Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞİN İCRAATINDA VEYA BU İŞLERİ İNCELEMEYE KATILMASINI İSTİSNA EDEN DURUMLAR . İTİRAZ ETMEYüklə 0,94 Mb.
səhifə9/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

41. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞİN İCRAATINDA VEYA BU İŞLERİ İNCELEMEYE KATILMASINI İSTİSNA EDEN DURUMLAR . İTİRAZ ETME
Madde 312. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatında ve bu işleri incelemeye katılmasını istisna eden durumlar
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi şu durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yapamaz ve bu işi incelemeyemez.

 1. Şayet o, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda bu işin yürütülmesinde veya bu işi incelemede önceleri şahit, eksper, uzman sorumluluğa çekilen kişinin kanuni temsilcisi gibi katılmış ise;

 2. Şayet o, sorumluluğa çekilen gerçek kişinin, onun avukatının veya temsilcisinin, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatında veya bu işi incelemeye katılmış şahidin, eksperin, uzmanın veya müfettişin akrabası ise;

 3. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin bu işte direkt veya herhangi diğer biçimde ilgili olduğunu hesap etmeye esas olan diğer durumlar olduğu takdirde.


Madde 313. Gümrük kuralarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatında veya bu işi incelemede, kişinin avukatının veya temsilcisinin katılmasını istisna eden durumlar
Gümrük organlarının ihlal edilmesi konusunda aynı iş üzere ziddiyetli çıkarları olan ve bu işe göre sorumluluğa çekilen biraç kişinin çıkarlarının savunmasını aynı zamanda gerçekleştiren avukat veya hukuki yardım yapan temsilcisi, keza önceler bu işte gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işe incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organını görevli kişisi, savcı, eksper, uzman, şahit, hal şahidi sifatı ile katılan avukat veya hukuki yardım yapan temsilci gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeye katılmak için müsaade edilmez.

Gümrük, mahkeme, iktisat mahkemesi, savcılık veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer hukuk emniyet organlarının işçileri, keza avukatlar barosundan çıkarılan (azledilen) kişiler sorumluluğa çekilen kişinin temsilcisi olamaz.

Gösterilen kişiler gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatında veya bu işi incelemede kanunu temsilci gibi katıldığı zaman bu kural uygulanmaz.

Erginlik yaşına ulaşmıyan, yahut varislik (kayyumluk) veya himaye altında olan kişiler temsilci olamazlar.

Avukatın veya temsilcinin gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatı veya bu işleri incelemeye katılması sorunu, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının bu işin icraatını yürüten veya bu işi inceyen görevli kişisi tarafından çözülür.
Madde 314. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatının yürütülmesi ve bu işleri incelemede eksperin, müfettişin ve uzmanın katılmasını istisna eden durumlar
Şu durumlar mevcut olduğu takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatının yürütülmesi ve bu işleri incelemeye eksper, müfettiş ve uzman katılamaz:


 1. Eğer onlar sorumluluğa çekilen gerçek kişinin veya tüzel kişinin, onun avukatının veya temsilisinin, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişilerinin akrabaları ise;

 2. Eğer onların sorumluluğa çekilen kişiden hizmeti veya diğer bağımlılığı var ise;

 3. Onların şahsen, direkt veya dolayı biçimde işin sonucunda ilgili olmalarını hesap etmeğe esas olacak diğer durumlar var ise;

Şu durumlarda eksper gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeğe katılamaz:

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda bu işin icraatı veya bu işi incelemede uzman veya müfettiş gibi katılmış ise;

 • Onun yetkisiz olduğu açıklığa kavuşturulmuş ise.


Madde 315. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatına veya bu işi incelemeğe katılmayan kişilere karşı itirazda bulunma
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatında veya bu işi incelemede Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin katılmasını istisna eden durumlar olduğu takdirde, onun kendi kendine itiraz etmeğe yükümlüdür.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gösterilen görevli kişisine bu esaslarda sorumluluğa çekilen kişi, onun avukatı veya temsilcisi tarafından itiraz edilebilir. İtiraz etme konusunda dilekçe esaslandırılmalıdır.

Böyle durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusuna işin icraatı veya bu işi inceleme Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının diğer görevli kişilerine verilir.

İtiraz etme veya kendi kendine itiraz etme konusunda dilekçeyi inceleme ve bu tür işin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının diğer görevli kişisine verilmesi konusu Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık gümrük organının başkanı veya onun yardımcısınca çözülür.

Eğer gümrük kuralının ihlal edilmesi konusunda işi inceleme Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı tarafından gerçekleştirilir ise, bu kişiye itiraz etme ve işi incelemenin Azerbaycan Cumhuriyeti diğer gümrük organının başkanı’na veya onun Yardımcısına verilmesi konusu Azerbaycan Cumhuriyeti üst gümrük organının başkanı veya onun yardımcısı tarafından çözülür.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi, onun avukatı veya temsilcisi ekspere, müfettişe ve uzmana itiraz etmek hakkına sahip olurlar.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin avukatına, temsilcisine, keza ekspere, müfettişe ve uzmana itiraz etme konusunda sorun gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin icraatını veya bu işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından çözülür.

İtiraz etme konusunda dilekçenin verilmesi işin icraatını veya bu işi incelemeyi durdurmaz.


42.FASIL GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞLER ÜZERE DELİLLER.
Madde 316. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusuna işler üzere kanıtlanmalı olan durumlar.
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı ve bu işlerin icelenmesi zamanı şunlar kanıtlanmalıdır:

 • Hukuk ihlalı ( gümrük kurallarının ihlal edilmesinin türetildiği zaman,yer, yöntem ve diğer durumlar);

 • Gerçek kişinin ve ya görevli kişinin suçluluğu;

 • Müdürlük, müessese ve teşkilatlar, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiler tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi olgusu;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin sorumluluk dercesine ve karakterine etki yapan durumlar;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesine yardım etmiş sebep ve ortam.


Madde 317. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere deliller
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi durumunun olup olmamasını, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen gerçek kişinin veya görevli kişinin suçluluğunu, bu tür ihlalin müdürlük, müessese, teşkilat veya tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişi tarafından türetilmesi olgusunu ve işin doğru çözümü için önem kazanan diğer durumu belirlemek için bu Mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ile belirlenmiş kuralda gümrük orgalarının esaslana bildiği her tür gerçek bilgiler gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere deliller hesap edilir.

Bu bilgiler gümrük kontrolünün ve gümrük muamelelerinin gerekleştirilmesi, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işleri inceleme sürecinde düzenlenen protokoller ve diğer belgelerle, gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin izahatı, şahitlerin izahatı,eksper reyi, (oluru), diğer maddi ve yazılı delillerle belirlenir.


Madde 318. Delillerin değerlendirilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatını veya bu işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa dayanarak işin tüm yönlerini (durumlarını) teferruatı ile, tam ve gerçekçi olarak incelemeye esaslanan kendi dahili inancı ile deliller değerlendirir.

Hiçbir delil önceden belirlenmiş güce sahip değildir.


Madde 319. Gümrük kontrolünün ve gümrük muamelesinin gerçekleştirilmesi, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işleri inceleme sürecinde düzenlenen protokoller ve diğer belgeler
Gümrük kontrolünü ve gümrük muamelesini gerçekleştiren zaman, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatı veya bu işleri inceleme sürecinde belirlenen, hukuk ihlaline ait olan durumları ve olguları onaylayan, bu Mecelle ile belirlenmiş kuralda uygulanan protokoller ve diğer belgeler gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere delillerdir.
Madde 320. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin izahatı.
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi, onun sorumluluğa çekilmesi ile ilgili, keza iş üzere ona belli olan durumlar ve işte olan deliller üzere izahat vermek hakkına sahiptir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin izahatı iş üzere toplanan diğer delillere beraber kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.


Madde 321. Şahitlerin izahatları
Şahit, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere belirlenmeli olan herhangi durumlar konusunda, bu arada gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen gerçek kişinin veya görevli kişinin kimliği ve onlarla kendinin karşılıklı ilişkisi konusunda sorgulanabilir. Şahidin kaynağı belli olmayan bilgilere dayanan açıklamaları delil olamaz.
Madde 322. Ekspertiz, eksper raporu
Ekspertiz mevcut soruların açıklığa kavuşturulması için bilim, teknik, güzel sanat ve diğer alanlar üzere özel bilgilere ihtiyaç olduğu durumda belirlenir.

Ekspertiz, gümrük laboratuvarlarının ve diğer muvafık müesseselerinin eksperleri, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatını veya bu işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından belirlenen (atanan) diğer uzmanlar tarafından yürütülür.

Rapor vermek için zaruri bilgiye sahip olan istenilen gerçek kişi eksper gibi çağrılabilir. Eksper tayin edilmesi konusunda karar, bu kararla ekspertiz yapılması havale edilen eksper ve bu eksperin çalıştığı müdürlük, müessese ve teşkilatın görevli kişileri için zorunludur.

Eksperin cevaplıyacağı sorular ve onun raporu eksperin özel bilgileri sınırları dışına çıkamaz.

Eksperler kendi adına yazılı biçimde rapor verir. Eksperin raporunda eksper tarafından yapılan araştırmalar, onların sonucları ve konulmuş sorulara esaslı cevaplar yorumlanır. Eğer ekspertizin icraatı zamanı eksper, iş için önemli olan durumlar belirlenirse ve bu durumlar konusunda ona sorular sorulmamış ise, bu durumlar konusunda geldiği sonuçlar kendi raporuna dahil etmek hakkına sahiptir.

Eksperin raporu, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin icraatını veya bu işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi için zorunlu değil, fakat işi inceleme üzere alınan kararda, raporu ile razılaşmamasının nedenleri esaslandırılmalıdır.

Raporu yeteri derecede açık ve tam olmadığı takdirde, bu ekspere veya diğer eksperlere havale edilen ilave ekspertiz tayin edilebilir.

Eksperin raporu esassız olduğu veya onun doğruluğuna şüphe edildiği takdirde, diğer ekspere veya eksperler havale edilen tekrar ekspertiz tayin edilebilir.

Gümrük Kuralarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işleri incelemeği gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işle ilgili icraatında döküman olmuş veya olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer hukuk emniyet organlarının görevli kişilerinin talimatı olmadan hazırlanan ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına sunulan, araştırma ve onun sonuçlarını gösteren raporlar, tutanaklar, belgeler ve diğer belgeler eksper raporu hesap edilemez. Bu tür belgeler maddi veya yazılı delillerin belirtilerine sahip olduğu takdirde, delil gibi tanınır.
Madde 323. Maddi deliller
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere şunlar maddi deliller hesap edilir:


 • Hukuk ihlalinin direkt nesnesi olan mallar ve nakliye araçları;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesinin direkt nesnesi olan eşyaların saklanılarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi için kullanılmış özel olarak yapılmış gizli yerlerie sahip mallar ve nakliye araçları;

 • Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından kanundışı yollarla geçirilmesi aracı ile kullanılan belgeler ve aynılaştırma (eşitleme) araçları;

 • Kendinde hukuk ihlalinin (nişanesini), alametlerini koruyan, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesinin veya hukuk ihlali işleyen kişinin meydana çıkarılması, keza işin aracı rolündeki diğer eşyalar.

Maddi delilin nişaneleri olan eşyalara sahip her bir kişi, bu tür eşyaları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine sunmaya yükümlüdür.

Maddi deliller gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işlere eklenir. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi, gümrük incelemesi konusunda protokollerde veya diğer protokollerde teferruatı ile not edilmelidir. Zaruri durumlarda maddi delillerin fotoğrafı çekilebilir veya diğer teknik araçlarla kayda alınabilir. Maddi deliller imkan elverdiği şekilde paketlenmeli ve onlar mühürlenmelidir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi işin incelenmesi sona erenedek maddi delillerin korunmasını sağlamak için tüm önlemleri almalıdır.

Maddi delillerin korunması kuralı ve süreleri bu Mecelle ile, onunla düzenlenmeyen kısmında ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının normatif tutanakları ile belirlenir.

Eğer büyük boyutlu olduğu ve diğer nedenlere göre maddi kanıtlar dosyaya eklenemezse, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işleri incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi onların koruma yerleri konusunda rapor düzenleyerek işe ekler.

Maddi deliller, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kuallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere kararından şikayet verilmesi için belirlenmiş süre geçenedek veya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlalı konusunda iş üzere kararından yapılmış şikayetlere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı, bölge (şehir) halk mahkemesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti iktisat mahkemesinin, bu Mecellenin 366 ve 367. maddelerinin taleplerine uygun kuralda karar alınana kadar korunur.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere kararına muvafık müsadere edilmeli olan maddi deliller bu Mecelle’nin 376 maddesi ile belirlenmiş kurala uygun müsadere edilir. Müsadere edilmesi hakkında karar alınmamış, fakat kanuna göre bu kişinin emrinde olmayan maddi deliller Azerbayan Cumhuriyeti’nin kanununa muvafık kuralda üç gün süresinde başkasına verilmelidir.

Hiçbir değere sahip olmayan ve kullanmak için yararsız olan maddi deliller imha edilmelidirler.

Maddi delil olan belgeler, bu işin korunduğu süre zarfında gümrük kuralarının ihlal edilmesi konusundaki dosya ile birlikte korunan veya bununla ilgili olan devlet müesseselerine verilir.

Geri kalan maddi deliller Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından bu eşyaların alındığı kişiye bilgi verilmekle geçici koruma anbarlarında yerleştirilir. Bu durumda geçici koruma süresi bilginin gönderildiği gün hesabı ile altı aydan fazla olamaz.

Ayrı ayrı durumlarda maddi kanıtlar, eğer bu Mecelleye muvafık olarak müsadere edilmez olur ise, işin çözümüne zarar vurmadan bu eşyalar sahibine iade edilebilir.

Çabuk bozulan maddi deliller, inceleme yapıldıktan sonra kişiye iade edilir ve tayinatına uygun kullanılması için muvafık müdürlük, müessese ve teşkilatlara verilir. Bu eşyaların satışından elde edilen tutarın iade edilmesi soruna gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dosya (iş) üzere karara uygun olarak çözülür.


Madde 324. Maddi delillerle ilgili sorunun çözümü
Gümrük işi alanında suçlar üzere cinayet işinin tahkikatı sona erdikten sonra, maddi deliller dosya ile birlikte ilk sorgulama (istintak) organına teslim edilir.

Eğer büyük hacimli olması veya diğer nedenlere göre maddi deliller dosya ile birlikte ilk sorgulama organına teslim edilemezse, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı dosya teslim edilen anda maddi delillerin bulunduğu yer konusunda ilk sorgulama organına bilgi vermelidir.

Suç dosyası ilk sorulama organına teslim edildiği andan sonra maddi delillerin korunması ve taşınması ile ilgili masraflar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarının hesabına ait değildir. Bu tür masrafların ödenme kuralı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenir.

Bu maddenin hükümleri Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından gümrük işi alanında suçlar, keza diğer suçlar konusunda belgelerin (yazıların) tahkikat işi başlamak hakkında sorunun çözümü için ilk sorgulama organlarına teslim edildiği durumlarda da uygulanır.


Madde 325 Yazılı deliller
Tüzel ve gerçek kişiler veya görevli kişiler tarafından yazılan, onaylanan, iş (dosya) için önemli olan olgulara ve durumlara ait tutanaklar, raporlar, yazılı bilgiler ve diğer belgeler gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında iş (dosya) üzere yazılı delillerdir.

Yazılı deliller dosyada korunur.

Bu Mecellenin 323. maddesinde gösterilen alametlere sahip olan belgeler maddi delil hesap edilir.

43. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞİN İCRAATININ SAĞLANILMASI ÜZERE ÖNLEMLER.
Madde 326. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına getirilmesi
Eğer protokol düzenlenmesi zaruri ise ve onun olay yerinde düzenlenmesi mümkün değil ise, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokol düzenlemek ve sorumluluğa çekilen kişinin veya görevli kişinin kimliğini belirlemek amacı ile gösterilen kişi Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının binasına getirilebilir.

Binaya getirme mümkün derecede kısa sürede gerçekleştirilmelidir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişisinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının binasına getirilmesi konusunda karar alan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kendi görevlerini yerine getiren Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşleri organlarının mensuplarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır kuvvetlerinin askeri mensuplarına gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişinin getirilmesine yardım etmek konusunda müracaat etmek hakkına sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşleri organlarının mensupları ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sınır Kuvvetlerinin askeri mensupları bu müracaatlarla ilgili muvafık önlem almalıdırlar.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine veya Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşleri organlarının görevli mensuplarına, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti Sınır Kuvvetlerinin askeri mensuplarına tabi olmadığı takdirde, mukavemet ettiği takdirde veya diğer ters eylemler yaptığı takdirde, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişiye karşı özel araçlar uygulanmış ise, böyle kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının binasına getirilmesi konusunda protokol düzenlenir ve özel araç uygulanmış ise, bu konuda protokolde not edilir.


Madde 327. İdari kuralda durdurma
Diğer etki önlemleri sona erdiği takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesini önlemek, işe zamanında ve doğru incelemeyi, keza iş üzere kararın yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, hukuk ihlalinin bu kişi tarafından yapılmasıni gösteren bilgiler olduğu takdirde, gerçek kişi veya görevli kişi üç saat kadar süre için idari kuralda alıkonulabilir.

Gerçek kişinin veya görevli kişinin malları ve diğer eşyaları kendi bedeninde gizletmekle Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirmesi konusunda yeteri derecede bilgi var ise, kişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarfından kişisel kontrol yapılmasına mukavemet gösterir ise, yahut gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre ifşa edileceği için gümrük kurallarını ihlal ettiği yerden kaçarak saklanmaya gayret ederse, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi onun kimliğinin belirlenmesine engel olursa, kişi bekletme (alıkonulma) anından yirmi dört saat zarfında muvafık savcıya yazılı bilgi verilmekle üç gün (72 saat) kadar veya savcının aldığı kararla (cezai hükmüyle) on gün (240 saat) süre zarfında alıkonulabilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen Gerçek kişinin veya görevli kişinin idari kural gereğince alıkonulması Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişiler tarafından, bu gümrük organının başkanı veya onun yardımcısının kararı ile gerçekleştirir.

İdari biçimde alıkoymayı (durdurmayı) gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin, hizmeti görevlerini yerine getiren Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşleri organlarının mensuplarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sınır Kuvvetleri’nin askeri mensuplarına idari biçimde alıkoymanın gerçekleştirilmesine yardım etmek konusunda müracaat etmek hakkına sahip olur. Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşleri organlarının mensupları ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Sınır Kuvvetleri’nin askeri mensupları bu müracaatlarla ilgili muvafık , önlemler almalıdırlar.

Gerçek kişinin veya görevli kişinin idari biçimde alıkoyma süresi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının binasına veya bu maddenin birinci kısmı ile öngörülmüş zaruri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi mümkün olan diğer binalara getirildiği zamandan, sarhoş durumda olan diğer kişilerin ise ayılmış (kalkmış) olduğu zamandan hesap edilir. Gümrük kontrolünün veya gümrük muamelelerinin gerekleştirilmesi ile ilgili, gösterilen binada olan kişi için idari durumda alıkoyma (durdurma) süresi gümrük kontrolünün veya gümrük muamelelerinin sona erdiği an itibarile hesap edilir.

İdari biçimde alıkoyma hakkında protokol düzenlenir ve özel araç uygulanmış ise, bu konuda protokolde not edilir.

İdari biçimde alıkonulan kişinin durdurulması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenmniş, suçdan şüpheli kişi gibi kişilerin kısa süre için alıkonulması zamanı uygulanan kurallara uygun gerekleştirilir.

İdari biçimde alıkoyma konusunda karar üzerine durdurulan kişi, onun avukatı veya temsilcisi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organına, bölge (şehir) halk mahkemesine, savcıya şikayet verilebilir.

İdari biçimde alıkoyma hakkında karardan edilen şikayet yirmi dört saat zarfında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük oranına, bölge (şehir) Halk Mahkemesine veya Savcıya verilir ve onlar tarafınan bu işlere dahil olan itibarile 3 gün (72 saat) zarfında incelenmelidir.

Şikayet verilmesi idari biçimde alıkoymaya son verilmesi için yeteri derecede esas hesap edilemez.

Eğer idari biçimde alıkoyma hakkında kararın yetkisiz kişi tarafından veya yeteri kadar esas olmadan kabul edildiği, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak idari biçimde alıkonulmasına müsaade edilmeyen kişi konusunda kabul edildiği meydana çıkarılır ise, bu tür karar feshedilir, idari biçimde alıkonulan kişi hemen serbest bırakılır ve kanun dışı karar olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile öngörülmüş şekilde sorumluluk taşır.Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə