Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 998-ci IL aprelYüklə 238,95 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü238,95 Kb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1998-ci il 9 aprel

tarixli 72 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün ödənilən dövlət rüsumunun məbləğiN-ci

Fəaliyyət növlərinin adı

məbləğ

(min manatla)

1.

Yerin təkinin geoloji cəhətdən öyrənilməsi, yeraltı suların kəşviyyatı və çıxarılması, qeyri-filiz tikinti materiallarının, bəzək və əlvan daşların sənaye üsulu ilə çıxarılması

a) yerin təkinin geoloji cəhətdən öyrənilməsi

b) yeraltı suların kəşviyyatı və çıxarılması, qeyri-filiz tikinti materiallarının, bəzək və əlvan daşların sənaye üsulu ilə çıxarılması

3000
40002.

Neft və qaz məhsullarının saxlanılması, sıxılmış və maye qazın satışı, yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyəti

a) neft və qaz məhsullarının saxlanılması

b) sıxılmış və maye qazın satışı (sutka ərzində, tonla): 3 tonadək     3-dən 6 tonadək        6-dan 10 tonadək      10-dan 15 tonadək    15-dən 20 tonadək    20 tondan çox          

v) yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyəti (layihəyə əsasən sutkada xidmət edəcəyi avtomaşına görə):

100 avtomaşınadək

100-dən 250 avtomaşınadək

250-dən 500 avtomaşınadək

500-dən 750 avtomaşınadək

750-dən 1000 avtomaşınadək

1000 avtomaşından çox5000


500

1000


2000

4000


8000

10000


2000

6000


8000

10000


12000

15000


3.

Sənayedə partlayış və yanğın təhlükəli istehsal sahələrinin, partlayış mühafizəsi avadanlıqların, qəzaya qarşı mühafizəsi və siqnallaşdırma cihazlarının, dağ-mədən istehsalatının, qaz, neft və neft məhsulları nəql edən magistral kəmərlərin layihələşdirilməsi, tikilməsi və istismarı

500


4.

Sənayedə partlayış materiallarının və avadanlıqlarının,radiasiya və ionizə şüaları verən təhlükəli maddələrin, cihazların istifadəsi,sınaqdan keçirilməsi və saxlanması

500


5.

Yerin təkinin istifadəsi ilə əlaqədar markşeyder işlərinin aparılması

500

6.

Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması, dəmir yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edən texniki qurğuların istismarı və təmiri

500


7.

Təhlükə potensiallı istehsal obyektləri üçün elektrik və qaz qaynaqçısı, ocaqçı, liftlər üzrə elektrik mexaniki, partladıcı,qazmaçı və krançı peşələri üzrə kadrların hazırlanması

500


8.

Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri

500


9.

Hərbi döyüş texnikasının, bütün növ silahların və sursatın, müdafiə vasitələrinin, hərbi cihazların, onların hissələrinin istehsalı, təmiri və gərəksiz hərbi texnika və sursatın məhv edilməsi(basdırılması, təkrar emalı və s.)

500


110.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkaqollu içkilərin:

a) istehsalı

səməni (maya) piyvəsi

tündləşdirilmiş daxil olmaqla təbii üzüm şərabları

(2009 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa)

köpüklənən şərablar

şampan şərabı

digər acıdılmış içkilər (alma şərabı, armud şərabı, bal içkisi)

tərkibində 80 faizdən az spirt olmayan denaturlaşdırılmamış etil spirti

üzüm şərabının distillə edilməsi nəticəsində və ya üzümün giləsindən alınan tünd spirtli içkilər

viski

rom və tafiyacin və ardıc meyvəsindən hazırlanmış içki

konyak


araq

vodka


likyor istisna olmaqla, gavalı, albalı və ya armud spirtli içkiləri

likyorlar

tərkibində 80 faizdən az spirt olan denaturlaşdırılmamış etil spirti

b)idxalı


etil (yeyinti) spirti

pivə


araq, vodka, şampan şərabı və digər alkoqollu içkilər

c) topdan satışı

ç) pərakəndə satışı


50
50

50

50

50*50
50*

50

100100

100*


100

100


100

100


50

50*


1500*

10000
4500

300


211.

Tütündən və ya onun əvəzedicilərindən hazırlanmış siqaretlərin: a) istehsalı

b) idxalı

c) topdan satışı

ç) pərakəndə satışı


5

500**3500

250


12.

Rabitə xidmətləri (beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd,sellülar, peycinq, radiotrank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, sürətli poçt xidməti)

beynəlxalq xidmət

şəhərlərarası xidmət

şəhər xidməti

kənd xidməti

sellülar xidməti

peycinq xidməti

radiotrank xidməti

kabel televiziyasının qurulması və istismarı

sürətli poçt xidməti


600.000


50.000

50.000


500

500.000


20.000

20.000


20.000

10.000


13.

İnşaat fəaliyyəti (mühəndis-axtarış, layihə, tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işləri), dövlət əhəmiyyətli tarixi abidələrin bərpası:

mühəndis-axtarış işləri

layihə işləri

tikinti-quraşdırma işləri

buraxılış-sazlama işləri

dövlət əhəmiyyətli tarixi abidələrin bərpası1000


2000

6000


1000

2000


14.

Sənaye üsulu ilə heyvanı və balıqların yetişdirilməsi və ovlanması

500

15.

Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanılması və basdırılması

500

16.

Milli parkların və qoruqların yaradılması

500

17.

Yabanı dərman bitkilərinin xammalının yığılması

500

18.

Tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye tullantılarının emalı

4000

319.

Beynəlxalq və şəhərlərarası sərnişin və yük daşınması, nəqliyyat-ekspeditor xidmətləri

- avtomobil nəqliyyatı ilə

avtobusla şəhərlərarası (şəhərdaxili istisna olmaqla) sərnişin daşımaları

şəhərlərarası (rayonlararası) yük daşımaları

avtobusla beynəlxalq sərnişin daşımaları

beynəlxalq yük daşınması

nəqliyyat-ekspeditor xidmətləri

-hava nəqliyyatı ilə (uçuş komitəsinə görə):

10 tonadək                                   10 tondan 30 tonadək                  30 tondan 50 tonadək                  50 tondan 100 tonadək                100 tondan 200 tonadək              200 tondan 300 tonadək              300 tondan 400 tonadək               400 tondan yuxarı                         -su nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları şəhərlərarası sərnişin və yük daşınması nəqliyyat ekspeditor xidməti


2000
2000

2000

3000


5000
500*

1500*


2500*

5000*


10000*

15000*


20000*

25000*


50000

5000


1000

5000


20.

Şəhərdaxili sərnişin daşınması:

avtobusla şəhərdaxili sərnişin daşınması1000
yüngül minik avtomobilləri ilə (taksilərlə) sərnişin daşınması

300

21.

Birja fəaliyyəti:

a) Əmtəə birjası üzrəb) Fond birjası üzrə

5000


40000

22.

Baytarlıq fəaliyyəti

500

23.

Bitki mühafizəsi sahəsində xidmətlər

500

24.

Damazlıq xidməti

300

25.

Meliorasiya və irriasiya xidmətləri

1000

26.

Qiymətləndirmə fəaliyyəti (əmlakın qiymətləndirilməsi)

3000

27.

Lizinq fəaliyyəti

4000

28.

Sərbəst mühasib fəaliyyəti

500

29.

Maliyyə hesabatı kimi istifadə olunan biletlərin, qəbzlərin, talonların, putyovkaların və onlara bərabər tutulan digər sənədlərin hazırlanması

1000


30.

ixtisaslaşdırılmış çek investisiya fondları və depozitar fəaliyyəti

4000

31.

Dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) alqı-satqısı

1000

32.

Əczaçılıq, tibb və qeyri-ənənəvi tibb fəaliyyəti

2000

33.

Tibb texnikasının istehsalı və ona texniki göstərilməsi

2000

34.

Ortopedik vasitələrin hazırlanması

500

35.

İşədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti

500

36.

Protez vasitələrinin hazırlanması

500

37.

Qeyri-dövlət sosial fondların fəaliyəti

4000

38.

Auditor fəaliyyəti

2000

39.

Sığorta fəaliyyəti

6000

40.

Pullu hüquqi xidmətlər

1000

41.

Dedektiv fəaliyyəti

5000

42.

Kütləvi konsert tamaşalarının təşkili

4000

43.

Beynəlxalq turizm fəaliyyəti

8000

44.

Kino və video filmlərin kütləvi nümayiş etdirilməsi

500

45.

Şəxsi daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik

2000

46.

Lombard fəaliyyəti

5000

47.

Tir atıcılığının təşkili

500

48.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların, nəqliyyat vasitələrinə dövlət qeydiyyat nişanlarının, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnamələri və texniki baxış talonları blanklarının, nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə müvəqqəti icazə blanklarının, nəqliyyat vasitələrinin girov müqavilələrinin qeydiyyat şəhadətnamələri blanklarının və sürücülük vəsiqələri blanklarının hazırlanması

2000


49.

Gömrük anbarlarının və gömrük ərazisində rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması, sərbəst anbar və müvəqqəti saxlanc anbarının təsisi, gömrük ərazisində və gömrük ərazisindən kənarda malların emalı, gömrük brokeri fəaliyyəti:

gömrük anbarlarının yaradılması

rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması

sərbəst anbarların təsisi

müvəqqəti saxlanc anbarının təsisi

gömrük daşıyıcısı fəaliyyəti

gömrük brokeri fəaliyyəti

gömrük ərazisində və gömrük ərazisindən kənarda malların emalı40000

120000


60000

20000


12000

10000


8000

50.

Kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti, nəşriyyat-poliqrafiya fəaliyyəti
radio və televiziya verilişləri

15.000

digər kütləvi informasiya vasitələri (qəzet, jurnal, bülleten, proqram və s.)

100

illik istehsal həcmi 2 milyon basma vərəqədək olan nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri

2.000

illik istehsal həcmi 2-4 milyon basma vərəqədək olan nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri

4.000

illik istehsal həcmi 4 milyon basma vərəqədən çox olan nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri

6.000

xarici kapital qoyuluşu hesabına və ya müştərək yaradılmaş nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri

15.000

51.

Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin, ixtisasartırma institutlarının və digər təhsil və təlim-tərbiyə müəssisələrinin fəaliyyəti: ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti orta ixtisas təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ixtisasartırma institutlarının fəaliyyəti digər təhsil və təlim- tərbiyə müəssisələrinin fəaliyyəti

0

40.000 20.000 20.000 2.00052.

Pul-şey lotoreyalarının keçirilməsi

emissiya həcminin 2 faizi miqdarında

53.

Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti:

qiymətli kağızlar üzrə vasitəçilik fəaliyyəti

qiymətli kağızlar üzrə kommersiya fəaliyyəti

qiymətli kağızlar üzrə komisyon fəaliyyəti

0

3.000

5.000

5.000

54.

Bank fəaliyyəti və valyuta əməliyyatlarının aparılması:

banklar üzrə

bank olmayan kredit təşkilatları üzrə


0

40.000


200

55.

Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında

yanğınların qorunması6000

56.

Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması,

sınaqlarının keçirilməsi6000

57.

Layihə-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi

2000

58.

Elmi-texniki məsləhət verilməsi və ekspertiza keçirilməsi

2000

59.

Maddələrin, materialların, məmulatların avadanlığın və

konstruksiyaların yanğın təhlükəsizliyinin sınaqdan keçirilməsi4000

60.

Əhaliyə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının öyrədilməsi

1000

61.

Yanğına qarşı təbliğat aparılması, xüsusi ədəbiyyatın və reklam

məhsulunun nəşri400

62.

Yanğından qorunma və boru-soba işləri

2000

63.

Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrin quraşdırılması,

texniki xidmət və təmiri6000

64.

Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vəsaitlərinin

təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vəsaitlərinin

keyfiyyətinin bərpası


10000

65.

Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi,

yenidən qurulması və təmiri6000”

66.

İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən, istifadə ilə əlaqədar elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri


1000


67.

İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurquların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihələşdirilməsi, hazırlanması, yerləşdirilməsi, inşası, istismarı və istismardan çıxarılması

1000


68.

İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, məntəqələr və anbarlar üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanması

1000


69.

Radioaktiv maddələrin hasilatı, istehsalı, emalı, nəqli və həmin maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlər

1000


70.

Topoqrafiya-geodeziya, kartoqrafiya qravimetriya işlərinin yerinə yetirilməsi

1500

71.

Əmtəə birjalarında fyuçers və opsion əqdlərinin bağlanması üzrə birja vasitəçiliyi və broker fəaliyyəti

2000

72.

Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi

1000

73.

Əcnəbi işçi qüvvəsinin cəlb olunması və ondan istifadə edilməsi

500

74.

Dağ-mədən işləri ilə əlaqədar istehsal tullantılarından istifadə

1000

75.

Elmi, mədəni, estetik, müalicə-sağlamlıq əhəmiyyətinə malik xüsusi mühafizə edilən geoloji obyektlərin (elmi və tədris sınaq meydanları, mağaralar və digər yeraltı boşluqlar) yaradılması

500

76.

Mineraloji, paleontoloji və digər geoloji kolleksiya materiallarının toplanması

500

77.

 Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarı

1600

78.

Fiziki və hüquqi şəxslərin qaz ekspertləri kimi fəaliyyəti

500

79.

Qazın istehsalı və emalı

2000

80.

Qaz konteynerlərinin hazırlanması

1600

81.

Əlvan metal tullantılarının:

a) tədarükü və satışıb) tədarükü, emalı və satışı

500 1000

82.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

1000

83.

Texniki təhlükəsizlik ekspertizanın aparılması 

1000

84.

İstehsalat tullantılarının emalı və yerləşdirilməsi

1000

85.

Məişət tullantılarının emalı və yerləşdirilməsi

500

86.

Ozondağıdıcı maddələrin və tərkibində belə maddələr olan məhsulların istehsalı, təsərrüfat fəaliyyətində istifadəsi, saxlanması, resirkulyasiyası və zərərsizləşdirilməsi

500
1 hər dekalitr üçün, manatla

** hər bir min ədəd üçün, manatla

2


3 hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün

Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 238,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə