Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ odlar yurdu universiteti (Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün) “marketiNQİN İdarə ediLMƏSİ”Yüklə 478,5 Kb.
səhifə18/24
tarix25.08.2022
ölçüsü478,5 Kb.
#117629
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Marketinqin idare edilmesi Yeni proqram R.H.Quliyev
Təzə Sil.-Marketinq, 21BL
Mövzunun təlim nəticələri:
Müəssisənin funksional marketinq strategiyasını qurmağı, təhlil etməyi və sə­mə­rəliliyini qiymətləndirməyi bacarmalıdır.


MÖVZU 15.
BEYNƏLXALQ MARKETİNQİN
İDARƏ OLUNMASI MEXANİZMİ


Məqsəd: Beynəlxalq marketinq haqqında məlumat vermək və beynəlxalq marketinqin idarə edilməsində marketinqin mexanizmlərinin rolunu izah etmək.


Mövzunun plan üzrə tezisləri
Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasının mahiyyəti və məz­munu. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasının pred­meti. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasının tətbiqi sə­viy­yə­ləri. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasının ob­yektləri. Bey­nəlxalq marketinqin idarə olunmasının sub­yekt­lə­ri. Bey­nəlxalq marketinqin idarə olunmasının konsep­siyaları. Bey­nəl­xalq marketinqin idarə olunmasının metod və meto­dologiyası.
Xarici bazarlarda marketinqin idarə olunmasının əsas xüsu­siyyətləri. Xarici bazarlarda daxili bazarlarla müqayisədə mar­ketinq prinsip və metodlarına ciddi riayət edilməsi mə­sələləri. İxrac marketinq fəaliyyətində xarici bazar və onun imkanlarının öyrənilməsi istiqamətləri. Beynəlxalq marketinq metodlarından yaradıcı və çevik istifadə edilməsi mexanizmi. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında dünya bazarlarının tələblərinə uyğun məhsul siyasətinin aparılması üsulları. Sə­naye müəssisələrin fəaliyyətinin milliləşdirilməsi konsep­si­ya­sının hazırlanması məsələləri.
Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında məhsul si­yasətinin əsas xüsusiyyətləri. Beynəlxalq marketinqdə məh­sulların qablaşdırılması üsulları. Beynəlxalq marketinqin idarə olun­masında məhsul nişanın praktikasının xarakterik xüsu­siy­yət­ləri. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında məhsul ni­şan­larının qorunması mexanizmi. Beynəlxalq marketinqin idarə olun­masında məhsul markasının hazırlanmasının metodoloji prin­sipləri. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında məh­sulların həyat dövrünün müəyyənləşdirilməsi məsələləri. Bey­nəlxalq marketinqin idarə olunmasında məhsul srtrategiyasının yeri və rolu.
Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında qiymət siya­sətinin yeri və rolu. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında qiy­mətin məqsəd və vəzifələri. Xarici bazarlarda qiymət siya­sətinin formalaşması mexanizmi. Beynəlxalq marketinqin idarə olun­masında qiymət səviyyəsinin müəyyən edilməsi mər­hələləri. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında ixrac qiy­mətinin eskalasiyası məsələləri. Beynəlxalq müqavilələrdə qiy­mət şərtlərinin formalaşdırılması istiqamətləri. Dünya tica­rətində qiymətqoymanın marketinq sisteminin təşkili məslələri.
Beynəlxalq marketinq strategiyasının həyata keçirilmə mexanizmi. Beynəlxalq marketinq strategiyasının işlənməsi za­manı nəzərə alınan əsas amillər. Beynəlxalq marketinq stra­te­gi­ya­sının fəaliyyət formaları. Beynəlxalq marketinq stra­tegi­ya­sın­da standartlaşdırma dərəcəsinin yeri və rolu. Beynəlxalq mar­ketinq strategiyasında məhsulların planlaşdırılması məsə­lə­lə­ri. Beynəlxalq marketinq strategiyasında satışın plan­laş­dı­rılması istiqamətləri. Beynəlxalq marketinq strategiyasında qiy­mətin müəyyənləşdirilməsi mexanizmi.Yüklə 478,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə