekonomik faaliyetin mal genel listesinin değiştirilmesi ve ona ilaveler yapılması konusunda önerilerin hazırlanmasına katılabilir.


IX. BÖLÜM. GÜMRÜK İŞİ ALANINDA CİNAYETLER

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININARAŞTIRMA VE TAHKİKAT FAALİYETİ
33. FASIL. GÜMRÜK İŞİ ALANINDA SUÇLAR

Madde 213. Kaçakçılık (kontrabanda - kaçakmalcılık)
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından gümrük kontrolü dışında veya ondan gizli, yahut belgelerden veya gümrük aynılaştırılması araçlarından aldatma yolu ile kullanılması, yahut beyan etmemekle veya doğru olarak beyan etmemekle şu malların geçirilmesi kaçakçılık hesap edilir.

 • uyuşturucu araçların, psikotrop, güçlü etkili, zehirli, zehirleyici, radyoaktif ve patlayıcı maddelerin;

 • silahların, patlatıcı cihazların ve onlar için savaş cebhanelerin (soğuk, yivsiz av silahları ve onların mermileri dışında);

 • atom (nüve), kimyasal, biyoloji ve diğer toplu ölüm silahlarının, bu silahların hazırlanması için kullanılabilecek ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesinin özel kuralları belirlenmiş malzemelerin ve avadanlığın; Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılması için muvafık kurallar belirlenmiş strateji önemli hammaddenin;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılması için muvafık kurallar belirlenmiş Azerbaycan’da oturan halkların ve yabancı memleket halklarının sanat, tarihi ve arkeoloji serveti olan eşyaların;

Külli miktarda, yahut devlet organının görevli şahsının görevinden suistimal,etmekle veyahut devlet organının görevli şahsi tarafından kendi görevini suistimal etmekle, yahut gümrük kontrolünün belirli çeşitlerinden muaf tutulmuş kişi tarafından,yahut gümrük kontrolünün belirlenmiş çeşitlerinden muaf edilmiş ayrı ayrı malların ve nakliye araçlarının geçirilmesi için müvekkil tayin edilmiş kişi tarafından, yahut kaçakçılık ile uğraşmak için organize edilmiş bir grup kişi tarafından geçirilen diğer malların kaçakçılık Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ceza kanununa uygun olarak cezaya uğrar.
Madde 214. Azerbaycan halkının ve yabancı memleket halklarının sanat tarihi ve arkeoloji serveti olan eşyaların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisine iade edilmemesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden dışarı çıkarılmış Azerbaycan halkının ve yabancı memleket halklarının sanat, tarihi ve arkeoloji serveti olan eşyaların yürürlükteki kanuna uygun olarak iade edilmesi zorunlu olan durumlarda ve belirlenmiş sürede iade edilmemesi suç hesap edilir ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ceza kanununa uygun olarak cezaya çarptırılır.


Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə