Azərbaycan diLLƏr universiteti Əlavə Təhsil fakültəsi Pedaqogika fənni üzrəYüklə 18,47 Kb.
tarix22.06.2018
ölçüsü18,47 Kb.
#54451

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Əlavə Təhsil fakültəsi

Pedaqogika fənni üzrə

2016-2017-cı tədris ilində dövlət buraxılış imtahanları üçün nəzərdə tutulan mövzular


 1. Pedaqogikanın tədqiqat sahəsi. Bu barədə ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın fərqli fikirləri.

 2. İqtisadi - siyasi həyatda Milli pedaqogikanın rolu.

 3. Pedaqoji proses və Milli pedaqogika arasında qarşılıqlı əlaqə.

 4. Əsas pedaqoji cərəyanlar.
 5. Pedaqoji elmin qolları.


 6. Pedaqoji elmin digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi.

 7. Pedaqoji elmin mənbələri.

 8. Pedaqoji elmin tədqiqat üsulları.

 9. Milli pedaqogikada başlıca pedaqoji kateqoriyalar və onların şərhi.

 10. Pedaqoji prosesin tərkib hissələri, sahələri və iştirakçıları.

 11. Milli pedaqogikada pedaqoji prosesin tamlığını şərtləndirən amillər.

 12. Pedaqoji prosesdə yeni informasiya texnologiyalarından və kompüterdən istifadə məsələləri.

 13. Pedaqoji prosesdə ziddiyyətlər məsələsi.

 14. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına və qanunlarına dair

fikir müxtəlifliyini bilməyin əhəmiyyəti.

 1. Pedaqoji prosesin ümumi qanunauyğunluqlarının Milli pedaqogikada səciyyə­­lən­dirilməsi.

 2. Şəxsiyyətin formalaşmasına dair nəzəriyyələr.

 3. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu haqqında.

 4. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu haqqında.

 5. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında pedaqoji prosesin rolu haqqında.

 6. Milli pedaqogika xarakterin formalaşmasında şəxsi əməyin rolu haqqında.

 7. Ənənəvi və Milli pedaqogikada şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, pedaqoji prosesin və şəxsi əməyin qarşılıqlı təsiri məsələləri.
 8. Didaktika (təlim və təhsilin ümumi məsələləri) pedaqoji elmin tərkib hissəsi kimi.


 9. Elmi idrak və təlim arasında oxşar və fərqli cəhətlər.

 10. Təlimdə müxtəlif tərzlər və mənimsəmənin səviyyəsinə onların təsiri.

 11. Təhsilin bəzi ümumi məsələləri .

 12. Azərbaycanda ümumi təhsilin xüsusiyyətləri.

 13. Təhsilin məzmunu. Təhsil proqramı (Kurikulum), tədris planı, tədris fənni, tədris proqramı, dərslik və dərs vəsaitləri.

 14. Azərbaycanda təhsil sistemi və onun fasiləsizliyini təmin edən amillər.

 15. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri.

 16. Pedaqoji prosesin tərkib hissəsi olan təlim haqqında ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın mövqeyi.

 17. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada təlimin qanunauyğunluqları və qanunlarına münasibət.

 18. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada təlim prinsipləri haqqında fərqli möv­­­qe­lər.

 19. Ənənəvi pedaqogika və Milli pedaqogika təlimin mərhələləri haqqında.

 20. Yeni tədris mövzusunun qavranmasına xidmət edən üsullar.

 21. Yeni tədris mövzusunun başa düşülməsinə xidmət edən üsullar.

 22. Yeni biliklərin, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsinə və tətbiqinə xidmət edən üsullar.

 23. Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə nəzarət, onların yoxlanılması və qiymətləndirilməsinə xidmət edən üsullar.

 24. Təlimin təşkili formaları və onlara verilən müasir tələblər.

 25. Pedaqoji prosesdə müəllimin öz psixoloji vəziyyətini tənzimləməsi ilə bağlı Milli pedaqogikanın fikirləri.

 26. Tərbiyənin mahiyyətinə və məqsədinə dair ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın fərqli mövqeləri.

 27. Ənənəvi və Milli pedaqogika tərbiyədə ziddiyyət, qanunauyğunluq və qanun məsələləri haqqında.

 28. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada tərbiyənin prinsiplərinə dair fərqli münasibətlər.

 29. Milli pedaqogikada mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin formalaşdırılması məsələləri.

 30. Tərbiyənin ümumi üsullarının Milli pedaqogikada qruplaşdırılması meyarları.

 31. Dünyagörüşünün formalaşdırılması haqqında Milli pedaqogikanın ideyaları.

 32. Ağıl tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 33. Dövlət müstəqilliyi şəraitində ideya-siyasi tərbiyə məsələləri.

 34. Milli pedaqogikada əxlaq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 35. Milli pedaqogikada əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 36. Fiziki tərbiyənin ümumi məsələləri.

 37. Estetik tərbiyənin ümumi məsələləri.

 38. Ekoloji tərbiyənin ümumi məsələləri.

 39. İqtisadi tərbiyənin ümumi məsələləri.

 40. Hüquq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 41. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması pedaqoji prosesə xidmət kimi.

 42. Dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işləri.

 43. Məktəbdaxili rəhbərlik pedaqoji prosesə xidmət kimi.

 44. Pedaqoji prosesin səviyyəsini yüksəltməkdə ictimai qurumların fəaliyyət xüsusiyyətləri.


Kafedra müdiri: p.f.d.,dos. N.Zeynalova
Kataloq: wp-content1 -> uploads -> 2017
2017 -> 1. Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə (Azərbaycan bölməsi) (20 bal)
2017 -> Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsi
2017 -> İtalyan dilinin tərcüməsi ixtisası Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti “ÜmumiTƏHSİLİn kurikulumlarinin əsaslari” FƏNNİNDƏN İmtahan mövzulari və suallari
2017 -> Imtahan suallari
2017 -> Yazı və oxu qaydaları İsim. İsimlərin müəyyənliyi. İsimlərin cinsi və kəmiyyəti İsimlərin status konstrukts forması
2017 -> Yazı haqqında qısa məlumat Transkripsiya Müştərək sait və samitlər
2017 -> Azərbaycan Dillər Universiteti sabah qrupları 2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti pedaqoji (ingilis dili və fransız dili üzrə) faküLTƏ pedaqogika kafedrasi pedaqogika fənni üzrə

Yüklə 18,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə