Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə


ÖHDƏLİK-LƏR ÜZRƏ MALİYYƏ ƏMƏLİY-YATLARIYüklə 2,37 Mb.
səhifə15/20
tarix29.06.2018
ölçüsü2,37 Mb.
#55134
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ÖHDƏLİK-LƏR ÜZRƏ MALİYYƏ ƏMƏLİY-YATLARI

 

 

 

 

330000

 

DAXİLİ

 

 

 

331000

 

 

VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR

 

 

331200

 

 

SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

 

 

331300

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

331310

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331311

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331312

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

331320

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ


331321

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331322

 

 

SSUDALAR

 

 

331400

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

331410

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ


331411

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331412

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

331420

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ


331421

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331422

 

XARİCİ

 

 

 

332000

 

 

VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR

 

 

332200

 

 

SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

 

 

332300

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

332310

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ


332311

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332312

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

332320

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ


332321

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332322

 

 

SSUDALAR

 

 

332400

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

332410

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332411

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332412

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

332420

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ


332421

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332422

 

 


Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına

ƏLAVƏ

 

Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı əvəzsiz və ya qaytarılmaq şərti ilə büdcələr tərəfindən aparılan ödənişlərdən ibarətdir. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddələrdən ibarətdir. İqtisadi təsnifat 2 və 3 rəqəmləri ilə başlanılmaqla, 6 rəqəmli kod-dan ibarətdir. Kodun birinci rəqəmi iqtisadi təsnifatı, ikinci rəqəm bölməni, üçüncü rəqəm köməkçi bölməni, dördüncü rəqəm paraqrafı, beşinci rəqəm maddəni, altıncı rəqəm isə yarımmaddəni göstərir.210000. "Əməyin ödənişi" bölməsinin xərclərinə "211000. Əmək haqqı" və "212000. Əmək haqqına üstəlik" köməkçi bölmələrinin xərcləri daxil edilir.

211000. «Əmək haqqı» köməkçi bölməsinin xərclərinə «211100. Ştatda olan işçilərin əmək haqqı»,    «211200. Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı» «211300. Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri» və    «211400. Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım» paraqraflarının xərcləri daxildir.  

211100. "Ştatda olan işçilərin əmək haqqı" paraqrafına ştatda olan işçilərin və qulluqçuların pul formasında aldıqları vəzifə (tarif) maaşı, vəzifə maaşına əlavə, istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya və hərbi qulluqçuların (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların) pul təminatı ilə bağlı xərclər daxildir. 

211200. "Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı" paraqrafına təşkilatların ştatında olmayan və müqavilə əsasında işlərin yerinə yetirilməsi üçün cəlb olunan şəxslərin aldıqları əmək haqları ilə bağlı xərclər daxildir.

211300. “Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafına işçilərə, hərbi qulluqçulara (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlara) verilən mükafatlar, maddi yardımlar, dövlət orqanlarında çalışan işçilərə verilən bütün növ müavinətlər (273000-cı köməkçi bölməsində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla) və səlahiyyətlərin icrası ilə bağlı verilən pul təminatı, hakimlərə səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı həmçinin istirahət, bayram və ümumxalq hüzn günü işə çıxmağa, əlavə iş saatlarına görə verilən ödənişlərlə bağlı xərclər daxildir.

211400.” Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım” paraqrafına əməyin ödənişi üçün nəzərdə tutulan artımla bağlı xərclər daxildir. 

212000. "Əmək haqqına üstəlik" köməkçi bölməsinə müəyyənləşdirilmiş normativlərə əsasən işəgötürənlərin sosial müdafiə ayırmaları üzrə xərclər daxil edilir. Bu köməkçi bölməyə "212100. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar", "212200. İcbari dövlət sığortası" və "212300. İcbari tibbi sığorta" paraqraflarının xərcləri daxildir.

212100. "Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar" paraqrafına işçi və qulluqçuların əmək haqlarına hesablanan və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna köçürülən xərclər daxil edilir.

212200. "İcbari dövlət sığortası" paraqrafına qanunvericiliyə uyğun olaraq işləyənlərin həyatının bədbəxt hadisələrdən sığortalanması, dövlət qulluqçularının, məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin, hərbi qulluqçu-ların dövlət icbari şəxsi sığortası, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının icbari sığortalanması ilə bağlı xərclər daxil edilir.

212300. "İcbari tibbi sığorta" paraqrafına icbari tibbi sığorta ilə bağlı xərclər daxildir.

220000. "Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması" bölməsinə "221000. İdarənin saxlanılması", "222000. Ezamiyyə xərcləri", "223000. Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi", "224000. Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi", "225000. İstehlak mallarının və material-larının alınması" və "226000. Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi" köməkçi bölmələrinin xərcləri daxildir.

221000. "İdarənin saxlanılması" köməkçi bölməsinə idarədə istifadə edilmək üçün alınan bütün növ dəftərxana ləvazimatları, çapetmə və digər xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 3 paraqrafdan ibarətdir.

221100. "Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri" paraqrafına müxtəlif növ kağızların, o cümlədən faks, fotosurət üçün kağızların, rəsmxət və idarədə istifadə edilən digər dəftərxana və təsərrüfat ləvazimatlarının alınması hesablama texnikası və avadanlıqlarına göstərilən xidmət haqları, dezinfeksiya xərcləri, plastik kartların alınması, pulsuz verilən mənzil və kirayə haqqının ödənilməsi ilə bağlıxərcləri daxildir.

221200. “Mətbəə xərcləri” paraqrafına dəftərxana işlərinin təşkili üzrə bütün növ forma, buklet, registrlər, mühasibat, statistik, kargüzarlıq blanklarının və müxtəlif cədvəllərin, qiymətli kağızların hazırlanması və çapı, sənədlərin cildlənməsi, tikilməsi, mətbəə və nəşr ilə əlaqədar xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir. 

221300. “İdarənin digər xərcləri” paraqrafında idarədə işlənilən bütün növ mal və materialların alınması (221100-cü və 221200-cü paraqraflarında nəzərdə tutulanlardan başqa), həmçinin idarənin mühafizə xərcləri, əmlakın cari təmiri xərcləri daxildir. Bu paraqraf 3 maddədən ibarətdir.

221310. “İdarənin xərcləri” maddəsinə idarədə işlənilən bütün növ mal və materialların alınması, //çıxarılıb// xərcləri daxildir. Həmçinin 221100-221200-cü paraqrafları üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir.

221320. “Cari təmir” maddəsinə əmlakın cari təmiri ilə bağlı xərclər, həmçinin meliorasiya və su təsərrüfatı sistemində istismar tədbirləri üzrə görülən torpaq işlərinə, çaylarda tənzimlənmə, sahilbərkitmə işlərinə, mexanizmlərə və nasos stansiyalarına sərf edilən yanacaq-sürtkü materialları və ehtiyat hissələri, cari təmirlə bağlı mal-materialların alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

221330. "Mühafizə xərcləri" maddəsinə idarənin mühafizəsi ilə bağlı xərclər daxildir. 

222000. "Ezamiyyə xərcləri" köməkçi bölməsinə ezamiyyətlər və xidməti səfərlər zamanı gediş, gündəlik və mənzil xərcləri, kompensasiya ödənişləri, işçilərin hərəkəti zaman gündəlik və gediş xərcləri, xidməti səfərlər, kurslara və təhsil müəssisələrinə sessiyalara, müşavirə və konfranslara, ali və orta ixtisas təhsil idarələrini bitirən gənc mütəxəssislərin işə göndərilməsi ilə bağlı gündəlik və yol xərcləri, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinə və konsulluqlarına işə təyin olunan, bu orqanlarda fəaliyyətini başa çatdırıb geri qayıdan əməkdaşın və onun ailə üzvlərinin, habelə diplomatik xidmət əməkdaşının illik məzuniyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasına eyni vaxtda gəlməsi və işlədiyi dövlətə qayıtması üçün nəqliyyat xərcləri ezamiyyətlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir. 

222100. "Ölkədaxili ezamiyyətlər" paraqrafına ölkə daxilindəki ezamiyyətlərlə bağlı xərclər daxildir. 

//çıxarılıb////çıxarılıb//

//çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb//

222200. "Xarici ezamiyyətlər" paraqrafına xarici ölkələrə ezamiyyətlər və xidməti səfərlərlə bağlı ödənişlər, həmçinin 222100-cü paraqraf üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir. 

//çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb//

//çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb// 

223000. "Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi" köməkçi bölməsi-nə təşkilatların balansındakı və ya icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinin saxlanılmasına çəkilən xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə aşağıdakı 2 paraqrafdan ibarətdir.

223100. "Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması" paraqrafına təşkilata məxsus olan və ya icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinə yanacaq və sürtkü materiallarının alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

223200. “Digər nəqliyyat xidmətləri” paraqrafına təşkilata məxsus olan və ya icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinin istismarı, texniki baxışdan keçirilməsi, sığortalanması, təmiri, onlara ehtiyat hissələrinin alınması ilə bağlı xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir.  

224000. "Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi" köməkçi bölməsinə müxtəlif növ kommunal və kommunikasiya xidmətləri (isitmə, qızdırıcı, su, qaz, elektrik enerjisi, kanalizasiya, rabitə, poçt xidmətləri, sayğacların quraşdırılması, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, cari təmiri və s.) daxildir. Bu köməkçi bölmə 9 paraqrafdan ibarətdir.  

224100. "Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi" paraqrafına istifadə olunan elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

224200. “Qaz haqqının ödənilməsi” paraqrafına istifadə olunan qazın və maye qazın dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

224300. "Su haqqının ödənilməsi" paraqrafına istifadə olunan suyun dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

224400. "İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi" paraqrafına istilik sisteminin (odun, kömür və sair) dəyərinin ödənilməsi ,həmçinin elektrik enerjisi istehsal edən generator üçün yanacaq və sürtgü materialların alınması ilə bağlı xərclər daxildir. 

224500. "Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi" paraqrafına kanalizasiya xidmətlərinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

224600. "Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi" paraqrafına 224100-224500-cı paraqraflara aid edilməyən başqa növ kommunal xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi, o cümlədən tullantıların ləğvi və daşınması, camaşırların yuyulması ilə, liftlərə texniki xidmətlə bağlı xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir. 

224700. "Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər" paraqrafına digər kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclər, sayğacların quraşdırılması elektrik,  rabitə, qaz, su və digər, xətlərin çəkilişi, onların cari təmiri bu işlərlə bağlı digər xərclər, həmçinin 224100-224600-cü paraqrafları üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir. 

224800. "Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi" paraqrafı 2 maddədən, o cümlədən "224700. Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi" və "224800. Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi" maddələrin-dən ibarətdir.

224810. Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi” maddəsinə ölkənin daxilindəki telefon danışıqları, faks xidməti, telefon-teleqraf rabitə kanallarının icarəsi və sair xidmətlərlə bağlı xərclərvə abunə haqlarının ödənilməsi xərcləri və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir.

224820. “Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi” maddəsinə xarici ölkələrlə bağlı telefon danışıqları, faks xidməti ilə bağlı xərclər daxildir. 

224900. "Poçt-rabitə xidmətləri" paraqrafına məktub və bütün növ poçt, teleqramların göndərilməsi, feldrabitə, radioqram, teletayp, pul (baratlar) göndərişləri, çap materiallarının çatdırılması, internet xidmətindən istifadəyə görə ödənişlər daxildir. Bu paraqraf aşağıdakı 2 maddədən ibarətdir.

224910. "Poçt xidmətlərinin ödənilməsi" maddəsinə məktub və bütün növ poçt, teleqramların göndərilməsi, feldrabitə, radioqram, teletayp, pul (baratlar) göndərişləri, çap materiallarının çatdırılması ilə bağlı xərclər, həmçinin 224810-224820-ci və 224920-ci maddələri üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir. 


Yüklə 2,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə