Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Madde 215. Gümrük ödemelerinin ödenilmesinden kaçınmaYüklə 0,94 Mb.
səhifə7/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Madde 215. Gümrük ödemelerinin ödenilmesinden kaçınma
Tüzel ve Gerçek kişinin veya Tüzel kişi oluşturmadan sahipkarlık faaliyeti ile uğraşan şahsın külli miktarda ve özellikle külli miktarda gümrük ödemelerini ödemekten kasıtlı olarak kaçınması suç hesap edilir ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ceza kanununa uygun olarak cezaya çarptırılır.
Madde 216. Kanun dışı döviz işlemleri ve döviz servetleri ile ilgili diğer işler
Dış ekonomik faaliyetin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilmiş döviz servetleri biçiminde gelirleri gizletmek veya onların tutarını düşük göstermek amacı ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına kasıtlı olarak yalan bilgiler verilmesi bu yolla elde edilmiş döviz servetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne mutlaka getirilmesi (gönderilme ve dahil olmakla) veya aktarılması konusunda belirlenmiş kurallara uyulmaması (ezcümle döviz servetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında kanun dışı korunması) Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malların geçirilmesi ile ilgili sahte dış ekonomik akitler üzere döviz ve dövizle ifade edilmiş ödeme belgeleri ile ödemelerin gerçekleştirilmesi, aynı zamanda önemli külli miktarda, yahut kanun dışı döviz işlemlerine ve döviz servetleri ile ilgili diğer işlere göre önceleri hapis olmuş kişi tarafından, yahut grup olarak türetilmiş gümrük işine ait diğer kanundışı döviz işlemleri, döviz servetleri ile ilgili diğer işler suç hesap edilir ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ceza kanununa uygun olarak cezaya çarptırılır.

34. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARINCA ARAŞTIRMALARIN YAPILMASI


Madde 217. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları araştırma organlarıdır

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları gümrük işi alanında suçlar konusunda işler üzere araştırma organlarıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları araştırmalarının yapılması gümrük organlarının yetkisine ait edilmiş gümrük işi alanında suç işaretleri olduğu takdirde, dava açılır ve Azerbaycan Cumhuriyeti ceza muhakemesi kanununun normalarına dayanarak cezanın izlerini belirlemek ve sağlamlaştırmak, onu türetmiş kişileri meydana çıkarmak için çok acil faaliyetleri gerçekleştirir.
Madde 218. Yapılmış, yapılan veya yapılması için hazırlık yapılan suçlar hakkında dilekçe ve bilgilerin incelenmesi
Yapılmış, yapılan veya yapılması için hazırlık yapılan suçlar hakkında dilekçe ve bilgiler Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından bakılması, Azerbaycan Cumhuriyeti ceza muhakemesi kanununa uygun olarak gerçekleştirlir.
35. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANLARININ TAHKİKAT FAALİYETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Madde 219. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının tahkikat faaliyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları araştırmalarının yapılması Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının yetkilerine ait edilmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile suç sayılan hukuka zıt eylemleri yapılmış, yapan veya yapmaya hazırlık yapan kişileri meydana çıkarmak amacı ile, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sorunları üzere uluslararası anlaşmalara uygun olarak beynelhalk gümrük teşkilatlarının, yabancı devletlerin gümrük ve diğer yetkili organlarının sorusuna dayalı olarak tahkikat faaliyetini gerçekleştirir.
Madde 220. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarınca tahkikat faaliyetinin gerçekleştirilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından tahkikat faaliyeti bu Mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık kanun tutanakları ile belirlenmiş kurala uygun gerçekleştirilir.
Madde 221. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının kendi güvenliğini sağlayan tahkikat önlemleri
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının kendi güvenliğini sağlayan tahkikat önlemleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenmiş kurala uygun gerçekleştirilir.
36. FASIL. UYUŞTURUCU MADDELERİN VE PSİKOTROP MADDELERİN KONTROL ALTINDA GÖNDERİLMESİ
Madde 222. Uyuşturucu maddelerin ve psikotrop maddelerinin kanundışı devriyesini önlemek
Narkotik maddelerin ve psikotrop maddelerin kanundışı uluslararası devriyesini önlemek ve devriyeye katılan kişileri meydana çıkarmak amacı ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ayrı ayrı yabancı devletlerin gümrük ve diğer yetkili organları ile mutabakatlara uygun olarak veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarına dayalı olarak kontrol altında gönderilme yöntemini kullanırlar, yani kanundışı devriyeye dahil edilmiş uyuşturucu araçların, psikotrop maddelerin kendi kontrolü altında Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesine, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılmasına veya onun arazisinden transit olarak keçirilmesine müsaade ederler.

Kontrol altında gönderilme yöntemini kullanma konusunda kararı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı alır.

Kontrol altında gönderilme yöntemini kullanma konusunda karar alındığı durumlarda uyuşturucu maddelerin ve psikotrop maddelerin tayinat devlet yabancı memleket olduğu takdirde, bu durumda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde dava açılmaz, alınmış karar konusunda ise acil olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenmiş kural gereğince Azerbaycan Cumhuriyeti Baş Savcısına bilgi verilir.
Madde 223. Diğer eşyalarla ilgili kontrol altında gönderilme yönteminin kullanılması
Bu Mecelle’nin 222. maddesinde öngörülen kuralı uygulamakla suç işlenmesi için alet veya araç olan keza kanun dışı yol ile elde edilmiş diğer eşyalarla ilgili kontrol altında gönderilme yöntemi kullanılabilir.

Gösterilen eşyalarla ilgili kontrol altında gönderilme yöntemini kullanma konusunda karar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organınca alınır ve bu konuda acil olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Baş Savcının bilgi verilir.


Madde 224. Kontrol altında gönderilme yöntemini kullanma zamanı müsadere edilen para ve mülk üzerinde talimat verme
Kontrol altında gönderilme yöntemini kullanmakla meydana çıkarılan ve karşısı önlenen suçlar konusunda işler üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve yabancı devletlerin mahkemelerince müsadere edilen mülkün satışından elde edilen para Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organı ve yabancı devletlerin yetkili müdürlüklerilin mutabakatlarına uygun olarak, gümrük ve diğer yetkili organların kontrolü altında gönderilme yöntemini kullanmaya katılan devletler arasında bölünür.
X. BÖLÜM. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ VE BU İHLALLERE GÖRE SORUMLULUK. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞLER ÜZERE İCRAAT VE BU İŞLERİN İNCELENMESİ

37. FASIL. GENEL HÜKÜMLER


Madde 225. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi
Gümrük kurallarının ihlali kişinin bu Mecelle ile, «Gümrük Tarifesi Hakkında» Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu ve gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmaları ile belirlenen, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen malların ve nakliye araçlarının geçirilme kuralına (gümrük rejimlerinin uygulanması da dahil olmakla), gümrük kontrolü, gümrük işi ile ilgili döviz kontrolü, gümrük resmileştirilmesi (işlemi), aynı zamanda da gümrük ödemelerinin belirlenmesi ve ödenilmesi, gümrük indirimleri yapılması ve onun kullanılma kurallarını ihlal eden ve yapılmasını göre bu Mecelle ile sorumluluk öngörülen, hukuka zıt faaliyet veya faaliyetsizliğidir.
Madde 226. Gümrük kurallarını ihlal etmiş kişilerin sorumluluğu
Gümrük kurallarını ihlal etmiş Tüzel ve Gerçek kişiler bu Mecelle’ye, onunla tanzim edilmeyen kısımda ise idari hukuk ihlalleri konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak sorumluluk taşırlar.

Hukuk ihlal edildiği an an on altı yaşa ulaşmış gerçek kişiler gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk taşırlar.

Tüzel kişiler, onlar tarafından hukuk ihlali yapılan an bu Mecelle ile, keza icrasına kontrol Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına havale edilmiş, gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmaları ile belirlenen taleplerin yerine getirilmesini sağlamak, eğer onların hizmeti görevlerine dahilse, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk taşırlar.

Tüzel ve Gerçek kişiler hukuka zıt faaliyet ve faaliyetsizliği kasıtlı ve kasıtsız olarak yaptıkları takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk taşırlar.

Hukuk ihlali karşısı önlenemez gücün etkisi altında vuku bulması durumları istisna edilmekle müdürlük, müessese ve teşkilatlar, keza Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiler gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk taşırlar.

Bu maddenin altıncı kısmında gösterilen kişilerin sorumluluk yüklenmesi, onların görevli kişilerini ve diğer mensuplarını gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluktan muaf tutmaz.

Müdürlük, müessese ve teşkilatların, keza Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişilerin, görevli kişilerinin ve diğer mensuplarının gümrük işi alanında, suçların işlenmesine göre ceza verilmek için dava açılması bu kişileri gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre dava muaf tutmaz.Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk devası açılan kişi, gümrük kurallarının direkt sebebi olan malların ve nakliye araçlarının müsadere edildiği durumlar istisna edilmekle, diğer durumlarda gümrük ödemelerini ödemekten ve bu Mecelle ile belirlenmiş diğer talepleri yerine getirmekten muaf tutmaz.
Madde 227. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre askeri görevlilerin ve disiplin tüzüklerinin uygulanması ait edilen diğer kişilerin sorumluluğu
Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı, kuvvetlerinin, sınır ve iç orduların, keza kanunda öngörülmüş diğer askeri birliklerin askeri görevlileri, askerlik vakti gelmiş ve askere çağrılan vatandaşlar, aynı zamanda da Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşleri organlarının memur ve amir personeli Azerbaycan Cumhuriyeti Milli İstihbarat organlarının mensupları gümrük kurallarının ihlaline göre genel olarak sorumluluk taşırlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin askeri birlikleri ve Tüzel kişi statüsüne sahip diğer askeri birlikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşler Organları, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli İstihbarat organları gümrük kurallarının ihlaline göre bu Mecelle ile belirlenmiş genel şartlar ve kurallarla sorumluluk taşırlar.


Madde 228. Yabancı tüzel ve gerçek kişilerin sorumluluğu
Yabancı Tüzel ve Gerçek kişiler gümrük kurallarının ihlaline göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gerçek ve Tüzel kişileriyle aynı esaslarla bu Mecelle’ye uygun olarak sorumluluk taşırlar.
Madde 229. Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluk konusunda kanunun Yürürlüğü
Gümrük kurallarını ihlal eden kişiler hukuk ihlali işlediği zaman yürürlülükte olan kanuna dayalı olarak sorumluluk taşırlar.

Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluğu hafifleştiren veya fesheden tutanakların geriye dönüşü vardır, yani bu tutanağın verilmesine kadar işlenen hukuk ihlallerine de ait edilir.

Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluk belirleyen veya sorumluluğu ağırlaştıran tutanakların geriye dönüşü yoktur.

Gümrük kurallarının ihlali konusunda işler üzere icraat ve bu işleri inceleme, icraat ve işin incelenmesi zamanı yürürlükte olan kanun esasına yürütülür.Madde 230. Şuursuzluk (Akli Yetersizlik)
Gümrük kurallarını ihlal eden zaman şuursuzluk durumunda olmuş, yani kronik, ruhsal faaliyetin geçici bozulmak, akıl azlığı veya diğer hastalık sonucunda kendi hareketlerini anlamak ve yönetmek yeteneğine sahip olmamış gerçek kişi sorumluluk taşımaz.
Madde 231. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğu hafifleten durumlar.

Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluğu hafifleten durumlar şunlardır: 1. İşin çözümüne aktif yardım yapılması;

 2. Hukuk ihlalinin zararlı sonuçlarının gönüllü olarak giderilmesi;

 3. Hukuk ihlalinin korkutma veya zorunlu, yahutta maddi, hizmet ve diğer baskıların etkisi altında türetilmesi;

 4. Hukuk ihlalinin olgunluk yaşına ermemiş kişiler, hamile kadınlar ve bir yaşına kadar çocuğu olan kadınlar tarafından türetilmesi;

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının bozulması hakkında işe bakan görevli kişi bu maddede gösterilmeyen durumları da hafifletici hal gibi kabul edebilir.
Madde 232. Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluğu ağırlaştıran durumlar
Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluğu ağırlaştıran durumlar şunlardır:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişinin hukuka zıt eylemlere son vermek konusunda taleplerine rağmen, bu tür eylemlerin devam ettirilmesi;

 2. Yıl zarfında gümrük kurallarının tekrar ihlal edilmesi;

 3. Önceleri gümrük işi alanında suç işlemiş kişi tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi;

 4. Olgunluk yaşına ermeyenlerin gümrük kurallarının ihlal edilmesinde kullanılması;

 5. Bir grup şahs tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi;

 6. Doğal afet ve diğer olağanüstü durum ortamında gümrük kurallarının ihlal edilmesi;

 7. Sarhoşluk durumunda gümrük kurallarının ihlal edilmesi;


Madde 233. Birkaç gümrük kuralları ihlal edildiği takdirde uyarma cezası
Aynı Tüzel ve Gerçek kişi tarafından iki ve daha fazla gümrük kuralları ihlal edildiği takdirde az ciddi cezayı daha ciddi ceza ile değiştirmeden, her bir hukuk ihlaline göre ayrıca olarak ceza verilir.

Madde 234. Bu mecelle’de öngörülenlerden daha hafif etki yapacak önlemin belirlenmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlali konusunda işi inceliyen görevli kişi, faaliyet ve faaliyetsizliğin kamu tehlikelilik derecesini önemli olarak düşüren işin durumlarını keza suçlunun kimliğini dikkate almakla, ona hukuk ihlaline göre bu Mecelle ile öngörülmüş sınırdan da az ceza önleminin uygulanmasını gerekli hesap ederek, nedenlerini mutlaka göstermekle bu tür hafifleştirmeye (232. maddede gösterilen durumlar dışında) müsaade edebilir.

Gösterilen esaslarla bu bölmenin gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluk öngören maddelerine uygun zorunlu hesap edilen ilave cezalar da tayin edilmeyebilir.


Madde 235. Gümük kurallarının ihlaline göre sorumluluktan muaf tutma
Gümrük kurallarının ihlali konusunda iş incelendiği zaman, yahut bu iş üzere alınan karar yerine getirilene kadar ortamın değişmesi sonucunda hukuk ihlal eden kişinin faaliyet ve faaliyetsizliği kamu için tehlikelilik karakterini kaybetmiş hesap edildiği takdirde, bu kişi sorumluluktan muaf tutulur. Bu Mecelle’nin 232. maddesinde gösterilen durumlar istisna edilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi az önemli olduğu takdirde, işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi sözlü ikaz edilmekle yetinmekle, hukuk ihlal eden kişiyi sorumluluktan muaf tutabilir.


Madde 236. Kişinin gümrük kurallarının ihlaline göre cezaya çarptırılmamış hesap edilmesi için talep edilen süre
Eğer gümrük kurallarının ihlaline göre cezaya carptırılmış (ikaz edilmiş) kişi, ceza (ikaz) süresi sona erdiği gün itibarile bir yıl zarfında yeniden gümrük kurallarını ihlal etmediği takdirde, o, cezaya çarptırılmamış (ikaz edilmemiş) kişi hesap edilir.
Madde 237. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre verilen cezaların çeşitleri
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre şu cezalar uygulanabilir:

 1. İkaz;

 2. Para cezası;

 3. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından verilen ve bu Mecelle ile öngörülen belirli faaliyet çeşitlerini gerçekleştirmek hakkı tanıyan lisansların ve uzmanlık sertifikalarının geri alınması;

 4. Direkt olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi alanı olan malların ve nakiye araçlarının yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesi alanı olan eşyaların gizletilerek Azrerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak yapılmış gizli (saklı) koruma yerlerine sahip malların ve nakliye araçlarının müsadere edilmesi (el konulması),

 5. Direk olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi alanı malların ve nakliye araçlarının, yahut direkt olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi alanı olan eşyaların gizlederek Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak yapılmış gizli (saklı) koruma yerlerine sahip malların ve nakliye araçlarının değerinin kesilmesi;

 6. Direkt olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi alanı olan malların taşınması için kullanılmış nakliye araçlarına el konulması.


Madde 238. Para cezası

Asgari ücret tutarına nazaran belirlenen para cezasının uygulanması zamanı, bu tür tutar söylendiği takdirde, hukuk ihlaline yol verildiği gün, bu adı geçen günü belirlemek mümkün olmadığı takdirde ise hukuk ihlalinin meydana çıkarıldığı gün asgari aylık ücretinin kanunla belirlenmiş tutarı anlaşılır.

Malların ve nakliye araçlarının değerine nazaran hesaplanan ceza çeşitinde ikazın uygulanması zamanı, bu malların değeri söylendiği takdirde, hukuk ihlalinin meydana çıkarıldığı gün onların serbest piyasa fiyatları anlaşılır.
Madde 239. Lisansın ve uzmanlık sertifikasının geri alınması
Bu Mecelle ile öngörülmüş gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre gümrük anbarlarının rüsumsuz ticaret mağazalarının, serbest anbarlarının, geçici koruma anbarlarının sahiplerine, keza gümrük aracılarına (brokerlerine), gümrük taşıyıcılarına veya gümrük (resmileştirilmesi) işlemlerinin yapılması üzere uzmanlara, eğer bu hukuk ihlali lisansda veya uzmanlık sertifikasında öngörülen faaliyetin gösterilen kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ile ilgili yapılmışsa, ilave önlem gibi Azerbaycan Cumhuriyeti kanunun ile lisansının veya uzmanlık sertifikasının geri alınmasını uygulayabilir.
Madde 240. Malların ve nakliye araçlarının değerinin kesilmesi
Direk olarak gümrük kurallarının ihlali alanı olan malların ve nakliye araçlarının, yahut direkt gümrük kurallarının ihlali alanları olan eşyaların gizletilerek Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak yapılmış gizli kullanma yerlerine sahip malların ve nakliye araçlarının değerinin kesilmesi söylendiği takdirde, hukuk ihlalinin meydana çıkarıldığı gün bu tür malların ve nakliye araçlarının serbest piyasa fiyatını oluşturan para tutarının zorunlu alınması ve esas yahut ilave ceza gibi uygulanır.
Madde 241. Birkaç kişinin iştiraki ile gümrük kurallarının ihlal edilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesinde iştirakçılık dendiğinde, bu hukuk ihlalinde iki veya daha fazla gerçek kişinin kasıtlı olarak müşterek katılması anlaşılır.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesinin organizatörleri, tahrikçileri ve yardımcıları da icracılarla beraber gümrük kurallarının ihlal edilmesinde iştirakçılar hesap edilirler.

Gümrük kurallarını direkt olarak ihlal eden, veya onun işlenmesi zamanı diğer kişilerle müşterek katılan kişi, kanuna dayalı olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk yüklenmeyen kişiden yararlanmakla hukuk ihlaline yol veren kişi icracı hesap edilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesini organize etmiş veya onun türetilmesine başkanlık yapmış kişi organizatör hesap edilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesini zorlayan kişi tahrikçi hesap edilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesini kendi tavsiyeleri, talimatları ile engelleri ortadan kaldırmaya yardım etmiş kişi, keza hukuk ihlalinin alet ve araçlarını, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direkt olarak alanları (nesneleri) eşyaları gizletmeye önceden söz vermiş yardımcı hesap edilir.


Madde 242. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre cezalandırma süresi
Bu Mecelle’nin 237. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkralarında öngörülen cezalar gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre Gerçek kişilere ve görevli kişilere hukuk ihlali meydana çıkarıldığı gün itibarile iki aydan geç olmayarak, müdürlük, müessese ve teşkilatlara, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişilere ise hukuk ihlalinin meydana çıkarıldığı gün itibarile bir yıldan geç olmayarak uygulanabilir.

Bu Mecelle’nin 237. maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı fıkralarında öngörülen cezalar esas ve ilave olmasından, keza gümrük kurallarının ihlal edildiği veya meydana çıkarıldığı zamana bağlı olmadan uygulanır.

Ceza konusunda tahkikatın başlanması ret edildiği veya ona son verildiği zaman gümrük kurallarının ihlal edilmesi belirtileri olup ise, ceza verme süresi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının ceza işinin başlanmasını redetme veya ona son verilmesi konusunda kararı aldığı an itibarile hesap edilir.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen süreler sona erene kadar, kişi yeniden gümrük kurallarının ihlal ettiği takdirde, önceki gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre cezalandırma süresinin zamanı durdurulur ve bu durumda ceza süresinin hesaplanması yeni gümrük kurallarının yeniden ihlal edilmesi meydana çıkarıldığı an itibarile başlar.


Madde 243. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre etki araçlarının uygulanması zamanı kanunun sağlanılması
Gümrük kurallarının ihlaline göre kuralları ihlal eden kişiye yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun (yasama) tutanakları ile belirlenmiş ve bu tutanaklara dayalı olarak etki önlemi uygulayabilir.

Gümrük kurallarının ihlali konusunda işler üzere icraat ve bu işleri inceleme, aynı zamanda cezalandırma konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının kararlarının icrası kesin olarak kanuna dayalı olarak gerçekleştirilir. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ve onların görevli kişileri tarafından gümrük kurallarının ihlaline göre etki araçlarının uygulanması onların yetkileri çerçevesinde ve doğru olarak Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun gerçekleştirilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre etki araçlarının uygulanması zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununun taleplerine uyulması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük makamları ve onların görevli kişilerince devamlı kontrol, savcılık kontrolü, şikayet etme hakkı ve Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile öngörülmüş diğer araçlarla sağlanır.
38. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE BU İHLALLERE GÖRE SORUMLULUK.
Madde 244. Gümrük kontrolü bölgesi düzeninin (rejiminin) ihlal edilmesi
Malların ve nakliye araçlarının, keza devlet organlarının (gümrük organları dışında) görevli kişileri de dahil olmakla kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları öngörülmüş durumlar istisna edilmekle, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan gümrük kontrol bölgesi sınırlarından geçmesi ve onun sınırlarında hareketine , aynı zamanda da üretim ve diğer ticari faaliyetinin gerçekleştirmesine, keza gümrük kontrolü bölgesi düzenimi ihlal eden diğer hareketlere göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin beş katından on beş katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 245. Mallar ve nakliye araçları getirildiği zaman azerbaycan cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçme konusulda bilgi verilmemesi
Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirildiği zaman, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçme konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına bilgi verilmemesine göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin tutarının iki katından yedi katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 246. Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi dışına çıkarıldığı zaman, çıkarmak isteği konusunda bilgi verilmemesi veya yalnış bilgi verilmesi
Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arasizi dışına çıkarıldığı zaman, malları ve nakliye araçlarını çıkarmak isteği konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına bilgi verilmemesine göre - ikaz edilir, yahut asgari ücretin iki katından on katına kadar para cezasına çarptırılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına malları ve nakliye araçlarını Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük arazisi dışına çıkarmak isteği konusunda doğru olmayan bilgi verilmesine göre, şayet böyle bir bilgi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından belirlenmiş kurala uygun olarak kaydı yapılmış ise, aynı zamanda da malların ve nakliye araçlarının gösterilen yere belirlenmiş zamanda ulaştırılmamasına göre – asgari ücretin beş katından on beş katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 247. Kaza ve karşısı önlenmez gücün etkisi zamanı önlem alınmaması
Keza veya karşısı önlenmez gücün etkisi zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği yere ulaştırmak için kabul edilmiş veya transit geçirilen malların ve nakliye araçlarının korunmasını sağlamak için önlemlerin alınmaması, onların müsaadesi olmadan kullanılmasına müsaade edilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yakın gümrük organına işin durumları, bu tür malların ve nakliye araçlarının olduğu yer konusunda bilgi verilmemesi, yahut onların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yakın gümrük organına taşınmasının sağlanılmaması veya bu organın görevli kişilerinin malların ve nakliye araçlarının olduğu yere getirilmesi üzere önlem alınmamasına göre – hukuk ihlalinin direkt sebep olan malların ve nakliye araçlarının değerinin yüzde ikisinden(%2), yüzde onuna(%10) kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 248. Mallar ve nakliye araçlarının ulaştırıldığı yerde Takdim edilmemesi ve onlara ait belgelerin verilmemesi
Mallar ve nakliye araçlarının ulaştırıldığı yerde takdim edilmemesi ve onlara ilişkin belgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına verilmemesine göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin tutarının iki katından on katına kadar para cezasına çarptırılır.

Madde 249. Malların, nakliye araçlarının onlara ait belgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsadesi olmadan verilmesi, kaybedilmesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına ulaştırılmaması
Gümrük kontrolü altında olan malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan verilmesi, kaybedilmesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği yere ulaştırılmamasına göre hukuk ihlalinin direkt sebebi olan malların ve nakliye araçlarının değerinin yüzde ellisinden(%50), yüzde yüzüne (%100) kadar tutarda para cezasına çarptırılır.

Gümrük kontrolü altında bulunan mallar ve nakliye araçlarına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına verilmek için kabul edilmiş gümrük belgelerinin veya diğer belgelerin kaybedilmesi veya ulaştırılmamasına göre – ikaz edilir, yahut kaybedilmiş veya ulaştırılmamış belgelerin ait olduğu malların ve nakliye araçlarının değerinin yüzde üçünden (%3), yüzde ellisi (%50) kadar para cezasına çarptırlır.Malların, nakliye araçlarının ve onlara ait belgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği ulaştırma süresine uyulmamasına göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin tutarının iki katından on katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 250. Nakliye araçlarının korunmaması
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçen nakliye araçlarının keza mal kısmından Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirilen nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği yerde korunmamasına göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin iki katından on beş katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 251. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan nakliye aracının gönderilmesi (çıkarılması)
Gümrük kontrolünde olan nakliye aracının, yahut mal kısmında olan nakliye aracının Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan durdurulduğu gönderilmesine göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin iki katından on beş katına kadar para cezasına çarptırılır.

Madde 252. Gümrük kontrolünde olan gemiye ve diğer yüzen araçlara yaklaşma.
Gümrük kontrolünde olan gemiye ve diğer yüzen araçlara Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan gemilerin ve diğer yüzen araçların yaklaşmasına göre – asgari ücretin on katından yirmi katı kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 253. Gümrük işlemlerinin icraatı kuralının ihlal

edilmesi
Gümrük işlemlerinin icraatı kuralının ihlal edilmesi, yani gümrük işlemlerinin başlanması ve sona ermesi onun geçirilme yeri, zamanı ve yönetemi konusunda belirlenmiş taleplere uyulmaması, yahut gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmış kuralının uygulanması konusunda hukuka zıt iddialarda bulunulması aynı zamanda onun uygulanması koşullarına uyulmamasına göre, bu bölümün diğer maddelerinde öngörülmüş hususlar istisna edilmekle – ikaz edilir, yahut lisans veya ihtisas sertifikası geri alınmakla veya alınmamakla asgari ücretin iki katından yedi katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 254. Hakkında gümrük işlemleri sona ermemiş mallar ve nakliye araçları ile yapılan kanun dışı işlemler, onların değiştirilmesi, onların kullanılması ve onlar konusunda talimat verilmesi
Hakkında gümrük işlemleri sona ermemiş mallar ve nakliye araçları ile, bu bölümün diğer maddelerinde öngörülmüş durumlar istisna olmakla, belirlenmiş talepleri ve koşulları ihlal etmekle yapılan işlemler, onların durumunun değiştirilmesi, onların kullanılması ve onlar konusunda talimat verilmesine göre – hukuk ihlalinin direkt nedeni olan malların ve nakliye araçlarının değerinin yüzde onundan (%10), yüzde yüze (%100) kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 255. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının izni olmadan yapılan yük işlemleri ve diğer işlemler.
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının izni olmadan gümrük kontrolünde bulunan malların taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, bir yerden diğer yere yüklenmesi, ambalaj edilmesi, ambalaj hasarlarının giderilmesi, yeniden ambalaj edilmesi ve taşınma için kabul edilmesi, bu mallardan örnek ve nümuneler alınması, gösterilen malların ve nakliye araçlarının korunduğu binaların ve yerlerin açılmasına göre – asgari ücretin on katından yirmi katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 256. Aynılaştırma araçlarının değiştirilmesi, imha edilmesi hasara uğraması ve kaybedilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının uyguladığı aynılaştırma araçlarının değiştirilmesi, imha edilmesi, hasara uğraması veya kaybedilmesine göre – asgari ücret tutarının on katından yirmi katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 257. Malların ve nakliye araçlarının beyan etme kuralının ihlal edilmesi
Mallar ve nakliye araçlarının beyanetme kuralının ihlal edilmesi, yani beyan etme şekli ve yeri konusunda, onun icra kuralı konusunda (bu arada beyanetme zamanı geçici, tam olmayan, yahut devri beyanamenin kullanılması konusunda) belirlenmiş taleplere uyulmamasına göre, bu bölümün diğer maddelerinde öngörülmüş durumlar istisna edilmekle ikaz edilir, yahut lisans veya ihtisas sertifikası geri alınır veya asgari ücretin tutarının on katından onbeş katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 258. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gümrük beyannamesinin, belgelerin ve ilave bilgilerin sunulma surelerinin ihlal edilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına onun belirlediği sürelerde mallara ve nakliye araçlarına ait gümrük beyannamesinin, aynı zamanda gümrük amaçları için gerekli olan diğer belgelerin ve ilave bilgilerin sunulmamasına göre – lisans veya ihtisas sertifikası geri alınır veya asgari ücretin beş katından on katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 259. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevi kişinin gümrük kontrolünü yapması için araziye ve binalara girişinin engellenmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin gümrük kontrolü yapılması gereken mallar ve nakliye araçlarının, bu kontrolün gerçekleştirilmesi için gerekli belgelerin olabileceği binaya veya araziye, yahut icrasına kontrollük Azerbaycan Cumhurieti’nin gümrük organlarına havale edilmiş faaliyetin gerçekleştirildiği binaya ve araziye dahil olmasının engellenmesine göre – lisans veya ihtisas sertifikası geri alınır veya asgari ücretin beş katından onbeş katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 260. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına rapor sunulmaması ve kaydın yapılması kuralına uyulmaması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gümrük kontrolünde, yahut serbest gümrük bölgelerin arazilerine ve serbest anbarlara getirilen, çıkarılan, dahil olan, korunan, imal edilen (işlenen), satın alınan ve satılan mallar konusunda belirlenmiş kural gereğince gerekli rapor sunulmaması, keza bu tür malların kaydının yapılması kuralına uyulmamasına göre – ikaz edilir, yahut lisans geri alınır veya asgari ücret tutarının beş katından yirmi katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 261. Geçici koruma anbarı rejiminin ihlal edilmesi
Geçici koruma anbarında bulunan süresi, belirlenmiş son koruma süresi sona ermiş malların ve nakliye araçlarının gümrük rejimine muvafık olarak çıkarılmasının veya emir altına alınmasının sağlanılması üzere önlemler alınmamasına göre – hukuk ihlalinin direkt alanları olan mallar ve nakliye araçları, kanunla belirlenmiş kural gereğince müsadere edilir.
Madde 262. Malların korumaya teslim edilmesi ve onlara işlemlerin yapılması kurallarının ihlal edilmesi
Malların korumaya teslim edilmesi ve onların koruma kuralının ve sürelerinin, aynı zamanda gümrük anarlarında, geçici koruma ve serbest anbarlarda mallarla türlü işlemler yapılmasının belirlenmiş taleplerine ve koşullarına uyulmamasına göre bu Mecelle’nin 249, 254, 255, 256, 259, 261 maddeleri ile öngörülen durumlar istisna edilmekle, lisans geri alınır veya asgari ücret tutarının on katından yirmibeş katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde263. Malların imal (işlenme) kuralının ihlal edilmesi
Malların işlenme kuralının ihlal edilmesine göre, yani malların imal edilmesine lisans verilmesi, onların imal kuralı ve süreleri, imal ürünlerinin hasılat miktarı imal ürünlerinin diğer mallarla karşılanması, değiştirilmesi, bu tür malların imali üzere muameleler yapılması için belirlenmiş taleplere, sınırlamalara ve koşullara uyulmamasına göre – asgari ücret tutarının on katından yirmi katına kadar para cezasına çarptırılır, yahut hukuk ihlaline sebebiyet veren malların değerinin yüzde beşinden yüzde onu kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 264. Serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda üretim ve diğer ticari faaliyetinin gerçekleştirilme kuralının ihlal edilmesi
Serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda üretim ve diğer ticari faliyetinin gerçekleştirme kuralının ihlal edilmesine göre – lisans geri alınmakla veya alınmamakla asgari ücret miktarının beş katından onbeş katına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 265. Serbest gümrük bölgelerinde binalar , yapılar inşa edilmesi kuralının ihlal edilmesi
Serbest gümrük bölgelerinde bu Mecelle ile belirlenmiş kuralları ihlal etmekle binalar, yapılar ve tesisler inşa edilmesine göre – kuralı ihlal edenlerin kendi sermayesi hesabına gümrük bölgesini önceki duruma getirmek koşulu ile onlar asgari ücret tutarının beş katından onbeş katına kadar cezasına çarptırılır.
Madde 266. Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden dışarı çıkarılmaması, yahut bu araziye iade edilmemesi
Belirlenmiş sürelerde, önceleri getirilmiş malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük arazisinden dışarı çıkarılmaması, eğer bu tür çıkarılma zorunlu ise, yahut önceler çıkarılmış malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine iade edilmemesine göre, eğer bu tür iade edilme zorunlu ise, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir, yahut bu mallar ve nakliye araçları değerinin yüzde ellisi kadar para cezasına çarptırılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına geri çıkarılmayı ve geri getirilmeyi onaylıyan, yahut malların ve nakliye araçlarının kaza veya karşısı önlenmez gücün etkisi, doğal aşınma veya kayıp,yahut yabancı devlet organlarının ve görevli kişilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarına göre kanun dışı hesap edilen eylemleri ile ilgili mülkiyetten çıkması (mülkiyet hakkının kaybedilmesi) sonucunda geri çıkarılmanın ve geri getirilmenin mümkün olmadığını onaylayan sahte belgeler sunulmasına göre, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir, yahut mallar ve nakliye araçları değerinin yüzde ellisi miktarında para cezasına çarptırılır.


Madde 267. Malların imha edilme kuralının ihlali
Malların imha edilme kuralının ihlal edilmesi, yani malların imha edilmesi, malların imha edilmesi sonucunda meydana çıkmış atıkların muvafık gümrük kontrolünde zararsızlaştırılması için belirlenmiş taleplere ve koşullara uyulmamasına göre – asgari ücret tutarının on katından yüz katına kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 268. Belirli gümrük rejiminde bulunan mallar ve nakliye araçları kanundışı işlemler, onların durumunun değiştirilmesi, onların kullanılması ve onlar konusunda talimat verilmesi
Mallar ve nakliye araçları ile onların gümrük rejimine muvafık olmayan muameleler yapılması, onların durumunun değiştirilmesi, onların kullanılması, onlar konusunda talimat verilmesi, aynı zamanda bu bölümün diğer maddeleri ile öngörülmüş durumlar istisna edilmekle gümrük rejiminin diğer sınırlamalarına, taleplerine ve koşullarına uyulmamasına göre – hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir, yahut lisans veya ihtisas sertifikası geri alınmakla, bu mallar ve nakliye araçları değerinin yüzde beşinden yüzde onu kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 269. Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirildiği zaman ekonomik siyaset önlemlerinin ve diğer sınırlamaların uygulanmasına uyulmaması.
Bu bölümün diğer maddeleri ile öngörülmüş hallar istisna edilmekle, hakkında ekonomik siyaset önlemleri ve diğer sınırlamalar uygulanan malların ve nakliye araçlarının, bu önlemlerin ve sınırlamaların belirlenmiş uygulanması kuralı ihlal edilmekle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesine göre, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt nesneleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir, yahut bu malların ve nakliye araçları değerinin yüzde ellisi kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 270. Malların Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından ticari amaçları için öngörülmeyen mallar biçiminde geçirilmesi
Bu Mecellenin 247. maddesi ile öngörülmüş durumlar istisna edilmekle, hakikatte üretim veya diğer ticari faliyeti için öngörülen malların ticari amaçları için öngörülmeyen malar biçiminde Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirilmesine göre, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan malların değerinin yüzde ellisinden yüzde yüzü kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 271. Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından gümrük kontrolü dışında geçirilmesi.
Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından gümrük kontrolü dışında geçirilmesi, yani Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının belirlediği yerler dışında veya gümrük işlemleri icraatının belirlenmiş zaman dışında geçirilmesine göre, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir veya bu mallar ve nakliye araçları değerinin yüzde ellisinden, yüzde yüz kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 272. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen malların gümrük kontrolü’nden Gizletilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallaın gümrük kontrolünden gizletilmesi, yani koruma yerlerinden veya malların meydana çıkarılmasını zorlaştıran diğer yöntemlerin kullanılması, yahut bu çeşit malların diğer biçimde sokulmasından dolayı suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt sebebi olan mallar, yahut bu tür malların gizletilerek Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak yapılmış gizli yerlere sahip mallar ve nakliye araçları müsadere edilir veya hukuk ihlalinin direkt sebebi olan malların değerinin yüzde ellisinden yüzde yüz tutarı kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 273. Belgelerden ve aynılaştırma araçlarından aldatma yolunu kullanmakla malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gümrük amaçları için sahte belgeler, doğru olmayan bilgileri belirten belgeler, yahut diğer mallara ve nakliye araçlarına ait olan belgeler sunulmasına göre, keza sahte aynılaştırma araçların kullanılmasına göre, bu Mecelle’nin 274 ve 277 maddeleri ile öngörülmüş durumlar istisna edilmekle, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt nesneleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir eya bu tür malların ve nakliye araçlarının değerinin yüzde ellisinden yüzde yüzü kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 274. Malların ve nakliye araçlarının beyan edilmemesi veya doğru beyan edilmemesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen malların ve nakliye araçlarının beyan edilmemesi veya doğru beyan edilmemesine göre, yani mallar ve nakliye araçları konusunda belirlenmiş yazılı, sözlü veya diğer biçimde doğru bilgilerin verilmemesine göre, yahut mallar ve nakliye araçları, onların gümrük rejimleri konusunda ve gümrük amaçları için gerekli olan diğer doğru olmayan bilgilerin verilmesine göre, bu Mecellenin 253, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 277. maddeleri ile öngörülmüş durumlar istisna edilmekle, suç belirtileri olmadığı takdirde – hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir ve yahut lisans veya ihtisas sertifikası geri alınır veya hukuk ihlalinin direkt sebepleri olan malları ve nakliye araçlarının değerinin yüzde ellisinden yüzde yüzü tutarında para cezasına çarptırılır.

Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi, onların talep edilen gümrük rejiminde yerleştirilmesi, gümrük ödemelerinin tutarı konusunda Azerbaycan Cuhuriyeti gümrük organının kararının alınmasını etkilemeyen doğru olmayan bilgilerin verilmesine göre – ikaz edilir, yahut asgari ücretin on katından yirmi katı kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 275. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine gümrük kuralları ihlal edilmekle getirilmiş malların ve nakliye araçlarının taşınması, korunması, elde edilmesi, onların kulanılması ve onlar konusunda talimat verilmesi.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine gümrük kontrolü dışında, yahut bu kontrolden gizleterek, yahut belgelerden veya aynılaştırma araçlarından aldatma yolunu kullanmakla, yahut beyan edilmeden veya doğru beyan edilmeden getirilmiş malların ve nakliye araçlarının taşınması, korunması, elde edilmesi, onların kullanılması veya onlar konusunda talimat verilmesi, aynı zaman da Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan hakkında gümrük ödemeleri üzere indirimler yapılmış ve indirimler yapılması ile ilgili olmayan diğer amaçlarla kullanılmış; yahut başkasına çevrilmiş malların ve nakliye araçlarının taşınması, korunması ve elde edilmesine göre – hukuk ihlalinin diğer sebeperi olan mallar ve nakliye araçları müsadere edilir veyahut lisans geri alınmakla bu mallar ve nakliye araçları değerinin yüzde onundan yüzde ellisi kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 276. Hakkında gümrük ödemeleri üzere indirimler yapılarak koşullu çıkarılmış malların kullanılması ve onlar konusunda talimat verme kuralının ihlal edilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan, hakkında gümrük ödemeleri üzere indirimler yaparak koşullu çıkarılmış mallardan ve nakliye araçlarından bu indirimlerin yapılması ile ilgili olmayan diğer amaçlarla kullanılması ve onlar hakkında talimat verilmesine göre – lisans veya ihtisas sertifikası geri alınmakla ve gümrük indirimleri ile ilgili ödenilmemiş gümrük ödemelerinin yüzde yüzünden yüzde iki yüz kadar tutarda para cezasına çarptırılır.
Madde 277. Gümrük ödemelerinden kanun dışı muaf tutulması veya onların azaltılması için yapılmış eylemler.
Gümrük beyannamesinde ve gümrük amaçları için gerekli olan diğer belgelerde ödemelerinden muaf tutma veya onların tutarının azaltılması için gerekçe olan, malların ve nakliye araçlarının gümrük rejimi, miktarı (sayısı), gümrük değeri, kaynak memleketi konusunda, keza diğer doğru olmayan bilgilerin beyan edilmesine göre, bu Mecellenin 270, 273, 274. maddeleri ile öngörülmüş durumlar istisna edilmekle, suç belirtileri olmadığı takdirde – lisansı veya ihtisas sertifikası geri alınır veya ödenilmemiş gümrük ödemelerinin tutarının yüzde yüzünden, yüzde üç yüzü tutarında para cezasına çarptırılır.
Madde 278. Ödenilmiş gümrük ödemelerinin iade edilmesine, ödemeler ve diğer yardımlar alınmasına yahut muvafık gerekçeler olmadan onların iade edilmemesi için yapılmış eylemler
Ödenilmiş gümrük ödemelerinin iade edilmesi, ödemeler ve diğer yardımlar elde edilmesi veya muvafık gerekçeler olmadan onların iade edilmemesi, yahut tam olmayan hacimde iade edilmesi hakkı tanıyan sahte belgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına sunulmasına göre, suç belirtilerin olmadığı takdirde – lisans veya ihtisas sertifikası geri alınır ve gümrük ödemeleri ve diğer yardımların tutarının yüzde yüzünden yüzde iki yüzü tutarına kadar cezasına çarptırılır.
Madde 279. Gümrük ödemelerinin ödenilme sürelerinin ihlal edilmesi
Belirlenmiş sürelerde gümrük ödemelerinin ödenilmemesine göre, suç belirtileri olmadığı takdirde – lisans ve ihtisas sertifikaları geri alınır veya ödenilmemiş gümrük ödemeleri tutarının yüzde yüzünden iki yüz miktarına kadar para cezasına çarptırılır.
Madde 280. Bankalar ve diğer kredi teşkilatlarınca Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının kararlarının yerine getirilmemesi
Bankalar ve diğer kredi teşkilatlarınca Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının gümrük ödemelerinin tartışmasız olarak kesilmesi, gümrük ödemelerinin mükellefinin hesapları üzere muamelelerin durdurulması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organını resmi müracaatlarının icra edilmesine göre, aynı zamanda da bu resmi müracaatların icrasının gerekçesiz olarak geciktirilmesine göre– ödenilmemiş ödemeler tutarında para cezasına çarptırılır.
Madde 281. Gümrük aracısı (broker) gibi kanun dışı faaliyet yapılması, yahut bu tür faaliyet koşullarının ihlal edilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organının verdiği lisans olmadan gümrük brokeri gibi faaliyet gösterilmesi, reklamda ve diğer bilgilerde «gümrük brokeri adının kullanılması, yahut bu tür lisans feshedilmişse, geri alınmışsa, veya onun faaliyeti durdurulmuşsa veya kadrosunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının verdiği ihtisas sertifikası sahip gümrük resmileştirilmesi üzere uzman olmadığı takdirde, bu tür faliyet gösterilmesi, keza ihtisas sertifikası olmayan veya mahkemenin kararı ile bu tür sertifikadan mahrum edilen, yahut ihtisas sertifikası feshedilen, geri alınan, itibarsız hesap edilen veya bu tür sertifikanın faaliyeti durdurulan kişi tarafından gümrük brokeri sıfatı ile gümrük muameleleri işinin yürütülmesi, aynı zamanda da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organına yanlış bilgilere dayanan bilgiler verilmesi sonucunda alınan lisanstan gümrük brokerinin faydalanması (kullanması), yahut bu maddenin ikinci kısmı ile öngörülmüş faaliyetler istisna edilmekle, bu faaliyetin diğer koşullarının ihlal edilmesine göre – lisans geri alınır ve bu lisansı kullanmış gümrük komisyoncusu asgari ücret tutarının yüz katından beşyüz katı kadar para cezasıla çarptıılır.

Gümrük brokeri veya onun personelinin kanunla korunan sırlardan veya gizli bilgilerden kendi amaçları için kullanması, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile öngörülen durumlar istisna edilmekle üçüncü kişilere bu tür bilgiler vermesine göre – gümrük brokeri sıfatı ile faaliyet göstermek hakkı tanıyan lisans geri alınır, gümrük brokeri asgari ücret tutarının yüz katına kadar, beş katına kadar personeli ise gümrük muameleleri üzere ihtisas sertifikası geri alınmakla asgari ücret tutarının on katından üç yüz katına kadar para cezasına çarptırılır.


Madde 282. Gümrük taşıyıcısı gibi kanunsuz Faaliyet Gösterilmesi yahut bu tür faaliyetin koşullarının ihlal edilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının verdiği lisans olmadan veya bu tür lisans feshedildiğinde, geri alındığında veya onun faaliyeti durdurulduğu takdirde, gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet gösterilmesi, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organına yanlış bilgileri belirten belgeler sunulması neticesinde elde edilen lisanstan gümrük taşıyıcısının kullanmasına göre, aynı amanda bu maddenin ikinci kısmı ile öngörülmüş faaliyetler istisna edilmekle, bu tür faaliyetin diğer koşullarının ihlal edilmesine göre – gümrük taşıyıcısı sıfatı ile faaliyet göstermek hakkı tanıyan lisans geri alınır veya gümrük taşıyıcısı asgari ücret tutarının elli katından iki yüz katına kadar para cezasına çarptırılır.

Gümrük taşıyıcısı veya onun personelinin kanunla korunan sırlardan veya gizli bilgileri kendi amaçları için kullanması, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile öngörülen durumlar istisna edilmekle üçüncü kişilere bu tür bilgileri vermesine göre, suç belirtileri olmadığı takdirde – gümrük taşıyıcısı sıfatı ile faaliyette bulunmak hakkı tanıyan lisans geri alınır, gümrük taşıyıcısı asgari ücret tutarının elli katından iki yüz katınadek, personel ise asgari ücret tutarının on katından yüz katınadek para cezasına çarptırılır.


Madde 283. Görevli kişilerin ve diğer işçilerin gümrük işinde yürürlükte olan talepleri yerine getirmemesi
İhlal edilmesinden dolayı bu bölümde sorumluluk taşıması öngörülmüş, gümrük işinde yürürlükte olan talepleri müessesenin, müdürlüğün veya teşkilatın görevli kişilerinin veya diğer personellerin yerine getirilmemesine göre, aynı zamanda müesseseler, müdürlükler ve teşkilatlar için sivil hukuki karakterli anlaşmalar üzere işleri yerine getiren Gerçek kişinin gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre adı geçen müdürlükler; müesseseler ve teşkilatlar sorumluluk altına alındığı durumlarda, bu talepleri yerine getirmemesine göre – ikaz edilir, yahut asgari ücret tutarının yirmi katı miktarında para cezasına çarptırılır.

Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə