Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədəYüklə 2,37 Mb.
səhifə3/20
tarix29.06.2018
ölçüsü2,37 Mb.
#55134
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

3

0

TORPAĞIN İCARƏYƏ VERİLMƏSİNDƏN İCARƏ HAQQI

1

4

1

6

4

0

DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN YERİN TƏKİNDƏ YERLƏŞƏN MİNERAL EHTİYATLARIN HASİLATINA GÖRƏ İCARƏ HAQQI

1

4

2

0

0

0

MAL VƏ XİDMƏTLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

0

0

DÖVLƏT ƏMLAKININ SATIŞINDANDAXİL OLMALAR

1

4

2

1

1

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS OLAN BİNA VƏ TİKİLİLƏRİN SATIŞINDANDAXİLOLMALAR

1

4

2

1

2

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS AVADANLIQLARIN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

3

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

4

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS DİGƏR ƏSASLI VƏ-SAİTLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

5

0

DÖVLƏT MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARININ SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR 

1

4

2

1

5

1

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

1

4

2

1

5

2

Ciddi hesabat blanklarının satışından daxilolmalar

1

4

2

1

5

3

Nəzarət markalarının satışından daxilolmalar

1

4

2

1

6

0

DÖVLƏTİN MADDİ EHTİYATLARININ SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

8

0

TORPAĞIN VƏ QEYRİ-MADDİAKTİVLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

8

1

TORPAĞIN SATIŞINDANDAXİLOLMALAR

1

4

2

1

8

2

QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

9

0

MÜSADİRƏ EDİLMİŞ ,SAHİBSİZ QALMIŞ, VƏRƏSƏLİK HÜQUQU ƏSASINDA Dövlət MÜLKİYYƏTİNƏ KEÇMİŞ ƏMLAKIN VƏ DƏFİNƏLƏRİN SATIŞINDAN DAXİL-OLMALAR

1

4

2

1

9

1

Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar 

1

4

2

1

9

2

Qanunvericiliyə uyğun olaraq sahibsiz hesab edilən əmlakın satışından daxilolmalar

1

4

2

1

9

3

Vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın satışından daxilolmalar

1

4

2

1

9

3

Vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın satışından daxilolmalar

1

4

2

1

9

4

Dövlətin maliyyə orqanlarına təhvil verilən dəfinələrin satışından daxilolmalar

1

4

2

2

0

0

Dövlət rüsumu

1

4

2

2

1

0

Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə görə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

1

1

Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinə görə;

1

4

2

2

1

2

İddianın predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrə görə;

1

4

2

2

1

3

Məhkəmə əmri haqqında ərizələrə görə;

1

4

2

2

1

4

Apelyasiya və kasasiya şikayətlərinə görə;

1

4

2

2

1

5

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

1

6

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

2

0

Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun müddətinin uzadılmasına görə;

1

4

2

2

2

1

Daşınmaz əmlakın və ya mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan müəssisədəki payın özgəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

2

Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilə-lərinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

3

Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

4

Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələrinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

5

İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanılan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

6

Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi, ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

7

Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

8

Digər notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə;

1

4

2

2

2

9

Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə və onun müddətinin uzadılmasına görə;

1

4

2

2

3

0

Şəxsiyyət və icazə vəsiqələrinin, habelə qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol sənədlərinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və ya vətəndaşlığından çıxmağa görə;

1

4

2

2

3

1

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə;

1

4

2

2

3

2

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə;

1

4

2

2

3

3

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol sənədlərinin verilməsinə görə;

1

4

2

2

3

4

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul və bərpa olmağa və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə;

1

4

2

2

4

0

Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə;

1

4

2

2

4

1

Pasportların və vizaların verilməsinə görə;

1

4

2

2

4

2

Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə;

1

4

2

2

4

3

VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə;

1

4

2

2

4

4

Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına və leqallaşdırılmasına görə;

1

4

2

2

4

5

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə;

1

4

2

2

4

6

Digər konsul əməliyyatlarına görə;

1

4

2

2

5

0

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə;

1

4

2

2

5

1

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün təqdim edilmiş sənədlərə rəy verilməsinə görə;

1

4

2

2

5

2

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə;

1

4

2

2

6

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə və nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsinə görə;

1

4

2

2

6

1

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə görə;

1

4

2

2

6

2

Nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsinə görə;

1

4

2

2

7

0

Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması və dövlət reyestrinə daxil edilməsi, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsinə görə;

1

4

2

2

7

1

Qiymətli kağızların qeydiyyata alınmasına və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə görə;

1

4

2

2

7

2

İpoteka kağızlarının qeydiyyatı və əlavə qeydiyyatı, həmçinin icazələrin bəzi növlərinin verilməsinə görə;

1

4

2

2

7

3

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

7

4

Əcnəbilərin əmək fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün fərdi icazələrin alınması və müddətlərinin uzadılmasına görə;

1

4

2

2

7

5

Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına, dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, sürücülük vəsiqələrinin və imtahanların verilməsinə görə;

1

4

2

2

8

0

Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, həmçinin girovun dövlət qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

8

1

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

8

2

Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların, bölünmə nəticəsində əvvəlki hüquq sahibində qalan hissə üzərindəki hüquqların, yüklülüyün, icarə və istifadə hüquqlarının yüklülüyünün və özgəninkiləşdirilməsinin dövlət qeydiyyatının aparılmasına görə;

1

4

2

2

8

3

Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qabaqcadan dövlət qeydiyyatı, məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi və dövlət reyestrindən məlumatın verilməsinə görə;

1

4

2

2

8

4

İpotekanın təkrar və əlavə qeydiyyatı, girovun əlavə qeydiyyata alınması, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi barədə bildirişin dövlət qeydiyyatına alınması, daşınmaz əmlakın yüklülükdən (ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.) azad edilməsi, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsi, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan-ölçü) dublikatının verilməsinə görə;

1

4

2

2

8

5

Torpaq sahələri üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının qeydiyyatı üçün mərzçəkmə işləri ilə bağlı pilonun vurulmasına görə;

1

4

2

2

8

6

Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

0

Digər hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

1

Qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikasına görə;

1

4

2

2

9

2

Dənizçilik sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

3

Mülki aviasiya sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

4

Standartlaşdırma və metrologiya sahəsində hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

5

Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

6

Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, mövsümi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin müəyyən edilməsi, həmçinin küçə reklamının yerləşdirilməsinə birdəfəlik icazənin verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

7

Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınmasına görə;

1

4

2

2

9

8

Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatının verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

9

Sair hüquqi hərəkətlərə görə

1

4

2

3

0

0

QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN GƏLİRLƏR

1

4

2

3

1

0

BÜDCƏ TƏŞKİLATLARININ ÖDƏNİŞLİ XİDMƏTLƏRİNDƏN DAXİLOLMALAR

i

4

2

3

1

1

Təhsil haqları üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

2

Tibbi xidmətlər üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

3

Hüquq mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlər üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

4

Mədəniyyət və idman fəaliyyətindən daxilolmalar

1

4

2

3

1

5

Sanitar xidmətləri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

6

Təsərrüfat müqavilələri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

7

Gömrük xidmətləri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

8

Yardımçı təsərrüfat xidmətləri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

9

Sair xidmətlər üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

2

0

DÖVLƏT NEFT FONDUNUN DAXİLOLMALARI

1

4

2

3

2

1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PAYINA DÜŞƏN XAM NEFTİN VƏ QAZIN SATIŞINDAN ƏLDƏ OLUNAN GƏLİRLƏR (QANUNVERİCİLİKDƏ NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ ÖDƏNİŞLƏR ÇIXILMAQ ŞƏRTİ İLƏ)

1

4

2

3

2

2

BONUS ÖDƏNİŞLƏRİ

1

4

2

3

2

3

AKR HESABI ÖDƏNİŞLƏR

1

4

2

3

2

4

XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BAĞLANMIŞ MÜQAVİLƏLƏR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ DÖVLƏT ƏMLAKINDAN İSTİFADƏ ÜÇÜN İCARƏ HAQQI

1

4

2

3

2

5

XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BAĞLANMIŞ MÜQAVİLƏLƏRƏ UYĞUN OLARAQ AZƏRBAYCAN TƏRƏFİNƏ VERİLƏN AKTİVLƏRİN SATIŞINDAN VƏ DİGƏR DAXİLOLMALARDAN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR

1

4

2

3

2

6

XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BİRGƏ FƏALİYYƏT NƏTİCƏSİNDƏ ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR

1

4

2

3

2

7

NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNİN İDARƏ OLUNMASINDAN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR, O CÜMLƏDƏN FAİZ GƏLİRLƏRİ, DİVİDENDLƏR, VALYUTA AKTİVLƏRİNİN YENİDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏN ALINAN GƏLİRLƏR VƏ SAİR

1

4

2

3

2

8

QRANTLAR VƏ DİGƏR TƏMƏNNASIZ YARDIMLAR

1

4

2

3

2

9

QANUNVERİCİLİYƏ UYĞUN OLARAQ DİGƏR GƏLİRLƏR VƏ DAXİLOLMALAR

1

4

2

3

3

0

Məqsədli büdcə fondlarının daxilolmaları

1

4

2

3

3

1

Dövlət meşələrinin qorunub saxlanılması və təkrar istehsalı fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

2

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

3

Mineral-xammal bazası üzrə dövlət fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

4

Dövlət Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

5

Sair məqsədli fondların daxilolmaları

1

4

2

3

3

6

Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun daxilolmaları. 

1

4

2

3

4

0

SAİR DAXİLOLMALAR

1

4

2

4

0

0

MAL VƏ XİDMƏTLƏRİN SATIŞINDAN DİGƏR DAXİLOLMALAR

1

4

3

0

0

0

CƏRİMƏ VƏ  SANKSİYALAR ÜZRƏ DAXİLOLMALAR

1

4

3

1

1

0

Əhalinin sağlamlığı, sanitariya-gigiyena və sanitar-epidemioloji salamatlığı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

1

1

Xüsusi razılıq (lisenziya) olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə məşğul olmaya görə;

1

4

3

1

1

2

Sanitariya-gigiyena və epidemiya əleyhinə rejimlərin pozulmasına görə;

1

4

3

1

1

3

Digər inzibati xətalara görə;

1

4

3

1

2

0

Mülkiyyət əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

3

0

İqtisadi fəaliyyət və ticarət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

3

1

Nəzarət markası ilə markalanmalı olan malların, məmulatların və məlumat materiallarının belə nəzarət markası olmadan satışı və ya yayılması məqsədi ilə saxlanılması, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarılması, satılması və ya digər üsullarla yayılmasına görə;

1

4

3

1

3

2

Fiziki şəxslərə dərman vasitələrinin buraxılması qaydalarının pozulmasına görə;

1

4

3

1

3

3

Digər inzibati xətalara görə;

1

4

3

1

4

0

Sənaye, elektrik və istilik enerjisindən istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

5

0

Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

6

0

Rabitə qaydaları və informasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizəsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

7

0

Miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar;

1

4

3

1

8

0

Gömrük, maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

9

0

Sair cinayət və inzibati qaydada xətalara görə daxilolmalar.

1

4

3

2

0

0

TORPAQ  QANUNVERİCİLİYİNİN POZULMASINA GÖRƏ DAXİLOLMALAR

1

4

3

3

0

0

SAİR CƏRİMƏ VƏ SANKSİYALAR

1

4

3

4

0

0

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə daxilolmalar 

1

4

3

4

1

0

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

1

1

Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

1

2

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

2

0

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

3

0

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

4

0

Əmlak vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

5

0

Əlavə dəyər vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

6

0

Aksizlər üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

7

0

Sadələşdirilmiş vergi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

8

0

Mədən vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

9

0

Digər vergi və daxilolmalar üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

5

0

0

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati cərimə

1

4

3

6

0

0

Əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

1

4

3

7

0

0

Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

1

4

4

0

0

0

KÖNÜLLÜ   KÖÇÜRMƏLƏR  (QRANTLARDAN BAŞQA)

1

4

4

1

0

0

CARİ

1

4

4

2

0

0

ƏSASLI

1

4

5

0

0

0

KATEQORİYALAR  ÜZRƏ AYRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN SAİR GƏLİRLƏR

1

4

6

0

0

0

Büdcələr arasında transfertlər

1

4

6

1

0

0

Dövlət büdcəsindən alınan dotasiyalar

1

4

6

2

0

0

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün büdcələrarası ayrılan vəsaitlər

1

4

6

3

0

0

Qarşılıqlı hesablaşmalar əsasında transfertlər

1

4

6

4

0

0

Büdcədən alınan ssudalar


Yüklə 2,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə