Azerbaycan Cumhuriyeti’ninYüklə 0,94 Mb.
səhifə8/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

39. FASIL.GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞLERİN İCRAATININ VE ONLARI

İNCELEMENİN GENEL KOŞULLARI


Madde 284. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve onların incelenmesi kuralı
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve onlar inceleme bu Mecelleye uygun biçimde, onunla tanzimleyen kısmından ise İdari hukuk ihlalleri konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun biçimde gerçekleştirilir.

Gümrük kurallarının ihlali konusunda Protokol düzenlendiği an itibarile, yahut gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluk altına alınan Tüzel ve Gerçek kişinin idari olarak alıkonulması konusunda protokol düzenlendiği an itibarile gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş ve bu iş üzere icraat başlanmış hesap edilir.

Bu Mecellenin 380. maddesinde öngörülen durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleme ve cezalandırma (uyarma) bu Mecelle’nin 50. faslına muvafık olarak sadeleştirilmiş biçimde gerçekleştirebilir.
Madde 285. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatını yürütmek yetkisi bulunan görevli kişileri
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı, gümrük kurallarının ihlal edilmesini direkt meydana çıkaran Azeraycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisi, yahut gümrük organının başkanı veya onun yardımcısının kararı ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının gümrük hukuk ihlalleri ile mücadele üzere bölümün görevli kişilerince gerçekleştirilir.

Gümrük kurallarının ihlali konusunda işlerin icraatı zamanı; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini gerçekleştiren muvafık icra hakimiyeti organının gümrük hukuk ihlaleri ile mücadele bölümü başkan ve onun yardımcısı, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer gümrük organlarının (gümrük kapıları dışında) gümrük hukuk ihlalleri ile mücadele üzere bölüm başkanları ve onların yardımcıları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları başkanlarının icraatla ilgili yetkilerine sahip olurlar.


Madde 286. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını istisna eden durumlar
Şu durumlar olduğu takdirde gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraat başlanamaz, başlanmış olursa bile, sona erdirilmelidir:

 1. Gümrük hukuk ihlali olayı olmadığı takdirde;

 2. Gümrük hukuk ihlali belirtisi olmadığı takdirde;

 3. Gümrük kurallarını ihlal eden zaman Gerçek kişi on altı yaşına ermediği takdirde;

 4. Gümrük kurallarını ihhal eden kişi geri zekalı (akılsız) olduğu takdirde;

 5. Gerçek kişinin eylemi son zaruret; zaruri savunma durumunda olduğu takdirde;

 6. Müessese, müdürlük veya teşkilat, keza Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti uğraşan kişi tarafından işlenen hukuk ihlali karşısı önlenmez gücün etkisi sonucu vukuu bulduğu takdirde;

 7. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre cezalandırmayı ortadan kaldıran (gideren) af kanunu çıkarıldığı takdirde;

 8. Gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluk belirleyen kanun feshedildiği durumda;

 9. İşi inceleme anına kadar gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre cezalandırma süresi geçtiği takdirde;

10)Sorumluluk altına alınan kişiyle ilgili aynı olay üzere

cezalandırma konusunda karar, yahut gümrük kurallarının

ihlali konusunda işin sona erdirilmesi konusunda belirlenmiş

kuralı uygun feshedilmemiş karar olduğu takdirde;

11)Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluk

altına alınan gerçek kişiyle ilgili bu olgu üzere cinayet

belirtisi olduğu takdirde;

12)Hakkında gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş

üzere icraat başlanan gerçek kişi vefat ettiği takdirde;

13)Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere

icraat başlanana kadar, yahut icraat sürecinde ortamın

değişmesi sonucunda kişi tarafından yapılmış v faaliyete

faaliyetsizliğin kamu için tehlikeli karakteri ortadan kalktığı

durumda.


Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraat başlanması reddetildiği veya başlanmış işe son verildiği takdirde, esaslandırılmış karar alınır ve bu konuda ilgili kişilere bilgi verilir.
Madde287. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında iş üzere icraat süreleri
Gümrük kurallarının ihlali konusunda iş üzere icraat için başlandığı andan başlayarak biray süresinden geç olmayarak sona ermelidir.

Bu maddenin birinci kısmı ile belirlenen süre, bu konuda zaruret meydana çıktığı takdirde, gümrük başkanı veya onun görevini vekaleten yerine getiren kişi, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organları müdürleri veya onların görevlerini vekaleten yerine getiren görevli kişiler tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre, bu Mecelle’nin 242. maddesi uyarınca belirlenmiş idari ceza süreleri çerçevesinde uzatılabilir. Gümrük kurallarının ihlali konusunda iş üzere icraatın sürelerinin uzatılması kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı belirler.


Madde 288. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin başlanması için sebep ve esaslar
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin başlanması için sebepler şunlardır:

 • Direkt Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişileri tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi belirtilerinin açıklığa kavuşturulması;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi olguları konusunda Azerbaycan ve Yabancı Tüzel ve Gerçek kişilerinin bilgileri, başvuruları (müracaatları), keza basına verilen bilgiler;

 • Diğer devlet hukuk emniyet; nezaret vb. devlet kurumlarından dahil olan bilgiler (dosyalar);

 • yabancı devletlerin; uluslararası teşkilatların gümrük ve diğer hukuk emniyet hizmetlerinden, keza diğer yetkili mercilerden dahil olmuş bilgiler

Gümrük kurallarının ihlal edilmesinin belirtilerini gösteren yeteri kadar bilgilerin olması işin başlanması için esas hesap edilir.
Madde 289. Yapılmış veya yapılmasına hazırlık yapılan gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dilekçelerin, muracaatların ve diğer bilgilerin kontrol edilmesi
Yapılmış, yapılan veya yapılmasına hazırlık yapılan gümrük kurallarının ihlal edilmesi belirtileri direkt Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından meydana çıkarıldığı takdirde veya bu tür belirtileri gösteren yeteri kadar bilgiler olan olgular meydana çıkarıldığı takdirde, hemen gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol düzenlenir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından gümrük kontrolü ve gümrük resmileştirilmesi (Muamelesi) gerçekleştirildiği zaman gümrük kurallarının ihlali hakkında dahil olan dilekçe, müracaat ve diğer bilgilerin kontrol edilmesi gümrük kontrolü ve gümrük resmileştirilmesinin yerine getirilmesi zamanında gerçekleştirilir.

Diğer durumlarda yapılmış, veya yapılmasına hazırlık yapılan gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dilekçe, muracaat ve diğer bilgilerin kontrol edilmesi; bu tür bilgilerin dahil olduğu zamandan sonraki on gün zarfında, müstesna durumlarda ise bir ay kadar sürede tamamlanmalıdır.
Madde 290. Yapılmış, yapılan veya yapılmasına hazırlık yapılan gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda bilgilerin gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında iş başlanana kadar kontrol edilmesi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları görevli kişilerinin faalliyetleri
Yapılmış, yapılan veya yapılmasına hazırlık yapılan gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dilekçe, müracaat ve diğer bilgileri kontrol eden Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin başlanmasına kadar, mallara ve nakliye araçlarına gümrük kontrolünü gerçekleştirmek, keza malları ve nakliye araçlarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçiren kişilerden, gümrük brokerlerinden (aracılarından) ve diğer kişilerden kontrol için gerekli olan belgeleri, bilgileri ve açıklamaları almak hakkına sahiptirler.
Madde 291. Gümrük kurallarının ihlali hakkında işin icraatının yürütüldüğü ve işin incelendiği dil
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatı ve bu işin incelenmesi Azerbaycan dilinde yürütülür.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatında ve işi incelemeye katılan ve Azerbaycan dilini bilmeyen kişiler, ana dilinde veya bildiği diğer bir dilde, şayet bu dil çok kullanılan dillere ait olursa, dilekçe, izahat vermek, resmi müracatta bulunmak, keza bu Mecelle ile belirlenmiş kurala uygun olarak tercüman hizmetlerinden faydalanmak hakkına sahip olur.


Madde 292. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatının yürütüldüğü
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hangi gümrük organının faaliyet bölgesinde meydana çıkarılmış ise, ihlal konusunda iş üzere icraat da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu gümrük organı tarafından gerçekleştirilir.

Zaruri durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı, faaliyet bölgesinde bu hukuk ihlali işlenen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından gerçekleştirilebilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatının bir gümrük organından diğerine verilmesi konusu Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu gümrük organları için üst gümrük organları tarafından çözülür.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda istenilen işi kendi icraatına alabilir, yahut da bu amaçla işi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin herhangi alt gümrük organına verebilir.


Madde 293. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin birleştirilmesi ve ayrılması
Bir kişi tarafından veya müşterek katılmakla birkaç kişi tarafından işlenmiş türlü gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler bir icraatta birleştirilebilir.

Zaruri durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin ayrılmasına, bu işin çözümünün her taraflı yürütülmesini, tamlığını olumsuz yönde etkilememesi durumlarında müsaade edilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişinin veya bu organın, keza Azerbaycan Cumhuriyeti üst gümrük organının başkanı veya onun yardımcısının kararı üzerine işler birleştirile ve ayrılabilir.
Madde 294. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol
Bu Mecelenin 379. maddesi ile belirlenmiş durumlar istisna edilmekle, gümrük kurallarının ihlal edilmesinin meydana çıkarıldığı her bir durumda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının muafık görevli kişisi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği biçimde gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol düzenlenir.

Protokolde şunlar yazılır: • Düzenlendiği yer ve tarih;

 • Protokolü düzenleyen kişinin görevi, soyadı, adı, babasının adı;

 • Gümrük kurallarını ihlal eden kişi açıklığa kavuşturulmuş ise, onun hakkında işi inceleme için gerekli olan bilgiler;

 • Gümrük kurallarının ihlal edildiği yer, zaman ve hukuk ihlalinin özellikleri;

 • Bu Mecellenin bu gümrük kurallarının ihlaline göre sorumluluk belirleyen maddesi;

 • Şahitlerin soyadları ve adresleri (var ise);

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin açıklaması;

 • Bu Mecellenin 333. maddesine easen alınmış (eğer var ise) mallar, nakliye araçları, belgeler ve diğer eşyalar hakkında bilgi;

 • İşin çözümü için gerekli olan diğer bilgiler.

Protokol onu düzenleyen görevli kişi tarafından, keza eğer belirlenmiş ise, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi tarafından imzalanır. Şahitler olduğu takdirde, protokol bu kişiler tarafından da imzalanır.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi protokole imza atmaktan imtina ettiği takdirde, bu konuda protokolde notlar edilir. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorululuğa çekilen kişi protokolün özeti ile ilgili açıklama yapmak ve kendi düşünceleini duyurmak keza protokol’e imza atmaktan imtina etme nedenlerini göstermek hakkına sahiptir. Kişinin kendi eli ile yazdığı açıklamalar, düşünceler, keza protokolü imzalamaktan imtina etmesinin özeti protokole eklenir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi hakkında protokol düzenlendiği zaman bu kişiye onun hakları açıklanır ve bu konuda Protokol’e not edilir.

Gümrük kurallarının ihlali Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hangi gümrük organının faaliyet bölgesinde meydana çıkarılmış ise, protokol, keza alınan malar, nakliye araçları, belgeler ve diğer eşyalar bu gümrük organına getirilir.

Protokol’ün sureti gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişiye imzalattırılmakla (makbuz kesmekle) verilir veya bu kişiye gönderilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi kayıt yerinde olmadığı takdirde ve onun adresinin belirlenmesi mümkün olmadığı takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol bu kişi olmadan düzenlenir. Protokol’ün sureti posta aracılığı ile kayıt yerine, yahut belgelerde gösterilen adrese gönderilir. Protokol sunulmuş, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi ise onun özeti ve bu Mecellenin 304. maddesi ile tanıştırılmış hesap edilir.


Madde 295. Gümrük işi alanında suçların belirtileri meydana çıkarıldığı zaman, Azerbaycan Cumhriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin faaliyetleri
Gümrük işi alanında suçların belirtileri, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işin incelenmesi zamanı meydana çıkarılmış ise, tahkikat işi başlanması konusu bu Mecellenin 218 ve 361. madeleri ile belirlenmiş kural gereğince çözülür.

Gümrük kontrolünü veya gümrük resmileştirilmesini gerçekleştirirken gümrük işi alanında suçların belirtileri meydana çıkarılır ise, direkt suç belirtilerini meydan çıkaran Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organını görevli kişisi, bu Mecelle’nin 213, 214, 215, 216 ve 217 maddelerinin, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunun bu tür işlere göre ceza sorumluluğu öngören maddelerinin taleplerine muafık olarak, protokol’de bu hukuk karşıdı faaliyeti not eder. Bu durumda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı veya onun yardımcısı üç günden istisna durumlarda 10 günden geç olmamaksızın Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ceza Muhakemesi Usul Kanununda öngörülmüş şu kararlardan birini almalıdır; 1. Tahkikata başlamak hakkında;

 2. Tahkikata başlamayı reddetmek hakkında;

 3. Gümrük işi alanında suçlar hakkında protokolü ve diğer belgeleri ilgili makamlara vermek hakkında.

Gümrük kontrolünün veya gümrük muamelelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde gümrük işi alanında suçların belirtileri meydana çıkarıldığı andan, bu maddenin ikinci kısmında gösterilen kararlardan birinin alınmasına kadar Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere icraat kuralında bu olgu üzere kontrol yapar.
Madde 296. Gümrük işi alanında cinayetlerin (suçların)belirtileri üzere tahkikatın başlamasından sonra Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere icraatın devam ettirildiği durumlar
Eğer gümrük işi alanında suçların tahkikatı sürecinde müdürlük, müessese, teşkilat keza Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiler tarafından işlenmiş gümrük kurallarının ihlalinin belirtileri meydana çıkarılır ise, Gerçek kişiler veya görevli kişiler hakkında suçların tahkikatının yürütülmesine bağlı olmadan, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından bu hukuk ihlallerine göre icraat devam ettirilir.
Madde 297. İlk sorgulama (istintak) veya diğer tahkikat organlarından, savcı ve mahkemeden dahil olan belgeler üzere gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işlerin icraatı ve onu inceleme
İlk Sorgulama, diğer tahkikat organları, savcı veya mahkeme tarafından gümrük işi alanında suçların belirtilerine göre tahkikatın işinin başlanması (dava açılması) reddedildiği veya ona son verildiği durumlarda gümrük kurallarının ihlali belirtileri olur ise, bu belirtiler konusunda bilgileri gösteren belgeler esasında işin icraatı ve onu inceleme Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından bu belgeler alındıktan sonra genel kurala uygun olarak yürütülür.
Madde 298. Gümrük Kurallarının İhlal Edilmesi Hakkında İş Üzere İcraatın Durdurulması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraat şu durumlarda durdurulabiler:

 1. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilmesi gereken gerçek kişi saklandığı veya diğer nedenlerden dolayı sorumluluğa çekilen kişinin bulunduğu yer belirlenmediği takdirde;

 2. Sorumluluğa çekilen Gerçek kişi psikolojik ve diğer ağır hastalıklara yakalanmış olduğu ve bu durum doktor tarafından onaylandığı takdirde;

 3. Gümrük kurallarını ihlal eden kişi belirlenmediği takdirde;

Bu maddenin birinci kısmının 1 fıkrasında gösterilen durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı bu Mecellenin 287. maddesi ile belirlenmiş icraat süresi geçtikten sonra durdurulabilir. Bu maddenin birinci kısmının 2. ve 3. fıkralarında öngörülen durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere icraat, icraat süresi zarfında da durdurulabilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraatın durdurulmasınadek Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi sorumluluğa çekilmeli olan kişi katılmadan da gerçekleştirilmesi mümkün olan tüm prosesual faaliyetleri yürütülmeli, bu maddenin birinci kısmının 1 ve 3 fıkralarında gösterilen gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin durdurulması için neden olmuş durumların giderilmesi için kanunla öngörülen her türlü önlemler almalıdır.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi iş üzere icraat Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları görevli kişiqinin kararı ile durdurulur. Bu kararda işin özeti ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraatın durdurulmasının esasları gösterilir.

Mahkeme tıb eksperi ve psikiyatris tarafından sorumluluğa çekilen Gerçek kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı görevli kişisinin yanına gelmesine olanak sağlamayan ağır ve uzun süre devam eden, fakat tedavi edilebilen hastalık bulması belirlendiği takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı sorumluluğa çekilen Gerçek kişi sağlığına kavuşana kadar durdurulur.Bu maddenin birinci kısmının 1. ve 3. fıkralarında gösterilen durumlar giderildiği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kararı ile gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraat yenilenir.
Madde 299. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere bilgilerin yayılmasının önünün alınması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin dökümanlarında (belgelerinde) gösterilen gerçek bilgiler, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve bu işlerin incelenmesi ile ilgili kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına çağırılması ve bu kişilerin kendileri hakkında bilgiler, bu tür işler incelene kadar, yalnız icraatı yürüten veya işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin, yahut bu gümrük organının veya Azerbaycan Cumhuriyeti yukarı gümrük organının başkanları veya onların yardımcılarının, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının gümrük hukuk ihlalleri ile mücadele bölümünün başkanı veya onun yardımcılarının müsaadesi ile duyurulabilir.
Madde 300. Gümrük işi alanında suçlar dışında diğer suçlar konusunda savcıya veya ilk sorgulama organlarına bilgi verilmesi
Gümrük kontrolünün, gümrük muamelelerininin gerçekleştirilmesi veya yapılmış, yapılan veya yapılmasına hazırlık yapılan gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dilekçelerin, müracaatların ve diğer bilgilerin kontrol edilmesi, yahut gümrük kuralarının ihlal edilmesi hakkında işlerin icraatı veya bu işlere bakılma zamanında gümrük işi alanında bu suçlardan başka diğer suçların dışında diğer cinayetlerin belirtileri meydana çıkarıldığı durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı veya onun yardımcısı ilgili olan savcıya veya ilk sorgulama organlarına bu konuda bilgi verir.
Madde 301. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve bu işlerin incelenmesi zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının diğer yabancı devletlerin gümrük hizmetleri ile müşterek ilişkisi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve bu işlerin incelenmesi ile ilgili konular üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının diğer yabancı devletlerin gümrük hizmetleri ve diğer yetkili mercileri, keza uluslararası teşkilatlarla müşterek ilişkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı aracılığı ile, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının bağladığı anlaşmalar da dahil olmakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmaları ile belirlenmiş kurala uygun gerçekleştirilir.
40. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞLERİN İCRAATI VE İŞLERİN İNCELENMESİNE KATILAN KİŞİLER, ONLARIN HAK VE GÖREVLERİ
Madde 302. Sorumluluğa çek;ilen kişinin, onun temsilcisinin ve avukatının gümrük kuralarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve bu işlerim incelenmeğe katılması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatına şunlar katılırlar:

 • Tüzel ve Gerçek kişi, keza bu Mecellenin 305 maddesi ile belirlenmiş durumlarda gerçek kişinin kanuni temsilcisi;

 • Müdürlük, müessese ve teşkilat sorumluluğa çekilirken (başkanları veya onların yardımcıları), yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin müsaadesi ile belirtilen kişilerin gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilmesi ile ilgili tüm sorunların çözüme bağlanması hizmeti görevlerine ilişkin olan diğer işçileri;

 • Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiler sorumluluğa çekildikleri zaman bu kişiler;

 • Gerçek kişinin veya görevli kişinin üç saatten fazla sürede idari kurala uygun alıkonulması durumlarında gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatında bu kişinin avukatı veya hukuku yardım temsilcisi katılabilir.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen kişilerle beraber bu kişilerin avukatları veya hukuku yardım yapan diğer temsilcileri, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organının görevli kişisinin müsaadesi ile onların temsilcileri gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işleri incelemeye katılabilir.

Müdürlük, müessese ve teşkilatların başkanlarının veya onların yardımcılarının yetkileri onların hizmet pozisyonunu gösteren belgelerde onaylanır. Müdürlük, müessese ve teşkilatların diğer işçilerinin sorumluluğa çekilen kişinin vekaletnamesi veya diğer tutanağı ile onaylanır.

Avukatın yetkisi hukuk maslahathanesi tarafından verilen belge ile tasdik olunur.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin temsilcisinin yetkileri, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun düzenlenmiş vekaletnamede gösterilmelidir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen Tüzel ve gerçek kişi tarafından kendi temsilcisine verilmiş vekaletname noterde veya ona eşit tutulan diğer kuralda onaylanır. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işleri incelemede Tüzel ve gerçek kişinin direkt katılımı zamanı bu kişinin yazılı dilekçesi vekaletnameye eşit tutulur.
Madde 303. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işlerin incelenmesine Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde oturmayan ve bu arazi dışında olan kişilerin katılması
Eğer gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde oturmaz ise ve bu arazi dışında ise, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemede bu kişinin temsilcisi katılabilir. Temsilci’nin yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa muafık kural gereğince, yahut temsilci’nin kendi görevlerini yerine getirmesi için yeterli olan diğer kural gereğince onaylanmalıdır.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatında veya bu işin incelenmesinde temsilci olmadığı takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin arazisinde oturduğu veya bulunduğu yabancı devletin konsolosluğunun görevli kişisi katılabilir. Kişi onun temsilcisi veya bu maddede gösterilen konsolosluğun görevli kişisi gelmediği takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işleri incelemeye onları iştirakı olmadan gerçekleştirilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişiye işin dökümanlarında not edilmiş ise, onun gösterdiği adrese gönderilmekle işin sonucu konusunda bilgi verilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde oturmayan ve bu arazide olmayan kişilerin, eksperlerin ve uzmanların gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işlerin incelenmesi için davet edilmesi kuralı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten muvafık merkez icra hakimiyeti organının bağladığı anlaşmalar da dahil olmakla, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin anlaşmaları ile belirlenir.


Madde 304. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin hakları
Sorumluluğa çekilen kişi şu haklara sahiptir:

 • Hangi gümrük kurallarını ihlal ettiğine göre sorumluluğa çekildiğini bilmek;

 • İşin icraatı sona erdikten sonra ve iş incelendiği zaman onun dökümanları ile tanışmak, onlardan alıntı etmek (özetini çıkarmak);

 • İzahat vermek;

 • Kanıtlar sunmak;

 • Resmi müracaatlarda bulunmak;

 • İtirazda bulunmak;

 • İş incelendiği zaman, bu Mecellenin 302. maddesinin ikinci kısmı ile belirlenmiş durumda ise iş üzere icraat zamanı avukatın veya diğer kişinin yardımını kullanmak;

 • Ana dilinde veya bildiği çok kullanılan dillere ait olan dilde konuşmak, keza icraatın yürütüldüğü dili bilmediği durumda, tercümanın hizmetinden faydalanmak;

 • İş üzere karardan şikayet vermek;

 • Bu Mecelle ile ona verilen diğer hakları kullanmak.


Madde 305. Kanuni temsilci
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilmiş erginlik yaşına ulaşmayan fisiksel ve ruhi kusurlarına göre gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere kendi haklarını gerçekleştiremeyen Gerçek kişilerin çıkarlarını akrabalık ilişkilerini veya yetkisini onaylayan belgeler sunmak, onların kanunu temsilcisi (anne babaları, evlat edinenleri, kayyumları, yardım edenleri) temsil edebilir.
Madde 306. İdari biçimde alıkonulan (durdurulan) kişinin avukatının veya hukuku yardım yapan temsilcisinin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusundaki işin icraatına katılması
Bu Mecellenin 302. maddesinin ikinci kısmında öngörülen durumlarda, üç saatten fazla süreye idari biçimde alıkonulmuş kişinin avukatı veya hukuki yardım yapan temsilcisi, idari biçimde alıkonulmuş gerçek kişinin veya görevli kişinin, yahut onların kanuni temsilcisinin müracaatına dayalı olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatına katılabilir.

İdari biçiminde alıkonulmuş kişinin avukatının veya hukuki yardım gösteren temsilcisinin idari biçimde alıkonulan zamandan 24 saat zarfında gelmesi mümkün olmayan durumlarda, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi idari biçimde alıkonulan kişiye veya hukuki yardım yapacak temsilcide çağırmayı önermek, yahut gösterilen Gerçek kişiye hukuk danışmanlığı aracılığı ile (avukatlar barosu aracılığı ile) başka avukatın katılmasını sağlamak hakına sahiptir.

İdari biçimde alıkonulmuş kişinin avukatı veya onun hukuku yardım gösteren temsilcisi şu haklara sahiptir:


 • İdari biçimde alıkonulmuş kişiyle sınırsız sayıda ve sürede teklikte buluşmak ;

 • İdari biçimde alıkonulmuş kişinin katılması ile geçirilen gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere işlerin icraatına katılmak;

 • İdari biçiminde alıkonulma protokolü ile ve işin idari kuralda alıkonulma için neden olmuş diğer belgelerle tanışmak;

 • Alıkonulmuş kişinin katılması ile yürütülmüş işlerin protokolleri ile tanışmak.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı veya onun muavininin kendi kararı ile idari biçimde alıkonulmuş kişiyi avukatın hizmetine göre ücretin tam veya bir kısmının ödenilmesinden muaf tutmak hakkına sahiptir. Bu durumda avukatın hizmet ücreti Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak ödenilir.
Madde 307. Eksperin Katılması
Gerekli durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya onu incelemede katılmak için eksper çağrılabilir.

Eksper çağırış üzere gelmeğe ve onu havale edilen sorular üzere objektif (gerçek) düşüncelerini (yazılı) olarak bildirmeğe yükümlüdür.

Eksperin hakları:


 • İşin dökümanlarının ekspertiz nesnesine ait ve düşüncelerini bildirmek için gerekli olan kısmı ile tanışmak;

 • Ona ilave dökümanların sunulması konusunda resmi ricada bulunmak;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya onu incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı görevli kişisinin müsaadesi ile işin icraatı veya inceleme sürecine katılmak, sorumluluğa çekilen kişilere ve şahitlere sorular sormak.

Sunulmuş dökümanlar havale edilmiş görevi yerine getirmek için yeterli olmadığı, yahut bu sorun üzere gerekli bilgiye sahip olmadığı takdirde, eksperler kendi düşüncelerini bildirmekten imtina edebilir. Mazur neden olmadan düşüncesini bildirmekten imtina edilmesine veya caymasına göre eksper bu Mecelleye uygun sorumluluk taşır.
Madde 308. Uzmanın Katılması
Zaruri durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere ayrı ayrı prosesual işlerin yürütülmesi veya onu inceleme zamanı uzman, yani işin sonucunda çıkarı olmayan, özel bilgilere ve tecrübeye sahip olan gerçek kişi çağrılabilir.

On dört yaşa kadar erginlik yaşına ermemiş şahit sorguya çekildiği zaman uzman kısmında pedagog (öğretmen) veya psikoloji uzmanının katılması zorunludur.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere icraatı veya bu tür işleri incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı görevli kişisinin talimatı üzerine uzman bunları yapmaya yükümlüdür:


 • Kanıtların meydana çıkarılmasında, resmileştirilmesinde veya alınmasında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gösterilen görevli kişisine yardım etmek için kendi özel bilgilerinden ve tecrübesinden yararlanmak işlerin incelenmesine iştirak etmek;

 • Denetleme, kontrol ve listeye kaydetme işlerinin yürütülmesine katılmak;

 • Kontrol ve listeye kaydetme işlerini yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gösterilen görevli kişisine, müfettişlere ve diğer kişilere meydana çıkarılmış olguları ve durumları protokollerde, denetleme, kontrol ve listeye kaydetme tutanaklarında doğru belirtmek için yardım etmek.

Uzman mazur sebep olmadan kendi görevlerini yerine getirmekten imtina ettiği takdirde veya caymağa göre bu Mecelleye uygun sormluluk taşır.

Uzmanın hakları: • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeği gerekleştiren Azerbaycan Cumhuriyerti gümrük organının görevli kişisinin müsaadesi ile şahitlere ve hukuk ihlaline göre sorumluluğa çekilen kişilere sorular sormak;

 • Kanıtların meydana çıkarılması, resmileştirilmesi ve alınması ile ilgili olan durumları göstermek;

 • Deliklerin meydana çıkarılması, resmileştirilmesi ve alınması için ilimsel, teknik araçları ve yöntemleri kullanmak;

 • Müşahede, ölçme ve tecrübe yapmak;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine; keza müfettişlere ve kontrol ve kayıt listesini yürüten diğer kişilere özel bilgi ve tecrübe talep eden konular üzere tavsiyeler vermek;

 • Gerçekleştirmesine katıldığı somut prosesual işlerin protokolleri, denemetleme, kontrol ve listeye kaydetme tutanakları ile tanışmak, bu protokollerin ve tutanakların özeti ile ilgili kendi düşüncelerini bildirmek. Bu tür düşünceler gösterilen protokol ve tutanaklara not edilir;

 • Gösterilen protokolleri ve tutanakları imzalamak.

Tüzel ve Gerçek kişinin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraatta veya onu incelemede uzman gibi katılması, bu iş üzere onun şahit gibi sorgulanmasını istisna etmez.

Madde 309. Mütercim
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu tür işleri incelemeye tercüme edilmesi gerekli olan dili bilen ve işin sonuçlarında ilişkisi bulunmayan kişi mütercim görevini yerine getirebilir.

Mütercim gümrük kurallarının ihlal edilmesi konuısunda işin icraatını veya onu incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından tayin edilir.

Mütercim davet üzere gelmeye ve ona havale edilen çeviriyi tam ve doğru yerine getirmeğe yükümlüdür.

Gerekli durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının mensubu da mütercim görevini yerine getirebilir.

Bu maddenin hükümleri, dilsizlerin ve sağırların işaretlerini anlayan ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatında veya onu incelemeye katılmak için davet edilen kişilere de ait edilir.

Mazur neden olmadan kendi görevlerini yerine getirmekten imtina etmeğe veya caymaya göre mütercim bu Mecelleye uygun sorumluluk taşır.


Madde 310. Şahit
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere belirlenmeli olan herhangi bir durum hakkında bilgisi olan istenilen Gerçek kişi veya görevli kişi açıklama yapmak için şahit gibi çağrılabilir.

Şunlar şahit gibi sorgulanamazlar: • Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin avukatı ve hukuki yardım gösteren temsilcisi, bu tür hizmet ve yardım gösterilmesi ile ilgili onlara malum olmuş durumlar konusunda;

 • Fiziksel ve psikolojik (ruhi) noksanlarına göre iş için önemli olan durumları doğru idrak edemeyen ve onlar konusunda doğru açıklama yapamayan kişiler.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen gerçek kişinin ve görevli kişinin yakın akrabaları açıklama yapmak görevinden muaf tutulurlar.

Şahit gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya onu incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin daveti üzerine, belirlenmiş zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gelmeli ve doğru açıklama, yani iş üzere ona belli olan tüm durumlar konusunda bilgi ve sorulan sorulara cevap vermelidir.

Hastalık, ihtiyarlık, malüllük ve diğer özürlü sebeplere, aynı zamanda da gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını ve onu incelenmeyi gerekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin düşüncesi ile diğer nedenlere göre Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gelemeyen şahit olduğu yerde sorguya çekilebilir.

Mazur sebep olmadan açıklama yapmaktan imtina etmeğe veya caymaya göre şahit bu Meceleye uygun sorumluluk taşır.


Madde 311. Hal Şahitlerinin Katılması
Serbest Olarak iş gibi incelenmesinde mallar ve nakliye araçlarının onlara ait belgelerin ve diğer eşyaların alınmasında, onların tanınmaya sunulmasında, gümrük kontrolü yapılmasında; malların, nakliye araçlarının ve diğer mülkün üzerine hapis konulmasında, keza gerekli durumlarda diğer prosesual işlerin gerçekleştirilmesinde iştirak etmek için hal şahitleri çağrılır. Hal şahitleri iki kişiden az olmamakla çağrılır.Hal şahidi sıfatında işin sonucunda ilişkisi olmayan herhangi Gerçek kişi çağrılabilir.

Gümrük kontrolünün ve gümrük muamelelerinin gerçekleştirilmesi , gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı ve soruşturmanın yürütülmesi havale edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişileri; keza muvafık olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında yahut gümrük işi alanında cinayetler (suçlar) konusunda işin sonradan icraatı veya onu incelemeyi havale edilebilecek gümrük veya diğer hukuk emniyet organlarının mensupları hal şahitleri olamazlar.

Hal şahitleri onların katılması ile gerçekleştiren faaliyetlerin özeti ve sonucunu, diğer olguları protokolde onaylanmalıdırlar. Onların gerçekleştirilmiş faaliyetler üzere protokolde not edilmekle kendi düşüncelerini bildirmek yetkisi vardır.

İhtiyaç olduğu durumda hal şahitleri yukarıda adı geçen durumlar üzere şahit gibi sorgulanabilir.
Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə